Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Видатні закарпатці.

Алфавітний перелік  |  Посторінково

Тиводар Михайло Петрович
1936 -    2017 рр.


Біографія.

 

Тиводар Михайло Петрович народився 7 лютого 1936 року у селі Бедевля, що на Тячівщині – вчений-етнолог, педагог вищої школи, професор Ужгородського національного університету. Закінчив Тячівську середню школу, а у 1958 році – історичний факультет Ужгородського університету. Одержав направлення на роботу в Дубівську середню школу.

З вересня 1966 року працював на історичному факультеті УжНУ. Закінчив історичний факультет УжДУ (1958) та аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору і етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (1965). У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему : “Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.”. Працював учителем історії Дубівської СШ Тячівського району, а з 1966 року – в Ужгородському університеті: викладачем (1966-1968), старшим викладачем (1968) та доцентом (1968-1976) кафедри загальної історії; доцентом кафедри УРСР, історіографії та джерелознавства (1976-1988); доцентом (1988-1994), професором (1994-2001), завідувачем кафедри історії стародавнього світу і середніх віків  (2001-2004). Викладач Ужгородського Національного університету, історичного факультету ( 2004-2017рр.).

Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Обирався депутатом обласної ради, очолював групу “Демократична платформа”.

Вирішальну роль у формуванні наукових уподобань студента Тиводара відіграв вчений, педагог і письменник Федір Потушняк про якого згодом він напише працю.

Михайло Тиводар – автор понад 100 наукових публікацій (у тому числі кількох монографій). Автор єдиного в Україні підручника “Етнологія”, та зокрема: “Гуцульщина : Історико-етнографічне дослідження”, “Історія Ужгорода”, “Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. : Історико-етнологічне дослідження”, “Закарпаття: народознавчі роздуми”.

Цього року став лауреатом премії імені Петра Скунця Ужгородської міської ради.

Помер Михайло Петрович Тиводар 20 жовтня 2017 року в Ужгороді.Додаткова інформація.

 

Джерельні приписи :

 

Борисенко, В.  Видатний учений Михайло Тиводар : (до 80-річчя від дня народж.) / В. Борисенко // Нар. творчість та етнологія. – 2016. – № 1. –  С. 8-10.

 

Гаврош, Олександр. Михайла Тиводара вшановуватимуть в Ужгороді  : [ювілейн. вечір до 75-річчя з дня народж. д-ра іст. наук, проф. УжНУ в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Фест. – 2011. – 24-30 листоп. –  С. 3. : фот.

 

Гаврош, Олександр. 1 грудня в Ужгороді вшановуватимуть Михайла Тиводара  : ювілей відом. закарпат. вчен. не мине непоміченим. : [ювілейн. вечір з нагоди 75-річчя від дня народж. проф. УжНУ, д-ра іст. наук в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 24-30 листоп. –  С. 3. : фот. кольор.

 

Горват, Василь. У обласній бібліотеці відбувся вечір етнографа Михайла Тиводара  / В. Горват // Трибуна. – 2011. – 3 груд. – С. 4. : фот.

        

Кляшторна, Наталя Онуфріївна. Михайло Тиводар : провід. етнограф Закарпаття, д-р іст. наук / Н. О. Кляшторна // Кляшторна, Н. О. Бойківське сузір’я  : словник персоналій Бойківщини : народилися бойками, мешкали на Бойківщині, прислужилися бойкам / Наталя Онуфріївна Кляшторна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. –  С. 64.

 

Малець, Олександр Омелянович. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.05 / О. О. Малець ; наук. керівник М. П. Тиводар ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича , Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр. : С. 15-16.

 

Немеш, Любов. Бедевля представила свою історію у книзі професора Михайла Тиводара  : [про презентацію кн. “Історія села Бедевля”] / Л. Немеш // Тячів. – 2013. – 17 серп. –  С. 5. : фото ; Фест. – 2013. – 13-19 верес. –  С. 14.

Олашин, Микола Васильович. Корифей української етнології  : проф. М. Тиводару – 75 : [вчен.-етнолог] / М. В. Олашин // Трибуна. – 2011. – 5 лют. –  С. 6.

 

Олашин, М. В. Тиводар Михайло Петрович : [д-р іст. наук, доцент, професор] / М. В. Олашин // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. –  С. 322-323 : портр.

        

        

 Пагиря, В. Теодор Легоцький  : [історик-археолог] / В. Пагиря // Пагиря В. “Я світ узрів під Бескидом” / В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 190-194.

 

Професору Михайлові Тиводару – 80! : [відомий етнолог, історик, педагог]

// Трибуна. – 2016. – 5-12 лют. –  С. 4.

        

Професор Михайло Тиводар видав “Історію Бедевлі”  : [вихід кн. “Історія села Бедевля” ; Гражда, 2013] // Трибуна. – 2013. – 9 серп. –  С. 2. : фот.

        

Carpatica-Карпатика  / Ужгород. держ. ун-т, Науково-дослідний ін-т Карпатознавства; редкол.: Е. А. Балагурі [та ін.]. – Ужгород : [б. и.]

Вип. 6 : Етнічні та історичні традиції населення українських Карпат кінця ХVIII-ХХ ст. / відп. за вип. М. П. Тиводар. – 1999. – 216 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття  : іст.-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – 2-ге вид., випр. та доп. – Ужгород : Ґражда, 2017. – 440 с. : кол.іл. – Бібліогр. : С. 432-436.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М. П. Тиводар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 284 с. : іл.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка  / М.П.Тиводар ; УжНУ. – 2-е вид. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 284 с. : іл.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Етнологія : навч. посіб. / М. П. Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. –Ужгород : Ґражда, 2010. – 504 с. : рис. – Бібліогр. : С. 497-499.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття  : іст.-етнограф. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії Стародавнього світу і Середніх віків. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр. : С. 407-411.

 

Тиводар Михайло Петрович : [відомий етнолог, історик, педагог] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. –  С. 128-129 : портр.

Тиводар Михайло Петрович  : [зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків іст. ф-ту УжНУ] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. –  С. 139 : портр.

        

Тиводар Михайло Петрович  : [зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків іст. ф-ту УжНУ] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. –  С. 139 : портр.

        

Федака, Павло. Вчений, педагог, громадський діяч : До 70-річчя народження Михайла Тиводара / П. Федака // Календар “Просвіти” на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2006. – С. 32-34. : портр.

        

 

Інтернет – ресурси :

 

Закарпатський професор Михайло Тиводар видав “Історію Бедевлі”  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trubyna.org.ua/novyny/zakarpatskyj-profesor-myhajlo-tyvodar-vydav-istoriyu-bedevli/ – Назва з екрану.

 

Ференц, П. Михайло Тиводар. Слово про Вчителя :  До 80-річчя від дня народження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Blogs/151110-Mykhailo-Tyvodar.-Slovo-pro-Vchytelia – Назва з екрану.

 

Тиводар Михайло Петрович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.uz.ua/tivodar-mihajlo-petrovich/ – Назва з екрану.

 

Відійшов у вічність Професор Михайло Петрович Тиводар [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/-vidijshov-u-vichnist-profesor-mihajlo-petrovich-tivodar.htm – Назва з екрану.

 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-22

Бібліотекарі Закарпаття вчились з журналістами успішній співпраці заради розвитку громад

21 травня в Ужгороді в рамках проекту ПУЛЬС Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX провела на базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка практикум для працівників бібліотек регіону на тему  «Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через інформаційні майданчики у Закарпатській області». Бібліотекарям розповіли про процес децентралізації в області та про можливості ефективної співпраці представників управлінь територіальних громад, місцевих бібліотек та засобів масової інформації.

Консультант Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Ільницький розповів учасникам практикуму про слабку динаміку реформи децентралізації у Закарпатській області та особливості функціонування громад. На його думку, у ЗМІ бракує інформації про історії успіху громад, про вдалі проекти. Для цього Асоціація міст України організовувала прес-тури, у яких показувала досягнення конкретних об’єднаних територіальних громад.

 

 ....... 
2019-05-21

Для вас нова віртуальна виставка "Українська література на всі часи".

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".