Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Видатні закарпатці.

Алфавітний перелік  |  Посторінково

Гранчак Іван Михайлович
1927 -   2000 рр.


Біографія.

 

     Гранчак Іван Михайлович український історик і громадський діяч, дослідник новітньої історії Чехословаччини та Угорщини, а також історії Закарпаття, доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної слов'янської академії наук (з 1998 року), заслужений працівник освіти України.

    Народився 7 жовтня 1927 році в селянській родині в с. Нове Давидково, що на Мукачівщині. Закінчивши сільську семирічну школу, подався до Мукачівської горожанки, яку закінчив із відзнакою у червні 1943 року. Згодом він продовжив навчання в Мукачівській учительській семінарії, реорганізованій у 1945 році в педагогічне училище.  Далі навчається Ужгородському державному університеті на історико-філологічному факультеті. Навчаючись працює членом гуртків історії СРСР та загальної історії. Одночасно працював учителем російської мови в Ужгородській угорській школі № 10, а також старшим науковим працівником Закарпатського обласного архіву.

    У 1952 році Іван Михайлович Гранчак успішно склав вступні іспити до аспірантури при Інституті історії в Києві. Уже в 1955 році він захистив кандидатську дисертацію і почав працювати  в Ужгородському університеті, читаючи студентам курси з історії слов`ян, а згодом і середніх віків.

 З 1958 року Іван Михайлович Гранчак став редактором історичних випусків „Наукових записок УжДУ” і „Тез і повідомлень УжДУ”. Під його редакцією виходили матеріали чисельних конференцій, твори політичного діяча Олекси Борканюка, „Літопис найважливіших подій радянсько-угорських відносин” та ін.

    Упродовж 1960-1993 років Іван Михайлович Гранчак очолював кафедру загальної історії. У листопаді 1967 року він захистив докторську дисертацію. На той час Іван Михайлович став наймолодшим в Україні доктором історичних наук.

    У 1969 році Іван Михайлович Гранчак отримав учену ступінь професора. Відразу ж він створює в Ужгорді академічний відділ історії країн Центральної і Південно-Східної Європи.

   Упродовж короткого терміну, 1980-1981 рік він займає почесну посаду декана історичного факультету УжДу, а у 1981-1985рр. – проректор з навчально-виховної роботи.

    У травні 1995 року Іван Михайлович Гранчак очолив Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень Національної академії наук України. З вересня того ж року він  починає працювати у новоствореному Ужгородському природничо-гуманітарному коледжі, а з липня1996 року і до останнього дня життя очолював там кафедру історії і суспільних дисциплін.

    Як провідному вченому, Івану Михайловичу Гранчаку належить близько 500 наукових публікацій на найрізноманітнішу тематику.  Серед них є вісімнадцять монографій, десятки статей в українських енциклопедіях.  Близько половини його праць присвячено сусіднім слов’янським країнам й Угорщині. Інші носять краєзнавчий та історіографічний характер.

    Однією із основних праць вченого є монографія „Робітничий клас Угорщини. 1919-1925” (Львів, 1968). Він також є автором розділів про Угорщину в міжвоєнний період та в роки Другої світової війни в „Очерках новой и новейшей истории Венгрии” (М., 1963), розділу про Угорщину 1929-1933 років у третьому томі „Истории Венгрии” (М.,1972), колективної монографії „УРСР в радянському співробітництві” (К.,1972), розділів про середньовічні Чехію і Словаччину в „Історії південних і західних слов`ян” (К., 1966, 1987).

     Іван Михайлович Гранчак брав активну участь у підготовці першого радянського нарису історії Закарпаття „Шляхом до щастя” (Ужгород, 1973), обох видань „Історії міст і сіл УРСР. Закарпатська область” (К., 1969, 1982). У 90-х роках він був редактором і керівником авторського колективу тритомника „Нариси історії Закарпаття”. Іван Михайлович – співавтор однієї з перших узагальнюючих праць з історії Ужгородського університету (Ужгород, 1995).

     У 1997 році нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.

Іван Михайлович Гранчак виховав цілу плеяду нового покоління істориків. Із 24 його аспірантів 21 успішно захистився, а двоє стали докторами наук.

      Помер Іван Михайлович Гранчак 13 січня 2000 року в Ужгороді.

 Додаткова інформація.

 

Джерельні приписи :

 

Вегеш, М. М. Іван Гранчак про історичну науку / М. М. Вегеш // Вегеш М. Історія і політика. В 4-х т. – Ужгород, 2005. – Т. 3. – С. 17-38.

 

Вегеш, М. М. Іван Гранчак / М. Вегеш // Вегеш М. Історичні дослідження. В 7-ми т. Ужгород, 2000. – Т. 5. – С. 189-245.

 

Вегеш, М. М. Іван Гранчак / М. М. Вегеш, Л. В. Горват // Вегеш М. М.,  Горват Л. В. Історична наука в Ужгородському державному університеті. – Ужгород, 2000. – С. 37-85.

 

Гранчак, І. Місто над Ужем : Іст. нарис / І. Гранчак  – Ужгород : Карпати, 1973. – 272 с.

 

Гранчак, І. Олекса Борканюк / І. Гранчак – Ужгород : Карпати, 1974. – 196 с.

 

Гранчак, І. Революційний робітничий рух в Угорщині в 1917-1939 роках : Конспект лекції / І. Гранчак – Ужгород, 1972. – 68 с.

 

Гранчак, І. Робітничий  рух Угорщини. 1919-1925 / І. Гранчак. – Львів, 1968. – 224 с.

 

Гранчак, І. М. Робітничий рух в Угорщині в перші роки часткової стабілізації капіталізму (1924-1925 рр.). – Ужгород, 1965. – 76 с.

 

Гранчак І. М. : [Некролог] // Укр. істор. Журнал. – 2000. – № 3. – С. 158.

 

Гранчак, І. М.  Борець за щастя трудящих Закарпаття (до 20-річчя з дня загибелі Олекси Борканюка) / І. М. Гранчак  // Український історичний журнал. – 1962. – № 5. – C. 142-144.

 

Гранчак, І. М  Революційно-визвольна боротьба на Закарпатті в 1929-1937 рр. К., 1960/ І. М. Гранчак, Ю. Ю. Сливка // Український історичний журнал. –  1962. – № 1. – C. 125-127.

 

Гранчак І. М. Конференція, присвячена вивченню наукової спадщини Ю.І. Гуци-Венеліна. [ м. Ужгород ] / І. М. Гранчак, М. І. Зимомря // Український історичний журнал. – 1989. – № 8. – C. 157-158.

 

Іван Гранчак – академік : [І. Гранчаку присвоєно звання акад. Міжнар. Слов`янської акад. наук.(МСАН)] // Новини Закарпаття – 1998. – 1 серп. – С. 2.

 

Мандрик, І. Корифеї історичної науки на Закарпатті : до 75-річчя від дня народж. проф. І. Гранчака / І. Мандрик, М. Олашин // Новини Закарпаття. – 2002. – 5 жовт. – С. 12. : фот.

 

Нариси історії Закарпаття. Т. 1. (З найдавніших часів до 1918 року) / Відп. ред. і кер. авт. колективу І. М. Гранчак. – Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ у справах преси та інформ., 1993. – 436 с.

 

Нариси історії Закарпаття. Т. 2. (1918-1945) / Відп. ред. і кер. авт. колективу І. М. Гранчак. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 663 с.

 

Пальок В. Вчений, педагог, громадський діяч : [Д-р іст. Наук. проф. І. М. Гранчак] / В. Пальок // Новини Закарпаття. – 2000. – 16 січ. – С. 6.

 

Поп, И.  Гранчак Иван / И. Поп // Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2001. – С. 145.

 

Федака, С. І. Гранчак І. М. (1927-2000) – літописець Ужгорода : [ Життя та діяльність проф. І. М. Гранчака] // Ужгород. – 2000. – 22 січ. – С. 1, 11. : фот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – ресурси :

 

Гранчак Іван Михайлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%

 

 

Віднянський, С. В. ГРАНЧА́К Іван Михайлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26847

 – Назва з екрану.

 

Гранчак Іван Михайлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=HIST&P21DBN=HIST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=hist_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=HID=&S21STR=0000099 – Назва з екрану.

 

 

Патріарх закарпатської історичної науки. До 90-річчя з дня народження професора Івана Гранчака [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/do-90-richchya-z-dnya-narodzhennya-profesora-Ivana-granchaka.htm – Назва з екрану.

 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-22

Бібліотекарі Закарпаття вчились з журналістами успішній співпраці заради розвитку громад

21 травня в Ужгороді в рамках проекту ПУЛЬС Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX провела на базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка практикум для працівників бібліотек регіону на тему  «Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через інформаційні майданчики у Закарпатській області». Бібліотекарям розповіли про процес децентралізації в області та про можливості ефективної співпраці представників управлінь територіальних громад, місцевих бібліотек та засобів масової інформації.

Консультант Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Ільницький розповів учасникам практикуму про слабку динаміку реформи децентралізації у Закарпатській області та особливості функціонування громад. На його думку, у ЗМІ бракує інформації про історії успіху громад, про вдалі проекти. Для цього Асоціація міст України організовувала прес-тури, у яких показувала досягнення конкретних об’єднаних територіальних громад.

 

 ....... 
2019-05-21

Для вас нова віртуальна виставка "Українська література на всі часи".

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".