Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Видатні закарпатці.

Алфавітний перелік  |  Посторінково

Штефан Августин Емілійович
1893 -  1986 рр.


Біографія.

 

Штефан Августин – український педагог, освітянин, суспільно-політичний діяч, Голова Сойму Карпатської України.

Народився  Августин Емілійович 11 січня 1893 року в с. Порошково Перечинського р-ну Закарпатської обл. у сім‘ї священника Омеляна Штефана. Здобував освіту в Берегівській гімназії, яку закінчив у 1910р., та в Ужгородській духовній семінарії, де навчався упродовж 1910-1914 рр. Після цього, до 1917 р. А. Штефан студіював на філософському факультеті Будапештського університету. По його закінченні він працював професором учительської семінарії в Ужгороді (1918-1919 рр.) та Ужгородської гімназії (1920-1922). Протягом 1922-1938 рр. Августин Штефан займав посаду директора державної торговельної академії в Ужгороді, а згодом у Мукачеві та Сваляві.

До громадсько-політичної діяльності А. Штефан залучився в період розпаду Австро-Угорської імперії. У 1916 р. він очолив делегацію від Закарпаття під час переговорів у Відні з головою Української парламентської репрезентації  Є. Петрушевичем. У цей час він став одним із організаторів і активних учасників Всезакарпатського конгресу 21 січня 1919 р., на якому було прийнято рішення про возз‘єднання краю з Україною.

Августин Штефан став одним із основоположників, засновників і редакторів газет Русин” (1920-1921 рр.), Учительський голос” (1929-1938 рр.), Українське слово” (1932-1938 рр.). Упродовж міжвоєнного періоду А. Штефан був членом Руської Хліборобської (Земледільської) партії (1920-1924 рр.) та Аграрної партії (1929-1938 рр.). У 1934 р. він став одним із організаторів української Фракції цієї політичної організації. Крім того, у 1920-1938 рр. А. Штефан виконував обов‘язки постійного екзаменатора Крайової іспитової комісії для педагогів горожанських шкіл. Будучи активним просвітянином і членом Головної управи Педагогічного товариства (1926-1939 рр.) у співтоваристві видав Граматику української мови” (1931 р.).

Як член Аграрної партії, у 1938 р. Августин Штефан брав участь у обговоренні автономних проектів, був членом Першої Руської (Української) Центральної Народної Ради. У часи становлення Карпато-Української державності А. Штефан відзначався особливою активністю серед політичної верхівки краю. У січні 1939 р. він став членом виконавчого комітету партії Українське Національне Об‘єднання, а незабаром був делегованим від Української Національної Ради до Чесько-Українського товариства” в Празі (січень-лютий 1939 р.). 12 лютого А. Штефана обрали послом Сойму Карпатської України, а в день його проведення – 15 березня 1939 р. – головою Сойму. Августин Штефан був призначений міністром культів, шкільництва і народної освіти Карпатської України.

Після загарбання Закарпаття військовими Угорщини А. Штефан був змушений емігрувати через Румунію та Югославію до Братислави, а згодом до Праги. Він брав участь у переговорах екзильного уряду Карпатської України з Проводом Українських Націоналістів, очолюваним А. Мельником в Італії. Згідно із Залучником до акту, списаного дня 21 липня 1939 р. в Венеції”, Августин Штефан увійшов до складу емігрантського уряду А. Волошина. Упродовж 1939-1940 р. працював директором Комерційної академії в Братиславі, а з 1940 р. до 1945 р. – в українській гімназії в Празі. З 1945 р., коли гімназію перенесли до Аутсбургу, і аж до 1949 р. А. Штефан продовжував свою професійну діяльність. Емігрувавши до Сполучених Штатів Америки, у 1949-1969 рр. він викладав українську мову в Українському католицькому інституті для дівчат у Стамфорді (штат Конектікут). Одночасно А. Штефан співпрацював з україномовними часописами Карпатська зірка”(Нью-Йорк), Карпатський голос”(Філадельфія), Вільне слово” (Торонто) та ін.

Августин Штефан – автор численних публікацій з історії Закарпаття міжвоєнного періоду. Найпопулярнішими серед них є Карпатський Березень” (1950 р.), Хуст 1919-1939” (1959 р.), Українське військо з Закарпаття”(1959 р.), Василь Гренджа-Донський”(1975 р.). Августин Волошин – президент Карпатської України” (1977р.), За правду і волю: Спомини і  дещо з історії Карпатської України ”(Кн.1 – 1973.; Кн. 2. – 1981 р.).

Від 1969 р. жив у Філадельфії, де й помер у 1986 році, похований на українському цвинтарі св. Духа в ГемптонбургуНью-Йорк.Додаткова інформація.

 

Джерельні приписи :

 

Августин Штефан : [громад. діяч] // Ільницький, В. І. Перші особи : історія Закарпаття у біографіях його керівників : [25 нарисів про лідерів краю] / В. І. Ільницький, С. Д. Федака. – Ужгород : TIMPANI, 2011. – С. 14-17.

Августин Штефан : [громад.-політ. діяч, вчений] // Пагиря, В. „Я світ узрів під Бескидом”/ В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 213-218.

Августин Штефан : [громад.-політ. діяч, вчений] // Пагиря, В. Мукачево: історія міста над Латорицею / В. Пагиря, В.Ціцак. – Ужгород : Карпати, 1996. – С. 168.

Віднянський, С. В. Штефан Августин Омелянович : (01.01.1893 – 04.09.1986) : [педагог, публіцист, громад. і політ. діяч] / С. В. Віднянський // Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 10 : Т–Я. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; ред. рада В. М. Литвин [та ін.] – К. : Наук. думка, 2013. – С. 662.

Залишив по собі безсмертну спадщину : до 125-річчя А. Штефана : [громад.-політ. діяч, вчений] // Календар Просвіти” на 2018 рік / Закарпат. крайове культ.-освітнє т-во "Просвіта"; уклад. : П. М. Федака, П. П. Федака. – Ужгород, 2018. – С. 23-30.

Карпатська Україна Августина Штефана : [біограф. відом.] // Трибуна. – 2006. – 5 верес. – С. 5.

Малюта, О. Штефан Августин Омелянович : [про педагога, філософа, громад.-політ. і держ. діяча Закарпаття] / О. Малюта // Малюта, О. Просвіти” і Українська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). –  К. : Просвіта, 2011. – С. 776-777.

Орос, І. Міністр шкільництва та освіти Карпатської України : [про громад.-політ. діяча і педагога Закарпаття XX ст. – А. Штефана] / І. Орос // Вісті Ужгородщини. – 2011. – 18 берез. – С. 8.

Пагиря, В. Августин Штефан : [громад. діяч] / В. Пагиря // Пагиря, В. Світочі Карпатського краю : іст. портр. греко-католиц. священиків Мукачів. Єпархії. – Мукачево : Елара, 1996. – С. 117-118.

Педагоги та освітньо-культурні діячі першої половини XX століття : [в т. ч. про А. І. Штефана] // Освіта Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2009. – С. 118-140.

Ревай, Ю. 100 років з дня народження А.Штефана / Ю. Ревай // Календар Просвіти” 1993 рік / упоряд. П. Федака. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 24-27.

Сюсько, В. Августин Штефан – голова сойму Карпатської України / В. Сюсько // Срібна Земля. – 2015. – 3 груд. – С. 7.

Сюсько, В. Життєвий шлях Августина Штефана : [громад. діяча Закарпаття, голови Сойму Карпат. України] / В. Сюсько // Трибуна. –  2010. – 23 січ. –  С. 13.

Токар, М. Ю. 110-річчя з дня народження Августина Емілійовича Штефана : педагога, громад. та  культур. діяча (1893-1986) / М. Ю. Токар // Календар краєзнавчих пам‘ятних дат на 2003 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 31-34. – Бібліогр. наприкінці ст.

Учитель, редактор, міністр... : [про А. Штефана] // Мукачево і  мукачівці : наук.-попул. нариси і статті. – Ужгород : Ґражда, 1994. – С. 85-87.

Худанич, В. І. Штефан Августин Омелянович : [громад.-політ. діяч, вчений] / В. І. Худанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття / Закарпат. обл. осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка, Карпат. ун-т ім. А. Волошина ; редкол. В. В. Бедь [та ін.]. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 381-382.

Штефан Августин // Токар, М. Ю. Проукраїнські політичні партії Закарпаття в 1919-1939 роках / М. Ю. Токар ; наук. ред. М. Вегеш. – Ужгород, 2001. – С. 155-156.

Штефан Августин : (1893-1986) ; [громад.-політ. діяч, вчений] // Закарпаття в енциклопедії українознавства : енциклопедія в 11 т. Т. 11 / Наук. тов-во ім. Шевченка ; ред.-упоряд. та передм. В. Маркусь. – Ужгород : Ґражда, 2003. – С. 204.

Штефан Августин : громад.-політ. діяч, вчений (1893-1986) // Дочинець, М. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, В. Пагиря .– Мукачево : Карпат. вежа, 2006. – С. 65-66.

Штефан Августин Емілійович : (1893-1986) : [педагог, громад. та культ.-освіт. діяч] // Павленко, Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття : малий енциклопед. слов. : 270 біо-бібліографій / Г. В. Павленко. – Ужгород : Патент, 1999. – С. 189.

Штефан Августин Омельянович : (11.01.1893-04.09.1986) : [педагог, освітянин, сусп.-політ. діяч] // Федака, С. Д. Ужгород: роки і люди : хронолог. і біобібліогр. довід. : Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України / С. Д. Федака. – Ужгород : Ліра, 2013. – 248 с.

 

Інтернет – ресурс :

Штефан Августин Емілійович (1893-1986рр.) [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/publication/shtefan-avgustin-emiliiovich

 

 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-05-22

Бібліотекарі Закарпаття вчились з журналістами успішній співпраці заради розвитку громад

21 травня в Ужгороді в рамках проекту ПУЛЬС Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX провела на базі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка практикум для працівників бібліотек регіону на тему  «Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через інформаційні майданчики у Закарпатській області». Бібліотекарям розповіли про процес децентралізації в області та про можливості ефективної співпраці представників управлінь територіальних громад, місцевих бібліотек та засобів масової інформації.

Консультант Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Ільницький розповів учасникам практикуму про слабку динаміку реформи децентралізації у Закарпатській області та особливості функціонування громад. На його думку, у ЗМІ бракує інформації про історії успіху громад, про вдалі проекти. Для цього Асоціація міст України організовувала прес-тури, у яких показувала досягнення конкретних об’єднаних територіальних громад.

 

 ....... 
2019-05-21

Для вас нова віртуальна виставка "Українська література на всі часи".

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2019-05-03

Шановні користувачі. Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за квітень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".