Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2019-09-20
75.071(477.87)
М 59
Володимир Микита : експозиція автор. творів в Мукачів. іст. музеї / Нац. акад. мистецтв України, Мукач. іст. музей ; упоряд. : В. В. Микита, О. Гаркуша. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2019. – 80 с. : іл. 
 
Мукачівський історичний музей, створений у 1989 р., розміщений у Мукачівському замку Паланок. Відомий замок є історичною та військово-архітектурною пам’яткою Закарпаття XIV–XVII ст. В історичному музеї замку в 2019 р. в княжих палатах відкрита постійна експозиція, присвячена творчості народного художника України Володимира Микити.
Альбом знайомить із колекцією творів класика закарпатської школи живопису. Видання подає інформацію про 122 роботи художника за період з 1955 до 2018 року. У своїх творах митець відобразив народне життя, красу і велич природи Карпат, створив серію портретів видатних закарпатців, натюрморти, представив твори, присвячені темі збереження дерев’яних церков Закарпаття, темі родинного дому як центру світу і Всесвіту.
Твори Володимира Микити зберігаються в художніх музеях України та в приватних колекціях багатьох країн світу.
39(477.87)
Е 88
Етніка Карпат : наук. щорічник : ст. та матеріали етнограф. експедицій. – Вип. 3 / КЗ "Закарпат. музей нар. архіт. та побуту" Закарпат. облради, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії України, Каф. археології, етнології та культурології ; упоряд. : В. В. Коцан, П. Ю. Леньо. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 324 с. : іл.
 
Третій випуск щорічника містить матеріали, зібрані під час проведення етнографічної практики студентів другого курсу факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Практика була проведена у формі комплексної наукової експедиції з 3 по 23 липня 2017 р. на базі сіл Рахівщини: Лазещина, Ясіня, Стебний, Чорна Тиса, Кваси. Учасники експедиції досліджували питання релігійно-церковної свідомості та знань місцевого населення, сучасного соціо-культурного становища на селі, порівняльного вивчення цвинтарів у досліджуваних селах, соціалістичну обрядовість, святкування і процеси комеморації у радянський період, традиційних господарських занять, розвитку ремесел, родинної і календарної обрядовості, народної демонології та народної магії.
До щорічника увійшли наукові статті та польові етнографічні матеріали керівників, учасників експедиції, музейних співробітників, а також кращі інтерв’ю, зібрані студентами з усіх досліджуваних тем.
34
З-18
Закарпатські правові читання = Transcarpathian legal readings : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 квіт. 2019 р., м. Ужгород). Т. 2 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; за заг. ред. : О. Я. Рогач, Я. В. Лазур, М. В. Савчин. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 402 с.
 
У науковому збірнику опубліковано матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання», що відбулася 11-13 квітня 2019 р. на базі Ужгородського національного університету. Матеріали конференції містять тексти доповідей, які присвячені окремим проблемам сучасної юриспруденції, зокрема, філософсько-правових цінностей та конституційної демократії, порівняльного правознавства та його місця серед юридичних наук, утвердження незалежності судів та впровадження судово-правової реформи, належного урядування та стандартів адміністративних процедур. Також у збірнику можна знайти доповіді, присвячені моделям втручання держави в економічні свободи та стан економічного (господарського) права, розвитку приватного права у контексті європейської інтеграції, сучасних тенденцій кримінального права у світлі гуманізації права, забезпечення справедливого правосуддя та виконання судових рішень.
94(477.87)"16"
Z 87
Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján = Листи Ілони Зріні на Закарпатті = Ilona Zrínyi’s letters In Transcarpathia / А II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa = Науково-джерелозн. вид. Наук.-дослід. центру ім. Тіводора Легоцькі при Закарпат. угор. ін-ті ім. Ференца Ракоці II = Publication of Archival Sources of Lehoczky Tivadar Social Sciences Research Centre of Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education ; közreadja : G. Csatáry = публікує : Ю. Чотарі = publisher : G. Csatáry. – Beregszász ; Ungvár = Берегове ; Ужгород = Berehove ; Uzhhorod : RIK-U Kft = РІК-У = RIK-U" LLC, 2018. – 102 о. – Текст угор., укр. англ. мовами.
 
Видання пропонує читачам познайомитися із 11-ма листами Ілони Зріні, які зберігаються в Державному архіві Закарпатської області (м. Берегово). Оригінальні листи є цінним джерелом як у контексті угорської, так і європейської історії. Вони були написані ще до облоги Мукачівського замку (1685–1688) та розкривають стосунки княгині з керівництвом Ужанського та Березького комітатів. 
 
378.4(477.87)
К 30
Кафедра лісівництва. 10 років / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; ред. Л. А. Потіш ; уклад. : Г. Г. Гриник, М. В. Газуда [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2019. – 60 с. : фото. кольор.
 
У виданні висвітлюється історія кафедри лісівництва географічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з часу її заснування у 2009 році. Показано розвиток кафедри, наукові досягнення, стан підготовки фахівців лісового та садово-паркового господарства.
015:002(477.87)
К 53
Книга Закарпаття: анот. кат. вид. 2018 р. : з фондів Закарпат. обл. універс. наук. б-ки. Річник 17 / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради ; уклад. Л. О. Падяк ; добір літ. угор. мовою Є. Й. Слуцька ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 112 с. : іл.
 
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2018 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються репродукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні регіону.
Для фахівців з проблем книговидавничої справи на Закарпатті та в Україні, представників органів державної влади та управління, керівників бібліотек, книготоргів, книжкових бірж, книгарень, організаторів книжкових ярмарків, бібліографів, науковців, студентів тощо.
341(477.87)
М 58
Міжнародно-правовий захист національних меншин: сучасний стан та перспективи розвитку : (концепт.-методолог. аналіз) / Упр. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; авт., уклад. Й. Резеш. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 140 с.
 
У збірнику представлено концептуально-методологічний аналіз міжнародно-правового захисту національних меншин.
Зроблено висновки щодо тенденцій і подальших перспектив розвитку етнонаціональних процесів у контексті реалізації чинних нормативно-правових актів України та міжнародно-правових джерел, які регулюють міжнаціональні та державно-громадянські відносини.
821.161.1(477.87)
П 78
Продан, Петр Степанович. Сегодня и всегда : избранное/ П. С. Продан ; передм. В. Фединишинця. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2019. – 352 с. : фото. – Текст рос., укр. мовами. 
 
Книжка вибраних творів Петра Продана – своєрідний підсумок творчого доробку автора, бо за його плечима великий життєвий шлях – 100 років. Твори закарпатського письменника позначені своєрідним колоритом і образністю, щирими і високими почуттями, любов’ю до рідного краю, єднанням з природою.
745(477.87)
Р 37
Ремесла та промисли Закарпаття : путівник / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. музей нар. архіт. та побуту" Закарпат. облради ; уклад. : М. І. Мегела, Т. Я. Сологуб-Коцан, передм. Т. Я. Сологуб-Коцан ; іл. Р. І. Пилип. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2019. – 36 с. : кольор. іл.
 
Які ремесла та промисли побутували в давнину на Закарпатті? Хто такий гончар, тесляр, бондар, кушнір, швець, ткаля та ліжникарка? Про все це діти дізнаються, прочитавши путівник музеєм «Ремесла та промисли Закарпаття».
Путівник стане в нагоді допитливим школярам та їх батькам, буде добрим помічником при відвідуванні музею та познайомить юних відвідувачів з основними заняттями наших предків, завдяки яким вони отримували найголовніші предмети побуту – одяг, взуття, тканину, керамічний та дерев’яний посуд, кошики з лози тощо.
Видання розраховане на дітей, батьків, педагогів, а також всіх, хто цікавиться народною культурою та прагне зробити візит до музею захоплюючим і пізнавальним.
821.161.2(477.87)
С 16
Салай-Пак, Маріанна Йосипівна. На тлі осіннього причастя...: зб. віршів / М. Й. Салай-Пак ; передм. В. Густі. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 108 с.
 
Маріанна Салай-Пак відома в літературі Закарпаття як поет-лірик, поет-філософ. У неї самобутнє бачення навколишнього світу і світу свого внутрішнього «я», своєї душі. Саме душа є головним критерієм сприйняття і відображення середовища та себе в ньому. 
738(477.87)
С 60
Сологуб-Коцан, Тетяна Яківна. Гончарство. Абетка для дітей / Т. Я. Сологуб-Коцан ; Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. музей нар. архіт. та побуту" Закарпат. облради. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 36 с. : кольор. іл. 
 
Що виготовляє гончар, якими знаряддями праці він користується, як наносить візерунки на глечики та тарілки? Про все це малята дізнаються, прочитавши Абетку гончарства. Книга стане у нагоді малим «чомучкам» та їх батькам, які з її допомогою зможуть пояснити дітям особливості виготовлення глиняного посуду в минулому. Ілюстрації допоможуть зробити вивчення одного з найдавніших ремесел краю веселим і цікавим.
502.1(477.87)
С 76
Стан і перспективи природокористування в сучасних умовах : матеріали IV-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 трав. 2019 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Географ. ф-т, Каф. лісівництва ; редкол. : І. В. Калинич, Л. А. Потіш [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2019. – 124 с. : рис. + табл.
 
У збірнику подані праці, що висвітлюють стан і перспективи природокористування в Україні з врахуванням засадничих вимог сталого розвитку й охоплення основних напрямків збереження, раціонального використання та відтворення лісових та земельних ресурсів. Наголошується на підтримці збалансованого природокористування, екологічного потенціалу лісів і сприянні можливому його підвищенню.
Studia Slovakistica. – Вип. 18 : Філологічні етюди / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» ; редкол. : С. Пахомова, Я. Джоганик [та ін.]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 88 с. – Текст укр., словац. мовами ; титул арк. паралел. словац. мовою.
 
Черговий випуск наукового збірника присвячено актуальним питанням славістики та словакістики – граматики, лексикології, словотвору, етимології, ономастики, перекладу, літературним взаєминам.
821.161.2(477.87)
Т 39
Тіводар, Марія Петрівна. На життєвих перехрестях : (мої спогади)/ М. П. Тіводар ; передм. : С. В. П’ясецька-Устич, С. Устич. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 408 с. : портр., іл.
 
Автор – заслужений лікар України – ненав’язливо вчить нас цінувати кожну мить, проведену з батьками, дітьми, братами, сестрами, друзями, любити їх так, як любиш самого себе. «Спішіть робити добро, набутися з тими, кого любиш» – такий лейтмотив невигаданих життєвих історій, розказаних цією мудрою жінкою просто і нелукаво.
574(477.87)
У-80
Устич, Василь Іванович. Біорізноманіття річки Іршава (басейн р. Тиса) і стратегія відновлення її раритетної іхтіофауни : монографія / В. І. Устич, Володимир Іванович Щербак, Антоніна Іванівна Мрук ; Ін-т риб. госп-ва НААН України. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 272 с. : рис., кольор. іл. + табл. 
 
У монографії встановлено засади структурно-функціональної організації біорізноманіття, стратегії відновлення раритетної іхтіофауни, сучасного еко¬логічного стану р. Іршава (басейн р. Тиса).
Запропоновано методологію досліджень абіотичних і біотичних компонентів з урахуванням особливостей їх формування в малих високогірних во¬дотоках Карпатського регіону.
Різноманіття біоти р. Іршава представлено фітопланктоном (132 видів і внутрішньовидових таксонів), водоростевими угрупованнями обростань твердих і м’яких субстратів (124 в.в.т.), рибами і круглоротими (38 видів, включаючи 6 видів, занесених до Червоної Книги України, із 13 родин, що складає 62% видового складу і 81% родин іхтіофауни та круглоротих річок Закарпаття).
За основними абіотичними характеристиками, якістю води, різноманіттям водоростей, безхребетних та іхтіофауни проведено районування р. Іршава на дві ділянки: гірську і рівнинну. Встановлено, що потік енергії в малих гірських річках проходить по трофічному ланцюгу: «водорості→зообентос→риби». Рибопродуктивність гірської ділянки річки забезпечує зообентос (92%), а рівнинної – водорості (47%) і зообентос (42%).
Основні загрози іхтіофауні р. Іршава формуються антропогенними чинниками та біологічним – інвазією чужорідних видів риб.
Доведено, що за сучасних умов найбільш дієвим і перспективним методом відновлення цінної аборигенної іхтіофауни є штучне відтворення риб і випуск у гірські водотоки. Запропонована стратегія є складовою науково-практичних засад охорони, збереження, відновлення і раціонального використання біорізноманіття в процесі формування сталого розвитку Закарпатського регіону.
784(477.87)
Ч-45
Червеняк, Андрій. Ти ніколи не вмреш, Україно : зб. пісень / А. Червеняк ; передм. І. Хланти. – Ужгород : Поліграпфцентр «Ліра», 2018. – 48 с. : іл. + ноти.
 
Андрій Червеняк належить до тих загадкових постатей у музичному житті Закарпаття, інтерес до яких із часом лише поглиблюється, зацікавлює все більше прихильни¬ків його таланту. Бо це ж справді диво, що в поважні роки він почав писати музику до поезій. 
Створені А. Червеняком мелодії, здається, осяяні Божим довір’ям, освячені любов’ю, якою має бути справжня праця, що стала святом для душі й користю для оточення. 
Пісенні збірники автора, без сумніву, можна вважати важливим набутком української культури нашого часу, які треба вивчати, розуміти і таким чином надавати їм енергії розвитку. Секрет його успіхів у тому, що він закоханий у рідний край, Україну, незалежну, самостійну. 

 


Новини

2020-11-23

Друзі, запрошуємо вас на перегляд документального фільму "Леся Українка: 10 вражаючих фактів", який відбудеться 25 листопада о 16:00 у читальній залі нашої бібліотеки!
Вхід вільний!

2020-11-23

Обласна бібліотека запрошує на благодійну акцію для підтримки онкохворих дітей.
27 листопада о 13:00, у читальній залі бібліотеки відбудеться презентація благодійної виставки-ярмарку світлин фотохудожника Володимира Хили. Захід відбудеться у рамках акції "Розтопи своє серце – допоможемо дітям разом".

2020-11-13

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.