Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2020-02-10
271.4(477.87)
М 77
Моняк, Iван Петрович. Отче, прости їм... : пасторський шлях Івана Скиби / І. Моняк. – Ужгород : Патент, 2019. – 104 с. : іл.
 
Ця книга про колишнього пастиря с. Ставне, що на Великоберезнянщині, – Івана Скибу. Людину, яка сміливо дивилася небезпеці у вічі. Він брав приклад з Ісуса, який міг залишитися в Галілеї, але все-таки пішов у Єрусалим на свято, хоча знав, що на нього чекає Хрест. Це історія відновлення греко-католицької церкви у с. Ставне.
930
О-53 
Олашин, Микола Васильович. Робоча програма навчальної дисципліни «Історична наука в Ужгородському університеті» : (згідно вимог кредитно-модульної системи) для студентів іст. ф-тів. Напрям підготовки 6.020302 – «Історія». Спеціальність – «Історія» / MOH України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнар. відносин, Каф. Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби ; відп. за вип. І. М. Ліхтей. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. – 105 с.
 
Видання містить матеріали з вивчення даної навчальної дисципліни та супроводжується ґрунтовним переліком рекомендованої літератури (702 поз.) і списком авторефератів дисертацій, захищених вченими УжНУ зі спеціальності «Історичні науки».(214 поз.).
274(437.6)
О-50
Oľšavska, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v prvej polovici 19. storočia : (fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností) / G. Oľšavska ; Štátna vedecká kniźnica v Prešove ; hlavný red. M. Domenová. – Vydanie druhé, faksimile. – Prešov : ŠVK Prešov, 2018. – 98 strán : il.
016:614.2(477.87)
О-92
Охорона здоров’я в Закарпатті. 2018 рік : бібліогр. покажч. /Департамент охорони здоров’я, Закарпат. обл. мед. інформ.-аналіт. центр, Мед. б-ка ; уклад. М. М. Цифра ; відп. за вип. Л. С. Дума. – Ужгород, 2019. – 108 с.
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. – Вип. 1 (59) / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород, нац. ун-т”, Ф-т історії та міжнар. відносин ; редкол. : С. С. Філіп [та ін.] ; відп. за вип. Ю. В. Данилець. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2019. – 254 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Математика і інформатика. – Вип. 1 (34) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород, нац. ун-т” ; редкол. : М. М. Маляр [та ін.]. – Ужгород. –110 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
502.2(477.87)
Н 35
Національний природний парк “Синевир” : історія та сьогодення / за ред. О. Б. Колесника, О. Г. Радченка ; відп. за вип. Ю. Ю. Тюх. – Ужгород : Патент, 2019. – 440 с. : іл.
 
У книзі подано історію створення та розвитку Національного природного парку “Синевир”, основні напрями його діяльності, загальні відомості про сучасну структуру, природні умови, біоту та вплив людини. Містяться списки відомих на сьогодні рослин, грибів та тварин. Окрему увагу приділено рідкісним та таким, що під загрозою зникнення, видам флори та фауни. Наведено характеристику пралісових та цінних ділянок НПП “Синевир”.
730(477.87)
П 57
Попадюк, Hадія = Nadiya Popadyuk. Ужгород – світова столиця міні-скульптур : зб. легенд = Uzhhorod – the World Mini-sculptures Capital : collection of legends / Н. Попадюк = N. Popadyuk. – Ужгород : 2018. – 92 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами.
 
Це перша збірка легенд і фотографій міні-скульптур Ужгород, а також туристичний путівник, за допомогою якого кожен охочий може скласти власний маршрут пошуку унікальних родзинок Ужгорода.
398(498=161.2)
П 58
Попович, Теодор. Мамине перевесло : колядки, щедрівки, обрядові пісні та коломийки / Т. Попович ; вступ. слово М. Вігули. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 236 c.
 
 В унікальній збірці зразків музичного фольклору українців Мараморощини вміщено близько 150 текстів і нотних записів справжніх перлин народної творчості – колядок, коломийок, щедрівок, обрядових пісень.
Книгу видано до 75-річчя автора.
316
С 69
Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних ви¬кликів : матеріали доп. та повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 27 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. соціології та соціал. роботи ; за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 116 с.
 
У випуску вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, проведеної кафедрою соціології та соціальної роботи ДВНЗ “Ужгородський національний університет” у м.Ужгород 27 вересня 2019 року.
373.3
С 76
Станкевич-Волосянчук, Оксана Iгорівна. Азбука поводження з твердими побутовими відходами : навч.-метод. посіб. / О. I. Станкевич-Волосянчук, Катерина Iгорівна Станкевич-Коваль. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 64 с.
 
Навчально-методичний розроблений для впровадження короткого навчального курсу з проблематики поводження з твердими побутовими відходами у школах. Посібник містить матеріали уроків для дітей середнього шкільного віку та сценарії загальношкільних природоохоронних освітніх акцій.
У посібнику викладено теоретичну інформацію, необхідну для розуміння проблематики, а також зразки практичних занять до кожного уроку. Виконання практичних завдань допоможе дітям зрозуміти проблеми поводження з твердими побутовими відходами та власну роль у їх вирішенні.

 


Новини

2020-07-16

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Майстер неповторної внутрішньої сили", яка присвячена 120-річчю від дня народження Тодося Осьмачки.

2020-07-07

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка, присвячена 90-річчю вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Лизанця "Феномен професора Лизанця".

2020-07-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Видатні гетьмани України".

2020-07-01

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Служитель Божий і народний" з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицього.