Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2020-02-27
502
К 49
Климчик, О. М. Урбоекологія : навч.-метод. посіб. / О. М. Климчик ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 208 с. 
 
У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методологічні принципи та підходи до практичного вивчення урбоекосистем. Зміст посібника спрямований на формування у студентів розуміння процесів і явищ, що відбуваються в межах урбанізованих територій, та взаємозв’язку людини і довкілля міста. Наведено методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Урбоекологія», методику розрахунку параметрів складових міського середовища та методи оптимізації екологічного стану довкілля міста. Тематику практичних занять підібрано у такий спосіб, щоб при їх виконанні закріпити теоретичну частину дисципліни і сформувати у майбутніх фахівців здатність приймати організаційні, економічні та природоохоронні рішення, що забезпечують екологічно безпечне функціонування міських екосистем. Наведено тему, мету, стислу теоретичну частину, методику виконання практичних робіт, питання поточного контролю та рекомендовану літературу.

 

502
Д 48
Дистанційні методи моніторингу довкілля : навч. посіб. / О. І. Бондар [и др.] ; під ред.: О. І. Бондар, П. Я. Унгурян ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. закл. "Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та упр.". - Херсон ; К. : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 298 с.
 
Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних наук. Розглянуті методи наземних (аероекологічного, супутникового), дистанційного (сенсорного) і тактильного моніторингів довкілля. Пріоритетними визначені теми, що висвітлюють роботу інструментарію зйомок місцевості за допомогою геодезичних приладів та супутникових технологій у дослідженні довкілля. Обґрунтовані фізичні основи дистанційного зондування, аерофотознімання, супутникових систем у цілях екологічного моніторингу. Наведені приклади практичних розроблень, апробації, а також результати реалізації методів дистанційного вивчення територій для потреб екологічного та природоохоронного картографування. Сформовано рубрикатора завдань екологічного моніторингу, створеного засобами ДЗЗ та ГІС.

 

070
В 75
Воронова, М. Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета : [монографія] / М. Ю. Воронова. - К. : ЛАТ & К, 2019. - 312 с.
 
Ця монографія є результатом тривалого, поступового й системного дослідження жанру публіцистичного портрета, що охопило більше десятка років: 2003 – 2018. Робота містить узагальнення різних науково-теоретичних поглядів на портретну творчість, широкий емпіричний матеріал газетно-журнального і книжкового формату, на основі якого складено розгалужену класифікацію портретних видів та сформульовано філософсько-текстологічну концепцію жанру.

 

339
М 58
Міжнародний маркетинг : підручник / Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева [та ін.] ; за ред. О. І. Бабічева. - Херсон : Гельветика, 2018. - 452 с.
 
У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи міжнародний маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлені складові та особливості міжнародного маркетингового середовища, методичні підходи до вибору зарубіжних ринків та їх сегментів, альтернативи організаційних форм присутності на зовнішньому ринку. Представлені різні підходи до формування міжнародного маркетингового комплексу компанії, її маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків. 

 

930(477)"18/19"
Ш 24
Шаповал, Ю. І. Михайло Грушевський: "Я сам прийшов до політики через історію." / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парлам. вид-во, 2018. - 496 с. 
 
Видання присвячено політичному і державному діячеві, визначному вченому академіку Михайлу Грушевському (1866-1934). Змальовуючи його портрет, життєвий шлях, політичні уподобання, дослідницьку і науково-організаційну діяльність, автори книги спираються на здобутки сучасного грушевськознавства, використовують архівні документи, а з-поміж них і недоступні в попередні роки. Видання ілюстроване. 

 

159.923
З-34
Зарицька, В. Психологія самореалізації особистості : монографія / В. В. Зарицька ; Класич. приват. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2019. - 242 с.
 
У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самореалізації особистості та його ролі у житті сучасної людини. Висвітлено теоретичний аналіз підходів до визначення поняття, сутності і структури самореалізації у просторі сучасної науки; обґрунтовано теоретичні і методологічні основи дослідження цього феномену; визначено характерні особливості основних складових самореалізації та шляхів його розвитку.

 

Журнал «Педагогічна майстерня»
 
Практичний журнал для педагогів, які хочуть стати справжніми майстрами своєї справи. В журналі  представлені актуальні інтерв’ю авторів книг та програм, новини освіти в країні й за кордоном, обговорення важливих питань шкільного життя, а також поради психологів та інших фахівців. Це справжня скарбничка ідей для створення сучасного та ефективного уроку.

 

Журнал «Економіка України»
 
У журналі розглядається багато профільних питань: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв’язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці.

 

Газета «Психолог»
 
Знати все просто неможливо, а особливо знати усі актуальні теми обговорень. Тематичні номери дозволять вам швидко та зручно знайти необхідний матеріал для роботи. Якщо Ви завжди хочете бути у тренді психологічних новітніх технологій та актуальних дискусій, тоді газета “Психолог” саме для Вас! 

 


Новини

2020-07-16

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Майстер неповторної внутрішньої сили", яка присвячена 120-річчю від дня народження Тодося Осьмачки.

2020-07-07

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка, присвячена 90-річчю вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Лизанця "Феномен професора Лизанця".

2020-07-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Видатні гетьмани України".

2020-07-01

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Служитель Божий і народний" з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицього.