Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2020-09-29
908(477.87)
Б 36
 Бевка, Олекса. Літопис сіл Мараморощини. Кн. 1 / О. Бевка. – Бухарест : RCR Editorial, 2011. – 184 с. : іл.
 
Видання знайомить читачів із топонімікою, історико-культурною спадщиною, традиціями, релігійним життям восьми сіл Мараморощини: Бистрий, Вишавська Долина, Великий Бичків, Вишня рівна, Красний, Кричуново, Луг, Миково.
 
61(477.87)"1939/1985"
В 14 
Вакула, Наталія Степанівна. Медицина Закарпаття. 1939–1985 роки / Н. С. Вакула ; ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : ТОВ “ІВА”, 2019. – 172 с.
 
Монографія охоплює 1939–1944 рр., коли Закарпаття перебувало під окупацією гортіївської Угорщини і називалось Підкарпаттям, роки боротьби і визволення, повоєнні роки, коли було зроблено перші кроки Закарпатської України в організації охорони здоров’я краю, та роки розбудови охорони здо¬ров’я і медичної науки після утворення Закарпатської області.
Матеріал монографії може бути використаний при викладанні курсу “організація охорони здоров’я” та курсу “історія медицини”.
 
061(477)
Д 37
10 років Товариству Української Культури в Угорщині (1991–2001) = 10 éves a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (1991–2001) / авт. текстів: В. Плоскіна, Є. Грігаші [та ін.] ; передм. Я. Хортяні. – Budapest : Készítette Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., 2001. – 140 с. : фото.кол. – Текст укр., угор. мовами.
 
Книга документує діяльність Товариства Української Культури в Угорщині протягом першого десятиліття.
Завдяки долі, сприятливим умовам, завзятості та вірі в українську справу за такий короткий час українська громада Угорщини добилася того, чого інші досягають за більш тривалий період.
 
502/504(477.87)
Е 45 
Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Ужгород, 13-15 трав. 2020 p.) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т” (Україна), Ун-т у Пряшеві (Словац. Респ.), Ченстохов. ун-т ім. Яна Длугоша (Польща) ; відп. за вип. : С. М. Сухарев, О. С. Глух, І. Є. Барчій. – Ужгород : [Вид-во УжНУ “Говерла”], 2020. – 88 с. – Титул. арк. паралел. англ. мовою. – Текст укр., англ. мовами.
 
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції включає матеріали пленарних доповідей, а також матеріали секційних усних і стендових доповідей у відповідних секціях: “Екологічна безпека та моніторинг об’єктів навколишнього природного середовища”, “Екологічно безпечні технології, “зелена” хімія, матеріали і методи захисту довкілля”, “Аспекти сталого розвитку Карпатського Єврорегіону” та сателітної секції ACCELERATE.
 
015:002(477.87)
К 53 
Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2019 року : з фондів Закарпат. обл. універс. наук б-ки ім. Ф. По¬тушняка. – Річник XVIIІ / Департамент культури Закарпат. облдержадмін. ; КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка” Закарпат. обл. ради ; уклад. Л. О. Падяк ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 104 с. : іл.
 
Видання вміщує короткі інформації про книжки та іншу друковану продукцію, що протягом 2019 року вийшли на Закарпатті. Бібліографічний опис та анотація супроводжуються ре¬продукцією обкладинки книжки.
Каталог формується з надходжень обов’язкового примірника видань до Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка як центральної книгозбірні регіону.
 
398(477.87)
Л 84 
Лукач, Иван. Неоцінимий дар / И. Лукач. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2020. – 120 с. : іл.
 
Літописець мальовничого русинського села Руські Комарівці, що на Ужгородщині (Закарпатська обл.), І. Лукач продовжує до¬слідження, розпочате у попередній книжці “Руські Комарівці: Село над Солотвинкою” (Ужгород, 2014). Цього разу він фокусує увагу на фольклорних та етнографічних родзинках свого села. Книжка збагачена роздумами автора, його поезіями та словником лексики рідного села з українськими відповідниками.
 
001.8(477.87)
К 26 
Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина : зб. наук. праць. – Вип. 1 / Карпат. ун-т ім. А. Волошина ; редкол. : В. Бедь [та ін.]. – Ужгород, 2020. – 242 с.
 
Збірник наукових праць висвітлює зміст авторських наукових доробків (статей, повідомлень, рецензій) учених, педагогів, дослідників-практиків, докторантів, аспірантів, студентів різних типів навчальних закладів за спеціальностями “Історія”, “Право”, “Економіка”, “Політологія”, “Держав¬не управління”, “Філологія”, “Педагогіка”, “Психологія”, “ІТ-технології”, “Філософія”, “Бо¬гослов’я”, “Теологія” та ін.
 
001.8(477.87)
У-33 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 1 (42). / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород, нац. ун-т”, Ф-т історії та міжнар. відносин ; голов. ред. Ю. Данилець. – Ужгород, 2020. – 442 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою. 
 
271.2(477.87)
Н 34 
Наукові записки Богословського-історичного науково-дослідного центр ім. архімандрита Василія (Проніна). – Вип. 6 / Укр. православ. церква, Мукач. православ. єпархія ; редкол. : митрополит Федор (Мамасеєв) [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2019. – 748 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
 
556(477.87)
Е 45 
Станкевич-Волосянчук, Оксана. Екосистемні послуги гірських річок Українських Карпат / О. Станкевич-Волосянчук, Руслан Гаврилюк, Віталій Шаравара. – Ужгород : [РІК-У], 2019. – 32 с. : іл.
 
Ця брошура розповідає про гірські річки Українських Карпат – їхні особливості, характер, гідрологічний режим, гідроенергетичний потенціал та як впливають на увесь цей комплекс особливостей зміни клімату. Окремий розділ присвячено розвитку малої гідроенергетики в Українських Карпатах та впливу МГЕС на гірські річкові екосистеми. Особлива увага фокусуєть¬ся на екосистемних послугах гірських річок Карпатського регіону України та на їх деградації внаслідок будівництва МГЕС.
Рекомендовано студентам, журналістам, природоохоронцям, широкому колу читачів.
 
821.161.2(498)
Т 65 
Трайста, Михайло Гафія. Між коханням і смертю / М. Г. Трайста ; передм. К. Ірод. – Бухарест : RCR EDITORIAL, 2016. – 528 с.
 
Повісті, які складають п’ятнадцяту книжку автора, творять широку панораму з наявними ознаками саги, в якій, мов, грані калейдоскопа чи складові частини пазла, відзеркалюються – не то реальні, не то фантастичні, як у сюреалістичній літературі, зате майже завжди трагічні – події, що розгортаються чи не протягом усього ХХ століття.

 


Новини

2020-10-27

Шановні друзі, запрошуємо вас 28 жовтня о 16.00 на перегляд документального фільму, присвяченого оперному співку та герою України, Василю Сліпаку "Міф. За що загинув Василь Сліпак".
Показ відбудеться в рамках фестивалю «Нове українське кіно», який проводиться компанією Arthouse Trafficи за підтримки ДержКіно України.
Чекаємо вас! Вхід вільний!

2020-10-27

30 жовтня запрошуємо всіх охочих на черговий показ фільму "Місто, в якому не ходять гроші", знятого за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна.
Початок о 15.00.
Показ відбудеться в рамках фестивалю «Нове українське кіно», який проводиться компанією Arthouse Trafficи за підтримки ДержКіно України.
Чекаємо вас! Вхід вільний!

2020-10-08

"Знати все не можливо! Але дуже важливо знати, де знайти необхідну інформацію!"

Генрі Форд

Працівниками відділу наукової інформації та бібліографії підготовлено ґрунтовні видання, які допоможуть вам швидко зорієнтуватися в інформаційному потоці і знайти потрібну літературу.

До ваших послуг:

Серія "Корифеї Закарпаття: бібліографія"

 

Серія "Культура краю в особах"

Серія "Закарпатська публіцистика в іменах: бібліографія"

 

2020-10-05

Шановні користувачі, для вашого користування нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2020 р.".