Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2020-11-10
 
94(477.87)
Б 61 
Біланчук, Іван Іванович. Виноградів – моє місто : іст.-краєзн. нариси / І. Біланчук. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 620 с. : іл.
 
Ця книжка – перша спроба написати повну й обширну історію м. Виноградів. Написана вона у формі історично-краєзнавчих нарисів. Автор поставив перед собою мету – по-новому подивитися на все, що відбувалося у Виноградові за багато віків, і кінець кінцем позбутися міфів, які вбивалися у наші голови. В той же час він не мав на меті переписати історію, а лише подати інформацію по-чесному.
Автор наводить маловідомі факти, знайдені в архівах, історичній і мемуарній літературі, повідані ще живими учасниками тих подій. Тут також описана участь у всіх відомих війнах солдатів різних національностей, мобілізованих із Виноградова.
 
821.161.2(477.87)
Д 63 
Доктор Домініка. Доміні. Порожні коридори : роман. Ч. 1 / Доктор Домініка. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2020. – 192 с.
 
Дівчина дивилася на самотній дім, схований вдалечині за темними верхівками лісу, примруженим поглядом різнобарвних очей, у якому одночасно мерехтіли сонце й зірки.
Небо над нею назавжди завмерло, не дозволяючи настати новому дню, а ночі – згаснути від його сяйва. Саме так і виглядала ві¬чність. Вічність, у якій тепер існувала вона. Її вічність.
Дівчина не знала, скільки часу пройшло вже з того дня, не знала, що відбувається там і коли спогади минулого розтануть серед золотавого колосся й тиші, але відчувала. Відчувала, що повинна пригадати, поки не стало пізно, розповісти свою історію цій вічності. Розповісти історію власного життя, яка розпочалася тоді, коли мав настати кінець...
...Та чи зможете ви почути її?
 
821.161.2(477.87)
Д 63 
Дьордяй, Василій, протоірей. Православна церква в Груниках (2004–2019 pp.) : (спогади настоятеля) / В. Дьордяй ; Укр. православ. церква, Хуст. єпархія. – Ужгород : Патент, 2019. – 156 с. : іл.
 
Це видання знайомить читача зі спогадами настоятеля, в яких хроно¬логічно і детально прослідковується створення Православної церкви в Груниках.
 
821.161.2(477.87)
Л 22 
Ланцюг : студент. поет. антолог : поетич. дебют / М-во культури та інформ. політики, Ужгород. і-т культури і мистецтва ; вступ. слово Н. Андріїв ; упоряд., передм. О. Надворної. – Ужгород : Ґражда, 2020. – 72 с. : фот.
 
Студентська поетична антологія – це приємна, мудра і добра книжка, у якій чимало цінних думок, багато ці¬кавих, не прикрашених, інколи трохи дивних образів. Збірка зворушить вас легкою іронією, збентежить своєю відвертістю, здивує провокативною самовпевненістю, але, насамперед, вразить своєю проникливістю.
 
573
М 34 
Матеріали 74 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ “УжНУ”. Серія “Біологія”. Т. І. ; Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні : матеріали IV міжнар. конф. молодих учених та студентів. Т. II / Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Біолог. ф-т ; редкол. : Я. С. Гасинець [та ін]. – Ужгород, 2020. – 133 с.
Т. І. – С. 10-44;
Т. ІІ. – С. 45-133.
 
Збірник містить наукові матеріали, присвячені основним проблемам збереження флористичного та фауністичного біорізноманіття Українських Карпат. Також розглядаються питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання потенціалу агроекосистем. Висвітлено проблематику фізіологічних та мікробіологічних досліджень в екології та освітній діяльності в біології.
 
821.161.25(437.6)
С 51
Смолей, Штефан. Отрошынкы щастя / Ш. Смолей ; языкова ред. М. Голубкової. – Пряшів : Акад. рус. културы в Слов. републіцї, 2020. – 120 с. – Текст русин. мовою.
 

Видання представляє поетичний доробок Ш. Смолея, письменника із Словаччини, лауреата Премії Олександра Духновича за русинську літературу.

 
 
76.071(477.87)
С 78
Сташко, Юлій. Графіка : альбом / упоряд. І. Небесник. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2020. – 60 с. : іл.
 
В альбомі представлено роботи ужгородського художника і мистецтвознавця Ю. Сташка, творчість якого стала яскравою сторінкою в графічному мистецтві Закарпаття другої половини XX ст.
Невеликі за розміром роботи графіка-експериментатора від¬творюють виразні картинки народного життя в серіях “Ярмарок”, “Базар”, “Торги”, приваблюють силою кольорового вислову в закарпатських краєвидах та натюрмортах. 
 
573
М 34
Структура и основные функциональные характеристики планктона, бентоса и перифитона водоемов и водотоков бассейна Верхней Тисы в пределах Украины = The structure and the functional characteristics of plankton, benthos and periphyton of the reservoirs and watercourses of the basin of the upper Tisza in Ukraine / Андрей Ковальчук, Николай Овчаренко, Григорий Парчук, Александр Хомик, Людмила Низовская, Наталья Брень, Владимир Белоконь, Элла Духовная и Наталья Ковальчук. – Uzhgorod ; Kyiv, 2019. – 166 c. – Назв. з обкл. – Текст рос мовою.
 
Близько 25 років тому в басейні р. Тиса (притока Дунаю) на території Закарпатської області України були проведені дослідження, наукове значення яких важко переоцінити. Відмінна команда тоді ще відносно молодих вчених в рамках договору із Закарпатською державною адміністрацією вперше в ході комплексних експедицій зібрала ґрунтовний матеріал по гідрохімічного і гідробіологічного режимів басейну Тиси в межах України. Ці дані дозволили отримати фундаментальні результати по фауні, кількісномуо розвитку гідробіонтів, їх функціональній активності, ролі окремих груп гідробіонтів в трансформації органічної речовини в екосистемах, паразитологічної ситуації і санітарномц стану водних екосистем різного типу басейну р. Тиса. Подібні дослідження мають досить мало аналогів не тільки для басейну р. Дунай, але і в Європі в цілому. Отримані результати частково опубліковані в різних виданнях, проте в більш-менш єдиному вигляді до теперішнього часу існували лише у вигляді звіту Інституту гідробіології HAH України № 189-8, підготовленому для Науково-виробничого об’єднання “Екологія” Закарпатської державної адміністрації.
 
81(477.87)
С 91
Studia slovakistica. – Вип. 19 : Сучасна славістика в Україні та Європі Випуск 19 = Studia slovakisticaю =  Čislo 19 : Súčasna slavistika na Ukrajine a v Európe / М-во освіти і науки України, Держав. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т” = Ministerstvo Školstva a vedy Ukrajiny, Štátna vysoká škola Užhorodská národná univerzita ; редкол. : С. Пахомова, Я. Джоґаник [та ін.] ; упоряд, відп. ред. С. Пахомова, Я. Джоґаник. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2019. – 292 с. + табл. – Текст укр., словац. мова.
 
Черговий випуск наукового збірника “Studia Slovakistica” присвячено актуальним питанням славістики та словакістики – граматики, лексикології, сло¬вотвору, етимології, ономастики, перекладу, літературним взаєминам.


821.161.2(477.87)
Т 18 
Танчинець-Чендей, Hадія. Ріки серця : поезії / H. Танчинець-Чендей. – Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2020. – 148 с.
 
Збірка поезій Н. Танчинець-Чендей, вчительки з мальовничого тячівського села Новоселиця, що на Закарпатті. У віршах авторка торкнулася незбагненних глибин життєвих явищ. Поезії випромінюють велику любов до рідного краю, його людей. Сучасний читач неодмінно отримає задоволення від ніжної лірики пані Надії.

 
821.161.25(437.6)
Х 76
Хомова-Грінёва, Елена. Уяцькыма дражками / Е. Хомова-Грінёва ; одповід., техн., языковый ред. А. Зозуляк. – Пряшів : Акад. русин. културы в СР, 2020. – 64 с. – Текст русин. мовою.
 
Поетична збірка Е. Хомової-Грінёвої, письменниці із Словаччини (Стара Любовня).

 
 
821.161.2(477.87)
Ш 66 
Шкіря, Василь Васильович. Бітанґа : пригодн.-фентез., детектив. і автобіогр. повісті / В. В. Шкіря ; худ. оформл. О. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 2020. – 216 с.
 
У центрі нової книги автора пригодницько-фентезійних, детективних повістей для хлопчиків і дівчаток В. Шкірі – неймовірні пригоди підлітка, до якого за його вчинки, поведінку і характер міцно приліпилося визначення бітанґа, тобто хлопець сміливий, відчайдушний, часто неслухняний, навіть хуліганистий, але добрий душею, завжди готовий прийти на допомогу, поділитися теплим серцем.
Хоча чого гріха таїти: такими бітанґами у творах Василя Шкірі починають інколи виступати і сучасні Зайчики. А чого б ні?
Автор зізнається: у вчинках його бітанґ і сюжетах повістей часто присутні автобіографічні факти із щасливого неповторного дитинства на Закарпатті.

 


Новини

2021-03-03

Шановні користувачі! Для вас нові надходження літератури до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2021-02-23
Вчора отримали у подарунок від пана Станіслава Аржевітіна підшивку газети "Нова Колочава".
Колоча́ва – унікальне село на Закарпатті, розташоване у мальовничій Тереблянській долині. Колочава – село десяти музеїв, що становлять культурну і архітектурну спадщину нашого краю. Про це та інші родзинки села можете дізнатися, погортавши сторінки презентованої нам газети.
Щиро вдячні за поповнення бібліотечного фонду.