Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2020-11-30
К 83.3
Ч-43
Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел / М. І. Бабидорич, Ю. Бача, В. Біленко [та ін.] ; уклад. О. Д. Гаврош [та ін.] ; авт. ідеї проекту О. Д. Гаврош ; відп. за вип. : О. А. Канюка, М. І. Трещак ; БО “Міжнар. благод. фонд ім. І. Чендея”. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 532 с. : фот., іл. – Бібліогр.: с. 488-490 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 524-531. – До 95-річчя від дня народж. письменника.
 
Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників” уперше вийшов у світ 2017 р. із нагоди 95-ріяччя від дня народження українського письменника, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, який мав на меті показати не тільки постать митця, але й епоху, в якій він жив і творив. Друге видання містить публікації І. Чендея про видатних його сучасників, зокрема М. Кречка, Ф. Манайла, П. Тичину та ін., а також спогади, статті, есе, художні твори, розвідки літературознавців, колег по перу, журналістів, друзів, рідних, які навіч спілкуватися з ним. У збірнику досліджено основні вузлові “ядра” багатющої епістолярної спадщини прозаїка та громадського діяча. Друге видання доповнено новими матеріалами, спогадами, а також літературою про життя і творчість І. Чендея, що зявилася після 2017 року. 
Адресоване широкому загалові читачів, передовсім літературознавцям, краєзнавцям, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам.
016:616(477)
А 62
Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Л. Є. Корнілов, Т. А. Остапенко ; наук. ред. Р. І. Павленко. – К. : Вид-во СПД Коляда О. П., 2009. – 80 с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У біобібліографічному покажчику висвітлено основні етапи життя та наукової діяльності Миколи Михайловича Амосова (06.12.1913–12.12.2002) – видатного вченого в галузі медицини та біокібернетики, громадського діяча, академіка Національної академії наук України та Академії медичних наук України, засновника та директора Інституту серцево-судинної хірургії.
Під час підготовки видання використана документальна база та довідково-пошуковий апарат Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної Парламентської бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Інституту архівознавства НБУВ.
До видання входить хронологічний покажчик друкованих праць М. М. Амосова (1948–2005). У межах кожного року матеріал розташовано за абеткою у наступній послідовності: книги, наукові статті, видання за редакцією М. М. Амосова та книги, які видані іноземними мовами (більшість робіт, включених до покажчика, описано de visu. Наукові праці, літературні твори, філософські роздуми М. М. Амосова видано багатьма мовами світу. Допоміжний апарат складається з покажчиків: «Опубліковані інтерв’ю з М. М. Амосовим», «Література про життя та діяльність М. М. Амосова». Матеріал у книзі паралельно представлено українською, російською, англійською мовами.
339.92(477:4)
У-45
Україна – ЄС у 2020: здобутки та виклики : зб. матеріалів учасників онлайн-конф. EU Study Days / А. Булах, В. Посвятенко [та ін.]. – К. , 2020. – 86 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірка матеріалів учасників онлайн-конференцій EU Study Days.
Цю публікацію було створено для підтримки Представлення Європейського Союзу в Україні.
 
 
 
 
 
 

Новини

2020-12-31
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка виграла і освоїла грант від Українського культурного фонду за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Завдяки інституційній підтримці вдалось розв'язати найгострішу проблему - відновлення функціонування підвального приміщення бібліотеки, де розташовано частину книгосховища. Підвальне приміщення було затоплене грунтовими водами після сильних дощів в червні 2020 року. Впродовж карантину бібліотека вже використала всі передбачені для забезпечення відповідного санітарного стану кошти, тому інституційна підтримка допомогла відновити функціонування книгосховища. Завдяки гранту було придбано: нові стелажі, осушувач повітря, насос для відкачування води, подовжувач та засоби дезинфекції.