Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-01-04
94(477.87)
І-90 
Історичний часопис з богемістики і словакістики. – Вип. 8 : Словаки і чехи в цивілізаційному поступі / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Центр іст. студій з богемістики і словакістики, Комісія істориків України і Словаччини ; редкол. : І. М. Ліхтей [та ін.] ; упоряд. І. М. Ліхтей. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 152 с. : іл. + табл. – Титул. арк. паралел. словац. мовою. – Текст укр., словац. мовами.
 
Восьмий випуск “Історичного часопису з богемістики і словакістики” продовжує розвивати тему українсько-чесько-словацьких взаємин у суспільно-історичному дискурсі. Видання презентує широку палітру тем і проблем від давніх часів до сьогодення.
37(477.87)
І-90 
Історія освіти та школи у закарпатському селі Калини / І. В. Стойка, Ганна Юріївна Стойка, Василина Федорівна Бойчук, Наталія Іванівна Меклеш ; передм. С. М. Стойки. – ІІ вид. – Ужгород : [РІК-У], 2020. – 498 с. : іл.
 
У пропонованих нарисах розглядаються актуальні питання розвитку освіти і школи в закарпатському селі Калини у контексті історії села та історії Закарпаття.
Подані природно-географічні умови гірського села церковно-релігійне життя, розвиток освіти і школи, етнокультурні здобутки, надано інформацію про вчителів, учнів, відомих людей села. Належну увагу приділено екологічному вихованню учнів і громадськості шляхом публікації статей у обласній і районній пресі.
Книга друкується з нагоди півстолітнього ювілею будівництва школи та 50-річчю випусків школи, призначена для краєзнавців, істориків, етнографів, освітніх закладів, закладів культури, колишніх учнів школи, односельчан і всіх, хто хоче і прагне пізнати свій рідний край.
821.161.2(477.87)
К 37 
Кешеля Дмитро. Птахи кольорових снів / Д. Кешеля. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2020. – 398 с. : іл.
 
У новому творі письменника Дмитра Кешелі знову відбуваються неймовірні пригоди малого Дмитрика, його рідних, друзів, односельчан – веселі й сумні, дотепні й трагічні, реальні й фантастичні, які переплелися в тугий клубок людського життя з його минулим і сучасним, з його протиріччями, бажаннями й надіями.
Радість буття, що переповнює твір, магічним чином передається і читачам – як малим, так і дорослим – з перших сторінок твору.
329(4)
К 64 
Кон-Бендіт, Даніель. А може, нам ліпше розпустити політичні партії!? : міркування безпартійного без батьківщини / пер. В. П. Мотрука. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 64 с.
 
У книжці автор вбачає завдання сучасних демократичних суспільств у тому, щоб політизувати громадянина і громадянську спільноту, “цивілізувавши” при цьому суспільство політичне. Закликає створити нову форму незалежної громадської організації, що “дбатиме про впровадження соціальних змін у гармонії з суспільством знання”. Прихильник європейських ідеалів, Кон-Бендіт наголошує: “Нам потрібно більше Європи, щоб упоратися з проблемою глобалізації. І ми побудуємо в найближчі роки таку Європу”.
616.8(477.87)
Л 64
Літопис неврології Закарпаття : (до 100-річчя від дня народж. Дмитра Олександровича Снігурського) / кол. авт. ; за заг. ред.: О. Р. Пулик, Н. С. Вакула ; Департамент охорони здоров’я Закарпат. облдержадмін., ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Закарпат. обл. наук.-практ. т-во неврологів. – Ужгород : РІК-У, 2019. – 288 с. : портр., іл.
 
Видання присвячене видатному лікареві-неврологу, організатору неврологічної служби в Закарпатській області, почесному громадянину міста Ужгород – Дмитру Олександровичу Снігурському та, разом з тим, кожному неврологу, котрий працював чи працює сьогодні, виконує свою щоденну буденну працю, діагностує, лікує та займається профілактикою нервових захворювань. У книжці наведено відомості про більшість лікарів-неврологів Закарпаття, про окремих особистостей подано більш поглиблені дані.
Автори книжки старалися максимально чітко та правдиво подати інформацію, яка, безперечно, буде корисна студентам медичних вузів, спеціалістам історії медицини, лікарям-неврологам та лікарям інших професій, кожній освіченій людині, вчителям шкіл, історикам та краєзнавцям, усім, хто прагне більше знати про рідний край та про історію свого народу.
330.1
М 75 
Молнар, Олександр Сергійович. Політична економія : посібник / О. С. Молнар, Олексій Олександрович Гетманенко, Юрій Борисович Кушнір. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 128 с.
 
У посібнику представлені найважливіші теми політичної економії. Теоретичні матеріали підкріплюються графічним аналізом, що полегшує розуміння закономірностей функціонування ринкової економіки.
75.071(477.87)
П 16
Панейко, Ігор = Paneiko, Ihor. Панейко, Ігор. Малярство. Театр = Paneiko, Ihor. Paintin. Theatre [Образотворчий матеріал] / упоряд. О. Гаркуша, уклад., тексти І. М. Панейка, пер., післямова М. В. Сирохмана. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2020. – 136 с. : іл.
 
Творчість художника І. Панейка – яскравий приклад високої майстерності, свідчення великої любові до рідного дому, міста, Землі, до Творця світу і всього сущого. Його твори несуть в собі заряд животворної енергії, сповнені неповторної колористики, усім, що рік за роком наповнювало душу художника. Твори митця залишають по собі враження, емоції, роздуми. 
630*90(477.87)
С 76 
Станкевич-Волосянчук, Оксана. Лісове господарство у Закарпатській області: проблеми і виклики : аналіт. огляд / О. Станкевич-Волосянчук ; National Endowment for Demokracy. – Ужгород : [РІК-У], 2020. – 28 с. : фот.
 
У виданні викладено аналіз стану лісового господарства у Закарпатській області на основі офіційних статистичних даних та документів, пов’язаних з лісогосподарською діяльністю (лісорубних квитків та карт технологічного процесу, актів лісопатологічних обстежень), даних дистанційного зондування Землі та безпосередніх натурних обстежень десятків лісосік на територіях державних лісогосподарських підприємств регіону, моніторингу преси. Цей аналіз містить цифрові дані, графіки, фотографії та успішні історії вирішення кола проблем для досягнення доброго врядування у державних лісах України.
340
С 88 
Студентський вимір щодо актуальних проблем у правознавстві : матеріали XII Всеук. наук.-практ. конф. (09 груд. 2019 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Природ.-гуманітар. коледж. ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Юрид. ф-т [та ін.] ; редкол. : В. В. Росоха, О. Я. Рогач, Я. В. Лазур [та ін.]– Ужгород :[ РІК-У], 2020. – 170 с.
 
Проведення ХІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Студентський вимір щодо актуальних проблем у правознавстві» є знаковим заходом як для Ужгородського національного університету, так і для науки й освіти в цілому. Ідея проведення конференції обумовилась одразу ж після відкриття спеціальності “Право” у Природничо-гуманітарному коледжі ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. 
821.161.1(477.87)
Т 32 
Темнов, Михаил Юрьевич. День восьмой : фантаст. роман. – Изд. четвёртое, исправл. и дополн. / М. Темнов, Владимир Михайлович Комяти. – Ужгород : [РИК-У], 2020. – 672 с. : ил. – Текст рос. мовою.
 
Події розгортаються на всіх континентах, у Восьмий день Творіння. У центрі твору – духовний вогонь Прометея, який довірений головному герою Майклу Веберу і передається людям через погляд, пробуджуючи в них найкращі якості. Духовна іскра з неймовірною швидкістю поширюється по планеті, несучи загрозу краху складеної тисячоліттями системі управління. Рятуючи усталений порядок тотальної брехні і обману, володарі вводять на Землі карантин і починають боротьбу з людьми, “одержимими” незрозумілою “хворобою”.
У філософському творі фантастична тканина і сьогоднішня дійсність настільки тісно переплетені, що сприймаються як реальність і служать попередженням людству.
316.4
У-80 
Устич, Сергій Іванович. Неадитивне суспільство – quo vadis? : (системолог. парадигма) : моногр. нариси / С. Устич ; Ін-т транскордон. співробітництва. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 340 с. – (Бібліотека Інституту транскордонного співробітництва. Нариси соціальної системології). 
 
У меморіальному виданні монографічних нарисів Сергія Устича в логічній послідовності: “теоретичні основи – практика – власні оцінки – дискусійні питання” розглянуто якісні особливості та суперечності сучасного соціуму, актуальні проблеми встановлення системоутворюючих властивостей суспільства, поглиблення розуміння дії об’єктивного механізму функціонування та розвитку соціальної системи, генетичного взаємозв’язку структурного аналізу соціальної дійсності та субстратних ознак і свідомості суб’єктів. На думку видатного соціолога, що передчасно пішов із життя, працюючи над цією книгою, заповнити існуючі прогалини в теоретичній рефлексії сучасного суспільства дозволяє соціальна системологія – наука, яка, хоч і потребує належного завершеного конституювання, проте вже сьогодні володіє значним пізнавальним потенціалом. Метою цього дослідження є системологічний аналіз сутності сучасного суспільства, зокрема неадитивної властивості як основного чинника його вкрай суперечливого розвитку. Ці майстерно написані соціологічні нариси відкривають читачеві різні аспекти усвідомлення тісного взаємозв’язку існуючих нагальних проблем соціальної спільноти із змінами у свідомості кожної конкретної людини.
398(477.87)
Х 55 
Хланта, Iван Bасильович. Співáночки мої милі / запис, упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., слов. та алф. покажч. І. В. Хланти ; КЗ “Обл. орг.-метод. центр культури” Закарпат. облради, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Патент, 2020. – 824 с. : іл.
 
У збірнику вміщено записи кращих зразків народних коломийок від талановитих співаків та музикантів с. Колочава Міжгірського району Закарпатської області, здійснені в 2006 р. Подаються численні тексти найрізноманітніших тематичних груп і типові коломийкові мелодії. Вони суттєво поглиблюють, доповнюють і розширюють наші уявлення про українську пісенність, добре слугують для утвердження національної самосвідомості.

 


Новини

2020-12-31
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка виграла і освоїла грант від Українського культурного фонду за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Завдяки інституційній підтримці вдалось розв'язати найгострішу проблему - відновлення функціонування підвального приміщення бібліотеки, де розташовано частину книгосховища. Підвальне приміщення було затоплене грунтовими водами після сильних дощів в червні 2020 року. Впродовж карантину бібліотека вже використала всі передбачені для забезпечення відповідного санітарного стану кошти, тому інституційна підтримка допомогла відновити функціонування книгосховища. Завдяки гранту було придбано: нові стелажі, осушувач повітря, насос для відкачування води, подовжувач та засоби дезинфекції.