Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2021-01-12
34(477)
М 64
Мирошниченко, В. О. Освітнє право у схемах і таблицях : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко, Ю. М. Фролов, Ю. А. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т . - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 148 с. : іл.
 
Навчальний посібник розкриває у доступній систематичній формі основні питання освітнього права. Він охоплює загальні положення освітнього права, джерела освітнього права, освітні правовідносини, правові засади державної політики України у сфері освіти, управління освітою, міжнародно-правові стандарти у сфері освіти, систему та стан освіти в Україні та світі.

 

159.922
П 12
Павелків, Р. В. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. / Р. В. Павелків, Є. М. Харченко ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 476 с. : табл.
 
У навчальному посібнику представлені навчальні матеріали до курсів "Геронтопсихологія", "Юридична психологія", "Соціальна робота та соціальна політика", "Юридична психологія" для студентів психолого-педагогічних, медичних, юридичних факультетів. В ньому висвітлюються біологічні, медичні, психофізіологічні, соціально-культурологічні аспекти старіння і старості. В навчальному посібнику проаналізовано різноманітні методологічні та методичні підходи до соціально-психологічної роботи з людьми похилого віку. Підібрано пакет спеціальних психодіагностичних та психокорекційних методик з урахуванням особливостей та закономірностей геронтогенезу.

 

338.4(477)
С 83
Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / О. М. Буднік, О. П. Власенко [та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 356 с. : рис., табл.
 
Колективна монографія присвячена проблемам процесу децентралізації у сфері місцевого самоврядування, в основу якого закладені нові механізми створення ОТГ, що забезпечують її спроможність при значному розширенні повноважень. Аналізуються та оцінюються позитивні зміни, які відбувалися протягом останніх років в структурі громад та досягнення сільських територій в економічному зростанні на принципах інклюзії. Книга розрахована на широке коло читачів. Читачами можуть стати усі зацікавлені в результатах та перспективах процесу децентралізації особи, зокрема, науковці, докторанти, аспіранти, студенти, представники органів місцевого самоврядування та бізнесу, населення громад, тощо.

 

159.923
В 84
Вселена, С. Кіно і телебачення: арт-терапія душі, зачарованої екраном : вступ до екранної метаантропології / С. Вселена. - К. : КНТ, 2020. - 360 с.
 
Кіно і телебачення мають велику сугестивну властивість і, в прямому сенсі, «зачаровують» глядача поліфонічністю засобів зображувальної та звукової виразності. Адже кожен кінофільм чи теле-проект являє собою окремий світ, що демонструє на екрані людське життя у концентрованому вигляді. Кіно і телебачення не лише примушують плакати або сміятися, спостерігаючи за життєвими ситуаціями героїв, а й закликають до близького співпереживання людській долі. На основі філософської школи метаантропології авторка розробляє оригінальний підхід екранної метаантропології, і розглядає кіно і телебачення в буденних, граничних і метаграничних – позамежних проявах. В результаті маємо «попкорнове» кіно і телебачення, кіно «самовираження» і «неформатне» телебачення, а також філософське кіно і телебачення. Отже, екранні мистецтва можуть як принижувати людину, укорінюючи її у буденності, так і актуалізувати її душевне та духовне пробудження. У найвищих своїх проявах кіно і телебачення стають дивовижною арт-терапією, здатною впливати на долю. Для студентів, аспірантів, викладачів, вчених, – всіх тих, хто цікавиться проблемами впливу мистецтва на розвиток особистості людини.

 

159.9
Ф 68
Фішер, Р. Емоційний інтелект в переговорах / Р. Фішер, Д. Шапіро. - К. : Сварог, 2020. - 264 с.
 
У своєму попередньому бестселері «Переговори без поразки» Роджер Фішер запропонував універсальний метод проведення успішних переговорів, заснований на розумінні взаємного інтересу сторін. Але що робити, якщо прийняти раціональне взаємовигідне рішення заважають емоції, що є невід’ємною частиною будь-якого діалогу? У новій книзі Фішер в співавторстві з фахівцем з емоційним аспектом переговорів Даніелем Шапіро показав, як використовувати навіть негативні емоції для досягнення максимального результату.

 

347.6(477+4)
Р 32
Ревуцька, І. Е. До питання створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС : монографія / І. Е. Ревуцька, С. Б. Булеца ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : РІК-У, 2020. - 188 с. 
 
Монографія присвячена дослідженню оцінки стану наукової розробки питання правових підстав створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС; дослідження становлення та розвитку правового регулювання підстав створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС; характеристика поняття підстав створення сім’ї; характеристика видів правових підстав створення сім’ї та здійснення їх класифікації; дослідження особливостей шлюбу як підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС; характеристика зареєстрованого партнерства як підстави створення сім’ї за законодавством країн-членів ЄС та визначення перспектив його запровадження в Україні; дослідження фактичних шлюбних відносин як правової підстави створення сім’ї за законодавством України та країн-членів ЄС.

 

60
Б 64
Бірта, Г. О. Генно-модифіковані організми: за і проти : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. літ., 2020. - 128 с. 
 
У навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології; теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів; їх використання; якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів; позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання.

 

070
Д 70
Досенко, А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навч.-метод. посіб. / А. Досенко, І. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Центр учбової літ., 2020. - 184 с. 
 
Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю "Журналістика". Подано загальні відомості про інтернет-журналістику, основні поняття комунікативних маркерів та класифікацій соціально-комунікаційних одиниць. Описано комунікацію в інтернеті загалом, а саме у блогосфері, соціальних мережах та у сфері функціонування аматорських медіа.

 


Новини

2020-12-31
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка виграла і освоїла грант від Українського культурного фонду за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Завдяки інституційній підтримці вдалось розв'язати найгострішу проблему - відновлення функціонування підвального приміщення бібліотеки, де розташовано частину книгосховища. Підвальне приміщення було затоплене грунтовими водами після сильних дощів в червні 2020 року. Впродовж карантину бібліотека вже використала всі передбачені для забезпечення відповідного санітарного стану кошти, тому інституційна підтримка допомогла відновити функціонування книгосховища. Завдяки гранту було придбано: нові стелажі, осушувач повітря, насос для відкачування води, подовжувач та засоби дезинфекції.