Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-03-04
 
021(477.87)"2015/2020"
Б 59 
Бібліотека як важлива складова загальнокультурних процесів сучасності : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка / Департамент культури Закарпат. облдержадмін. ; КЗ “Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка” Закарпат. облради ; уклад. Л. З. Григаш ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 288 с. : фот.
 
Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, містить статті бібліотечних фахівців Закарпаття. У статтях відзначаються певні здобутки книгозбірень за останнє п’ятиріччя, а також проблеми та виклики, що постають перед бібліотеками в реаліях сьогодення.
У конференції також взяли участь провідні фахівці Національної бібліотеки України ім. Я. Мудрого.
Видання доповнено короткими довідками про структурні підрозділи Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка та про публічні бібліотеки краю, а також ілюстровано фотофактами з життя бібліотек області.
821.161.2(477.87)
В 53 
Висіцька, Таміла Федорівна. Щоденник ідеалістки / Т. Ф. Висіцька. – Ужгород : ПП Папп В. В., 2020. – 252 с. 
 
Книжка про історію реальної жінки, життя якої могло скластися по-іншому, якби у дитячі роки не була залишена напризволяще наодинці з художньою літературою.
37(477.87)
Д 39 
Децик, Роман. Хто шукає, той знаходить...: нариси з досвіду роботи щодо вивчення історії та розвитку освіти Закарпат. обл. й зокрема Виноградів. р-ну / Р. Децик, Володимир Чепа. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 244 с. : іл.
 
Виданння адресоване керівникам музеїв та краєзнавчих гуртків при навчальних закладах. Книжка містить матеріали на допомогу працівникам навчальних закладів, які організовують пошукову роботу з вивчення історії рідного краю та навчального закладу.
При написанні даної книжки значна увага приділялася пошуку інформації щодо діяльності педагогічних закладів та історії рідного населеного пункту.
378.4(477.87)
І-48 
Ільницький, Bасиль. Обереги криниці знань: Ужгородський національний університет у долях його сучасників / В. Ільницький. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2020. – 208 с. 
 
Нариси та інтерв’ю, вміщені у пропонованому виданні, створюють своєрідний колективний портрет Ужгородського національного університету. Співрозмовники автора непересічні і цікаві особистості, які в різний час доклалися до розвитку Alma Mater, творили її історію.
332
Л 44 
Лендєл, М. А., Жулканич, В. О. Управління природоохоронною діяльністю в транскордонному регіоні : монографія / М. А. Лендєл, В. О. Жулканич. – Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020. – 212 с.
 
У монографії окреслено науково-практичні підходи до удосконалення процесів управління природокористуванням і охороною довкілля. Зазначено, що в умовах активізації функціонування транскордонних регіонів, реалізації процесів спільної співпраці на міждержавному, регіональному і локальному рівні важливим є забезпечення зниження техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, удосконалення управління природокористуванням і охороною довкілля, досягнення рівня екологічної безпеки транскордонних територій. Аргументовано необхідність формування і реалізації організаційно-економічного механізму раціонального природокористування з врахуванням функцій господарських суб’єктів-природокористувачів. Доведено, що в умовах поглиблення ринкових перетворень і реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку країни та її регіонів доцільним є забезпечення генезису інституціональних трансформацій і вдосконалення господарського механізму у сфері управління природоохоронною діяльністю.
821.161.2(477.87)
М 19 
Малильо, Софія. Кухоль щастя : [поезії] / С. Малильо ; передм. Н. Ференц ; післямова А. Хлєбіної ; упоряд. І. М. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2020. – 508 с. : іл.
 
Софія Малильо починала писати вірші ще до війни, але обставини життя перервали надовго її творчість. Тільки з 1990 р. жінка знову навертається до Слова. Основними темами, як твердять більшість літературознавців, стають любов до України, інтерес до її історії, прослава Бога та видатних постатей, проблеми рідної мови, описи природи та заклики до її збереження, звертання до громадсько активних особистостей з метою активізації їх державотворчих змагань. Хоч багато в її віршах мотивів страждання, смутку й горя, однак струменіє з них палка любов до життя.
При житті побачили світ її книги: “Іди і вір” (1994, Ужгород); “Воскресіння пам’яті” (1999, Детройт, Ужгород); “А душа її – жива” (2006, 2007, Львів); “Надія” (2008, Львів), “Від Тиси до Дінця” (Львів, 2009). До пропонованого видання увійшли твори Софії Малильо з прижиттєвих видань поетки, укладені за тематичним принципом, її автобіографічний етюд і фотоматеріали.
821.161.2(477.87)
М 75 
Молнар, Анатолій. Future : [поезії] / А. Молнар. – Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020. – 111 с.
 
“Future” – збірка поезій, в якій описаний стан минулого, теперішнього та недалекого майбутнього. Тут присутні вірші про людей, прості життєві історії, соціум, ситуації, емоції, переживання. Вірші колоритні та мотивуючі. Звичайно, не обійшлось без кохання. Оцінюючи в загальному, “Future” – це вірші на кожен день.
821.161.2(477.87)
М 75 
Молнар, Анатолій. Untitled : [поезії] / А. Молнар. – Ужгород : [ФОП Сабов A. M.], 2020. – 60 с.
 
“Untitled” – 4-та збірка віршів від автора. Кардинальні зміни в поєднанні з поглядами сучасної молоді на гостроту соціальних проблем. Натхення, що тісно сплітається з необхідністю самовираження та нескорення. Ця збірка відкриває новий погляд на світ в умовах кризи, як духовної, так і соціальної. “Untitled” – це ви.
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Математика і інформатика. – Вип. 21 (37) / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т” ; редкол. : М. М. Маляр [та ін.]. – Ужгород, 2020. – 188 с.– Титул арк. паралел. англ. мовою. 
050.9(477.87)
N 24
Nás kultúrno-historický kalendár 2018 = Наш культурно-історичний календар / šéfredaktor I. Latko ; Užhorodský spolok Slovákov. – Užhorod, 2018. – 132 с. : il. – Текст словац., чеш., укр. мовами.
 
Календар знайомить читачів із унікальними широко- та маловідомими історичними фактами, культурними подіями, пов’язаними із чеською та словацькою громадою краю. 
338.4(477.87)
П 78
Проблеми агропромислового комплексу Карпат : міжвідом. темат. наук. зб. – Вип. 28 / Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція ; редкол. : С. М. Кормош, О. І. Савіна [та ін.]. – [Ужгород] ; Велика Бакта : ПП Роман О. І., 2020. – 120 с. : іл. + табл. 
 
У збірнику надруковані статті вчених та спеціалістів із науково-дослідних і навчальних закладів України, в яких висвітлюються здобутки та перспективи розвитку науки в галузях землеробства, рослинництва, садівництва, виноградарства, тваринництва та економіки.
Збірник розрахований на наукових працівників, спеціалістів агропромислового комплексу.

 


Новини

2021-11-30
1 грудня о 17:00 у читальній залі бібліотеки відбудеться презентація книги Сергія Федаки „Історія України: Серія 2. Літописна історія: Том 6: Руські князівства, Дешт-і-Кипчак і прилеглі землі”. У книзі проаналізовано розвиток князівств України-Русі за доби феодальної роздробленості, коли імперія Рюриковичів зазнала кардинальної еволюції від відносно унітарної держави через федерацію і конфедерацію до сукупності окремих суверенних держав, серед яких надалі намічається тенденція до консолідації. Дані процедури розглянуто у тісному зв’язку з подіями у сусідніх регіонах – половецькій державі Дешт-і-Кипчак, візантійському Кримові, Закарпатті у складі Угорського королівства, а також ще у ширшому геополітичному контексті, зумовленому хрестовими походами на Близький Схід. Завершується огляд детальною картиною Батиєвою навали, що докорінно змінила ситуацію на всіх українських землях. 
2021-11-30
2 грудня о 17:00 у читальній залі бібліотеки відбудеться презентація першого тому літературної серії "Листування Івана Чендея". Вийшов у світ перший том літературної серії "Листування Івана Чендея". Професор Кіраль Сидір Степанович, відомий київський літературознавець, приїждає в Ужгород, щоб представити результат багаторічної дослідницької роботи над вивченням унікальної епістолярної спадщини славного сина Срібної землі, українського письменника Івана Чендея. Науковцям та студентам випаде чудова можливість особисто почути про особливості науково-дослідницької роботи над епістолярною спадщиною, отримати відповіді на практичні запитання в галузі літературознавства. Історикам буде надана можливість познайомитися із поглядом сучасника на цікавий період в житті країни другої половини ХХ століття.. 
2021-11-30

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Подія, що змінила долю України", присвячена 30-ій річниці Всеукраїнського референдуму.