Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-03-10
 
821.161.25.09(477.87)
Б 20 
Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин = Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár : міжнар. наук. семінар., Берегове, 23-24 трав. 2019 р. : tanulmánykötet = nemzetközi tudományos szeminárium, Beregszász, 2019. május 23-24 : зб. наук. робіт / ред. : Є. Барань = szerkesztette : E. Bárány. – Beregsász ; Ungvár : ІІ. RF KMF ; RIK-U, 2020. – 236 с. – Текст угор., укр., анг. мовами.
 
Збірник містить матеріали міжнародного наукового семінару “Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин”, який відбувся 23-24 травня 2019 р. в м. Берегове. До видання, присвяченого 100-річчю від дня народження видатного славіста, увійшли статті про життєпис науковця, його мовознавчу, освітницьку діяльність та літературну творчість.
 
784(477.87)
З-36
Заслужений академічний Закарпатський народний хор : 75 / упоряд. Н. Петій-Потапчук ; текст : Т. Грись, В. Коцан, М. Митровка ; нотна графіка М. Рибалка. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 256 с. : іл. + ноти.
 
Безцінним багатством кожного народу є його самоідентичність, його коріння й особливості. Закарпаття завжди перебувало на перехресті доріг, на межі різних держав і епох. Саме тому цей край найбільше вражає поєднанням різних етнокультур. І вже 75 років Заслужений академічний Закарпатський народний хор виконує своє головне покликання – зберегти красу й багатство місцевих культурних традицій, познайомити з ними весь навколишній світ. Зараз можна з певністю констатувати, що колектив народився під щасливою зіркою. Самобутній колорит народного мистецтва краю не залишає байдужим жодного глядача в жодному куточку планети. Жартівливі пісні й тужливі балади, запальні танці та яскрава інструментальна музика у виконанні цього унікального колективу неодмінно знаходять шлях до людських сердець. Ці перлини народного мистецтва непідвладні часу чи віянням моди, бо в них чуються голоси предків, чиста співоча душа народу.
 
821.161.2(477.87)
К 65
Конч, Павло. Світло РАзУМА / П. Конч ; передм. О. Рогача ; вступ. слово Я. Лазура. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 224 с.
 
 “Світло РАзУМА” – третя книга трилогії Роз-Думи про головне...
Головне у кожного своє, але, є речі, категорії, що являються головними для Всіх: Дух, Душа, Творець, Абсолют, Разум, Свідомість, Матерія, Істина, Любов...
Є речі нижчого порядку: інстинкт, пізнання, зрада, честь, совість... що також важливі і, які також розуміються кожним по своєму, в силу наявних можливостей розуму, інтелекту, відчуття...
У думках, роздумах цієї книги викладено бачення багатьох категорій, понять з погляду, трохи інакшого за загальний погляд...
Автор не претендує на істину своїх поглядів, формулювань... Навпаки! Думки викладені таким чином, щоб завжди, майже завжди, у кінці поставали питання... Нові, питання читача... Щоб наштовхувати читача на щось нове, небачене, нечуте...
 
821.161.1(477.87)
К 80 
Кресей Ангелина = Kresey, Angelina. Вода обнимает скалы : стихи. – Ужгород : [ФОП Сабов А. М.], 2020. – 187 с. – Текст рос. мовою.
 
Розмаїття емоцій та не завше раціональне сприйняття навколишнього світу, крик душі від болю, розчарування та роздратування і світлий подих надії у поетичній збірці Ангеліни Кресей.
 
821.161.2(477.87)
М 54
Метай, Антон С. Той, хто проходить крізь час : зб. прози та поезії / А. С. Метай. – Ужгород, 2016. – 88 с.
 
До першої збірки молодого автора А. Метая увійшли зразки поетичної та прозової творчості, написані впродовж двох років. 
 
75.071(477.87)
Б 88
Лариса Бровді. Життя і творчість [Образотворчий матеріал] : [альбом] / передм. : О. Федорук, О. Приходько, Г. Рижова. – Ужгород, 2009. – 32 с. : іл. 
 
Видання знайомить із творчим доробком Л. Бровді. Мисткиня працює у жанрі тематичного гобелену і живопису. Яскрава національна і локальна своєрідність, декоративність чистого і дзвінкого кольору, глибоке естетичне ставлення автора до мистецтва – усе це підносить твори Л. Бровді на високий рівень українського мистецтва.
 
271.22(477.87)
Н 28
Нариси з історії православного храму с. Голубине Свалявського району Закарпатської області : (зі спогадів вірян) / уклад. та упоряд. В. Лізанець. – Ужгород : [РІК-У], 2020. – 136 с. : іл.
 
Видання знайомить читача зі стислою історією виникнення с. Голубине та заснування храму в ньому. В нарисі подано періоди до унійного буття храму та його повернення до Православної Церкви в 40-х роках XX століття. Проєкт знайомить читача зі списком настоятелів храму та їхньою пастирською діяльністю в різні часи та періоди буття святині. Окрема увага приділяється спогадам вірян про діяльність храму в часи радянської влади.
Значна частина видання присвячена різноплановій діяльності настоятеля храму, протоієрея Степана Фарковця. Стисло подається інформація про сільські цвинтарі, про сучасних, активних вірян храму та про старі й нові традиції вірян села.
 
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 1 (43) : На честь доктора філол., наук, проф. Валерія Михайловича Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’ян. фразеології при Міжнарод. комітеті славістів : (до 80-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України ; Ужгород, нац. ун-т ; голова редкол. : Н. Венжинович. – Ужгород, 2020. – 379 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
 
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 2 (43) / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород, нац. ун-т”, Ф-т історії та міжнар. відносин ; голов ред. Ю. Данилець. – Ужгород, 2020. – 260 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
 
37(477)
Н 53 
Неперервна освіта: актуальні дискурси : зб. матеріалів XIV всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2020 м., Ужгород / Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; ред.-упоряд. : В. Химинець, Я. Сивохоп, О. Іваць. – Ужгород, 2020. – 149 с.
 
У збірнику викладено тези доповідей, виступів учасників XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), у яких розглядаються актуальні проблеми та перспективи розвитку неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів та сучасного світового порядку.
 
271.22(477.87)"1921/1945"
П 14 
Палош, Віктор, протоієрей. Історія Свято-Покровського храму-пам’ятника м. Ужгорода з 1921 по 1945 р. : (за матеріалами Держ. архіву в Закарпат. обл.) / В. Палош ; передм. митрополита Мукачів. і Ужгород. Федора ; Укр. православ. церква, Мукач. єпархія, Місіонер. від. на честь блаженнійшого митрополита Володимира (Сабодана). – Ужгород : РІК-У, 2020 – 192 с. : фот. 
 
У монографії, яка присвячена діяльності Православної Церкви в Ужгороді в 1921–1945 рр., автор через призму діяльності Свято-Покровського храму-пам’ятника окреслює головні етапи відродження Православ’я в місті над Ужем.
Виклад основного матеріалу здійснено на основі передусім архівних матеріалів та документів (в основному Державного архіву Закарпатської області), що робить цю працю унікальною.
У виданні чітко та послідовно аналізуються події, явища та процеси, пов’язані з діяльністю всесвітньовідомих подвижників благочестя, які свого часу були настоятелями храму.
Автор роботи намагається заповнити білі плями в церковній історії краю, донести до читача об’єктивну та неупереджену правду про труднощі розвитку та відродження Православ’я в Ужгороді, а також висвітлити ту роль, яку храм відіграв та й нині відграє в духовному житті Закарпаття загалом.
Окремі архівні документи та література публікуються вперше.
 
94(477.87)"1919/1939"
П 21 
Пачовський, Василь. Моя Срібная Земле : іст. дослідж., нариси та худож. твори про Карпат. Україну на сторінках західноукр. преси 20-30-х pp. XX ст. / упоряд. В. Ґабор. – Львів : ЛА “Піраміда”. 2020. – 128 с. – (Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського. Вип. 10).
 
До видання ввійшли наукові розвідки та художні твори В. Пачовського про Карпатську Україну, опубліковані на сторінках західноукраїнської преси 20-30-х pp. XX ст., зокрема часописів “Русин”, “Народ”, “Віночок для підкарпатських діточок”, “Діло”, “Життя і Знання”, “Громадянка” та ін. Саме він подарував Закарпаттю поетичну назву – “Срібна Земля” та витворив яскраві леґенди про цей край.
 
908(477.87)
П 25 
Пеняк, П С. Історико-археологічні нариси села Ратівці / П. С. Пеняк, В. М. Кочан ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т туризму та міжнар. комунікацій, Каф. туризму. – Ужгород, 2020. –112 с.
 
У виданні розглядаються археологічні пам’ятки с. Ратівці Ужгородського району. Вони представлені старожитностями ранньозалізного віку, артефактами першої та другої половини І тис. н. е. Кожна епоха розглядається у взаємозв’язку із соціально-економічним та культурним розвитком Верхнього Потисся та тими етносами, що його населяли.
 
821.161.2(477.87)
П 58 
Попович-Павлік, Mарина Василівна. Рівновага : кн. віршів / М. В. Попович-Павлік. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 128 с.
 
Нова книга ужгородської поетеси продовжує відкривати широкому читачу безмежний світ тривог і радощів нашої сучасниці, якими живуть і її ровесники: переживання за долю рідної землі, її Богом даних красу і природні дарунки, за маму і батька, за синів, за родину, за долю наших коханих.

 

 
94(477)".../1648"
Ф 32 
Федака, Сергій Дмитрович. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посіб. / С. Д. Федака. – К. : Знання, 2014. – 782 с. (“Вища освіта XXI століття”).
 
Посібник містить системний огляд подій від появи перших людей на території України до 1648 року. У чотирьох частинах послідовно розглядаються десятки племінних спільнот, протодержавних утворень і держав; велична давньоруська цивілізація, її історія і культура; доля українських земель в умовах кількавікового переділу давньоруської спадщини сусідніми державами; становлення і розвиток такого унікального феномену української історії, як козацтво. Особлива увага приділяється розвою матеріальної і духовної культури, визначним персоналіям, перебігові військових змагань. Розглянуто регіональні особливості історичного розвитку, окремі розділи присвячено Закарпаттю, Буковині, Криму.
 
908(477.87)
Х 46 
Химинець, Анна Олексіївна. Закарпаття – перлина України /А. О. Химинець, Василь Васильович Химинець ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Ужгород, 2020. – 255 с.
 
На основі аналізу архівних джерел, праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, автори подають узагальнюючий матеріал про географічне положення, природні багатства, становлення та розвиток економіки, культури й освіти, історичні події та особистості, насамперед культурно-освітніх і релігійних діячів, які внесли значний вклад в розвиток Закарпаття з найдавніших до наших часів.
Увага акцентується на особливостях історичного розвитку краю, його унікальних можливостях та перспективах сталого розвитку в контексті реформування основних галузей економіки й сільського господарства та співробітництва з країнами Європейського Союзу. 

 


Новини

2021-12-06

Для вас нові надходження літераутри до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2021-12-06

У Відділі обслуговування користувачів вас чекають нові і цікаві книжки.

2021-12-03

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Волонтерство - нова форма громадянської активності в Україні".

2021-11-30

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Подія, що змінила долю України", присвячена 30-ій річниці Всеукраїнського референдуму.