Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-10-04
025(477.411)
І-90
Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадского : довідник. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; редкол.: Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар [та ін.]. – К. , 2020. – 2020. – 300 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 248-297.
Перший випуск довідника з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського репрезентує колекційні фонди історичних бібліотек дореволюційних навчальних закладів Києва, а саме: фундаментальної бібліотеки Київського університету св. Володимира з усіма її складниками, Колегії Павла Галагана, Інституту шляхетних дівчат, Київського комерційного інституту, 1 -ї, 2-ї, 3-ї, 5-ї (Києво-Печерської) київських гімназій, Київського реального училища, Київського комерційного училища. В описових статтях подано інформацію про фондоутворювачів, дату та місце формування фонду, історичну довідку про книгозбірню, характеристику тематичного та мовного складу зібрання, кількісний склад, зовнішні ознаки колекції, її науково-довідковий апарат тощо.
Довідник розрахований нашироке коло користувачів, насамперед істориків, краєзнавців, бібліотекарів і бібліотекознавців.
 
 
025(477.411)
Ц 56
Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис  : научное издание / І. О. Ціборовська-Римарович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – К. , 2020. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-41, 114-117. – Покажч.: с. 105-113.
Видання присвячене історії та видавничій діяльності друкарні Луцького домініканського монастиря, яка була однією з двох друкарень католицьких монастирів на Правобережній Україні у XVIII ст. У книгознавчій статті, що передує каталогу, на джерельній базі в контексті історії монастирської друкарні подано книгознавчий аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, приділено увагу атрибуції контрафактних видань, представлено інформацію про розповсюдження та побутування примірників її видань у другій половині XVIII–XIX століттях на примірниках, що зберігаються у фондах НБУВ. У каталозі бібліографічно відтворено репертуар друкарської продукції, за сучасною науковою методикою бібліографування стародруків і рідкісних видань подано науковий попримірниковий опис екземплярів луцьких видань, виявлених у фондах НБУВ. Робота містить багатий фактографічний матеріал, який може бути використаний при дослідженнях у різних галузях історичної науки.
Для книгознавців, істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією книги і друкарства в Україні та Речі Посполитій.
 
 
001(477)"18/19"
Ш 24
Шаповал, Андрій Іванович. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : [монографія] / А. І. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2020. – 596 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 465-570. – Імен. покажч.: с. 571-589.
У монографії на основі аналізу широкого комплексу архівних документів, передусім, епістолярної спадщини українських учених, а також бібліографічних джерел, відображена діяльність видатного філолога, історика давньої української літератури й театру, етнографа, джерело знавця, палеографа і бібліографа Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) з розвитку українознавства, дослідження української книжкової та рукописної спадщини та організації українського наукового життя. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією науки України і долею яскравих особистостей.
 
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Т. Добко, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горовий. – К. , 2020. – 368 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання місця й ролі інформаційно-бібліотечних центрів у структурі соціальних комунікацій в Україні і світі. Розглянуто особливості інформаційної діяльності бібліотечних структур, виокремлено напрями оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації, проаналізовано сучасні стратегії функціонування інформаційно-комунікаційних ресурсів. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському і глобальному інформаційному просторі.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальн их комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Т. Добко, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред. О. Василенко. – К. , 2019. – 436 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки. У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом бібліотекознавства дослідження за темою «Розвиток нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів». У публікаціях розкриті теоретичні та прикладні аспекти імплементації міжнародних стандартів у бібліотечній справі України та зарубіжних країн, розвитку і впровадження національних стандартів у практику бібліотек, зокрема, організація бібліотечної статистики інформаційних ресурсів та сфери бібліотечно-інформаційного обслуговування, методичні підходи щодо розвитку системи обліку фондів бібліотек, визначення якості та ефективності функціонування бібліотек. Окремий розділ присвячено питанням організації електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному середовищі. Видання призначене для спеціалістів бібліотек, науковців, аспірантів і студентів вишів, які досліджують актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.
 
Календар знаменних і пам’ятних дат : 2021, № 4, ІV кв. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. О. Аврахова ; відп. ред. Н. В. Жданова. – К. : Кн. палата України, 2021. – 108 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат.  У цьому номері календаря наведено пам’ятні та знаменні дати подій, які відбувалися у жовтні-грудні різних років. Під час підготовки статей використано документи Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.
Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.

 


Новини

2021-10-05

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Закон і право для всіх єдині".

2021-10-05

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу зберігання бібліотечних фондів.