Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2024-03-21

340
Г 20
Гарапон, Антуан. Цифрове правосуддя: граф. революція та антрополог. злам / А. Гарапон, Ж. Ласег ; пер. з фр., передм., прим. В. Омельянчик. – К. : Стилос, 2021. – 304 с. : табл. – (Сучасна французька думка ; кн. 5).

Комп’ютерні технології, перебираючи на себе функції адвокатури та нотаріату, пропонуючи вирішення конфліктів онлайн, запроваджуючи передбачуване правосуддя та інше, формують сьогодні нове цифрове право, стверджуючи, що безсторонність правосуддя краще забезпечується алгоритмами, аніж людьми. Для уникнення однобокої оцінки цифрового правосуддя автори звертаються до його комплексного аналізу не тільки як явища юридичної практики, але також як інформаційної технології та нового етапу історії розвитку права в осерді культури з огляду на антропологічну функцію права як гаранта людяності людини. Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікавляться філософією права.

930
С 81

Стойка, Марія Петрівна. Архівознавство: (навч.-метод. посіб. для викладачів та студентів коледжів культури і мистецтв спец. "Інформ., бібл. та архів. справа"). Ч. 1 / М. П. Стойка ; Комун. вищ. навч. закл. ”Ужгород. коледж культури і мистецтв” Закарпат. облради. – Ужгород : [б. в.], 2018. – 132 с. : табл.

У навчально-методичному посібнику подано матеріали на допомогу вивченню "Архівознавства" студентами а спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Зміст посібника відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Архівознавство" на 4-й семестр. У пропонованому виданні описана методика організації і проведення теоретичних та практичних занять спрямованих на оволодіння студентами базовими знаннями навчальної дисципліни, вдосконалення їх умінь і навичок самостійної роботи з "Архівознавства". Адресовано посібник для студентів вищих навчальних закладів культури мистецтв I-II рівня акредитації, які навчаються за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", викладачів, практичних працівників, діяльність яких безпосередньо пов'язана з архівною або інформаційною справою.

575
В 53

Висіцька, Таміла Федорівна. Ера homo sapiens : [еволюція роду людського, прогрес, регрес...] / Т. Ф. Висіцька. – Ужгород : ПП Папп І. О., 2023. – 390 с.

Хто ти, людино? Вершина творіння природи чи проміжний черговий етап еволюції живої матерії планети? На сьогодні більш-менш вивчено фізичні дані людини (наука анатомія), а щодо її духовної суті залишається чимало запитань, яким і приділяється увага в цій праці. Утворення планети і виникнення життя на ній розглядати не будемо, цій темі був присвячений розділ у праці "Запитання без відповіді", якій певною мірою доповненням є нинішня праця.

793
Ш 37

Шевцова, Ірина Миколаївна. Історико-побутовий танець : навч.-метод. посіб. : спец.: "Хореографія" / І. М. Шевцова ; Ужгород. коледж культури і мистецтв. - Ужгород : Патент, 2014. – 224 с. : кольор.іл.

У посібнику висвітлюються питання методики виконання та методики викладання дисципліни історико-побутовий танець, розрахований на студентську і педагогічну аудиторію і зможе стати практичним посібником у процесі викладання курсу в середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах по профілю, хореографічне, або театральне мистецтво, а також допомогти в оволодінні дисципліною історичний танець в школах мистецтв учням та керівникам аматорських хореографічних колективів. Посібник укладений з урахуванням учбових програм спеціалізованих закладів мистецтв. Вміщений в ньому навчальний матеріал згрупований з огляду історичного розвитку хореографічного мистецтва європейських держав. В посібнику розглянуті методичні засади викладання дисципліни з детальним аналізом методики виконання ряду базових кроків та рухів стародавнього танцю. Методичні розробки щодо підготовки і складання як окремих танцювальних  комбінаційних рухів так і уроку історико-побутового танцю нададуть можливість фахівцям з хореографічних дисциплін підвищити рівень майстерності виконання. Додаток посібника містить змістовну інформацію про структуру, моделювання одягу характерної епохи, що дає можливість розробки достовірних ескізів сценічних костюмів, що допоможе керівникам аматорських колективів під час розробки сценічного одягу виконавців. Навчально-методичний посібник «Історико-побутовий танець» може бути призначений для учнів та студентів навчальних закладів культури і мистецтв, викладачів, фахівців-практиків в галузі хореографічного мистецтва.

025
Б 90

Булатова, Світлана Олегівна. Рукописна Polonica: Podróżne potrawy z postem  – пам’ятка з історії кулінарії середини XVII століття у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / С. О. Булатова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : НБУВ, 2022. – 260 с. : іл.

Монографію присвячено дослідженню галицької рукописної збірки "Podróżne potrawy z postem" середини XVII ст. та власне публікації її рецептур старопольською мовою. У виданні розглянуто кодикологічний аспект рукописної збірки, питання щодо складу, авторства рецептур, виконано їхній історико-філологічний аналіз. У бароковому контексті вивчені локальні галицькі рецептури та іноземні запозичення в елітарній кухні XVII ст., визначені історико-кулінарні характеристики інгредієнтів та ретроспективних технологій, висвітлені дискурси дієтетики та посту. Текст рукописних рецептур, підготовлений у відповідності до правил опублікування старопольських археографічних джерел, супроводжують переклад українською мовою, наукові коментарі, термінологічний словник та покажчики. Для істориків харчування, археографів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурою повсякдення ранньомодерної доби в Україні та Польщі.

7(477)
C 79
Степовик, Дмитро Власович. Пресвята Діва Марія в українському мистецтві / Д. В. Степовик ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Фундація Героя України, акад. П. Тронька. – К. : Видавничий дім журн. "Пам’ятки України", 2023. – 432 с. : кольор.іл. - (Бібліотека журналу "Пам’ятки України" ; кн. 157).

Наприкінці Х століття розпочинається одна з найцікавіших і найоригінальніших мистецьких історій уславлення пресвятої Діви Марії (Маріології) у світовому мистецтві, яку дотепер, понад тисячу років творять українські автори. Сакральне мистецтво – постійний предмет досліджень і публікацій професора Дмитра Степовика, який є журналістом за першою освітою й тричі доктором – мистецтвознавства, філософії та богословських наук, а також членом-кореспондентом Національної академії наук. Він визнаний чільний фахівець з іконотворчості, монументального малярства, станкової та книжкової графіки. Його нова книга – глибоко особистісний, почасти полемічний, аналіз розвитку української Маріології у контексті різноманітних впливів релігійних і мистецьких течій Сходу і Заходу.

323.1(477)
Н 35
Націоналізмознавство : [зб. наук. праць]. Ч. 1 / Ін-т наук. студій націоналізму ; наук. ред. О. І. Сич ; редкол.: С. Адамович, І. Дебенко [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2023. – 288 с.

У збірник наукових праць ввійшли статті авторів, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу наукових робіт імені Степана Ленкавського "Сучасний український націоналізм", та дайджест досліджень українського націоналізму протягом 2022-2023 років. Для науковців, студентів та широкого загалу читачів.

 


Новини

2024-06-19

Її називають авторкою оптимістичної прози. Однак Галина Вдовиченко — оптиміст не тільки на книжкових сторінках, а й на сторінках свого життя. 21 червня Галина Вдовиченко святкує своє 65-річчя  і з цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку „Життя сильніше за правила”.

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день