Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-03-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9890
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література для написання курсової роботи на тему: Логістичні системи в діяльності підприємств ресторанного бізнесу. Лариса
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-18

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.424
З-91
Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 308 c.

65.40
Л 69
Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / Кислий В. М., О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 360 c.

65.9(4УКР)40
О-64
Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. Денисенко [та ін.] ; за ред.: М. П. Денисенко ; П. Р. Левковець ; Л. І. Михайлова; М-во освіти і науки України [та ін.]. -К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 336 c. : a-іл.

65.40
С 89
Сумець, О. М. Логістичні системи і ланцюги поставок : навч. посіб. / О. М. Сумець, Т. Ю. Бабенкова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка [та ін.]. – К.: Хай-Тек Прес, 2012. – 220 c.

65.40
Т 60
Торговельна логістика : навч. посіб. / П. Ю. Балабан [и др.]; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К.: Центр учб. л-ри, 2014. – 148 c.

Величко, Олександр . Методика оцінювання розвитку логістики підприємства / Олександр Величко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 45-54.

Гончаров, Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 8-15.

Горбатюк В. Особенности развития логистики / В. Горбатюк // Вісник. – 2010. – Вип. № 2. – С. 7 – 10.

Гуменюк, Ю. Перспективи розвитку ресторанної справи в аграрно-індустріальній державі / Юрій Гуменюк // Журнал європейської економіки. – 2019. – № 4 (Т. 18). – C. 416-428.

Єлетенко О.В. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення / О. В. Єлетенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 135- 141.

Косарева Т. В. Логістична система: сутність дефініцій / Т. В. Косарева // Економіка АПК. – 2008. – № 11.- С.12-18.

Кривов'язюк І. В. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов'язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 254-262.

Лівошко, Т. В. Економіко-організаційні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в Україні / Т. В. Лівошко // Держава та регіони. – 2017. – № 4-5. – C. 21-24.

Павлюк Л. В. Використання логістики для успішного ведення бізнесу в умовах глобалізації / Л. В. Павлюк, Л. В. Савош // Економіка і регіон. – 2011. – № 1. – С. 165-168.

Потьомкін, Д. М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи / Д. М. Потьомкін // Держава та регіони. – 2017. – № 3. – C. 24-28.

Потьомкін, Д. М. Формування напрямів інноваційного розвитку підприємств гостинно-ресторанного господарства / Д. М. Потьомкін // Держава та регіони. – 2017. – № 4-5. – C. 25-19.

П'ятницька, Г. Розвиток ресторанного господарства в Україні: структурні трансформації, фінансова стійкість підприємств, прогнози / Галина П'ятницька, Олег Григоренко, Віталій Найдюк // Економіст. – 2013. – № 11. – C. 37-45.

Сопоцько О. Ю. Алгоритм вирішення практичних задач оптимізації логістичного циклу доставки продуктів харчування (швидкопсувних вантажів) / О. Ю. Сопоцько // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 438-446.

Сорока, Ганна. Логістична концепція підприємства / Г. Сорока // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 170-173.

Табенська, О. І. Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу / Оксана Ігорівна Табенська // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 1. – C. 31-34.

Ткаченко, А. М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві / А. М. Ткаченко // Держава та регіони. – 2017. – № 3. – C. 29-33.

Шандрівська О. Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О. Є. Шандрівська, Л. Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 163-173.


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.