Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2021-03-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9901
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: методи надання послуги соціальної реабілітації Ольга Пастух
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-31

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)304.2
Д70
Доступність середовища для життєдіяльності інвалідів та інших маломобільних груп населення : (витяги з законодавчих та нормат. док.) / Закарпат. регіон. центр соц.-трудової реабілітації та проф. орієнтації "Вибір"; уклад. Л. Й. Пчолинська ; відп. за вип. В. М. Марко. -Ужгород: Патент, 2009. – 64 c. : a-іл.

65.9(4УКР)27
З-41
Збірник державних стандартів соціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю / М-во праці та соц. політики України, Всеукр. громад. орг. "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю"; розробники док. : Р. Кравченко ; Д. Бондар [та ін.]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 92 c.

65.27
Л 84
Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К.: Каравела, 2009. – 368 c.

364
Н 17
Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи : матеріали доп. та повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 25 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]; за ред.: О. П. Бартош, С. Литвинова [та ін.] ; відп. за вип. О. П. Бартош. – Ужгород: РІК-У, 2020. – 110 c.

74.6
П 48
Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей : метод. матеріали для спеціалістів / Є. В. Дубровська, О. Грачова, М. К. Алєксєєнко; Жіноч. консорціум України. – К.: СП "Інтертехнодрук", 2009. – 40 c. : a-іл. – (Проект "Покращення реабілітаційного простору дитячих закладів").

159.98
П 86
Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту : метод. рек. / В. О. Васютинський [та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Коробка; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 52 c.

65.9(4УКР)27
С 69
Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько [та ін.] ; за заг. ред.: І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка [та ін.], Христ. дит. фонд. -Вид. 2-е, переробл. та допов. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 256 c.

159.98
С 69
Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практ. посіб. / Т. М. Титаренко, Ю. Д. Гундертайло [та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 220 c.

316.6
С 73
Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2017. – 80 c.

74.6
Ш 37
Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / З. М. Шевців. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 248 c.

Андріяшевська, Марина. Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів / Марина Андріяшевська // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10. – С. 190-194.

Грубляк, В. Т. Особливості реабілітації клієнтів з психосоматичними розладами, які мають рухові порушення / В. Т. Грубляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 49-51.

Губенко, О. В. Творча діяльність як фактор реабілітації дітей, що зазнали насильства в сім‘ї та мають затримки розумової діяльності / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 29-33.

Зайцева, Олена. "Хочеться, щоб центри спорту людей з інвалідністю були в кожному місці, селищі, районі" / Н. Біловицька ; інт-ю О. Зайцева // Урядовий кур’єр. – 2016. – 9 листоп. – С. 6.

Іваночко, Оксана Олегівна. Цільове призначення соціального обслуговування громадян в Україні / О. О. Іваночко // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 342-347.

Костенко, О. Реабілітація – справа загальнонаціональна / О. Костенко // Соціальний захист. – 2005. – №9. – С. 14-16.

Кузько, Т. Х. Реабілітація творчістю / Т. Х. Кузько // Соціальний захист. – 2010. – № 12. – С. 43-44.

Клещерова, І. М. Основні напрямки роботи психолога з матерями дітей з органічним ураженням ЦНС в умовах дитячих реабілітаційних закладів / І. М. Клещерова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 53-55.

Позднякова-Кирбят’єва, Е. Г. Взаємозв’язок соціального призначення та планування території реабілітаційного парку / Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва // Грані. – 2018. – № 7 (Т. 21). – С. 53-62.

Суворова, Наталія. Психолог в училищі соціальної реабілітації : особливості роботи / Н. Суворова // Психолог. – 2013. – № 24. – С. 39-49.

Турчанова Т.М. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які знаходяться у місцях попереднього утримання, засобами освіти / Т.М. Турчанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 55-57.

Цирфа, Юлія. Покарання чи соціальна реабілітація? / Юлія Цирфа // Віче. – 2012. – № 21. – С. 24-25.

Чічкань, Марія. Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект / Марія Чічкань // Юридична Україна. – 2013. – № 6. – С. 82-86.


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.