Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Краєзнавча література > Стародруки >

Електронна бібліотека з власних матеріалів

       Науковий збірник товариства “Просвіта” в Ужгороді за 1938 рік присвячений пам’яті багаторічного автора видання, отця каноніка і протоієрея Д-ра Василя Гаджеги. Видання вміщує цінні матеріали з краєзнавства відомих науковців – Івана Панькевича, Філарета Колеси, Франтішека Тіхого, Августина Волошина та інших. Зокрема, тут опубліковано фольклорну розвідку Ф. Потушняка, мистецтвознавчу статтю В. Січинського, соціологічні матеріали О. Мицюка та М. Лелекача тощо.
       На жаль, відсутні перші сторінки з матеріалами про діяльність В. Гаджеги.

ЗМІСТ:
Августин Волошин: Прелат-протоєрей Др. Василь Гаджеґа                                  5-9

Др. Іван Панькевич: Др. Василь Гаджеґа і перші початий
організації наукового руху на Підкарп. Русі                                              10-13

Franti?ek Tichy : Prv? podkarpatorusk? um?leckу? projev liter?rni                        14-20

Проф. Олександер Мицюк : З еміграції угро-русинів
перед світовою війною                                                                      21-32

Федір Потушняк: Душа в народнім повірю села Осій                                      33-44

Др. Іван Панькевич: Нові історичні дані до висвітлення
деяких українських діялектичних явищ в був. жупі Уґоча                                      45-48

Др. Філарет Колесса: Народні пісні з Підк. Руси                                           49-149

Володимир Сочинський: Деревляна церква в Трочанах                                         150-159

Микола Лелекач: Нові причинки до політичної діяльности
Адольфа Добрянського                                                                      160-164

о. Гліб Кінах: Населення сіл Лавок і Бобовище на початку XVIII. ст.    165-170

        Юліян Андреевич Яворський                                                       171
 

UA

       Науковий збірник товариства “Просвіта” в Ужгороді за 1938 рік присвячений пам’яті багаторічного автора видання, отця каноніка і протоієрея Д-ра Василя Гаджеги. Видання вміщує цінні матеріали з краєзнавства відомих науковців – Івана Панькевича, Філарета Колеси, Франтішека Тіхого, Августина Волошина та інших. Зокрема, тут опубліковано фольклорну розвідку Ф. Потушняка, мистецтвознавчу статтю В. Січинського, соціологічні матеріали О. Мицюка та М. Лелекача тощо.
       На жаль, відсутні перші сторінки з матеріалами про діяльність В. Гаджеги.

 

EN

The scientific collection of the “Prosvita” company in Uzhhorod dated 1938 is devoted to the memory of the long-time author of the publication, the father of the canon and archpriest Dr. Vasil Hadzheha. The publication contains valuable materials of local history known scientists - Ivan Pankevych, Filaret Koles, Frantishek Tikhyi, Avhusstyn Voloshyn and others. In particular, here is published the folklore research of F. Potushniak, the art critic's article by V. Sichynskyi, sociological materials by O. Mytsiuk and M. Lelekach.
Unfortunately, there are no first pages with material about the work of V. Hadzheha.
 

RU

Научный сборник общества "Просвита" в Ужгороде за 1938 год посвящен памяти многолетнего автора издания, отца каноника и протоиерея д-ра Василия Гаджеги. Издание содержит ценные материалы по краеведению известных ученых – Ивана Панькевича, Филарета Колесы, Франтишека Тихого, Августина Волошина и других. В частности, здесь опубликовано фольклорную разведку Ф. Потушняка, искусствоведческую статью В. Сочинского, социологические материалы А. Мицюка и М. Лелекача тому подобное.
К сожалению, отсутствуют первые страницы с материалами о деятельности В. Гаджеги.
 


Новини

2021-12-03

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Волонтерство - нова форма громадянської активності в Україні".

2021-11-30

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Подія, що змінила долю України", присвячена 30-ій річниці Всеукраїнського референдуму.