Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Велике бачиться здалеку

2017-10-30
до 95-річчя від дня народження професора Василя Маркуся
Василь Васильович Маркусь (1922–2012 рр.)
(псевдонім – Василь Марко)
 
Народився 27 грудня 1922 р. у с. Бедевля Тячівського повіту, Чехословаччина (тепер Тячівський район, Закарпатська область). Під час навчання в народній школі у рідному селі вступив до організації Пласт, був провідником гуртка «Чумаки», редактором курінної газети «Ватра». Закінчив Хустську гімназію. У травні 1942 р. заарештований. В липні того ж року за участь в українському націоналістичному підпіллі на Закарпатті засуджений угорським військовим судом до 5 років ув’язнення. Це була «справа Ковнера», названа так за місцем ув’язнення понад ста оунівців у м. Мукачеве в палаці Ковнера. Після звільнення з тюрми м. Вац в 1943 р. навчався на філологічному факультеті Будапештського університету, де вивчав славістику. В листопаді 1944 р. був учасником Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України, який 26 листопада прийняв Маніфест про возз’єднання Закарпаття з Україною. 1945 р. через переслідування за свої державницькі переконання змушений залишити рідний край. Здобував вищу освіту в університетах Німеччини, Швейцарії, Бельгії та Франції.
1948 р. закінчив Український Вільний Університет у Мюнхені (Німеччина), 1951–1958 рр. працював у Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка, а також був членом редколегії «Енциклопедії українознавства» в Сарселі (Франція), для якої написав багато статей. З 1962 р. – професор, викладач права й політичних наук у Чиказькому університеті ім. Лойоли. Брав активну участь у Патріархальному русі Української Католицької Церкви. З 1988 р. Василь Маркусь був головним редактором «Енциклопедії української діаспори», з 1994 р. – іноземним членом Національної академії наук України. Він є автором понад 300 оглядів, статей, матеріалів, рецензій у зарубіжній науковій пресі. Політолог, науковець, публіцист, журналіст, пластовий і громадський діяч української діаспори в США. Помер 15 жовтня 2012 р. в Чикаго (США).

В. В. Маркусь - автор і укладач видань

К 63.362.3
М 27
Маркусь, Василь. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945 / В. Маркусь. – К. : ІНТЕЛ, 1992. – 111 с.
 
Докторська дисертація Василя Маркуся «Приєднання Закарпатської України до Радянської України, 1944-1945 рр.» вийшла окремою книжкою у 1956 році французькою мовою в бельгійському місті Лювен. Видана в Києві у перекладі на українську мову 1993 році.
К 83.3 
М26
Марко, Василь. (Маркусь Василь). Спомин : літературні спроби-публікації 40-х років («Літературна неділя») / В. Марко ; передм. О. Мишанича. – Ужгород : Ґражда, 1995. – 104 с. : іл.
 
Із збіркою “Спомин” в українську літературу Закарпаття повертається ще один поет – Василь Марко (літературний псевдонім Василя Маркуся).. Серед майже трьох десятків літературних Імен другої половини 40-х років на Закарпатті йому належить не останнє місце. Повертаєть­ся український поет, для якого поезія була не лише формою творчого самовираження, а й засобом національного самоутвердження. В жорстоких умовах угорсько-фашистської окупації і переслі­дування українського слова він знаходив способи заявити про себе як українця і брати участь у розвитку української літератури за Карпатами.

К 63.3 
К 26
Бача, Юрій. “Карпаторусинство” історія і сучасність : доп. на І Конгресі Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп.-3 верес. 1990 р. ) та І Конгресі Респ. асоц. українознавців (Київ, 20-23 груд. 1990 р. ) / Ю. Бача, І. Ванат, В. Маркусь [та ін.] ; Міжнар. асоц. україністів (Київ, Україна), Комісія зв’язку та інформації закарпат. українців (Чікаго, США). – К. : Обереги, 1994. – 64 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Книжка містить тексти доповідей вчених із Словаччини. Америки й України, виголошених на І Конгресі Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня — 3 вересня 1990 р. ) та І Конгресі Республіканської асоціації українознавців (Київ, 20-23 грудня 1990 р.), у яких висвітлено історію і сучасний стан політичного русинства на Закарпатті, показано його антиукраїнське спрямування й активізацію напередодні проголошення України незалежною державою.
К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938–1944 рр. / уклад. : В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Ґражда-Карпати, 1999. – 232 с.
 
Пропонована праця є спробою викладу ук­ра­­їнського бачення проблеми дослідження пе­рі­о­ду перебування Закарпаття під угор­ською оку­пацією 1938-44 pp., не порушуючи об’єктивного стану речей.
Автори прагнули дати повну кар­ти­ну розвитку політич­них, культурних, еко­но­міч­них та ідеологічних процесів краю, не­залежно від того, як вони сприяли чи гальмували при­род­не праг­нення закарпатських українців до самовизначення.
К 63.362.1
У-45
Український чин Закарпаття : архівні матеріали і документи, дослідження, спомини / уклад. : В. Худанич, В. Маркусь. – Ужгород : Мист. Лінія, 2004. – 240 с.
 
Цінність даного науково-популярного нарису полягає у відображенні героїчного змагання українського підпілля на Закарпатті за визволення краю з під угорської хортистської окупації та злуку з Україною; боротьби за здобуття її державної незалежності. В ній яскраво засвідчений український чин. Чин організаційний, інтелектуальний, вольовий, чин героїки в умовах неймовірно жорстоких окупаційних режимів: угорського фашистського та сталінського комуно-більшовицького. Це свідчення дії української національної ідеї на Закарпатті та яскравої демонстрації надуманості розвитку суспільності в краї поза українськими національними чинниками.
К 63.362.1 
З12
За українське Закарпаття / упоряд. та передм. : В. Маркусь та В. Худанич. – Ужгород : Ґражда, 1994. – 204 с. : іл.
 
Перше видання у справі наукового дослідження судових процесів над українською молоддю Закарпаття у липні 1942 року.
До збірника ввійшли спогади ветеранів пластового руху та статті сучасних дослідників історії Пласту на Закарпатті:   в т. ч. Маркусь В. – Село-Пласт на Закарпатті та журнал “Ватра” в с. Бедевля. 
 
Кубійович, В. Дві українські енциклопедії [Електронний ресурс] / В. Кубійович, В. Маркусь. – [Нью-Йорк] : Пролог, 1961. – 146 c. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 11). – Режим доступу: http://goo.gl/VJQLTp
 
Книга "Дві українські енциклопедії", подає огляд дотеперішніх томів еміграційної "Енциклопедії Українознавства" (ЕУ) та "Української радянської енциклопедії" (УРЕ), зокрема критично розглядає київську УРЕ. Автори книги - проф. В. Кубійович і д-р В. Маркусь мали відношення до енциклопедичної справи. Перший був головним редактором ЕУ, а другий членом її редакційної колегії. Вони компетентно аналізують і оцінюють твір київської Академії Наук, конфронтуючи його із власною працею і твором учених на еміграції - "Енциклопедією Українознавства".
 

 
 
Енциклопедія української діяспори : в 7 т. Т. 4 : Австралія-Азія-Африка [Електронний ресурс] / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Маркусь. – К. ; Нью-Йорк ; Чікаго : Інтел, 1995. – 250 с. : іл. – Режим доступу: https://toloka.to/t67781
 
Енциклопедія Української Діяспори, (ЕУД) — галузевий енциклопедичний довідник з минулого і сучасного українців, що проживають поза межами України. Видана Науковим Товариством ім. Шевченка і Національною Академією Наук України. Том. 4 - (Австралія - Азія - Африка).
Василь Васильович Маркусь — український науковець, публіцист, журналіст, пластовий і громадський діяч української діаспори в США. Член редколегії 11-томної «Енциклопедії українознавства», головний редактор 7-томної «Енциклопедії української діяспори».
 

Матеріали про життя і діяльність В. В. Маркуся 

К 0я2
Х 97
Маркусь Василь : [про політолога та публіциста (США)] // Хто є хто. Закарпаття. – Вип. 2. – К. , 2005. – С. 154 : фот.
К 0я2
Е 64
Худанич, Василь. Маркусь Василь Васильович : [вчений-енциклопедист, політолог, публіцист, громад.-політ. діяч] / В. Худанич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 204-205 : портр.
 

К 0
К 17
Пагиря, Василь. Василь Васильович Маркусь : 85-річчя від дня народж. політолога, публіциста, громад.-політ. діяча (нар. 1922) / В. Пагиря // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік : рек. бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. краєзнав. л-ри. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – С. 477-479. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 63.3
Д 71
Маркусь Василь : політолог // Дочинець, М. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, В. Пагиря. – Мукачево : Карпат. вежа, 2006. – С. 110 : портр.
 

Ковальчук, Олена. Маркусь Василь [Електронний ресурс] / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – Вип. 2, ч. 1. – К. , Львів, 2003. – С. 212-13 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – Режим доступу:
 
Другий випуск біобібліографічного довідника серії “Українські історики” присвячено українським історикам та історикам України XX століття. У випуску містяться біобібліографічні матеріали понад 350 вчених, в тому числі про В. В. Маркуся. Дані зібрані станом на 1998-2002 рр.


***

Маркусь, В. Від тисячолітньої неволі до державного відродження / В. Маркусь // Сучасність. – 1991. – № 6. – С. 71

Маркусь, В. Берестейська унія з сучасної перспективи / В. Маркусь. – К. : Б-ка українця, 1995.– 32 с. – (Бібліотека українця; N 6-7) . 

Маркусь, В. Живучі гілки могутнього дерева : [виступ на пленарному засіданні Всеукр. форуму українців (21 серп. 1992 р., м. Київ)] / В. Маркусь // Закарпат. правда. – 1992. – 22 верес. – С. 3.

Маркусь, В. Політична і державно-правна еволюція українського Закарпаття / В. Маркусь. – Ужгород : Ґражда, 1993. – 44 с.

 

Мідянка, П. “Спомин” Василя Маркуся для “Дітей Говерлі” : [про публіциста, громад.-політ. діяча] / П. Мідянка // Краянка. – 2002-2003. – С. 46-47 : портр.

Пагиря, В. Вчений і громадсько-політичний діяч : до 80-річчя народж. В. Маркуся / В. Пагиря // Календар "Просвіти" на 2002 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2002. – С. 217-218.

Панченко, О. Не стало професора Василя Маркуся – ученого-енциклопедиста й українського патріота : [некролог] / О. Панченко // Новини Закарпаття. – 2012. – 26 жовт. – С. 23.

Інтернет ресурси:

 

Василь Васильович Маркусь: матеріал з Вікіпедії

Видатні закарпатці. Маркусь Василь Васильович

Маркусь Василь Васильович

Слово про професора Василя Маркуся

Той, хто організував Юнацтво СУМ (Василь Маркусь)


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.