Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

„Голодний вік, як чорна птиця над краєм змореним літав”

2018-09-20
(до 85-х роковин з дня Голодомору 1932-1933 років в Україні)
    Голодомор 1932-1933 рр. був не випадковим явищем природного чи соціального походження, а наслідком цілеспрямовано застосованого більшовицькою владою терору голодом, тобто геноцидом.
В історії бурхливого XX ст. голодомор 1932-33 років в Україні посідає особливе місце.Перший масовий голод, що розпочався відразу ж після закінчення громадянської війни та придушення української революції, охопив значну частину України: Запорізьку, Донецьку, Катеринославську, Миколаївську, Одеську губернії. Причини його лише частково мали об'єктивний характер – посуха 1931 р., економічні наслідки першої світової та громадянської воєн. Найголовнішими чинниками стали: крах сільськогосподарської практики тодішнього режиму, скорочення посівних площ у колишніх хлібородних районах внаслідок політики воєнного комунізму, директивні методи компартійного керівництва, яке розподіляло наявні продресурси на користь промислових центрів, передусім тих, що знаходилися поза межами України.
 
   Голод 1932-33 років охопив ті ж регіони України, але цього разу його спричинили, насамперед, політичні чинники. Масове фізичне винищення українських хліборобів штучним голодом було свідомим терористичним актом тоталітарної системи проти мирних людей, внаслідок чого зник не тільки численний прошарок заможних і незалежних від держави селян-підприємців, але й цілі покоління землеробського населення. Було підірвано соціальні основи нації, її традиції, духовну культуру та самобутність.
 
   Як писав відомий американський дослідник Голодомору Джеймс Мейс: "Примусова колективізація була трагедією для всього радянського селянства, та для українців то була особлива трагедія. Зважаючи на фактичне знищення міських еліт, вона означала ліквідацію їх як соціального організму й політичного фактору, приречена на становище, яке німці зазвичай називали naturvolk ("первісний народ")".Глибокий слід, залишений Голодомором 1932-1933 рр. в історії України, накладається на слід від інших трагедій, що випали на долю українського народу у ХХ ст. Громадянська війна і голод 1921-23 років, репресії 1937-1938 років, війна 1941-45 рр., німецька окупація і Голокост, голод 1946-1947 рр. Однак, якщо потрібно і взагалі можливо зважити наслідки багаторазових потрясінь, гуманітарні наслідки Голодомору не зрівняються ні з чим.
 
   За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування, голод 32-33 рр. виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення селянства, якою скористався комуністичний режим в Україні.Про обставини та масштаби голоду в Україні, судячи зі спецдонесень закордонних консулів у Києві, Одесі, Харкові, було відомо керівникам інших держав. Про жахливі наслідки голоду в Україні йшлося в зверненнях голови еміграційного уряду УНР в Парижі проф. Олександра Шульгіна до Ліги націй, а також до міжнародного Червоного Хреста, до міжнародних торговельних організацій. Але політичні та бізнесові кола зарубіжних країн мовчазно споглядали за трагедією або взагалі не помічали її, введені в оману сталінською пропагандою. Як, скажімо, прем’єр-міністр Франції Е. Ерріо чи англійський письменник Б. Шоу. Ба, навіть, як сумнозвісний кореспондент "Нью-Йорк таймс" у Москві, пулітцерівський лауреат У. Дюранті, взагалі заперечували існування голоду в Україні.
 
   Поняття "геноцид" було введено у міжнародно-правове поле лише ухваленою 11 грудня 1946 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, яка визначила: "Згідно з нормами міжнародного права, геноцид є злочином, який засуджує цивілізований світ і за здійснення якого головні винуватці мають бути піддані покаранню". 9 грудня 1948 року ГА ООН одноголосно прийняла "Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього", яка набула сили з 12 січня 1951 р. 
 
 
 
63.3(4УКР)622
Г61
Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / Нац. акад. наук України [та ін.] ; упоряд. Р. Я. Пиріг ; редкол. В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1146 с. 
 
У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціо-гуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості. Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.
 
 
 
63.3(4УКР)622
Г 34
Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т нац. пам’яті, Служба безпеки України ; упоряд.: М. М. Герасименко, В. Удовиченко. – Київ : [б. и.], 2014. – 560 с. : іл. – Імен. покажч.: с.536-546.
 
У збірнику друкуються документи та матеріали присвячені жахливій трагедії українського народу в XX ст. – Голодомору–геноциду 1932–1933 pp. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів кримінальної справи № 475 (судовий № 1–33/2010), які зберігаються в поточному архіві Апеляційного суду м. Києва й налічують 331 том. До збірника також увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно–правових актів про злочини проти людства, відповідні законодавчі акти України та деякі інші матеріали. Для науковців, викладачів, учителів, студентів й усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою української історії
 
 

 

 
63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law : [монографія] / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко [та ін.] ; наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2013. – 360 с. 
 
 
У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету "Києво-Могилянська академія" зібрано наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НауКМА, а також американських правників – дослідників Голодомору 1932–1933 років в Україні. Розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932–1933 років в Україні, а саме: методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду, визначення суб'єктів злочину та потерпілих від нього, а також відповідальності за Голодомор 1932-1933 pp. Окремий розділ присвячений аналізу Голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації.
 

 

 
63.3(4УКР)622
У45
Український голокост 1932-1933: свідчення тих, хто вижив : научно-популярная литература. Т. 1 / упоряд., Ю. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України , Державний комітет архівів України, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту , Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр. – 2-е вид. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. – 296 с.
 
 
У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – голодомор-геноцид 1932–1933 pp., спрямований на вигублення українського народу.
Спогади, які збиралися понад 10 років, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки історії рідного краю.
 

 

 
63.3(4УКР)622
Л 65
Лиха коса голодомору 1932-1933 / П. П. Панченко, М. О. Багмет [та ін.] ; редкол.: П. П. Панченко [та ін.] ; упоряд. П. П. Панченко. – К. : Україна, 2008. – 432 с.
 
У монографії в контексті нових осмислень, новаторських підходів, на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюються питання трагедійного явища–голодомору в Україні на початку 30-х років. Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України, найчисленнішого в тогочасcі населення, мученицької гибності його.
 

 

84(4УКР)6
Б25
Барка, Василь Костянтинович. Жовтий князь : роман / В. К. Барка ; передм. М. Жулинський. – К. : Київська правда, 2003. – 320 с.
 
В основу роману покладено особисті спогади Василя Барки-Очерета про перебіг геноциду українців 1932—1933 років, організований урядом СРСР. І хоча особисто Барка в ті роки не був на селі, але зберіг точні спогади брата, родина якого була піддана тортурами голодом. Після цього він протягом двадцяти п'яти років скурпульозно збирав спогади очевидців Голодомору, що дало ґрунт для широких літературних узагальнень. Письменник створює Жовтого Князя, демона зла, який несе з собою жах і смерть серед людей.
 

 

63.3(4УКР)622
Г61
Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд., авт. вступ.ст., пер. з нім. А. І. Кудряченко, передм. Ю. Г. Рубан. – К. : НІСД, 2008. – 336 с. 
 
 
У виданні вперше в Україні оприлюднено копії службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни про Великий голод в Україні у 1932-1933 роках та їх український переклад. Унікальні документи Політичного архіву Міністерства закордонних справ ФРН свідчать про масштаб гуманітарної катастрофи на теренах Європи ХХ століття, яка тривалий час старанно замовчувалась. Архівні документи значною мірою розкривають причини, перебіг та наслідки Голодомору в Україні 1932-1933 років.
 

 

63.3(4УКР)622
Г 61
Голодовка 1932-1933 роки Переяславщині : свідчення / уклад.: Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. – Переяслав-Хмельницький ; К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 445 с.
 
В спогадах очевидців, деяких документах і матеріалах розкривається ще донедавна старанно приховувана вражаюча правда про те, якими методами здійснювалася суцільна колективізація сільського господарства УСРР, безмірна трагедія жахливого штучного організованого голодомору 1932-1933 рр. Пам’ять про ті непоправні втрати українського народу ми повинні зберегти на віки вічні.
 

 

63.3(4УКР)6
С 32
Серафима (ігуменя). Піст від диявола / Серафима ; упоряд. і автор тексту Серафима. – К. : Мистецтво, 2003. – 112 с.

Книга розповідає про голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. У ній вміщено документальні матеріали, спогади, фотографії, інші свідчення тих часів, зібрані Синодальною комісією Української Православної церкви з увічнення пам’яті жертв голодомору, дано церковно-історичну та духовно-етичну оцінку жахливого злочину більшовицького тоталітарного режиму.

 

63.3(4УКР)622
Г61 
Голодомор 1932-1933 років в Україні : причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнар. наук. конф. Київ, 25-26 верес. 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті ; відп. ред. І. Р. Юхновський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 448 с. 
 
Запропонована увазі читача книга є збірником матеріалів Міжнародної наукової конференції «Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка», що проводилася за підтримки ЮНЕСКО 25–26 вересня 2008 року в Києві. Учасники конференції мали на меті обмін результатами наукових досліджень, що стосуються причин і наслідків Голодомору 1932–1933 років в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, а також обговорення сучасних проблем правової оцінки Голодомору. Відповідно до тематичних секцій конференції збірник поділено на три розділи: політичні і соціально-економічні чинники Голодомору 1932–1933 років; масштаби і наслідки демографічної катастрофи 1932–1933 років в Україні; правова оцінка Голодомору 1932–1933 років як геноциду українського народу.
 

 

63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : матеріали Всеукр. наук. конф. (Київ, 15 листоп. 2002 р.) / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2003. – 280 с. 
 
У пропонованому збірнику подано доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої вшануванню пам’яті мільйонів загиблих від голоду в період 1932-1933 років. Матеріали конференції, основані на беззаперечних архівних документах і свідченнях багатьох учасників жахливих подій 30-х років, слугують доказом геноциду українського народу – світової трагедії ХХ століття.
 

 

63.3(4УКР)622
Г 60
Голод в Україні 1932-1933 : вибрані статті / упоряд. Дюк Н. – вид. 2-е., доп. – Луцьк : ВМА "Терен", 2006. – 164 с.
 
Штучний голод 1932-1933 років, запроваджений верхівкою комуністичного тоталітарного режиму в Україні, був моторошним знаряддям знищення мільйонів українців. Ця книга містить збірку статей, котрі допоможуть описати й пояснити страшну трагедію тим, хто живе на цій багатостраждальній землі сьогодні.
 

 

63.3(4УКР)622
Г61
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні очима дослідників і свідків : Чернігівщина : зб. матеріалів / І. Р. Юхновський [та ін.] ; упоряд.: С. В. Бутко, В. М. Бойко, Т. П. Демченко ; Укр. ін-т нац. пам’яті, Черніг. облдержадмін., Черніг. центр перепідготов. та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг. – Чернігів : Сіверщина : ЦППК, 2008. – 160 с.
 
Збірник містить спогади про Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині, а також матеріали та розвідки про одну з найбільших трагедій України XX ст. Видання призначено для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться історією України та рідного краю.
 

 

63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (До 70-річчя) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; уклад.: О. Г. Люта, Л. О. Смочко ; передм. С. Д. Федака. - 2-е вид., доп. - Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. - 178 с. 
 
Бібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя голодомору 1932-1933 років в Україні. Це друге, доповнене видання. У ньому систематизована література з 1933 року по січень 2006 року (1153 позицій).
 

 

63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомори в підрадянській Україні : праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / Редкол.: О.М. Веселова, С. Кульчицький та ін. - К.-Львів-Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2003. - 724 с. 
 
Книга розповідає про найбільшу й найстрашнішу катастрофу українського народу-голод-геноцид 1932-1933 років. У працях членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні висвітлюються причини голодоморного лихоліття, наводяться документи й свідчення очевидців голодоморного жахіття, списки жертв голодного мору, наслідки всенародної трагедії.

 

 

***

 

                                                                                                                                                           

Зятьєв, Сергій. Сторожові правди  : виставка до 85-х роковин Голодомору в Україні, яка відкрилась в Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору". До уваги відвідувачів спогади людей, які пережили це лихо /C. Зятьєв // Демократична Україна. – 2018. – 25 трав. (№ 21). – С. 3.

Конарева, Лариса. Голодомор не зламав Україну / Л. Конарева // Уряд. кур’єр. – 2016. – 26 листоп. – С. 5.
 
Конарева, Лариса. Щоб світ знав: не голод, а Голодомор / Л. Конарева // Уряд. кур’єр. – 2015. – 28 листоп. – С. 4-5.
 
Кульчицький, Станіслав. Голодомор – 1933: міфи і реальність / С. Кульчицький // Дзеркало тижня. – 2018. – 17-23 лют. – С. 15.
 
Левчук, Н. До питання про "старі" та "нові" підходи до оцінки втрат населення України внаслідок Голодомору 1932-1933 рр. / Н. Левчук // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2018. – N 2. – С. 179-193.
 
Лозинський, Аскольд. Український Голодомор 1932-1933 років – кількість жертв / А. Лозинський // Шлях перемоги. – 2016. – № 32. – С. 8.
 
Махун, Сергій. Голодомор 1932-1933: Як “горіло життя” українських селян / С. Махун // Дзеркало тижня. – 2016. – 26 листоп.-2 груд. – С. 15.
 
Орел, Майя. Він перший розповів про Голодомор / М. Орел // Пенсійний кур’єр. – 2016. – 25 листоп. (№ 47). – С. 2.
 
Стронський, Г. Й. Польське населення УСРР в умовах Голодомору 1932-1933 рр. / Г.Й. Стронський // Український історичний журнал. – 2017. – № 4. – С. 95-128.

 

Інтернет-ресурси :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.