Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

"Театр Карпатської України"2018-11-27

до 80-річчя від дня відкриття театру "Нова сцена" в м. Хуст

Драматичний театр «Нова сцена» – важлива сторінка національно-культурного та державотворчого життя Закарпаття у XX ст. Передісторія та історія цього своєрідного колективу на теренах української театральної культури маловідомі, тому і складають для нашого сучасника неабиякий інтерес.

Ініціатором створення першого професійного театру Закарпаття під назвою «Руський театр товариства «Просвіта» був голова театральної комісії «Просвіти» Августин Волошин. Офіційно відкритий 15 січня 1921 року виставою «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечорниці» за драмою М. Старицького «Руський театр» проіснував майже десять років. Матеріальні нестатки, політичні цькування його працівників навколо мовного питання та внутрішньої незгоди призвели до того, що в грудні 1929 року театр було закрито.

Відкриття російськомовного театру ініціювало товариство ім. О. Духновича, залучивши до цієї ідеї окремих чеських чиновників.

Микола Аркас робить спроби реставрувати український театр під назвою «Реєстроване дружество Руський театр» (1930), а згодом «Руський театр імені Миколи Садового» (1934).

Предтечею «Нової сцени» була «Верховина» – аматорський театр, створений в 1927 році уродженцями Закарпаття при «Союзі підкарпаторуських русинських студентів у Празі». Керівником цього колективу були Юрій Шерегій та Михайло Біличенко. В 1931 році частина студентів після закінчення навчання в Празі переїхала на роботу в Ужгород і продовжила свою театральну діяльність, прибравши собі назву «Веселка», колективу, який було створено 1926 році при товаристві «Просвіта». Гастролюючи містами і селами Закарпаття, і «Верховина», і «Веселка» несли до широкого загалу рідне слово, по суті, виконували роль народної кафедри з питань закріплення серед населення чистоти української літературної мови.

Брати Юрій та Євген Шерегії, інша національно свідома молодь, яка пройшла своєрідну творчу школу мистецтва театру у «Верховині», а відтак і «Веселці», організовують у 1934 році спочатку пластовий хор з драматичною секцією, потім театральну дружину, до якої приєдналася вчительська молодь, і крок за кроком, долаючи неабиякі труднощі виходять на велику сцену вже як професійний театр «Нова сцена» (1938), розгортаючи свою діяльність спочатку в Ужгороді, а в період Карпатської України – в Хусті.

Опинившись на бистрині політичного життя, буремних для Закарпаття днів початку 1939 року, театр «Нова сцена» стає збудником, носієм і рупором національної ідеї Карпатської України як вільної незалежної європейської держави, за що й отримує від її уряду статус стаціонарного театру з офіційною назвою «Український національний театр «Нова сцена».

Окремі видання:

К 85.33
А 65
Андрійцьо, Василь Михайлович. Августин Волошин і український театр на Закарпатті : (до 140-річчя з дня народж. А. Волошина) / В. М. Андрійцьо. – Ужгород : Карпати, 2014. – 64 с. : іл.

Зі сторінок цього видання перед сучасником на повен зріст вимальовується постать Героя України – президента Карпатської України, видатного релігійного, державного діяча, педагога, публіциста, письменника і драматурга, одного із засновників українського театру на Закарпатті Августина Волошина (1874–1945).

К 85.33
А 65
Андрійцьо, Василь. Микола Садовський і Закарпаття : до 160-річчя з дня народж. М. Садовського / В.  Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 48 с. 

Зі сторінок цього видання вимальовується знакова постать великого актора, режисера, драматурга, публіциста – Миколи Карповича Садового (1856–19330) його історична роль в організації творчої діяльності першого професіонального українського театру на Закарпатті – Руський театр Товариства «Просвіта» в Ужгороді. На сцені і в оточенні театру звучала українська літературна мова, пісня, звичаї і обряди, відтворювалися сторінки історії нації, що сприяло його ролі епіцентру національного відродження краю.

К 85.33
А65
Андрійцьо, Василь. "Нова сцена". Театр Карпатської України / В. Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 128 с.

У видавництві „Гражда” побачила світ дослідження Василя Андрійця, присвячене унікальному періоду в житті українського театру Закарпаття. Йдеться про театр часів Карпатської України, який називався „Нова сцена”. Автор дає широке полотно, насичене фактажем. Розповідає також про театральне життя, яке передувало виникненню професійного театру у Хусті.
Видання насичене фотоілюстраціями. Цікавими є і додатки, де подано репертуар українського театру Закарпаття за часів Чехословаччини та лауреатів обласної театральної премії імені братів Шерегіїв за десять років.

К 85.33
А 65
Андрійцьо, Василь Михайлович. Руський театр Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1921-1929) : перший укр. проф. театр на Закарпатті : [монографія] / В. М. Андрійцьо. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 232 с. : фот.

У монографії досліджено процес становлення та творчий шлях першого українського професіонального театру на Закарпатті  – Руського театру Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1921–1929) у його різноманітних формах і засобах функціонування. На основі джерельних матеріалів та документів розкрито основні тенденції й особливості культурологічного процесу регіону в контексті історичної епохи.

К 85.33
А 65
Андрійцьо, Василь Михайлович. Український театр Закарпаття у творчій спадщині Василя Ґренджі-Донського : (до 75-ї річниці Карпат. України) : монографія / В. М.  Андрійцьо. – Ужгород : Карпати, 2014. – 208 с. : іл.

Монографія знаного театрального історика, кандидата мистецтвознавства Василя Андрійця є грунтовною спробою в українському мистецтвознавстві маштабно оцінити роль Василя Ґренджі-Донського в історії українського театру на Закарпатті як театрального критика, драматурга, публіциста періоду 20-30-х років XX століття.
При цьому автор ставить за мету охопити широкий аспект процесу зародження та розвитку театральної критики на Закарпатті, починаючи від попередників Василя Ґренджі-Донського, рецензій відомих і невідомих авторів про вистави шкільного «будительського» театру 50-60-х років XIX ст., аматорських вистав «просвітянського» театру 20-30-х років XX століття.

К 85.33
Б 14
Баглай, Йосип. Із театром – сорок років : (ст., рец., нариси) / Й. Баглай ; ред. Г. М. Курій ; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : Колір прінт, 1997. – 146 с.

У даній книзі вміщені статті автора з історії українського професійного театру на Закарпатті, рецензії на истави Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру та інших українських театрів, які приїжджали у наш край на гастролі, а також літературно-художні нариси про визначних режисерів, театральних художників та артистів.

К 85.33
І-26
Ігнатович, Гнат Гнатович. Від гасниці до рампи : нариси з історії укр. театру на Закарпатті. Кн. 1 / Г. Г. Ігнатович ; упоряд. І. І. Ігнатович ;  С. І. Ігнатович ; післямова О. С. Ігнатович. – Ужгород : Ліра, 2008. – 344 с. : портр., фот.

Книга Гната Ігнатовича (1898–1978), українського актора, режисера, театрального педагога, заслуженого артиста України, «Від гасниці до рампи (нариси з історії українського театру на Закарпатті)» є першою спробою узагальнюючого дослідження з історіографії театру на Закарпатті  – від народних традицій, що передували його виникненню, до кінця червня 1945 року. На основі численних документів, архівних даних та публікацій висвітлюються та аналізуються «джерела» виникнення театру, діяльність аматорських та професійних театральних колективів краю. Автор простежує еволюцію, духовні інтенції, традиції та проблеми розвитку українського театру Закарпаття.

К 85.334
Л 93
 Любов глядача – найвище визнання : золоті сторінки історії та сьогодення театру Срібної Землі / упоряд. В. В. Кобаль. – Ужгород : Карпати, 2010. – 258 с. : фот.

 
Дана книга увібрала в себе й історію, і сьогодення театру Срібної Землі. Нариси, зарисовки, роздуми й інтерв’ю, численні фотоілюстрації представляють передусім подвижників Закарпатського українського музично-драматичного театру. Крім авторських матеріалів упорядника видання – заслуженого працівника культури України Василя Кобаля до книги увійшли також нариси про театр і його діячів, які чвого часу були підготовлені заслуженим працівником культури України Василем Руснаком, лауреатом премії Спілки театральних діячів України Йосипом Баглаєм, доктором мистецтвознавства, заслуженим діячем мистецтв України Іваном Хлантою, знаним літературознавцем Дмитром Федакою та іншими дослідниками.
 

К 85.33
Р 88
Руснак, Василь Іванович. Театр Срібної Землі : закарпат. обл. укр. муз.-драм. театр на півстоліт. рубежі / В. І. Руснак ; вступ. ст., ред. Й. О. Баглай. – Ужгород : Карпати, 1996. – 184 с. : іл.

Книга заслуженого працівника культури України, довголітнього директора Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру (1970-1990), нині президента Асоціації «ІНТЕРАРТ» Василя Руснака є першою спробою оглянути півстолітню історію повоєнного українського театру на Закарпатті (1946-1996). Книга багато ілюстрована цікавими фотоматеріалами, які нині є архівною рідкістю.

 

К 85.33
Ш49
Шереґій, Юрій. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року = Survey of the history of ukrainian theatres in Carpatho-Ukraine before 1945 : наук. вид. / Ю. Шереґій; Ю.Шерегій ; Словац. педагог. вид-во в Братиславі, Від. укр. літ. в Пряшеві. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто ; Пряшів ; Львів, 1993. – 416 с. : іл.

Вагомість Юрія Шерегія в історії українського театру є визначною, його вагомість в розвиткові українського театру на Закарпатській Україні – унікальна. Його «Нарис» заповнює «білу пляму» в історії українського театру поміж 1919 та 1945 рр.
«Нарис» Шерегія – це, фактично, «енциклопедія» театрального життя Закарпаття. Вона охоплює не тільки діяльність професійного Театру «Просвіти» чи діяльність Театру «Нова сцена», не тільки діяльність численних аматорських театральних гуртків на всій території Закарпаття, але й діяльність аматорських хорів, танцювальних ансамблів, театрів в таборах українських інтернованих вояків після Першої Світової війни, діяльність Земського Підкарпаторуського Народного Театру, подає поіменно репертуар кожного сезону і склад його акторів, критику на вистави. Вагома і капітальна праця Ю. Шерегія надовго залишиться неперевершеним джерелом відомостей про театральне мистецтво найзахіднішої галузки українського народу.

***

Андрійцьо, Василь. "Нова Сцена" – театр Карпатської України / В. Андрійцьо // Срібна Земля. – 2018. – 15 берез. –  С. 6-7 : фот.

Андрійцьо, Василь. Театр "Нова сцена" : [80-річчя від дня відкриття першого держ. профес. укр. театру на Закарпатті зі статусом "національний"] / В. Андрійцьо // Календар краєзнав. пам’ят. дат на 2018 рік. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. –  С. 158-161.

Андрійцьо, Василь. Театр Карпатської України "Нова сцена" і його роль у формуванні української національної самосвідомості населення Закарпаття / В. Андрійцьо // Світове відлуння українського театру. – Київ, 2006. –  С. 165-178.

Клекнер, Богдана. "Нова Сцена" – родзинка театральної історії Хуста : [період Карпат. України] / Б. Клекнер // Карпат. об’єктив. – 2018. – 22 берез. –  С. 12 : фот.

"Нова Сцена" : [муз.-драм. театр на Закарпатті] // Закарпаття в енциклопедії українознавства. – Ужгород : Ґражда, 2003. – ТТ. 1-11. –  С. 110.

Інтернет ресурси:

"Нова сцена" – родзинка театральної історії Хуста

Нова Сцена (театр)

Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-04-12

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону. Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі – до співпраці запрошено кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проекту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Права на фільми надаються для некомерційних показів.
До програми фестивалю “Нове українське кіно” увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/

16 квітня запрошуємо вас на завершальний показ кіноклубного фестивалю стрічки "Стрімголов". Світова прем'єра мелодрами "Стрімголов" Марини Степанської відбулася в рамках конкурсної програми 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Стрічка досліджує стосунки молодої пари: в центрі сюжету опиняється "світовідчуття негероїв у героїчні часи" – у сучасному Києві після подій Майдану. У серпні 2017 року стрічка взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію „Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії „Найкращий фільм іноземною мовою”. 

Початок о 17 год.

Вхід вільний

 

2019-04-12

У 18 квітня о 16:00 в читальній залі бібліотеки відбудеться презентація книги „Іван Мацинський – український поет, перекладач та словацько-українські літературні зв’язки” за участі  працівників Державної наукової бібліотеки в Пряшеві (видавці та редактори книги) та представників Спілки українських письменників Словаччини.

Іван Миколайович Мацинський (9 квітня 1922, Меджилабірці – 14 березня 1987, Пряшів) – український поет, перекладач та видавець у Словаччині, вчений-культуролог, журналіст. Історик словацької літератури. Громадський лідер українських поселень на Прящівщині. Народився у містечку Меджилабірці на Східній Словаччині в родині залізничника. Навчався в Руській учительській семінарії у Пряшеві, Вищій школі суспільних наук у Празі та на філософському факультеті Університету ім. П.Шафарика у Пряшеві, який не закінчив – з останнього курсу з політичних мотивів був виключений. Спочатку писав російською мовою, але під впливом української літератури перейшов на літературну українську мову. Працював директором Українського національного театру, завідував Відділом української літератури Словацького педагогічного видавництва у Пряшеві. Був одним з організаторів україномовного журналу «Дукля» та Української секції Спілки письменників Словаччини, яку довший час очолював. Активно працював в громадсько-культурному житті українців Пряшівщини. Автор шести поетичних збірок, прозових творів і наукових досліджень з карпатоукраїнської літератури, перекладів із словацької та чеської мов, Зокрема: автор збірок віршів «Білі хмари» (рос. м., 1949) «Наша мова» (укр. і рос., 1956), «Зимова ніч» (укр., 1961), «Карпатські акорди» (укр., 1962), «Вінки сонетів» (укр., 1986).

 

2019-04-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за березень 2019 р."

2019-04-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-03-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена Міжнародному дню театра "Театр: вчора, сьогодні, завжди".

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".