Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

"Шана за подвиг, вдячність за мир"

2019-05-07
до Дня пам’яті та примирення

8-9 травня в багатьох країнах світу згадують події Другої світової війни, адже це найкривавіший глобальний конфлікт, у ході якого загинуло за різними оцінками від 50 до 85 мільйонів людей. 

Друга світова війна – глобальний військовий конфлікт в історії Землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, бойові дії вели 2/3 існуючих на той момент держав. Війна розпочалася 1 вересня 1939 р. із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 р. із беззастережною капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана в бою атомна зброя. До армій ворогуючих сторін було залучено понад 110 млн солдат, загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 млн осіб. За результатами війни було створено ООН (Україна – один із засновників) та сформовано сучасну систему міжнародних відносин.
День пам’яті та примирення та День перемоги символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Вона скінчилася і найважливішим її підсумком має бути не перемога, а мир.
Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. Ціною цього стали надзвичайні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років. Найтяжчі – демографічні, які оцінюють у 8–10 мільйонів осіб.
Трагедія Українського народу в роки Другої світової полягала в тому, що на час початку війни він був розділений між кількома державами. Українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За панування над Україною воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона протистояння намагалася продемонструвати на наших землях прихильність до українства. Однак єдиним справді українським суб’єктом у роки війни був визвольний рух – передовсім, Українська повстанська армія.
У Другій світовій війні Україні випала героїчна і разом з тим трагічна роль. Єднання суспільства навколо усвідомлення цієї істини й надалі сприятиме ефективному протистоянню зовнішнім викликам та загрозам.
Сьогодні Україна, як і у роки Другої світової війни є епіцентром протистояння агресору. Україна є важливим чинником європейської безпеки у протистоянні російській агресії.
 
 
94(477)"1939/1945"
Д 76
Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша / уклад., передм. В. Кіпіані. – Х. : Vivat, 2018. – 304 с. : іл.

Книжка складається з реальних сімейних історій, переказаних зі слів батьків, бабусь і дідусів. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню «Історична правда», розповідають про найстрашнішу війну ХХ століття, про долі тих людей, чиї життя назавжди розділилися на до і після. Зокрема, ви дізнаєтесь про: українців, які воювали в різних арміях; життя депортованих;  долі вивезених на примусові роботи; чоловіків і жінок, що назавжди лишилися молодими. Одна війна — різні долі.

63.3(4УКР)624
Д 76
Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті ; редкол.: І. Юхновський ; Л. Герасименко [та ін.] ; упоряд. Л. Герасименко ; Р. Пилявець. – К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010.  248 с. : портр., карти.

У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших  і найтрагічніших подій в історії українського народу XX століття-Другої світової війни. В основу праці покладено ідею боротьби українського народу за власну державу, яка не припинялась з поразкою національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.


 

63.3(4УКР)624
Г60
Голиш, Григорій Михайлович. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941-1945 рр. : монографія / Г. М. Голиш ; Ін-т історії НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького.  Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2005.  328 с. 
 
У монографії на широкому колі джерел аналізується становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни. Охарактеризовано основні вектори політики радянської держави та заходи нацистської окупаційної адміністрації щодо неповнолітніх українців. Досліджено мотиви та форми участі юних громадян в антинацистському русі опору та радянських патріотичних рухах, показано їх внесок у перемогу над ворогом. З’ясовано соціально-демографічні, медико-санітарні та психологічні наслідки війни для найуразливішої категорії українського соціуму.
 
63.3(4УКР)624
П 20
Патриляк, Іван Казимирович. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик.  Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010.  592 с.
 
У книзі розглянуто найбільш суперечливі сторінки історії України періоду Другої світової війни. Велику увагу приділено висвітленню української проблеми напередодні і на початку світової війни, долі українських земель у 1939–1940 рр., участі українців у фінській кампанії, бойовим діям і причинам поразки Червоної армії в битві за Україну в 1941 р., окупаційному режиму нацистів та їхніх союзників в Україні, українському визвольному рухові, діяльності радянського підпілля і партизанів, взаєминам більшовицької влади і українського суспільства в роки війни.

 
63.3(4УКР)624
Л 64
Литвин, Володимир Михайлович. Україна в Другій світовій війні (1939-1945) / В. М. Литвин.  К. : Лі-Терра, 2004. – 464 с.

Ця книга продовжує серію видань, які присвячені найбільш складним періодам вітчизняної історії. Воєнна доба 1939–1945 рр., попри її широке висвітлення, й до сьогодні є часом, який ще потребує свого осмислення.

63.3(4УКР)624
Л93
Людний, Федір Петрович. Дорогами війни / Ф. П. Людний.  К. : Україна, 2005.  420 с.
 
Книга розповідає про людей, які чесно і сповна виконали свій громадянський обов’язок, захищаючи батьківщину від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни.
 
63.3(0)62
Т 77
Трубайчук, Анатолій Фотійович. Друга світова війна. Коротка історія / А. Ф. Трубайчук. – К. : Наук. думка, 1995.  192 с.
 
В короткій історії Другої світової війни вперше в Україні подається систематизований виклад головних подій 1939—1945 рр. Автор без ідеологічних зашорень попередніх років, спираючись на широке коло опублікованих джерел і матеріалів, подає правдивий перебіг воєнних дій, характеризує окупаційний режим, встановлений на зайнятих нацистами та їхніми союзниками територіях, аналізує складові європейського Руху Опору.
 
63.3(4УКР)624
В 84
Всенародний пам’ятник Матері-Вдові  : листи, док., ст., поезії, оповідання, фото : [альбом] / голова редкол. Б. І. Олійник ; авт. проекту В. В. Біленко ; упоряд., члени редкол. В. Бабанюк ; упоряд., члени редкол. В. Біленко [та ін.].  К. : Укр. фонд культури, 2013.  164 с. 
 
Хто вона, Мати-Вдова Великої Вітчизняної війни? Яка її доля? Як виникла ідея та яка історія створення всенародного пам’ятника Матері-Вдові, що постав у столичному парку Перемоги 2012 року? Про це книга, яка теж-пам’ятник Матері-Вдові.
 

821.161.2
Ж 87
Жулинський, Микола Григорович
.Моя Друга світова : роман-хроніка в голосах / М. Г. Жулинський.  К. : Укр. пріоритет, 2017. – 416 с. : іл.

Автор «Моєї Другої світової» веде читача від дитячих вражень із пронизливою нотою «інтуїції душі» до суворого стилю історичних документів та ремінісценцій минулого, від голосів живих свідків про трагічні й героїчні події до відроджених із небуття авторською уявою спогадів односельчан, від історії волинського села Новосілки до масштабних подій світового значення – такі «концентричні кола» осягнення цього роману-хроніки воєнної і повоєнної долі української людини. 

63.3(4УКР)624
У-45
Україна в полум`ї війни 1941-1945 / редкол.: П. П. Панченко [та ін.] К. : Україна, 2005.  560 с.
 
Спираючись на фактичний матеріал, маловідомі архівні документи, автори детально аналізують оборонні і наступальні операції, проведені на території України у роки Великої Вітчизняної війни, показують масовий героїзм бійців і командирів Червоної армії у боях за визволення рідного краю від німецько-фашистських загарбників.
На основі аналізу фактичного матеріалу, нових архівних джерел автори розглядують найважливіші операції Червоної армії на території України, що суттєво вплинули на подальший хід Другої світової війни, значною мірою збагатили воєнне мистецтво.
 
94(477)"1939/1945"
У-45
Україна у Другій світовій війні : до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні : [факти, цифри, особи] / Укр. ін-т нац. пам’яті.  К. : Укр. ін-т нац. пам’яті, 2015. – 27 с.
 
Українці в Другій світовій війні. Факти, цифри, особи. Складна картина світового протистояння на нашій землі та українці на всіх фронтах глобального конфлікту.

* * *

Весь світ у маках // Позакласний час. – 2018. – N 4 (квіт.). – C. 51-52.
 
Вічна пам'ять полеглим за правду : поетична сторінка // Позакласний час. – 2017. – N 4(квіт.). – С. 18.
 
Зубов, Андрей. Велика, але не тільки Вітчизняна : травень – це завжди спогади про Другу Світову війну / Андрей Зубов // Економіст. – 2017. – № 5. – C. 3-6.
 
Йовенко, С. А. Біль і мужність [Ноти] / сл. С. А. Йовенко ; авт. музики В. М. Квітка пам'яті // Позакласний час. – 2018. – N 4 (квіт.). – С. 50.
 
Колісніченко, В. М. Хвилина мовчання : урочиста лінійка / В. М. Колісніченко // Позакласний час. – 2018. – N 4(квіт.). – С. 20-22.
 
Маккрей, Джон. До Дня пам‘яті та примирення  / Д. Маккрей ; пер. з англ.  Д. Дроздовський (Введено оглавление) // Всесвіт. – 2015. – № 5-6. – С. 21.
 
Пам'ять вічно жива // Позакласний час. – 2018. – N 4 (квіт.). – С. 53-54.
 
Руднєв, Євгеній. Стара табірна миска : 8 трав. у всьому світі відзнач. День перемоги над нацистською Німеччиною / Є. Руднєв // Дзеркало тижня. – 2019. – 26 квіт.-10 трав.(№ 16). – С. 1, 15.
 
У скорботі знамена схиляєм... // Позакласний час. – 2018. – N 4 (квіт.). – С. 58.
 
Чорна, І. В. Мак як символ пам'яті / І. В. Чорна // Шкільна бібліотека. – 2016. – N 4 (квіт.). – С. 61-62.
 
Школа патріота (Введено оглавление) // Позакласний час. – 2018. – N 4 (квіт.). – С. 1- 48.
 
Як це було... // Позакласний час. – 2018. – N 4 (квіт.). – С. 49.
 
Інтернет ресурси:
 
 
Підготувала Віталія Кодриш

Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.