Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Українська література на всі часи

2019-05-21
                           
 
«Без золота. Без каменю. Без хитрої мови. 
А голосна та правдива, мов Господа слово»
                           Т. Г. Шевченко
 
Українська література – це наша національна література, це скарбниця культури українців. Вона не поступається нічим жодній повноцінній літературі світу. Наша література – це література з місією, вона завжди служила якійсь великій справі, ідеї. Творчість майже кожного з українських письменників може бути прикладом. Українська література – література глибокого ліризму, сентименталізму, плачу. У всіх своїх жанрах (поезії, прозі, драмі) – вона просякнута надзвичайною емоційністю, романтичним ліризмом. Причина цього не тільки в психології українців, а і в самій природі  їхньої мови. Змагання за своє світобачення для багатьох українських письменників було змаганням за збереження  цілісності української культури, за збереження і розвиток української мови, а отже – української нації. І. Франко писав: "Мета красного письменства — викликати в душі читача живі образи тих людей чи речей, котрі нам малює поет, і ними будити ті самі чуття, які проймали душу самого поета в хвилі, коли творив ті образи".
Відомі українські письменники минулого і сучасності боролися за рідну мову, за літературу, і саме через любов до творчості, через патріотизм страждали. Вони зробили великий крок у розвитку української культури та українського слова. Саме вони заслуговують на те, що їх творчість  на всі часи.
Серед  найбільш значних авторів тут можна виділити своєрідні "кола". Це коло класичної літератури, коло авторів доби Розстріляного Відродження, коло «шістдесятників» та коло сучасних українських письменників. В списку опинилися чи не всі відомі автори-націєтворці : Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Іван Франко, Леся Українка, Григорій Сковорода, Василь Стус, Богдан-Ігор Антонич, Михайло Коцюбинський, та інші. Всі вони свого часу стали голосами змін української літератури. Важливою в цьому контексті є наявність у списку Миколи Гоголя, якого вважають українським письменником. 
Звичайно, ми не в змозі представити повну картину української художньої літератури в рамках однієї виставки, наш вибір  суб`єктивний та обмежений рамками виставки. На ній в тому числі представлені  видання, які надійшли у наш відділ завдяки державній програмі придбання українських книг для поповнення фондів публічних бібліотек.
 
Читачі, говорячи про літературу на всі часи, називають переважно класиків.
З-поміж безлічі книг виділяються ті, що ввібрали в себе досвід віків і мають для народу значення заповітне. Це класичні українські літературні твори. Український народ має завжди бути вдячним своїм класикам за їхню мовотворчу і мовозахисну  діяльність. Починаючи з Івана Котляревського й Григорія Квітки-Основ'яненка, діставши могутню підтримку Тараса Шевченка і його побратима Пантелеймона Куліша, які упродовж най похмуріших  літ оберігали святий вогонь нашої духовності, щоб потім передати естафету любові до рідного слова всій славетній плеяді письменників кінця ХІХ-початку ХХ ст. 
Тріумфом українського слова стала творчість Тараса Шевченка – митця, художника, який розчинив для української нації двері у вічність. Він є гарантом вічності національного буття українського народу. Шевченко послав своєму народові «Кобзар»  цю своєрідну духовну зброю, колосальну духовну силу, магічний засіб національного самоусвідомлення, духовного самовоскресіння.
 
821.161.2
С 44
Сковорода, Григорій Савович. Найкраще : [вибр. твори] / Г. С. Сковорода ; пер.: М. В. Кашуба, Г. Сварник ; передм. : Р. Б. Чопик, А. Любка. – Л. : Terra Incognita, 2018. – 320 с.
 
До книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, діалоги, притчі та байки, що складають "золотий фонд" сковородинської спадщини й містять головні ідеї його духовного вчення. Книга має на меті зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати їхнього автора серед молоді.
 
84(4УКР)5
К 73
Котляревський, Іван Петрович. Енеїда ; Наталка Полтавка ; Москаль-чарівник / І. П. Котляревський. – Перевид. переробл., допов. – К. : Дніпро, 2015. – 248 с. 
 
До книжки ввійшли бурлескно-травестійна поема «Енеїда» та п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», що належать перу видатного класика української літератури Івана Петровича Котляревського. Ці твори вплинули на подальший розвиток вітчизняної літератури. Козаки-троянді стали втіленням національного духу й лицарської слави, а їхні пригоди — зображенням поневірянь запорожців після зруйнування Січі.
 
84(4УКР)5
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорович. Більша книжка : [рукопис. зб. поезій]  / Т. Г. Шевченко ; упоряд. С. А. Гальченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Факс. відтворення поезій 1847-1860 рр. та адапт. відповідник. – К. : Кліо, 2013. – 720 с.
 
Унікальна рукописна збірка поезій Т. Г. Шевченка, що увійшла в історію літератури під назвою «Більша книжка», компонувалася автором після звільнення його із заслання в період від 21 лютого 1858 р. до 5 грудня 1860 р. Після ретельного відбору і авторського редагування «невільничої» поезії, записаної на засланні до «Малої книжки», більше відомої як «захалявна», із неї було відібрано лише 79 творів за 1846-1857 рр. Завершальним серед них є поема «Москалева криниця», закінчена 16 травня 1857 р. в Новопетровському укріпленні.

821.161.1(477)
Г 58
Гоголь, Микола Васильович. Українські повісті : найкращі переклади / М. В. Гоголь ; за ред. І. Малкович ; пер. з рос. : М. Рильський, М. К. Зеров [та ін.]. – Вид. 3-тє. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 608 с. 
 
До вибраного Миколи Гоголя — геніального українського письменника, який писав російською мовою і став класиком української та російської літератури, — увійшли найкращі переклади всіх «українських» повістей зі збірок «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород».
 
84(4УКР)5
У-45
Українка, Леся. Листи : 1876-1897  / Українка Л. ; упоряд. В. Прокіп (Савчук) ; передм. В. П. Агеєва. – К. : Комора, 2016. – 512 с.
 
З ким товаришувала Лариса Косач, ким захоплювалася , що читала, де бувала, чим журилася і про що мріяла, як народжувалися задуми її творів… Із листів, написаних до рідних, близького оточення і «товаришів по зброї», перед нами постає молода, енергійна, блискуче освічена українська аристократка, яка активно відстоює свої погляди, творить нові смисли і змінює світ. Уперше опублікований без вилучень, зі збереженням авторського правопису, епістолярій Лесі Українки відкриває читачам можливість по-новому побачити одну з найяскравіших постатей української культури межі XIX-XX століть.
 
84(4УКР)5
Ф 83
Франко, Іван Якович. Перехресні стежки ; Лірика / І. Я. Франко. – 2-е вид. стер. – Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. – 368 с. 
 
Особливе місце в творчості Івана Франка посідає соціально-психологічна повість «Перехресні стежки». Назва твору символізує «перехрещені» життєві шляхи персонажів. Кожен із героїв цього твору є носієм сформованого світогляду, має власні плани, інтереси, правила й норми. Перед нами — герої різних статей, різних соціальних верств, професій, врешті — різних національностей. Житейські перехрестя залишають свій відбиток на їх внутрішньому світі. У цьому творі Франко порушує соціальні проблеми: українського селянства та інтелігенції, взаємостосунки між різними суспільними групами, проблеми влади та підлеглих, зневір'я і затурканості селян, проблеми тодішнього судочинства, проблеми подружніх стосунків безправ'я жінки в суспільстві. Прототипом Євгенія Рафаловича послужив Євген Олесницький — адвокат і громадський діяч, який був чудовим промовцем.
 
 
«Розстріляне Відродження»  так називають митців 20-30 років XX століття, які були знищені більшовицьким тоталітарним режимом. У 30-х роках XX століття було знищено 80% української творчої інтелігенції, серед них багато письменників.
Літературно-мистецьке покоління «Розстріляного Відродження»  це митці, які творили високохудожні твори, які прагнули піднести українську культуру до вершин світового розвитку. Серед них М. Хвильовий, В. Чумак, Микола Зеров, Василь Еллан-Блакитний, Михайль Семенко, Валер'ян Поліщук, Валер'ян Підмогильний, Євген Плужник, В. Винниченко та багато-багато інших.
Хто вони  ці лицарі нашої культури?
 
84(4УКР)6
В 48
Винниченко, Володимир Кирилович. Намисто. Мала проза  / В. К. Винниченко ; упоряд. С. А. Гальченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2016. – 944 с.
 
До книги малої прози видатного українського письменника і державного діяча В. Винниченка увійшло вісім оповідань збірки «Намисто. Разок перший» та два твори, написані для «Разка другого». Крім того, книга містить ранні твори, більшість яких визнана літературними шедеврами, і оповідання 1900-х – першої половини 1920-х років періоду еміграції.

84(4УКР)6
Х 30
Хвильовий, Микола. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; передм., прим. М. Г. Жулинський. – Х. : Основа, 2009. – 512 с.
 
До збірки видатного майстра українського слова Миколи Хвильового (1893—1933), якого ще за життя називали революційним романтиком, «міцно зв’язаним з кращими традиціями української літератури» (М. Рильський), увійшли оповідання та новели («Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Солонський Яр» та ін.), повісті «Санаторійна зона», «Сентиментальна історія», «Іван Іванович» і незакінчений роман «Вальдшнепи». Передчуття страшних сталінських репресій (недарма герой Хвильового бачить бюст «чорного папи комуни» на фоні заграви) та страждання поневоленого народу України в часи голодомору 1932—1933 рр. підштовхнули письменника до відчайдушного протесту — він пішов з життя, як один з його улюблених героїв, який своєю смертю спробував закликати революцію до милосердя. 

 

Шістдесятництво  частина української інтелігенції 1960-х років ХХ століття, які проявили національну свідомість і моральну опозицію тоталітарному державному режиму.  Письменники  60-х виступали за оновлення тодішнього суспільства, протестували своєю творчістю проти панівної задушливої атмосфери, виступали на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості,  боролися за справжні культурні цінності, національну свободу, людську гідність.  Серед провідних постатей нової плеяди були поети Василь Симоненко, Іван Драч, Микола Вінграновський, автори, що прийшли в літературу в 1950-х роках, теж належать до них (Л. Костенко, Д. Павличко, Гр. Тютюнник, Є. Гуцало,  Б. Олійник та ін.)

84(4УКР)6
В 48
Вінграновський, Микола Степанович. Вибрані твори : у 3-х т. / М. С. Вінграновський. – Тернопіль : Богдан, 2004. – Т. 1 : Поезії 1954-2003 / передм. Т. Салига. – 2004. – 400 с.
 
До першого тому вибраних творів видатного українського письменника М. Вінграновського (1936-2004) ввійшли його поезії, створені впродовж 1954-2003 років. Його віршам, що належать до найвидатніших здобутків українського художнього слова, властивий глибокий ліризм, міцно й органічно вкорінений у традиції народної творчості та національної класичної літератури.
84(4УКР)6
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Триста поезій : вибране / Л. В. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 416 с.
 
До книги Ліни Костенко - улюбленої української поетеси кінця другого-початку третього тисячоліття - увійшли відомі її вірші з різних періодів творчості - від ранньої поезії до сих пір, а також уривки з романів і поем. Це повне обране поетеси за часів Незалежності.  
84(4УКР)6
С 88
Стус, Василь Семенович. Небо. Кручі. Провалля. Вода : [вірші] / В. С. Стус ; упоряд. Д. В. Стус. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2015. – 416 с.
 
Перед вами книга віршів, перекладів, статей і листів, які є найважливішими для художньо-естетичного світогляду Василя Стуса, одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття.
Небо. Кручі. Провалля. Вода. Символічні стихії, в яких і з якими поет жив, боровся, розчинявся, змагався, творив – проорюючи власною долею, віршами, світоглядним вибором глибоченну межу між обивательським і пристосуванським існуванням і гранично чесним життям із собою, в собі, над собою. 
 
 
У список лідерів  потрапило насправді небагато сучасних українських письменників.
Сучасна література побудована на фундаменті вікових традицій і водночас це якісно новий продукт сучасного глобалізованого інформаційного світу. Основною ознакою сучасної літератури є її транснаціональний характер, що виявляється в спробі письменників-сучасників розв’язати глобальні вселюдські проблеми. Частина з них активно присутні в публічному просторі. Колонки, фестивалі, скандальні інтерв'ю чи книжки  це все про них. Інших можна сміливо назвати класиками сучасної літератури. Серед них  імена С. Жадана, О. Забужко, Ю. Андруховича та ін.
 
821.161.2
А 65
Андрухович, Юрій Ігорович. Коханці Юстиції : параіст. роман : у восьми з половиною серіях / Ю. І. Андрухович. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. – 304 с.
 
«Коханці Юстиції» – паранормальний роман, у якому окремі життєписи з притаманною автору композиційно-стилістичною майстерністю об’єднуються в художню цілість і аж волають про восьми-з-половиною-серійну кінематографічну реалізацію. Родинно-побутові і політичні вбивства, зґвалтування і грабунки, розбещення малолітніх і загадкове відокремлення голови, ідейні зради і зради заради ідеї, закладені різним дияволам душі й не завжди справедливі, але часто жахливі покарання. Чого ще треба, щоб читач відчув себе благим і з насолодою усвідомив свою моральну перевагу над нещасними коханцями примхливої Юстиції? Та вже – за старою доброю традицією – й над автором, якому спало на думку увічнити таких пропащих істот.
 
821.161.2
Ж 15
Жадан, Сергій Вікторович. Антена : поезії / С. В. Жадан ; іл. Гамлет. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. – 304 с.
 
«Антена» – 80 нових віршів, написаних автором упродовж останніх двох років. Невідомо, на чому тримається чутливість «Антени», але це 80 спроб упіймати коливання повітря, вловити перетікання в просторі невидимих радіохвиль, відчути на дотик час, у якому ми живемо, яким ми дихаємо, який ми проговорюємо. Час, кожен доторк до якого лишає опік. Час, у якому приватні щоденникові записи можуть виявитися воєнною хронікою, а біблійні історії – ранковими новинами.
821.161.2
З-12
Забужко, Оксана Стефанівна. Після третього дзвінка вхід до зали забороняється : оповідання та повісті / О. С. Забужко. – К. : КОМОРА, 2017. – 416 с.
 
Зібрання найяскравіших зразків малої прози за три десятиліття — від найуспішнішої української авторки. Читач знайде тут як визнані шедеври, перекладені багатьма мовами та поставлені на численних європейських сценах («Інопланетянка», «Дівчатка», «Казка про калинову сопілку»), так і маловідомі юнацькі спроби письменниці в різних прозових жанрах. Завершує книжку нова, щойно дописана повість, у якій драма непорозуміння між матір’ю й дочкою стає своєрідним підсумком історії цілого покоління — «покоління відкладеної війни».
 
Підготувала Волошина Н. О.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.