Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

„Перворядна зірка в українському письменстві”

2019-08-07
до 200-річчя Пантелеймона Куліша
 
Воскреснеш, нене, встанеш з домовини
Тебе я словом правди привітаю,
І розіллється слава України
По всій вселенній, од краю до краю.
 
П. Куліш
 
Пантелеймон Куліш (народився 7 серпня 1819 року в містечку Вороніж Глухівського повіту, помер 2 лютого 1897 року на хуторі Мотронівка, що на Чернігівщині) по праву вважається одним з найяскравіших діячів українського національно-культурного відродження (XIX ст.). Найяскравіший талант XIX століття, чиє фото буде зображено на купюрі в 1000 гривень, яка готується до випуску в обіг. Але на його ім'я спочатку поставили тавро "українського поміщицького націоналіста", потім заборонили в СРСР, і донині воно так само викликає відторгнення у... націонал-патріотів незалежної України. Надто багатообразною і різнобічною особистістю був Пантелеймон Куліш, який разом із Тарасом Шевченком в XIX столітті вважався родоначальником класичної української поезії, вони навіть в чомусь конкурували між собою. Він був одним з перших українських дисидентів, що постраждали від самодержавства за активну участь у знаменитому Кирило-Мефодіївському братстві (1845-1847 рр.), яке стало першою українською політичною організацією, що ставила завдання національного і соціального визволення України. Куліш став автором українського алфавіту - "кулішівки" - однієї з перших версій української граматики, яка лягла в основу сучасної української мови, і названої на честь автора. Він був першим перекладачем на українську мову творів Байрона, Шекспіра, Гете, редагував і підготував до публікації 6 томів зібрання творів Миколи Васильовича Гоголя, ряд творів Марка Вовчка, сам написав ряд великих історичних романів: “Чорна Рада” (який Іван Франко назвав "найліпшою історичною повістю в нашій літературі"), “Істория Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца”, науково-популярних нарисів з історії України - “Хмельнищина” і “Виговщина”, історіографічну працю в 3-х томах “Відпадання Малоросії від Польщі”, переводить спільно з Іваном Пулюєм та Іваном Нечуєм-Левицьким текст Біблії на українську мову. За що його не люблять українські націоналісти? Куліш, як і багато видатних людей, був сповнений протиріч. З палкого революціонера він перетворився на монархіста, з прихильника української незалежності - в консерватора і захисника прав дому Романових на так звану Малоросію. Еволюція поглядів Куліша багато в чому обумовлена етапами його життєвого шляху. Його палка, емоційна натура постійно вимагала нових, часто категоричних рішень, змушуючи Пантелеймона Олександровича кидатися в крайнощі. Зроблені з різницею в кілька років взаємовиключні висновки автора збивають з пантелику його біографів і поціновувачів творчості, особливо коли після царського Емського указу 1876 більшість творів Куліша, написаних українською мовою, було заборонено в царській Росії.Багато з переконаних українофілів згодом уникали згадки імені Куліша, вважаючи великого діяча національного Відродження мало не зрадником (за його критичне ставлення до козацького руху і не тільки). У той же час радянська влада також не жалувала колишнього кирило-мефодіївця, незважаючи на його революційність. У підручниках літератури часів УРСР ім'я П.Куліша не згадувалася, оскільки він опинився під ідеологічним табу як "український буржуазно-поміщицький націоналіст". Так великий поет, письменник, історик, етнограф, перекладач, редактор, літературний критик, видавець став "чужим серед своїх" і в царській Росії, і у СРСР, і в незалежній Україні.
 
За матеріалами сайту
 
 

Твори Пантелеймона Куліша

                                                                                                                                                 
84(4УКР)5
К90
Куліш, Пантелеймон Олександрович. Повість про Український народ ; Моє життя (Жизнь Куліша) ; Хутірська філософія і віддалена від світу поезія : художественная лит-ра / П. О.  Куліш ; упоряд., передм. прим., пер. О. Шокало. – К. : Ред. журн. "Укр. Світ", 2005. – 384 с. 
 
Книжка містить три унікальні твори П. Куліша,які він створив в різні періоди свого життяі в яких постає визначним історіософом, автобіографом, філософом, народознавцем, педагогом. культурологом. релігієзнавцем, публіцистом, поетом, драматургом. Першодруки цих творів побачили світ у 40-х, 60-х, 70-х роках 20 ст.. й два із них (історіософський і філософсько-публіцистично-поетичний) одразу було конфісковано й знищено (збереглося лише по кілька примірників). Це видання повертає раритети великого українського творця й мислителя в національний культурний простір.
84(4УКР)5
К 90
Куліш, Пантелеймон Олександрович. Повне зібрання творів : [в 35 т.] / П. О. Куліш ; редкол. Г. Грабович, редкол. В. Дудко [та ін.] ; упоряд., комент. О. Федорук ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Відкритий архів, Ін-т Критики. – К. : Критика, 2005 – 520 с. 
 
У першому томі вміщено 302 листи Куліша і 39 до нього, з них 117 листів Куліша й 18 до нього друкуються вперше.
 
84(4УКР)5
К 90
Куліш, Пантелеймон Олександрович. Чорна рада : роман / П. О. Куліш. – К. : Знання, 2015. – 208 с.
  
“Чорна рада” Пантелеймона Куліша (1819—1897), за словами І. Франка, — “найліпша історична повість в нашій літературі”. Головна сюжетна лінія — боротьба за гетьманську булаву між Я. Сомком та І. Брюховецьким після смерті Богдана Хмельницького. Автор із симпатією змальовує козаків, їхній побут, звичаї, кращі традиції запорозького козацтва. Запорозька Січ постає в романі як перша демократична республіка. Разом з тим П. Куліш показує суперечності між різними верствами населення, наслідком яких і стала “чорна рада”. Роман бентежить, захоплює, змушує хвилюватися за героїв і долю всієї країни. Багато в чому він перегукується з нашим сьогоденням.
84(4УКР)
С 47
Слава героям! Героям слава! : видатні укр. твори : [історія в романах та повістях] / уклад. С. М. Заготова. – Донецьк : БАО, 2010. – 416 с.
 
До видання ввійшли вірші та проза вітчизняних авторів, в тому числі і „Чорна рада” П. Куліша.Виступивши у літературі в тяжкі часи, вітчизняні письменники зуміли збагатити фонд нашої духовної культури.
 
84(0)3
Н 20
Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини / пер. : І. Франко, П. О. Куліш, І. С. Нечуй-Левицький, Українка Л.,  М. Москаленко ; передм., прим. В. А. Храновський. – Х. : Факт, 2016. – 448 с. 
 
Шумер, Вавилон, Палестина... Тут почалась історія людства, історія цивілізації, саме тут люди створили перший міфопоетичний твір - епос про Гільгамеша, "героя-предка", в якому відобразився світогляд людини, її уявлення про світ і своє місце в ньому. Видання містить найяскравіші зразки найдавнішої літератури: епос про Гільгамеша, поеми про створення світу та біблійний потоп, а також перлини біблійної поезії та прози, перекладом яких ми завдячуємо видатним українським митцям: І. Франкові, П. Кулішеві, І. Нечую-Левицькому, Лесі Українці.


 Матеріали про життя і творчість П. Куліша                                                                                                                                              

83.3(4УКР)5
К 90
Куліш, Пантелеймон Олександрович. Щоденник  / П. О. Куліш ; упоряд., прим. С. М. Кіржаєв, редкол. М. Г. Жулинський, редкол. І. І. Білик [та ін.] ; Акад. наук України, Ін-т укр. археогр. [та ін.]. – К. : Ін-т укр. археографії, 1993. – 88 с. : портр., іл.
 
Щоденні записи видатного діяча української культури П. Куліша, що публікуються вперше, є найцікавішим джерелом для розуміння генези особистості, її вдачі.Наприкінці 1920-х рр. до видання щоденник підготував видатний український літературознавець С. О. Єфремов.
83.3(4УКР)5
В 41
Вібе, Г. Д. Куліш як гоголезнавець  = Kulish as a Gogolist / Г. Д. Вібе. – Вінніпеґ ; Канада : Від. Славістики Манітобр. ун-ту, 1972. – 24 с.
 
Аналізи і оцінка П. Куліша над Гоголем є одною з основних, якщо не найважливішою проблемою сучасного гоголезнаавства. Адже праця Куліша була першим і вирішальним етапом в цих дослідженнях.Тому вона і досі не втратила своєї вартості в науці.
821.161.2.09"18"
Н 34
Нахлік, Євген Казимирович. Пантелеймон Куліш : особистість, письменник, мислитель : наук. монографія : у 2 т. / Є. К. Нахлік ; Нац. акад. наук України, Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка, Міжнар. Фонд Пантелеймона Куліша. – К. : Укр. письменник, 2007. 
 
Перший том синтетичної монографії у двох томах про українського літератора, історика, фольклориста, етнографа та громадсько-культурного діяча Пантелеймона Куліша (1819-1897) містить уперше створену наукову біографію, побудовану на першоджерелах, значною мірою архівних та маловідомих. Розкривається визначна роль письменника в українському культурному і визвольному русі. 
Для науковців, викладачів і студентів гуманітарного профілю, громадсько-культурних та політичних діячів, усіх, хто цікавиться розвитком української літератури й культури, політико-історіософської думки.
 
83.3(2УК)1
Н 34
Нахлік, Євген Казимірович. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народження / Є. К. Нахлік. – К. : Знання, 1989. – 48 с.
 
Розповідається про складний і суперечливий  життєвий і творчий шлях видатного українського письменника 19 ст. Пантелеймона Куліша. Дається оцінка його культурно-громадської і літературної діяльності.
821.161.2
Д 44
Діброва, Володимир. Куліш : п’єса : на 2 дії / В. Діброва. – К. : Укр. пріоритет, 2019. – 96 с. 
 
Пантелеймон Куліш  ключова фігура української літератури. Письменник, перекладач, етнограф, культурний діяч, автор "кулішивки", абетки, якою ми користуємось і нині. Водночас надзвичайно суперечлива постать...

83.3(4УКР)5
С 40
Сірка, Йосиф. Історичний аспект двомовности в українській літературі ХІХ ст.  : на прикладі творчості Пантелеймона Куліша / Й. Сірка ; ред. О. Козоріз. – Ужгород : Мист. Лінія, 2008. – 88 с.
 
У стислій формі автор намагається довести, що вільний дух української нації, який зазнав у 19 ст. жорстоких переслідувань та заборон, не вдавалося знищити.Через форму двомовності, як феноменального явища світової літератури, утвердив себе як дух окремої нації, яка багата не тільки героїзмом, але і історичними постатями в літературі та мистецтві в цілому. Двомовність українських письменників 19 ст. засвідчила потребу виявити український народний геній у його національній мові і утвердити її як самостійну і самобутню слов’янську мову.
83.3(4УКР)5
К 90
Пантелеймон Куліш: письменник, історіософ, громадянин : матеріали наук.-просвіт. конф. до 190-ї річниці від дня народж. П. Куліша / Від. культури і туризму Шосткин. міськради, Шосткин. центр. міська б-ка ім. Л. Толстого ; відп. за вип. О. І. Євтушенко. - Шостка : [б. и.], 2010. – 124 с.
 
В збірнику подані матеріали науково -просвітницької  конференції до 190-ї річниці від дня народж. П. Куліша, в яких автори розкривають цю не просту особистість як письменника, історіософа та громадянина.

                                                                                                                                                                                         ***

Висотін, Микола. Еволюція поглядів на українське козацтво та історію Хмельниччини в історографічній спадщині Пантелеймона Куліша / М. Висотін // Українознавство. – 2017. – № 4. –  С. 52-64. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Грабовська, М. Синтез ідей романтизму і народності у творчості діячів Кирило-Мефодіївського братства (Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко) / М. Грабовська // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 16-20. 
 
Кизименко, О. М. Стежками Пантелеймона Куліша  : (до 200-річчя від дня народження). Урок-інтерв’ю / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 19-21. –  С. 32-37. – Бібліогр.: с. 34.
 
Кралюк, Петро. "Усі будемо рівні"  : "Чорна рада" Пантелеймона Куліша як твір-попередження / П. Кралюк // День. – 2018. – 7-8 верес. (№ 160-161). –  С. 21. – Закінчення. Початок у №№ 147-148, 155-156.
 
Кумеда, Олена. Пантелеймон Куліш: письменник, етнограф, мовознавець / О. Кумеда // Дивослово . – 2016. – № 3. –  С. 42-46.
 
Лебедівна, Оксана. Дихотомія розуму і серця у творчості Пантелеймона Куліша [ : (на прикладі поетичних збірок "Хуторна поезія" і "Дзвін") / О. Лебедівна // Мандрівець. – 2015. – № 1. –  С. 20-23. 
 
Мельник, М. О. Пантелеймон Куліш "Чорна рада" : протистояння сил державотворення і руїнництва. 9 клас / М. О. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19-21. –  С. 38-42.
 
Телехова, О. П. "Благословляютой час і годину..." : до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша / О. П. Телехова, О. В. Тесленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16-18. –  С. 13-20. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Черкаська, Ганна. Пантелеймон Куліш - автор першого українського історичного роману "Чорна рада" і герой багатьох романів, один із них продовжувався все життя... / Г. Черкаська // Українське слово. – 2015. – 18-24 лют. –  С. 12.
 
Яременко, Василь. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша / В. Яременко // Слово Просвіти. – 2019. – 14-20 берез. (Ч. 11). –  С. 8-9.

 

Інтернет ресурси:

Пантелеймон Куліш. Українська література в іменах

 
 
 
Підготувала Оксана Шляхта

Новини

2021-04-03

4 квітня - Міжнародний день Інтернету, тож це свято для всіх і кожного, хто любить поюзати на просторах всесвітньої мережі. З цієї нагоди ми підготували для вас віртуальну виставку "Творці віртуального простору".

2021-03-29

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Книжковий спалах", на якій представлено книги, які наша бібліотека отримала завдяки Українському інституту книги.