Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Літописець новітньої історії Закарпаття

2015-05-04
до 85-річчя від дня народження О. Довганича

Омелян Дмитрович Довганич (1930–2009) – український історик, краєзнавець, журналіст, видавець, педагог вищої школи, літературознавець, громадський діяч.

Омелян Довганич народився 8 травня 1930 року в селі Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області. Після закінчення середньої школи в рідному селі, Омелян Дмитрович здобув вищу освіту за журналістським фахом. Свій трудовий шлях починав у хустській та великоберезнянській районних газетах, відтак працював у партійних органах.

З 1968 р. Омелян Довганич – головний редактор республіканського видавництва «Карпати» у місті Ужгород. У 1972 році переходить на викладацьку роботу і по 1995 рік працює старшим викладачем, доцентом історичного факультету Ужгородського державного (тепер – національного) університету. З 1993 року очолює науково-редакційний відділ обласного видання «Реабілітований історією. Закарпатська область», є заступником голови редакційної колегії. Протягом багатьох років – він заступник голови обласного осередку наукового товариства імені Тараса Шевченка, член ради крайової організації культурно-освітнього товариства «Просвіта».

За роки незалежності України Омелян Дмитрович провів величезну науково-дослідницьку роботу, що дозволило йому у цей період підготувати кілька тисяч персональних довідок про осіб, чиї імена вписано в історію Закарпаття. О. Довганич є автором низки книжок з історії Закарпаття ХХ століття, понад трьох десятків нарисів про видатних діячів краю. У 1995 році виходить у світ його робота «Роки лихоліття: невідомі сторінки і трагічні долі»; у 1999 р. – «У жорнах сталінських репресій» (у співавторстві); у 2000 р. – «У сутінках забуття. Репресовані делегати з’їзду», у 2002 р. – «У тенетах «Смершу». Репресовані діячі Карпатської України», в яких зібрано надзвичайно цінний історичний матеріал, що раніше не публікувався і не оприлюднювався. З тіні забуття було повернуто десятки імен людей, котрі є історією краю.

Очолюючи робочу групу з підготовки обласного видання «Реабілітовані історією. Закарпатська область», Омелян Довганич став упорядником томів цього серіалу і одночасно одним із найактивніших авторів більшості текстів. Результатом напруженої та наполегливої праці його науково-видавничого відділу стали видання у 2003 р. першої книги серіалу «Реабілітовані історією. Закарпатська область», у 2004-му – другої книги. Крім того, побачили світ чотири збірники документів цього серіалу. Паралельно Омелян Дмитрович працював над вивченням історії Карпатської України, видаючи збірники документів тощо. На жаль, він не дочекався виходу в світ збірника архівних документів і матеріалів «Карпатська Україна: хроніка подій, документи і матеріали, персоналії», якому він присвятив останній період свого життя.

За цикл історико-публіцистичних матеріалів Омелян Довганич став лауреатом премій імені Олекси Борканюка, імені Михайла Бабидорича та імені Августина Волошина. У березні 2009 року Омелян Дмитрович удостоєний високої державної нагороди – ордену «За заслуги» ІІІ ступеня.

За 45 років творчої дослідницької роботи опублікував з проблем історії Закарпаття періоду Другої світової війни, Карпатської України, возз'єднання Закарпаття з Українською РСР, історії університету, рідного села Нижнє Селище та репресованих громадян області 57 окремих видань.

Окремі видання творів О. Довганича

К 63.362.31
Д 58
 
Довганич, Омелян Дмитрович. Роки лихоліття: невідомі сторінки і трагічні долі : історико-краєзнавчі статті і нариси / О.  Д. Довганич ; ред. І. В. Хланта ; худож. оформ. П. О. Годван.  – Ужгород : Патент, 1995. – 259 с.
 
 
 
 
К 63.362.2
Д58
Довганич, Омелян. Закарпатські воїни генерала Людвика Свободи / О. Довганич, Василь Пагиря. – Ужгород : Патент, 1999. – 174 с.
 
У книзі про закарпатських воїнів-ветеранів Чехословацького армійського корпусу в СРСР у роки Другої світової війни аналізується його бойовий шлях від Бузулука до Праги через територію України і Польщі. Вміщено понад 50 біографічних нарисів про найбільш відомих воїнів, офіцерів і генералів, їх бойові подвиги та повоєнне життя в Закарпатській Україні, а також в Чехії і Словаччині.
К 63.362.2 
Д 58
Довганич, Омелян Дмитрович. Трагічний фінал. Розвідгрупа “Закарпатці”: історія та люди / О. Д. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 284 с. : портр.
 
Розвідгрупа “Закарпатці”, що діяла в нашому краї у 1943-1944 роках, була радянською, підготовлена і вислана з Радянського Союзу, який воював з німецьким фашизмом у складі антигітлерівської коаліції. За складом, окрім командира, група, однак, сформувалася із закарпатців, які й не жили при радянській владі жодного дня. Більше того, її учасники за нелегальний перехід угорсько-радянського кордону були засуджені в СРСР і відбували покарання в таборах ГУЛАГу. Незважаючи на все це, вони погодилися у складі розвідгрупи повернутися додому і після відповідної підготовки були таки десантовані у рідному краї. Населення їх зустріло не вороже, а, навпаки, з розумінням, і стало добровільно допомагати їм, йдучи на великий ризик.
Тому, вважаємо, саме на часі дати українським читачам нову книгу про “хустських партизанів”, які своїми діями сколихнули майже все Закарпаття і викликали величезний резонанс, занепокоєння і страх серед керівних кіл Угорщини на завершальному етапі Другої світової війни.
К 63.362.3/Д58-492876 
Д 58
Довганич, Омелян Дмитрович. Возз`єднання Закарпаття з Україною очима сучасника : за архівними документами / О. Д. Довганич ; Закарпат. обл. осередок наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 120 c.
 
За останні роки в області опубліковано декілька видань матеріалів наукових конференцій, присвячених річницям возз'єднання Закарпаття з Україною, а також 5 збірників архівних документів, біографічних нарисів і довідок про делегатів Першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України, зокрема: «Того дня зійшло сонце возз'єднання: минуле і сучасне» (1997), «Возз'єднання» (два видання – 1999, 2000 pp.), «Звершилося. Сталось. Навіки збулось» (2001), «Навічно в пам'яті історії» (2004), на які опубліковано 11 рецензій.
К 63.3 
Д 58
Довганич, Омелян Дмитрович. Так ламалися долі репресованих закарпатців : сторінками обл. тому “Реабілітовані історією” / О. Д. Довганич.  – Ужгород : Ґражда, 2008. – 292 с. 
 
У книзі вперше вибрані газетні статті та нариси автора про репресованих радянською тоталітарною системою закарпатців. Тексти винятково і повністю базуються на архівних документах і рідкісних спогадах, і значно доповнюють фактичний матеріал вступного розділу першої книги і нарисів другої книги обласного тому "Реабілітовані історією". 12 статей написано за пропозицією редактора газети "Срібна земля – Фест", інші друкувалися раніше. У книзі додається список праць автора з цієї проблеми, опублікованих за останні 20 років. Книга видається до 15-річчя незмінного перебування автора на посаді керівника науково-редакційного відділу обласної книги "Реабілітовані історією" при Закарпатській обласній державній адміністрації.
 
К 63.36 
Д58
Довганич, Омелян Дмитрович. Голгофа жертв політичних репресій : сторінками обл. тому “Реабілітовані історією” / О. Д. Довганич ; передм. М. В. Олашин. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 304 c. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У новій книзі відомого автора зібрана серія біографічних нарисів про державних і громадських діячів,майстрів літератури і мистецтва, вчених, окремих громадян Закарпатської області, засуджених у 1939-1955 роках особливими нарадами при Міністерстві державної безпеки СРСР, військовими трибуналами, спецсудом Закарпатської України і Закарпатським обласним судом за так званий український буржуазний націоналізм, антирадянську діяльність в організаціях ОУН, Карпатської України, «Карпатської січі», різних політичних партій, підпільних молодіжних націоналістичних осередків і груп, за нелегальний перехід кордону та релігійні віруння. Книга видається до 15-річчя незмінного перебування автора на посаді керівника науково-редакційного відділу обласного тому “Реабілітовані історією”.
 
К 63.362 
Д58
Довганич, Омелян Дмитрович. До Бузулука – через табори ГУЛАГу : з історії засудження, покарання та бойового шляху закарпатських втікачів у СРСР в 1939-1941 рр. / О. Д. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 268 c. : іл. – Бібліогр.: с. 262-265.
 
Після окупації Карпатської України Угорщиною у 1939 році, жорстоких репресій проти січовиків, її українське населення вкрай негативно зустріло цю трагедію. Рятуючись від майбутніх розправ за найменшу непокору, небажання служити в угорській армії і неймовірне безробіття, закарпатці почали в масовому порядку покидати рідну домівку і нелегально переходити через кордон у СРСР. Там їх ніхто не чекав. їх засуджували за порушення кордону і відправлчли у виправно-трудові табори. І лише з утворенням на території СРСР чехословацьких військових частин вони були амністовані, звільнені з таборів і як колишні громадяни Чехо-словаччини, відправлені в Бузулук, де ці частини формувалися. З 1943 року до кінця війни закарпатці пройшли бойовим шляхом аж до Праги, де зустріли Перемогу. До 70-річчя початку згаданої вище унікальної події, характерної лише для Закарпаття періоду Другої світової війни, приурочене це видання.
К 63.312.1
Д58
Довганич, Омелян Дмитрович. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність: репресії проти її оборонців та керівних діячів / О. Д. Довганич ; Закарпат. облас. осередок наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 140 с.
 
Вперше зібрані біографічні нариси й довідки про всіх послів сойму Карпатської України, які протягом минулих боти із лишком років перебували в цілковитому забутті. Майже половина з них була репресована, про цих людей не друкувалося жодних біографічних відомостей. Лише в роки незалежності України у пресі почали з’являтися окремі статті. Але вичерпних біографічних даних про всіх послів сойму зібрати не вдалося.
На базі найновіших архівних документів і матеріалів у книзі вперше також узагальнені автором деякі проблеми боротьби Карпатської України за незалежність, які знайшли відображення у колективній монографії «Вони боронили Карпатську Україну». Зібрані докупи, вони об’єктивно висвітлюють репресії проти українських патріотів.
К 63.3 
Д 58
Довганич, Омелян Дмитрович. Коли історія як незагойна рана... : [спогади і роздуми] / О. Д. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 384 c. : іл.
 
Спогади Омеляна Дмитровича Довганича (8 травня 1930 – 31 жовтня 2009) – переважно документальна річ. Автор вважав, що настав час поділитися своїм досвідом, конкретними творчими здобутками. Він належить до того покоління краян, яке вступило в життя у міжвоєнний період, пережило розпад чехословацької держави, відчуло національне піднесення за Карпатської України, винесло шість років окупації краю Угорщиною та майже півстоліття радянської влади, з ентузіазмом зустріло здобуття Україною незалежності. Омелян Довганич – автор багатьох книжок, брошур, сотень статей, рецензій, біографічних нарисів.
Історичні особи, події та явища автор характеризує з наукових позицій, відкидаючи практику очорнення, паплюження і перекручування. Виправляючи історичні помилки, він зняв з багатьох політичних, культурних і громадських діячів принизливі ідеологічні ярлики та значно збагатив новітню історичну науку Закарпаття. Роботу над книжкою Омелян Довганич завершив за кілька днів до смерті. Тим промовистіше сприймаються рядки з його передмови до видання: “Я щасливий, що знайшов свою роль у житті. І не шкодую, що мені випала доля історика, краєзнавця, журналіста й публіциста. З неослабним бажанням виконую її і робитиму це, скільки ще дарує Всевишній – до останніх своїх свічок!..”.
 
К 83.3 
Д58
Довганич, О. Д. Шляхами пошуків і знахідок : безсмертний голос Срібної Землі : літературознавчі студії: нариси, статті, рецензії / О. Д. Довганич ; передм. І. В. Хланта.  – Ужгород : Ґражда, 2005.  – 120 c.
 
У збірнику вибраних статей, нарисів, рецензій відображені події І книги, які відбувалися, або вийшли з друку з початку 50-х років XX століття дотепер. Звернено увагу на найбільш характерні твори про призабутих або репресованих прозаїків, поетів і тих, кого щасливо обійшла ця важка доля.
Книга призначена для літературознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, вчителів і учнів, бібліотечних та культосвітніх працівників, широкого кола читачів.
К 74.58 
Д58
Довганич, О. Д. Університет у нашому житті / О. Д. Довганич, Г. М. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 120 c.
 
Подружжя Омеляна Дмитровича та Ганни Михайлівни Довганичів присвятили майже чверть століття роботі в Ужгородському державному (тепер національному) університеті: він – як викладач історичного факультету, вона – як бібліотекар наукової бібліотеки. В книзі зібранні праці О. Д. Довганича про історію навчального закладу, статті про співробітників та рецензії на окремі їх книги, автобіографія Г. М. Довганич, деякі вітальні листи колективу бібліотеки до її ювілейних дат, фотоілюстрації.
Для викладачів і студентів, учителів і учнів, бібліотечних працівників.

Матеріали про життя і діяльність О. Довганича

 
 
 
К 91.9: 63.3
Х 55
Хланта, І. В. Омелян Довганич : бібліогр. покажч. / І. В. Хланта ; Закарпат. держ. обл. універс. наук. б-ка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Патент, 1995. – 76 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 67-70. – Покажч.: с. 71-72.
 
К 91
Д58
Омелян Довганич : біобібліогр. покажч. / упоряд. І. В. Хланта. – 2-е вид., доп. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 168 с. : фот. – Покаж.: с. 157- 165.
 
У біобібліографічному покажчику зібрано окремі видання, рецензії на них, публікації статей історика-краєзнавця та літературознавця у періодичній пресі, тематичних збірниках та літературу про його життя і творчість. Матеріал у біобібліографії подано станом на 3 березня 2005 року.
К 72.96
І-90
Історикові та журналісту Омеляну Довганичу 75 : ст., нариси, інтерв'ю, нагороди та рец. на бібліогр. покажч. до цієї дати / упоряд. О. Д. Довганич. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 74 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Вміщені у збірнику статті, нариси, інтерв'ю, рецензії відображають фахову оцінку провідними науковцями, письменниками, літераторами, журналістами науково-дослідницької та суспільно-громадської праці Омеляна Довганича, 75-річчя з дня народження якого стало своєрідним підсумовуючим моментом як для самого ювіляра, так і для наукової та мистецької еліти краю.
Книга призначена для істориків, краєзнавців, викладачів і студентів, вчителів і учнів, бібліотечних та культосвітніх працівників, широкого кола читачів.
К 63.3
Д 58
Омелян Довганич: “Я не випадково став істориком...” / упоряд. : Ю. В. Данилець ; упоряд. М. І. Дочинець ; серію веде М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 96 с. : іл.., портр. – (“Домінія слова” : портрети-інтерв'ю ; кн. № 6). 
 
Книга про відомого українського історика і краєзнавця, одного з перших скрупульозних дослідників трагічних сторінок історії краю періоду Другої світової війни і жорстоких репресій закарпатців довоєнного і повоєнного часу. Додається також продовження бібліографічного покажчика “Омелян Довганич”, виданого до 75-річчя автора у 2005 році.
К 91.9 : 63.3
К 60
Колекція видань Омеляна Довганича у фондах ЗОУНБ  : бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка, Від. л-ри з краєзнавства ; уклад. Н. М. Вачиля ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 36 с. : іл.
 
***
 
Вегеш, М. М. Довганич Омелян Дмитрович : [історик, краєзнавець, ж-ст] / М. М. Вегеш // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 8 : Дл – Дя ; Додаток : А – Ґ. – К., 2008. – С. 172. : фот.
Вечір пам`яті Омеляна Довганича : [в Закарпат. ОУНБ] // Просвіта. – 2010. – черв. – С. 8. : фот.
Гаврош, Олександр. Коли помирають великі... : пам`яті Омеляна Довганича / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 12-18 листоп. – С. 20. : фот. кольор.
Гармасій, Ірина. "Пишаюся тим, що українець, і живу в європейській державі...". Сьогодні історику, педагогу, журналісту і громадському діячеві Омеляну Довганичу випонилося б 80 : [спогади ж-ста І. Гармасій про життя і наук. діяльн. О. Д. Довганича (та вечір пам`яті присвяч. 80-річчю від дня народж.)] / І. Гармасій // Новини Закарпаття. – 2010. – 8 трав. – С. 14-15. : фот.
До ювілейної дати : [вечір до 80-річчя від дня народж. д-ра іст. наук О. Довганича в ЗОУНБ] // Трибуна. – 2010. – 15 трав. – С. 3. : фот.
Довганич, О. “Я не випадково став істориком” : життя відомого закарпатського ученого – у дзеркалі 20-го ст. : [інтерв'ю / вела І. Гармасій] / О. Довганич // Світогляд. – 2005. – 23 квіт. – С. 13.
Довганич, О. Д. "Мене звільнили без жодної аргументації" : [інтерв`ю з істориком / вів А. Дурунда] / О. Д. Довганич // Новини Закарпаття. – 2005. – 12 трав. – С. 6.
Довганич, Омелян. "Україні слід говорити про Другу світову війну, а не Велику Вітчизняну" : [розмова з відомим закарпатським дослідником про гострі кути нелегкої української історії / вів О. Гаврош] / О. Довганич // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 8-14 трав. – С. 18.
Корсун, Олексій. "Вроджен почуття справедливості було притаманним Омеляну Довганичу..." : [до 80-річчя закарпат. вченого-історика, ж-ста, педагога, д-ра історич. наук] / О. Корсун // Ужгород. – 2010. – 15 трав. – С. 7. : фот.
Мушинка, Микола. Остання книжка Омеляна Довганича : [про кн. : Довганич, О. До Бузулука через табори ГУЛАГу : з історії засудження, покарання та бойового шляху закарпатських втікачів у СРСР в 1939-1941 роках. – Ужгород : Гражда, 2009. – 208 с.] / М. Мушинка // Дукля. – 2010. – № 5. – С. 89-90.
Олашин, М. Висока відзнака історику Омельянові Довганичу / М. Олашин // Паланок. – 2005. – 9листоп. – С. 12.
Олашин, М. Літописець новітньої історії Закарпаття. Післяювілейні роздуми про творчі здобутки Омельяна Довганича / М. Олашин // Трибуна. – 2005. – 4 черв. –С. 12.
Олашин, Микола Васильович. Вчений європейського масштабу: до 80-річчя з дня народж. О. Довганича / М. В. Олашин  // Трибуна. – 2010. – 8 трав. – С. 13.
Олашин, Микола. У зеніті творчості: До 75-річчя з дня народження Омеляна Довганича / М. Олашин // Календар "Просвіти" на 2005 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 2005. – С. 75-76. : портр.
Пагиря , В. Шукач істини і справедливості : до 75-річчя від дня народж. О. Довганича / В. Пагиря // Карпатська Україна. – 2005. – 7 трав. – С. 3.
Пам`яті Омеляна Довганича : [некролог] // Новини Закарпаття. – 2009. – 3 листоп. – С. 2. : портр.
Пам’яті доктора історичних наук О. Д. Довганича : [некролог] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – 2010. – Вип. 24. – С. 276-278. : фот.
Пам’яті Омеляна Довганича // Календар "Просвіти" на 2010 рік / Закарпат. крайове культ.-освітнє т-во "Просвіта" ; уклад. П. М. Федака ; П. П. Федака. – Ужгород, 2010. – С. 163-164. : фот.
Роман, Михайло. О. Довганич заповнює "білі місця" історії Закарпаття / М. Роман // Дукля. – 2002. – № 4. – С. 81-83.
Світлій пам`яті Омеляна Довганича // Трибуна. – 2009. – 7 листоп. – С. 13. : портр.
Скунць, П. Історик, якому вірю : [О. Довганич] / П. Скунць // Трембіта. – 2005. – 14 трав. – С.14.
Федака, С. Вони творили історію Закарпаття : [до 75-річчя історика О. Д. Довганича] / С. Федака // Ужгород. – 2005. – 23 квіт. – С.12.
Федака, Сергій. Світла тінь довгого життя. 31 жовтня помер видатний закарпатський історик Омелян Довганич / С. Федака // Фест. – 2009. – 5-11 лист. – С. 14. : портр.
Хланта, І. Літературознавчі статті та рецензії Омеляна Довганича : [про вихід кн. О. Довганича "Шляхами пошуків і знахідок: безсмертний голос Срібної Землі"] / І. Хланта // Срібна Земля. – 2006. – 8 квіт. – С.2.
Хланта, Олексій. Вчений, публіцист, педагог : до 70-річчя з дня народження Омеляна Довганича / О. Хланта // Календар "Просвіти" на 2000 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіта", 2000. – С. 83-85.
 
 
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
 
 
 
  

 


Новини

2020-09-23

Останні літні читання - за настроєм, перші осінні - за часом.

Неля Остапів і Мирослав Гончарук-Хомин у п'ятницю о 18:00 у дворику бібліотеки.

Одягайтеся тепліше і - приходьте!
Вхід вільний.

2020-09-23
Цьогоріч Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка святкує своє 75-річчя від дня заснування. У цьому відео ми хочемо поділитися з вами фото з нашого життя від створення бібліотеки і до сьогодення.
2020-09-15

За даними Держстату України були підведені підсумки роботи підприємств, і ЗАКАРПАТСЬКА ОУНБ IМ.Ф.ПОТУШНЯКА увійшла в 100 кращих і знаходиться в рейтингу надійних підприємств України. На підставі результатів аналітики ЗАКАРПАТСЬКА ОУНБ IМ.Ф.ПОТУШНЯКА надається право отримання Експертної оцінки «ВИБІР КРАЇНИ» 2020.

Метод порівняльного аналізу економічних показників, а також соціальних і маркетингових досліджень затверджений всесвітньою дослідницькою організацією WAPOR. Переможець
відбирається завдяки FinScore і MarketScore - скоринговий індекс фінансової стійкості компанії, розрахований аналітичним відділом Вибір Країни на підставі основних фінансових індикаторів.

2020-09-15

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліотека - вчора, сьогодні, завтра", присвячена 75-річчю від дня заснування нашої книгозбірні.

2020-09-08

Шановні користувачі, для вас нові надходження до відділів художньої літератури і наукової інформації та бібліографії.