Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2015-09-09
63.3(4УКР)63
О-17
Обличчя України : імена, портрети, долі / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. В. Болгов. – К. : Укр. конфедерація журналістів, Укр. видавничий консорціум, Ін-т біогр. дослідж., 2011. – 312 с. : фот. кольор.
 
Довідник має на меті показати образи і подати імена особистостей – неповторне обличчя нації. Як і кожен народ, українці сформували свій тип людності – з неповторною культурою, високою духовністю, багатогранною ідеологією. В усі часи з’являлися постаті, які були творцями історії. Який портрет нашого сучасника? Хто нині формує суспільне ядро? Через образи, імена і пов’язані з ними долі ми пізнаємо не відокремлений етнічний тип народу, а тип як характер громадян своєї держави, які свідомо поєднали з нею власну долю і віддані їй серцем і діяльністю. 
Видання розраховане на широкий читацький загал – для тих, хто не байдужий до створення суспільства високого добробуту, гідного міжнародної поваги.
 
5(4УКР)
М 42
Медицина в Україні : біобібліогр. слов. Вип. 2 : Друга половина ХІХ століття, літери А-К / М-во охорони здоров’я України, Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд. : С. М. Булах, С. Г. Васильєва, Л. Б. Долинна [та ін.] ; відп. за вип. С. М. Булах. – К. , 2005 – 616 с. : портр. – Абет. покажч.: с. 479-492, 608-609. – Імен. покажч.: с. 493-532. – Бібліогр.: с. 533-554, 610-614. – (Медична біографістика).
 
Державна наукова медична бібліотека МОЗ України пропонує увазі науковців, лікарів різної фахової спрямованості, студентів і всіх, хто цікавиться історією медичної науки, другий випуск біобібліографічного словника “Медицина в Україні” серії “Медична біографістика”. До Словника включені відомості про лікарів, які народились і працювали в Україні, про тих, хто народився в Україні, але працював у різних регіонах Російської імперії, про лікарів-українців за походженням, які народилися і працювали за межами України. Словник подає інформацію про понад 500 осіб, серед яких є представники суміжних з медициною галузей, чия діяльність певним чином сприяла розвитку медицини. Словник містить також відомості про медиків, які пов’язані з Україною лише певним епізодом професійного життя, але своїм творчим доробком впливали на розвиток медицини краю. Життєписи, вміщені в розділі “Сторінки маловідомих біографій”, дають можливість по-новому глянути на постаті “середнього масштабу”, які не часто привертали увагу дослідників, але заслуговують на пам’ять нащадків.
5(4УКР)
М 42
Медицина в Україні : біобібліогр. слов. Вип. 2 : Друга половина ХІХ-початок ХХ століття, літери Л-С / Нац. наук. мед. б-ка України ; авт.-упоряд. : С. М. Булах, М. М. Гайдучок, Л. Б. Долинна [та ін.] ; відп. за вип. Т. А. Остапенко. – К. : СПД Коляда О. П., - 2012. - 520 с. : портр. – Абет. покажч.: с. 462-470. – Імен. покажч.: с. 471-486. – Бібліогр.: с. 487-502. – (Медична біографістика).
 
Зважаючи на вимоги часу, а також побажання користувачів інформації, в процесі роботи над даним випуском Словника укладачі внесли деякі корективи у методику його підготовки у світлі сучасних тенденцій створення видань подібного типу. Дана книга відрізняється від попередньої більшою конкретизацією фактичного матеріалу. Так, крім років життя кожної особи, подаються дати народження і смерті (у разі наявності таких даних), як за старим, так і новим стилем. Не зважаючи на великі розбіжності, багатоваріантність таких відомостей підсилює інформативність видання і дає широке поле діяльності майбутнім дослідникам історії медицини. Зважаючи на вимоги часу, а також побажання користувачів інформації, в процесі роботи над даним випуском Словника укладачі внесли деякі корективи у методику його підготовки у світлі сучасних тенденцій створення видань подібного типу.
5(4УКР)
М 42
Медицина в Украні XVIII – перша половина ХІХ ст. : біобібліогр. слов. : дод. вип. / М-во охорони здоров’я України, Держ. наук. мед. б-ка ; авт.-упоряд. М. М. Гайдучок. – К. , 2002. – 136 с. – Імен. покажч.: с. 118-123. – Бібліогр.: с. 126-132. – (Медична біографістика).
 
До додаткового випуску “Медицина в Україні” (серія “Медична біографістика”), який охоплює ХVIII — першу половину ХІХ ст., включено 127 персоналій, серед яких є першовідкривачі в медичній науці, філософи-просвітителі, яскраві, нестандартно мислячі і діючі особистості українського народу. Основу біографічних даних персоналій на сторінках Словника, лише за деякими винятками, складає хронологічна канва життя і творчості. Її призначення — дати читачеві уявлення про найважливіші факти. В окремих біографіях, наскільки дозволяв інформаційно-документальний матеріал, показано певні етапи професійного і культурного становлення лікаря як особистості. 
Ця праця для тих, хто прагне відкрити для себе славну сторінку вітчизняної медицини, хто хоче зрозуміти справжні масштаби здобутків і втрат на крутих поворотах історії.
 
 
91.9 : 63.3(4УКР)6
П 65
Почесні громадяни міста Рівне : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Рівнен. міськвиконкому, ЦБС м. Рівне, Центр. міська б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Л. Грищук, І. Вольф, Л. Ткач ; відп. за вип. В. О. Гупалюк.  Рівне : Волинські обереги, 2014.  64 с. : іл.  Імен. покажч.: с. 62.
 
Покажчик містить короткі довідки про кожного почесного громадянина м. Рівне, а також бібліографічні списки матеріалів про них. При підготовці видання використані документи за останні 50 років. Включено також описи Інтернет-ресурсів. Відбір джерел закінчено 1 грудня 2014 року. Видання доповнене іменним покажчиком літератури, списком використаних періодичних видань, положеннями та рішеннями Рівненської міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста».
Покажчик адресований широкому колу читачів, бібліотечним працівникам, вчителям, всім, хто цікавиться історією міста.
 
 
 
92
К 53
Книга Рівненщини 2014 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. обл. універс. наук. б-ки). Вип. 12 / Рівн. держ. обл. б-ка ; відп. за вип. В. П. Ярощук, уклад., ред. Л. Г. Сахнюк.  Рівне : Волинські обереги, 2015. - 72 с. : кол.іл. – Імен. покажч.: с. 65-68.  Абет. покажч.: с. 69-70.
 
12-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2014» інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а також опублікованих протягом року за межами області книг місцевих авторів та видань про край.
Включено також книги минулого року, які надійшли до бібліотеки вже після виходу попереднього випуску каталогу.
У виданні містяться бібліографічні описи книг та анотації до них. Окремою кольоровою вставкою подаються копії частини обкладинок із зазначенням номерів позицій видань у каталозі.
На початку розміщена література про область та райони, її історію, далі – за діленнями таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації – по галузях знань. Окремими розділами представлені видання, що продовжуються, неопубліковані видання Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки та книги, які вийшли за межами області.
Для зручності користування до каталогу створений допоміжний апарат: іменний покажчик авторів, редакторів, укладачів, перекладачів, художників, фотографів; алфавітний покажчик назв творів; покажчик видавництв області з номерами позицій виданих книжок.
Видання адресовано фахівцям книговидавничої справи, представникам органів державної влади та управління, керівникам бібліотек, книгарень, бібліографам, науковцям, студентам та всім, хто цікавиться книжковою продукцією краю по видавництвах.
92
К 53
Книга Рівненщини 2013 : анот. кат. вид. : (з фондів Рівнен. обл. універс. наук. б-ки). Вип. 11 / Рівн. держ. обл. б-ка ; відп. за вип. В. П. Ярощук, уклад., ред. Л. Г. Сахнюк.  Рівне : Волинські обереги, 2014.  84 с. : кол.іл.  Імен. покажч.: с. 75-79.  Абет. покажч. назв: с. 80-81.
 
11-й випуск анотованого каталогу «Книга Рівненщини 2013» інформує читачів про щорічні надходження до фонду Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки видань, випущених на Рівненщині, а також опублікованих протягом року книг місцевих авторів та видань про край, що вийшли за межами області.
У каталозі містяться бібліографічні описи книг та анотації до них. Окремою кольоровою вставкою подаються копії частини обкладинок із зазначенням позицій видань у каталозі.
63.3(4УКР)63
З-80
Золотий фонд нації / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. В. Болгов.  К. : Укр. конфедерація журналістів : Укр. вид. консорціум, 2010.  400 с. : кольор. іл. – (Золота книга України).
 
Довідково-біографічне видання «Золотий фонд нації» має на меті інформувати громадськість про достойні імена, які своїм життям і діяльністю є справжніми державниками, творили наше минуле і творять успішне сьогодення.
На сторінках книги у вигляді нарисів представлені Герої України, герої козацтва, особистості у різних сферах політики, державного управління, громадської діяльності, військової справи, економіки, науки, освіти, медицини, юриспруденції, засобів масової інформації, духовності, культури, мистецтва.
Книга розрахована на широкий читацький загал і буде корисною історикам, політичним та громадським діячам, діловим людям, службовцям тощо.
 
63.3(4УКР)63
З-80
Золотий фонд нації. Вип. 4 / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. В. Болгов.  К. : Укр. конфедерація журналістів, Укр. вид. консорціум, Ін-т біограф. дослідж., Нац. рейтинги України, 2012. – 496 с. : фот. кольор.  (Золота книга України).
63.3(4УКР)63
У-45
Україна  Європа Світ = Ukraine Europe  World : гуманітарні аспекти розвитку / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; відп. за вип. І. В. Болгов.  К. , 2010. – 384 с. : фот. кольор. Текст укр., англ. мовами. 
 
В Україні побачило світ перше міжнародне видання «Україна-Європа-Світ. Гуманітарні аспекти розвитку», присвячене висвітленню питань відносин між Україною та країнами світу. Презентація книги відбулася за участю організаторів видавничого проекту - Української конфедерації журналістів спільно з Українським видавничим консорціумом, повідомляє Укрінформ. 
У заході також взяли участь посли Грузії, Іспанії, Мексики, Єгипту, Соціалістичної Республіки В'єтнам і екс-посол Азейбарджану в Україні, а також вчені, діячі політики і культури України. 
За словами генерального директора видавничого проекту Світлани Галюти, основним завданням видання є висвітлення діяльності посольств та іноземних представництв в Україні, а також дипломатичної діяльності країни за кордоном. «За допомогою інформаційних першоджерел ми хотіли показати, що в складних умовах світової кризи активізація міжнародних відносин не припиняється, співробітництво між Україною та іншими державами постійно розвивається як в економіці, політиці, так і в культурно-гуманітарних сферах», - зазначила директор проекту. 
Важливою складовою видання є створення позитивного іміджу України на міжнародній арені. Ця книга  «пропагуватиме позитивний імідж України та популяризуватиме українську науку, мову, культуру», - підкреслила С. Галюта. 
Видання виходитиме трьома мовами - українською, російською та англійською, накладом 10 тис. примірників і безкоштовно розповсюджуватиметься в посольствах і представництвах України та за кордоном, органах влади, бібліотеках всіх рівнів, представників ділової еліти. Організатори сподіваються, що книга стане регулярним щорічним виданням.

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".