Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2014-02-03
30.609
Н 19
Назаренко, Людмила Олександрівна.
Експертиза товарів: слайд курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. л-ри, 2013 -     
Розділ : Експертиза продовольчих товарів. - 2013. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292
 
Навчальний посібник з дисципліни " Експертиза товарів: слайд курс" присвячений вивченню основ, правил, технології проведення експертизи та правила проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.Розкриває наступні питання: основи експертизи товарів, характеристики видів експертиз, технології проведення товарознавчих експертиз, вивчення кількості та якості товарів, особливості експертизи продовольчих товарів.
 
36.81
З-32
Заплетніков, Ігор Миколайович. 
Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К. : Кафедра : Центр учб. л-ри, 2012. - 342 с.
 
Основними напрямами підвищення продуктивності праці та зниження собівартості є не тільки впровадження нового високоефективного обладнання, але й ефективне використання вже встановленого технологічного обладнання. До важливих передумов ефективного використання машин і аппаратів відносять дотримання вимог експлуатації та якісного ремонту. 
Сучасне обладнання, як правило, завжди високотехнологічне, вимагає не тільки сучасного рівня знань персоналу, що з цим обладнанням так чи інакше стикається, але й сучасної системи відносин між цими співробітниками.
 
36.95
К 72
Костенко, Василь Іванович. 
Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] : практикум : [навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва" у вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграр. політики і продовольства України] / В. І. Костенко. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 400 с.
 
Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м'ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів'я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства.
Розвиток скотарства нині неможливий без подальшої інтенсифікації, поглибленої спеціалізації та широкого впровадження у практику досягнень світового науково-технічного прогресу.
 
36
Н 19
Назаренко, Валентина Олексіївна. 
Формування якості товарів [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2013.
 
Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів тваринного походження та харчових жирів, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в прроцесі виготовлення продукції.
Конкурентноспроможність вітчизняної продукції в першу чергу обомувлюється її споживними властивостями і якістю. Тому глибоке вивчення чинників, що впливають на формування якості продовольчих товарів забезпечить майбутніх спеціалістів знаннями які необхідні їм при оцінюванні споживчих властивостей продукції, контроль її якості на виробництві, в торговельній мережі та в процесі товаропросування.
39.33-082
Н 83
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті [Текст] / упоряд. Д. М. Лівшиц. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 184 с.
 
В книзі розміщено Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Затверджені накозом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 (зі змінами та доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства інфраструктури України от 24.01.2012 р. №36 
4
М 54
Методика наукових досліджень в агрономії [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дідора, О. Ф. Смаглій [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 264 с.
 
Викладені сучасні методи загальнонаукових і методів досліджень в агрономії, теоритичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми , що застосовуються для оцінки та інтерппретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту.
У навчальному посібнику вперше наведені особливості досліджень основних сільськогосподарських культур: зернових та зернобобових, буряків цукрових, картоплі, льону-довгунця, сумісних посіві та подана енергетична оцінка технології вирощування сільськогосподорських культур.
40
О-72
Осадчий, Олександр Семенович. 
Основи сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / О. С. Осадчий. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 294 с.
 
Народне господарство України являє собою взаємопов'язану систему галузей матеріального виробництва. Кожна з них займає відповідне місце в закономірному розподілі суспільної праці і виконує притаманні їй соціально-економічні функції в задоволенні постійно зростаючих потреб суспільства.
Важливе місце в системі народного господарства займає сільське господарство, яке зародилося дуже давно і є дуже важливою галуззю матеріального виробництва. Воно є основним постачальником продуктів харчування  для людини, кормів для худоби та сировини для промисловості.
44.7
К 61
Колодійчук, Василь Дмитрович. 
Практикум із сільськогосподарської фітопатології [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Колодійчук, А. І. Кривенко, Н. І. Шушківська. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 232 с.
 
Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. У розділі І " Загальна фітопатологія" подаються відомості про хвороби рослин , які створюють необхідну базу дя успішного освоєння прикладної частини курсу.
У розділі ІІ "  Сільськогосподарська фітопатологія" розглядаються найбільш поширені і шкідливі хвороби польових , ягідних культур та виноградної лози.
У третьому розділі " Самостійна робота" подаються і методичні вказівки що до опанування теоритичного матеріалу.
Важливою складовою теоритичної і практичної підготовки студентів є навчальна практика. Мета, завдання і програма основних тем практичних занять з фітопатології приведені в розділі IV " Навчальна практика".

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-12-10
16 грудня о 16.00 у читільній залі відбудеться вечір пам'яті "І вам слава, сині гори...", присвячений 110-річчю від дня народження Миколи Михайловича Бандусяка – відомого громадсько-політичного діяча Закарпаття, учасника українського національно-визвольного руху періоду Карпатської України та визвольних змагань за незалежність України, почесного просвітянина Закарпаття, сеньйора "Пласту".

 

2019-12-06
Найвідоміший український письменник Румунії Михайло Трайста презентує свою творчість в Ужгороді. У вівторок, 10 грудня, о 17.00 в Закарпатській обласній науковій бібліотеці імені Ф.Потушняка відбудеться зустріч із найвідомішим українським письменником Румунії Михайлом Гафією Трайстою. Пан Михайло є не тільки відомим літератором і журналістом, але й громадським діячем, активістом Союзу українців Румунії. Народився у 1965 році в селі Верхня Рівня на Мараморщині, неподалік Закарпаття. Пише українською та румунською мовами. Його п’єси ставлять відомі театри в Румунії. Кілька книжок Михайла Трайсти вже вийшли друком і в Україні. Зустріч в Ужгороді відбудеться в рамках літературного клубу «Читаємо разом» (модератор презентації – Олександр Гаврош).

 

2019-12-05

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Збирав я зорі і блакить...", яка присвячена 110-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, вченого, культурно-освітного та релігійного діяча о. Степана-Севастіяна Сабола (Зореслава).

2019-12-05

Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за листопад 2019 р.".

2019-12-02

В Ужгороді видали бібліографічний покажчик відомого літературознавця і письменника Василя Ґабора

До 60-річчя відомого пресознавця, новеліста, літературознавця та упорядника серії «Приватна колекція» літературної аґенції «Піраміда» Василя Ґабора Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка підготувала бібліографічний покажчик. Видання вийшло у серії «Культура краю в особах» і відкриває багатогранний та плідний світ науковця із Закарпаття. Детальніше...

 

2019-12-02

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Василь Ґабор – письменник, видавець, літературознавець", присвячення 60-річчю від дня народження.

2019-11-26

10 грудня в читальній залі відбудеться марафон написання листів-2019 в Ужгороді. Початок о 16.30.
Марафон — щорічна глобальна правозахисна подія, що проводиться напередодні Міжнародного дня прав людини та об'єднує мільйони небайдужих людей у всьому світі. Цього року марафон присвячений молоді, що змінює цей світ на краще і чиї права опинилися під загрозою.

 

2019-11-08

Для вас нова віртуальна виставка "Вони нас не бачать", присвячена Міжнародному дню сліпих.

2019-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "З рідним словом міцніє держава", присвячена Дню української писмемності та мови.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".