Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

2014-02-03
30.609
Н 19
Назаренко, Людмила Олександрівна.
Експертиза товарів: слайд курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. л-ри, 2013 -     
Розділ : Експертиза продовольчих товарів. - 2013. - 312 с. - Бібліогр.: с. 287-292
 
Навчальний посібник з дисципліни " Експертиза товарів: слайд курс" присвячений вивченню основ, правил, технології проведення експертизи та правила проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.Розкриває наступні питання: основи експертизи товарів, характеристики видів експертиз, технології проведення товарознавчих експертиз, вивчення кількості та якості товарів, особливості експертизи продовольчих товарів.
 
36.81
З-32
Заплетніков, Ігор Миколайович. 
Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К. : Кафедра : Центр учб. л-ри, 2012. - 342 с.
 
Основними напрямами підвищення продуктивності праці та зниження собівартості є не тільки впровадження нового високоефективного обладнання, але й ефективне використання вже встановленого технологічного обладнання. До важливих передумов ефективного використання машин і аппаратів відносять дотримання вимог експлуатації та якісного ремонту. 
Сучасне обладнання, як правило, завжди високотехнологічне, вимагає не тільки сучасного рівня знань персоналу, що з цим обладнанням так чи інакше стикається, але й сучасної системи відносин між цими співробітниками.
 
36.95
К 72
Костенко, Василь Іванович. 
Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] : практикум : [навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва" у вищ. навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграр. політики і продовольства України] / В. І. Костенко. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 400 с.
 
Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м'ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів'я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства.
Розвиток скотарства нині неможливий без подальшої інтенсифікації, поглибленої спеціалізації та широкого впровадження у практику досягнень світового науково-технічного прогресу.
 
36
Н 19
Назаренко, Валентина Олексіївна. 
Формування якості товарів [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2013.
 
Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів тваринного походження та харчових жирів, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в прроцесі виготовлення продукції.
Конкурентноспроможність вітчизняної продукції в першу чергу обомувлюється її споживними властивостями і якістю. Тому глибоке вивчення чинників, що впливають на формування якості продовольчих товарів забезпечить майбутніх спеціалістів знаннями які необхідні їм при оцінюванні споживчих властивостей продукції, контроль її якості на виробництві, в торговельній мережі та в процесі товаропросування.
39.33-082
Н 83
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті [Текст] / упоряд. Д. М. Лівшиц. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 184 с.
 
В книзі розміщено Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Затверджені накозом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 (зі змінами та доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства інфраструктури України от 24.01.2012 р. №36 
4
М 54
Методика наукових досліджень в агрономії [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дідора, О. Ф. Смаглій [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 264 с.
 
Викладені сучасні методи загальнонаукових і методів досліджень в агрономії, теоритичні основи планування експерименту і основні методи статистичного аналізу з використанням прикладної комп'ютерної програми , що застосовуються для оцінки та інтерппретації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів, що притаманні агрономічному експерименту.
У навчальному посібнику вперше наведені особливості досліджень основних сільськогосподарських культур: зернових та зернобобових, буряків цукрових, картоплі, льону-довгунця, сумісних посіві та подана енергетична оцінка технології вирощування сільськогосподорських культур.
40
О-72
Осадчий, Олександр Семенович. 
Основи сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / О. С. Осадчий. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 294 с.
 
Народне господарство України являє собою взаємопов'язану систему галузей матеріального виробництва. Кожна з них займає відповідне місце в закономірному розподілі суспільної праці і виконує притаманні їй соціально-економічні функції в задоволенні постійно зростаючих потреб суспільства.
Важливе місце в системі народного господарства займає сільське господарство, яке зародилося дуже давно і є дуже важливою галуззю матеріального виробництва. Воно є основним постачальником продуктів харчування  для людини, кормів для худоби та сировини для промисловості.
44.7
К 61
Колодійчук, Василь Дмитрович. 
Практикум із сільськогосподарської фітопатології [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Колодійчук, А. І. Кривенко, Н. І. Шушківська. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 232 с.
 
Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. У розділі І " Загальна фітопатологія" подаються відомості про хвороби рослин , які створюють необхідну базу дя успішного освоєння прикладної частини курсу.
У розділі ІІ "  Сільськогосподарська фітопатологія" розглядаються найбільш поширені і шкідливі хвороби польових , ягідних культур та виноградної лози.
У третьому розділі " Самостійна робота" подаються і методичні вказівки що до опанування теоритичного матеріалу.
Важливою складовою теоритичної і практичної підготовки студентів є навчальна практика. Мета, завдання і програма основних тем практичних занять з фітопатології приведені в розділі IV " Навчальна практика".

 Новини

2020-02-29

Шановні користувачі, для вас "Календар краєзнавчих знаменних та пам'ятних дат на 2020 р.".

2020-01-17

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка "Фестивальна мозаїка Закарпаття".

2020-01-16
Шановні користувачі, для вас електронна версія покажчика "Василь Ґабор".

 

2020-01-08

До вашої уваги нова віртуальна виставка, присвячена 85-річчю видатного українського поета Василя Симоненка "Я українець. Оце і вся моя біографія".

2020-01-03

Шановні користувачі! Для вас "Хроніка культурного життя Закарпатської області за грудень 2019 р.".

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".