Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2018-07-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7686

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Коавчук Л.Д, Політологія 2012 р.

Андрій
2018-07-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

66.0 К 78
Кравчук, Л. В. Політологія : семінар / Л. В. Кравчук, Святослав Леонідович Кравчук. - Вид. 2-е, доп. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. - 208 c. - Бібліогр. наприкінці тем.2018-07-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7685

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Начаюк Л.І. готельно-ресторанний комплекс. навчальний посібник. 2003 рік

Оксана
2018-07-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

Доброго дня.
У фондах нашої бібліотеки є така книга :

65.9(4УКР)43
Н 59
Нечаюк Л.І.Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб./ Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 348 с.2018-07-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7684

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Стадник В.В. Менеджмент. Посібник Київ 2003 рік

Сергій
2018-07-27
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії


Доброго дня.
У фондах нашої бібліотеки є така книга :

65.50.2 С 76
Стадник В. В.Менеджмент : Посібник/ В.В. Стадник, М.А. Йохна. -К.: Академія: Академвидав, 2003.– 464 с.– (Альма-матер). – ISBN 966-8226-11-9; в опр.: 21грн2018-07-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7683

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: розвиток і взаємодія єврейських громадна європейському просторі. Київ 2017

Владіслав
2018-07-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібну книгу ви можете отримати у Відділі обслуговування нашої бібліотеки (ІІІ поверх):

323.1(4) Р 64
Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 464 c.2018-07-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7682

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: збірка українських приказок та прислівїв 2002р

Назар
2018-07-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне вам видання:

398.91(477) Б 14
Багмет, А. Збірка українських приказок та прислів’їв / А. Багмет; Передм. О. Ветухов; Репринт. відтворення вид. 1929 року. - К.: Техніка, 2002. - 224 с. - (Народні джерела).2018-07-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7681

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: кримінальний процесуальний кодекс

Олександр
2018-07-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 01 груд. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Правова єдність, 2012. - 300 c. - (Законодавство України).

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 листоп. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 292 c.

Україна. Закони.
Кримінальний процесуальний кодекс України : 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України. -2012. -19 трав. - C. 9-49.; Урядовий кур’єр. -2012. - 6 черв. - C. 9-26.; Офіційний вісник України. -2012. -№ 37. - C. 11-201.; Урядовий кур’єр. -2012. - 7 черв. - C. 9-26.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2012. - № 5. - C. 3-304.

Україна. Закони.
Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України : коментарі. Роз’яснення. Документи // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2013. - № 5. - C. 3-407.2018-07-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7680

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: перелік контольних питань для втубу до медичного

Вікторія
2018-07-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних посилань:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6


<<<     << ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ... >>     >>>