Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2018-08-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7692

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: підручники з педагогіки

Ольга
2018-08-08
ВІДПОВІДАЄ

19 Балаж Тетяна
Григорівна

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

74.6 Б 40
Безпалько, Ольга Володимирівна. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / О. В. Безпалько ; М-во освіти і науки України, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - К. : Центр учб. літ., 2009. - 208 с.

74.6 Г 34
Гендерна педагогіка : хрестоматія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. В. Гайденко ; пер. з англ.: В. Гайденко, А. Предборська. - Суми : Унів. кн., 2014. - 314 с.

88.8 Д 49
Дитина у сучасному соціопросторі : навч. посіб. / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Кіровоград ; К. : Імекс-ЛТД, 2014. - 272 с. : рис., табл.

74.1 Д 71
Дошкольная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2110 "Педагогика и психология (дошкольная)" : в 2 ч. / Н. А. Курочкина, Б. С. Лейкина, В. И. Логинова [и др.]. - М. : Просвещение, 1988

74.00 З-14
Загальна педагогіка та історія педагогіки : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / К. В. Аймедов, В. В. Бабієнко [та ін.] ; Одеський нац. мед. ун-т. - К. : Слово, 2014. - 352 с. : рис.

74.03 Л 37
Левківський, Михайло Васильович. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. - 4-те вид., стер. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 190 с.

74.04 Н 59
Нечепоренко, Лідія Сергіївна. Педагогічна майстерність : монографія / Л. С. Нечепоренко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Каф. педагогіки. - Х. : ХНУ, 2009. - 276 с.

74.00 О-57
Омеляненко, Віталій Лукич. Педагогічна мудрість віків : навч. посіб. / В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2009. - 416 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

74.00 П 22
Пащенко, Майя Іванівна. Педагогіка : навч. посіб. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - К. : Центр учбової літ., 2014. - 228 с.

88.5 П 86
Психологічні засади організаційного розвитку : монографія / Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук [та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Карамушка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. організац. психології. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 206 с.

74.03(0) С 42
Скільський, Дмитро. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. - К. : Смолоскип, 2011. - 376 с. : рис., табл.

88.8 Ш16
Шадських, Юрій Генадійович. Психологія і педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Ю. Г. Шадських. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 320 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).2018-08-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7691

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:„Агропромисловий комплекс України”

Микола
2018-08-06
ВІДПОВІДАЄ

19 Балаж Тетяна
Григорівна

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.9(4УКР)32 З-63
Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України / ідея Т. Шелкопляс. - К.: Агромедія-Про, 2010. - 352 c.

65.9(4УКР)32 М 59
Мікловда, В. П. Агропромислове виробництво регіону в умовах ринкових трансформацій : [монографія] / В. П. Мікловда, М. В. Газуда; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Ліра, 2008. - 224 c.

65.32 О-78
Островський, П. І. Аграрний маркетинг : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / П.І. Островський ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 c.

К 65.632 С 71
Спаський, Г. В. Соціальні та економічні проблеми в інвестиційній діяльності АПК Закарпаття = Karpatalja szocialis es gazdasagi problemai az agraripari beruhazasokban : монографія / Г. В. Спаський; Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці. - Ужгород: ПоліПрінт, 2010. - 112 c.

65.9(4УКР)32 С 83
Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналіт. доп. / О. В. Собкевич [и др.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2014. - 64 c.

Забуранна, Л. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК / Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 111-118.

Новак, Інна. Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери / Інна Новак // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 9. - С. 132-140.

Забуранна, Л. В. Методичні підходи до оцінювання стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. В. Забуранна, Т. Л. Нідзельська // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 3. - С. 142-150.

Нестерчук, Ю. А. Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины / Ю. А. Нестерчук, Е. А. Непочатенко, М. И. Малеваный // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 3. - С. 384-396.

Блудова, Т. В. Роль взаємодії малих молокопереробних підприємств у регіональному розвитку АПК / Т. В. Блудова, А. Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 4. - С. 104-110.

Криленко, В. І. Фінансові індикатори економічної безпеки аграрного сектору / В. І. Криленко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 110-122.

Болдуєв, М. В. Державне регулювання розвитку агропродовольчогокомплексу та забезпечення продовольчої безпеки України / М. В. Болдуєв // Держава та регіони. - 2017. - № 1. - С. 21-25.

Панченко, Марія Олександрівна. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М. О. Панченко, М. В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 7. - С. 21-24.

Семенда, Д. Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України / Д. Семенда, О. Семенда, О. Семенда // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С. 80-89.

Сумець, Олександр. Профільні логістичні стратегії забезпечення конкурентного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки / Олександр Сумець // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С. 123-132.

2018-08-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7690

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:„Дидактичні ігри в дошкільних навчальних закладах”

Леся
2018-08-06
ВІДПОВІДАЄ

19 Балаж Тетяна
Григорівна

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

Фетісова, С. Кульки-ігрушки : дидактичні мовленнєві ігри-вправи / Світлана Фетісова // Дошкільне виховання. - 2011. - № 3. - С. 24-26.

Зарезіна, І. Калейдоскоп природи / Ірина Зарезіна // Дошкільне виховання. - 2011. - № 5. - С. 32-33.

Паливода, Г. Фланелеграф у розвитку наймолодших / Ганна Паливода // Дошкільне виховання. - 2011. - № 7. - С. 31-33.

Стахова, Лариса. Ліпимо, малюємо, ще й мовлення тренуємо : дидактичні ігри для дітей старшої групи / Л. Стахова, Г. Пелішенко // Палітра педагога. - 2017. - № 1. - С. 19-21.

Левчук, Ірина. Веселі речення : дидактична гра для дітей старшої групи / І. Левчук, І. Ярмольська // Палітра педагога. - 2017. - № 1. - С. 22-24.

Кривонос, Леся. Подорож рідним краєм : дидактична гра для дітей середньої та старшої групи / Л. Кривонос // Палітра педагога. - 2017. - № 1. - С. 25-27.

Ткачук, Світлана. Радо грають малюки, ще й звірятка та батьки : музична розвага для дітей молодшої групи за участі батьків / С. Ткачук, Б. Жорняк // Палітра педагога. - 2017. - № 1. - С. 28-29.

Собко, Людмила. Розвиваємо асоціативне мислення : дидактичні ігри з використанням прийомів ейдетики / Л. Собко // Палітра педагога. - 2017. - № 3. - С. 20-21.

Андрєєва, Т. Т. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності в різних видах ігор у дітей дошкільного віку / Т. Т. Андрєєва, І. В. Панченко // Безпека життєдіяльності. - 2017. - № 6. - С. 9-11.

Могутнова, Наталія. Фрукти й овочі смачні, всі корисні, запашні : дидактичні ігри для дітей старшої групи / Н. Могутнова // Палітра педагога. - 2017. - № 6. - С. 24-26.

Ільїна, Ольга. Яка пора найкраща? : розвага для дітей старшої групи / О. Ільїна // Палітра педагога. - 2017. - № 6. - С. 27-28.

Товкач, Ірина. Художньо-мовленнєва діяльність дітей : організаційні аспекти / І. Товкач // Палітра педагога. - 2018. - № 2. - С. 3-6.

Кротюк, Оксана. Забавлянки на різні випадки : розвиток мовлення, фізичний розвиток / О. Кротюк // Палітра педагога. - 2018. - № 3. - С. 16-17.

Горлова, Леся. Лялечок купаємо - про чистоту дбаємо : сюжетно-дидактична гра для дітей раннього віку / Л. Горлова // Палітра педагога. - 2018. - № 3. - С. 20-21.

Лебедєва, Світлана. Курчаткові в пісочниці дуже гратись хочеться : заняття для дітей раннього віку / С. Лебедєва // Палітра педагога. - 2018. - № 3. - С. 22-23.

Чумаченко, Лариса. У куточку іграшок : фізкультурна розвага для дітей раннього віку / Л. Чумаченко // Палітра педагога. - 2018. - № 3. - С. 28-29.

2018-08-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7689

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть з пошуком літератури по темі "Державне управління туризмом Карпатського регіону". Дуже дякую!!!

Кривенкова Руслана Юріївна
2018-08-07
ВІДПОВІДАЄ


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:

К 75.8
В 27
Великоберезнянщина туристична: туризм, рекреація, відпочинок, спорт : інф.-турист. довід. / Великоберезнян. райдержадмін. ; Великоберезнян. райрада ; від. з питань розвитку туризму та рекреації. – Великий Березний, 2004. – 12 с. : іл, карти.

К 65.6-04
К 26
Карпатский рекреационный комплекс : монография / М. И. Долишний, М. С. Нудельман, К. К. Ткаченко. – К. : Наук. думка, 1984. – 148 с.

К 53.54
К 93
Курортно-рекреаційні зони Закарпаття : довідник'2000 / наук.-практ. об-ня "Реабілітація" ; МОЗ України м. Ужгород ; Упр. економіки ; Упр. з питань фіз. культури, спорту і туризму Закарпат. облдержадмін. ; уклад. Й. І. Лемко. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 2000. – 243 с : карти.

К 75.81
М 36
Мацола, В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс Україин : навч. вид. / Ін-т регіон. дослідж. НАН Укр. – Львів, 1997. – 259 с.

53.34(4)
Н 30
Нарстедт, Вольфган. Рекреаційний сервіс в Європі. Професія або інтуїція? Перспективи оздоровчого туризму в умовах бальнеолікарень та курортів (глави з книги, ч. 1) : навч. вид. / В. Нарстедт, М. Піводда ; перекл. з нім. Л. Киртич, Л. Добра. – Ужгород : Ліра, 2001. – 101 с.

К 75.8
П 47
Пойда-Носик, Ніна Никифорівна. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, Р. Й. Бачо, І. І. Січка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2014. – 210 с. : іл, табл.

К 65.6
Р 36
Рекреація і туризм : кращі гот.-ресторанні комплекси Закарпаття / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; передм., уклад. : П. П. Гаврилко ; С. Талапа. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші , 2011. – 49 с. : кольор. іл.

За більш детальною інформацією звертайтесь у краєзнавчий відділ нашої бібліотеки!2018-08-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7688

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: бізнес-план,бізнес-модель

Віктор
2018-08-03
ВІДПОВІДАЄ

19 Балаж Тетяна
Григорівна

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

33.001.14(076) Б 25
Барроу, К. Бізнес-план = The business plan workbook : практич. Посібник / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун; Перекл. з англ. - 3-є вид. - К.: Знання, 2002. - 285 с.

65.9(4УКР)29 Б 59
Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва : [посібник] / USAID від американ. народу, Укр. фонд підтримки підприємництва, Центр комерц. право. - К.: Арктур-А, 2010. - 48 c.

65.9(4РОС)29 К 71
Коссов, В. В. Бизнес-план: обоснование решений : учеб. пособие / В. В. Коссов; Гос. ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ВШЭ, 2002. - 272 c.

65.29 М15
Македон, В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон; Дніпропетров. ун-т економіки та права . - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 236 c.

Бадзим, О.С. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану / О. С. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 79-86.

Чайковська, В.П. Планування ресурсного забезпечення як важливий елемент бізнес-плану промислового підприємства / В. П. Чайковська // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 161-166.

Губені, Ю. Е. Сучасні методи у бізнес-плануванні / Ю. Е. Губені, І. І. Костецька // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 90-93.

Криховець-Хом'як Л. Я. Конспект-схема уроку на тему "Бізнес-план: зміст, структура" / Л. Я. Криховець-Хом'як // Географія та економіка в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 14-15.

Боднар, О. Інформаційні технології для моделювання бізнес-процесів / О. Боднар // Вісник. -2013. - № 2. - C. 8-9.

Рынкевич, Наталья Сергеевна. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой / Н. С. Рынкевич // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 5. - С. 28-30.

Янковець, Т. М. Економічна сутність бізнес-плану інноваційного проекту / Т. М. Янковець // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 317-321.

Бізнес-планування в малому бізнесі // Підприємництво та менеджмент малого бізнесу : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"; за заг. ред.: В. П. Мікловда, К. Калантаридіс. - Ужгород : Говерла, 2011. - С. 24-36.

Семенов, А. Г. Методи розробки бізнес-плану для акціонерного товариства / А. Г. Семенов, О. В. Ярошевська, Г. А. Семенова // Держава та регіони. - 2015. - № 1. - С. 118-125.

Планування і прогнозування діяльності підприємств // Економіка підприємства : навч. посіб./ Н. М. Бондар, В. Є. Воротін [та ін. ] ; за заг. ред. А. В. Калина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2006. - С. 191-209.

Масленніков, Євген Іванович. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є. І. Масленніков, В. В. Томак // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 6. - С. 34-37.

2018-08-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7687

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:як відкрити свою спрау

Віктор
2018-08-03
ВІДПОВІДАЄ

19 Балаж Тетяна
Григорівна

Доброго дня! До вашої уваги література:

334(477.87) Г 13
Газуда, М. В. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва : монографія / М. В. Газуда, Н. Ю. Волощук; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. ін-т підприємництва вищ. навч. закл. Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2017. - 252 c.

65.29 К49
Клівець, П. Г. Стратегія підприємництва : навч. посіб. / П.Г.Клівець. - К.: Академвидав, 2007.-320 c. - (Альма-матер). -Бібліогр.: с. 318-319.

65.9(4УКР)29 П 54
Полянко, В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Полянко, А. В. Круглянко; М-во освіти і науки України. - К.: Дакор: КНТ, 2008. - 176 c.

65.9(4УКР)29 Ч25
Частный предприниматель : учебное пособие / Т. Онищенко и др. - 13-е изд., перераб. и доп. -Х.: Фактор, 2007. - 688 c.

Заруба, П.І. Окремі питання правового регулювання реєстрації сукб’єктів підприємницької діяльності / П. І. Заруба // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 11. - С. 33-36.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : законодавство, судова практика // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2011. - № 9. - С. 7-347.

Створення підприємства : шлях до успіху (Введено оглавление) // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 55. - С. 3-79.

Коваленко, Олена. Витрати на реєстрацію ТОВ: бухгалтерський і податковий облік / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - № 56. - С. 24-27.

Шляхетно, В. В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб‘єктами малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС / В. В. Шляхетно; Укр. акад. друкарства // Наукові записки. - 2016. - Вип. 2. - C. 134-142.

Кашлаков, О. І. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні / О. І. Кашлаков. -(Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. - 2016. - № 4-5. - C. 80-85.

Тріпутень, С. “В Україні сімейний бізнес стане одним з локомотивів розвитку економіки” : [автор - керівник програм Міжнародної фінансової корпорації з корпоративного управління в Європі та Центральній Азії] / С. Тріпутень // Урядовий кур’єр. - 2016. - 17 черв. - C. 5.

Вишиваний, Василь. Ефект доміно: реформа у сфері держреєстрації юросіб та фізосіб-підприємців / В. Вишиваний // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 8. - С. 6-16.

Турчак, В. В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві/ В. В. Турчак // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 4. - C. 79-86.

Мацегора, К. Малий і середній бізнес мають чітку перспективу / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. - 2017. - 25 трав. - C. 1-2.

Мальцева, Майя. Підтвердження статусу підприємця: між легкістю та складністю / М. Мальцева // Все про бухгалтерський облік. - 2017. - № 49. - С. 20-21.

Хомутенко, А. В. Державний фінансовий контроль за діяльністю суб‘єктів господарювання України : аналітичний аспект / А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 4. - C. 55-60.

Бєлоусов, Я. І. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Ярослав Ігорович Бєлоусов, Любов Іванівна Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12. - C. 26-29.

2018-07-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7686

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Коавчук Л.Д, Політологія 2012 р.

Андрій
2018-07-30
ВІДПОВІДАЄ

19 Балаж Тетяна
Григорівна

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

66.0 К 78
Кравчук, Л. В. Політологія : семінар / Л. В. Кравчук, Святослав Леонідович Кравчук. - Вид. 2-е, доп. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2012. - 208 c. - Бібліогр. наприкінці тем.


<<<     << ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | ... >>     >>>