Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5853
2021-03-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9890
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література для написання курсової роботи на тему: Логістичні системи в діяльності підприємств ресторанного бізнесу. Лариса
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-18

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.424
З-91
Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 308 c.

65.40
Л 69
Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / Кислий В. М., О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 360 c.

65.9(4УКР)40
О-64
Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. Денисенко [та ін.] ; за ред.: М. П. Денисенко ; П. Р. Левковець ; Л. І. Михайлова; М-во освіти і науки України [та ін.]. -К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 336 c. : a-іл.

65.40
С 89
Сумець, О. М. Логістичні системи і ланцюги поставок : навч. посіб. / О. М. Сумець, Т. Ю. Бабенкова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка [та ін.]. – К.: Хай-Тек Прес, 2012. – 220 c.

65.40
Т 60
Торговельна логістика : навч. посіб. / П. Ю. Балабан [и др.]; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К.: Центр учб. л-ри, 2014. – 148 c.

Величко, Олександр . Методика оцінювання розвитку логістики підприємства / Олександр Величко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 45-54.

Гончаров, Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 8-15.

Горбатюк В. Особенности развития логистики / В. Горбатюк // Вісник. – 2010. – Вип. № 2. – С. 7 – 10.

Гуменюк, Ю. Перспективи розвитку ресторанної справи в аграрно-індустріальній державі / Юрій Гуменюк // Журнал європейської економіки. – 2019. – № 4 (Т. 18). – C. 416-428.

Єлетенко О.В. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення / О. В. Єлетенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 135- 141.

Косарева Т. В. Логістична система: сутність дефініцій / Т. В. Косарева // Економіка АПК. – 2008. – № 11.- С.12-18.

Кривов'язюк І. В. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства / І. В. Кривов'язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 254-262.

Лівошко, Т. В. Економіко-організаційні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в Україні / Т. В. Лівошко // Держава та регіони. – 2017. – № 4-5. – C. 21-24.

Павлюк Л. В. Використання логістики для успішного ведення бізнесу в умовах глобалізації / Л. В. Павлюк, Л. В. Савош // Економіка і регіон. – 2011. – № 1. – С. 165-168.

Потьомкін, Д. М. Роль інновацій у розвитку готельно-ресторанної справи / Д. М. Потьомкін // Держава та регіони. – 2017. – № 3. – C. 24-28.

Потьомкін, Д. М. Формування напрямів інноваційного розвитку підприємств гостинно-ресторанного господарства / Д. М. Потьомкін // Держава та регіони. – 2017. – № 4-5. – C. 25-19.

П'ятницька, Г. Розвиток ресторанного господарства в Україні: структурні трансформації, фінансова стійкість підприємств, прогнози / Галина П'ятницька, Олег Григоренко, Віталій Найдюк // Економіст. – 2013. – № 11. – C. 37-45.

Сопоцько О. Ю. Алгоритм вирішення практичних задач оптимізації логістичного циклу доставки продуктів харчування (швидкопсувних вантажів) / О. Ю. Сопоцько // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 438-446.

Сорока, Ганна. Логістична концепція підприємства / Г. Сорока // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 170-173.

Табенська, О. І. Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу / Оксана Ігорівна Табенська // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 1. – C. 31-34.

Ткаченко, А. М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві / А. М. Ткаченко // Держава та регіони. – 2017. – № 3. – C. 29-33.

Шандрівська О. Є. Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні / О. Є. Шандрівська, Л. Ю. Шевців // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 163-173.


2021-03-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9889
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література на тему"Педагогічні технології в початковій школі". Дякую! Дарина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-17

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Антоненко, С. Акмеологічні та комунікаційні технології в початковій школі / С. Антоненко // Початкова освіта. – 2015. – № 5. – C. 33-37.

Батраченко, О. В. Методичний QR-квест. "Формула Z" / О. В. Батраченко // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – C. 7-15.

Буторина, І. "Фейрі-тейл" педагогіка, або мистецтво маленьких кроків. Казкопедагогіка / І. Буторина // Українська мова та література. – 2018. – № 3-4. – C. 11-39.

Василинич, В. Технологія критичного мислення на уроках : методичні рекомендації / В. Василинич // Шкільний світ. – 2019. – № 7. – C. 5-12.

Власова, Н. С. BYOD – прийди зі своїм пристроєм : використання на уроці власних смартфонів, планшетів, ноутбуків / Н. С. Власова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – C. 2-4.

Голобородько, Є. П. Сучасні педагогічні технології в умовах упровадження концепції нової української школи / Є П. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 10/12. – C. 4-13.

Євдокимова, Н. В. Екскурсійна діяльність в умовах упровадження STEM-освітніх технологій у закладах загальної середньої освіти / Н. В. Євдокимова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 2. – C. 12-17.

Жалдак, М. Хмарні технології на уроках математики / М. Жалдак, В. Франчук // Математика в рідній школі. – 2020. – № 2. – C. 32-38.

Зелінська, М. Скрайбінг : новітня освітня технологія / М. Зелінська // Біологія. Шкільний світ. – 2020. – № 7-8. – C. 80-89.

Каптенко, Л. Скрайбінг-технологія : як просто та доступно розповісти про складне / Л. Каптенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 10. – C. 22-24.

Князевич, О. В. "Кубик Блума" – як використати на уроці / О. В. Князевич // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – C. 5-6.

Лавренко, О. Сторітелінг: створюємо навчальні історії разом : засідання педагогічного клубу / О. Лавренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 10. – C. 15-21.

Лайтан, О. Мнемотехніка : нові навчальні технології / О. Лайтан // Початкова освіта. – 2020. – № 11-12. – C. 10-17.

МакГрат, Ш. Говоріть менше, щоб учні знали більше / Ш. МакГрат ; пер. Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – C. 25-26.

Маленко, О. В. Дидактичний лексикон. Брейнстормінг / О. В. Маленко, О. В. Муслієнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 28-29. – C. 58-59.

Малашенко, М. П. 20 ігор з м’ячем для концентрації уваги / М. П. Малашенко // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – C. 27-34.

Павленко, Л. Слухання і театралізація за педагогічною технологією навчання читання та письма "Щоденні 5" / Людмила Павленко, Ірина Джулинська // Початкова школа. – 2020. – № 3. – C. 45-47.

Перебийніс, С. М. Використання інноваційних технологій на уроках української мови: мнемонічні фрази / С. М. Перебийніс // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 9. – C. 2-3.

Петриченко, Т. Ігрові технології в класах інтенсивної педагогічної корекції / Т. Петриченко // Початкова освіта. – 2013. – № 5. – C. 6-8.

Проектний метод навчання : педагогічна майстерня: технології / підгот. Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2019. – № 1. – C. 6-14.

Псатій, А. Мислимо ширше: розвиток креативності / А. Псатій // Початкова освіта. – 2021. -№ 1-2. – C. 6-21.

5 етапів творчої діяльності // Початкова освіта. – 2021. – № 1-2. – C. 22-23.

Ренард, Л. Винагороджуйте, щоб мотивувати / Л. Ренард ; пер. Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – C. 22-24.

Романкевич, С. Проєктна діяльність як педагогічна технологія / С. Романкевич, А. Ковальська, В. Химич // Початкова освіта. – 2020. – № 11-12. – C. 80-85.

Румянцева-Лахтіна, О. О. Дидактичний лексикон. Фішбоун / О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 34-36. – C. 59-61.

Сучасні тренди в освіті // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 7. – C. 35-36.

Тіхомірова, О. Ігрове навчання на уроках зарубіжної літератури / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 3. – C. 22-30.

Як використовувати сторітеллінг на уроках / пер. і літобробка В. О. Карнаушенко // Педагогічна майстерня. -2020. – № 9. – C. 2-4.

Яременко, Н. Метод Case-study : аналіз конкретних ситуацій / Н. Яременко // Шкільний світ. – 2017. – № 13. – C. 16-19.


2021-03-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9885
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: розробки чи конспекти занять з природознавства для дошкільників. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-16

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

74.1
Д49
Дитина : Метод. реком. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко та ін.; Київський міський пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка. -2-е вид., доопр. і доп. – К.: Богдана, 2004. – 232 c.

74.1
Д 49
Дитина в дошкільні роки : програма розвитку, навчання та виховання дітей / М-во освіти і науки України, Управління освіти Запоріз. облдержадм., Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]; авт. кол.: А. М. Богуш, О. П. Аматьєва, О. М. Байєр [та ін.]. – 2-е вид. -Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268 c.

74.1
З-41
Збірка методичних посібників для дошкільних навчальних закладів : метод. посіб. / Л. Басюк, В. Костюк [та ін.]. – Ужгород: Ліра, 2014. – 180 c.

Бєлєнька, Г. Цільові прогулянки в природі: моральний аспект / Г. Бєлєнька, О. Половіна // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 9-11.

Горобини осіння краса : спостереження-милування для дітей старшої групи // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 6-8.

Грабійчук, Н. Подорож до весняного лісу : інтегроване заняття з екології, розвитку мовлення та математики / Н. Грабійчук // Палітра педагога. – 2011. – № 2. – C. 21-22.

Дубровіна, І. Зиму зустрічаємо – в ігри разом граємо : руханки для дітей молодшої та середньої груп / І. Дубровіна, С. Дерда // Палітра педагога. – 2018. – № 5. – C. 18-19.

Зав’язун, Т. Природа взимку : Психолого-педагогічне пректування діяльності дошкільнят 5-го та 6-го років житя. [Базовий компонент: сфера "Природа". Розвиток зв’язного мовлення] / Т. Зав’язун // Палітра педагога. – 2008. – № 1. – C. 6-10.

Зубик, М. Чотири стихії природи : робота з дітьми різновікової групи на основі педагогічної системи М. Монтессорі / М. Зубик, Ю. Бутова // Палітра педагога. – 2020. – № 3. – C. 8-12.

Ільїна, О. Яка пора найкраща? : розвага для дітей старшої групи / О. Ільїна // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 27-28.

Кушнерук, Т. Виховуємо захисників природи : [план роботи на ІІ півріччя] / Т. Кушнерук // Палітра педагога. – 2010. – № 6. – C. 26-30.

Лобанова, Н. Папуга: вітуємо нового друга! : заняття в куточку живої природи для дітей молодшої групи / Н. Лобанова // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 20-21.

Майданюк, А. Пернаті друзі взимку : тематично-пізнавальний цикл для старших дошкільнят/ А. Майданюк // Палітра педагога. – 2011. – № 6. – C. 26-29.

Мележик, О. Річка кличе : заняття для дітей середньої групи / О. Мележик // Палітра педагога. – 2020. – № 3. – C. 16-17.

Мішина, Н. Цілющі скарби рідної землі: Заняття з природознавства, грамоти, розвитку мовлення для старших дошкільнят / Н. Мішина // Дошкільне виховання. – 2007. – № 6. – C. 20-21.

Музиченко, Н. Торохтійкові про зиму: Комплексне заняття з природознавства та мовленнєвого спілкування для середньої групи / Н. Музиченко // Дошкільне виховання. -2007. – № 2. – C. 23.

Пісні про пори року // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 29-30.

Приступ, В. Зимова краса довкола : хвилинки милування природою для дітей середньої та старшої груп / В. Приступ // Палітра педагога. – 2019. – № 6. – C. 11-12.

Присяжнюк, Л. Еколого-природнича освіта дошкільнят у поліфонії інноваційних підходів / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 3-6.

Присажнюк, Л. У вирі мистецьких фантазій зими : методичні аспекти ознайомлення дошкільнят з ознаками зими / Л. Присажнюк // Палітра педагога. – 2019. – № 6. – C. 3-10.

Присяжнюк, Л. У галереї літньої природи : метод. аспекти ознайомлення дошкільнят з ознаками літа / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. – 2019. – № 3. – C. 3-10.

Присяжнюк, Л. У театрі весняної природи : методичні аспекти ознайомлення дошкільнят з ознаками весни / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. – 2019. – № 1. – C. 3-9.

Рібцун, Ю. Подружися з природою : дидактична гра для дітей старшої групи / Ю. Рібцун // Палітра педагога. – 2019. – № 2. – C. 10-16.

Терещенко, І. У морозяний деньок ми вивчаємо сніжок : тематична прогулянка для дітей середньої групи / І. Терещенко // Палітра педагога. – 2020. – № 12. – C. 18-20.

Ткаченко, Т. Пори року / Т. Ткаченко, Г. Лубко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – C. 24-25.


2021-03-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9886
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:літературу до теми "Формуваня уявлень про професії дорослих у дітей дошкільного віку" Света
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-16

Добрий день! У фондах бібліотеки є наступна література:

65.24
Г 59
Годована, М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / М. П. Годована; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – К.: Наукова думка, 2009. – 176 c.

88.4
К26
Карпенко, Г. В. Психологія праці та вибір професії : навч.-метод. посіб. / Г. В. Карпенко. -Суми: Унів. кн., 2008. – 168 c.

331.5
К 61
Коломоєць, Ю. Незвичайні професії : [для дошк. і мол. шк. віку] / Ю. Коломоєць, А. Гутніченко. – Львів: Вид-во Старого Лева, 2019.

65.24
О 61
Опис найбільш вживаних професій / відп. за вип. Я. С. Паньків. – К.: МедіаПро, 2007. – 304 c.

087
Т 76
Троян-Яскот, А. Як стати кимось / А. Троян-Яскот ; пер. з пол. М. Пушкарук ; іл. М. Камлер. – Харків: Талант: Юнісофт, 2020. – 160 c. : a-кол.іл. – (Порадник підлітка).

Архіпова, Н. З LEGO місто будували і професії вивчали : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Н. Архіпова // Палітра педагога. – 2018. – № 6. – C. 11-13.

Вибір професії: з чого почати? // Сучасна освіта. – 2021. – № 1-2. – C. 17.

Гаркавенко, Л. Свято ремесел : робота з сюжетною картиною на обкладинці журналу "Джміль" в системі міні-занять для старших дошкільнят / Лілія Гаркавенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 11. – C. 24-25.

Коваленко, Н. "Смачний" розвиток : кулінарний гурток для дітей різновікової групи / Н. Коваленко // Палітра педагога. – 2020. – № 4. – C. 11-12.

Лозова, О. М. Вибір професії до душі : про особливості профорієнтаційної роботи / О. М. Лозова ; інт-ю зап. А. Козлова // Психолог. – 2020. – № 3. – C. 16-21.

Нові професії XXI століття. Ким ми можемо бути. матеріали для профорієнтаційної роботи // Шкільний світ. -2018. – № 12. – C. 18-19.

Носіков, О. Класифікатор професій в Україні: чергові зміни у "живій" книзі / О. Носіков, М. Дрозач, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці. – 2019. – № 3. – C. 12-17.

Професії майбутнього 2020/2030 // Сучасна освіта. – 2021. – № 1-2. – C. 18-19.

Професії, пов’язані з хімією // Сучасна освіта. – 2020. – № 12. – C. 16-17.

Топ 5 затребуваних професій в автосервісі // Сучасна освіта. – 2020. – № 11. – C. 20-21.

Федорова, О. Вибір професії – вибір майбутнього : заняття з елементами тренінгу для учнів 9-го класу / О. Федорова // Психолог. – 2018. – № 9-10 . – C. 34-49.

Цікаві історичні факти про професію кухаря // Сучасна освіта. – 2020. – № 12. – C. 22.

Чорна, С. Цікава економіка : формування економічної компетентності старших дошкільнят у сюжетно-рольових творчих іграх / С. Чорна // Палітра педагога. – 2011. – № 5. – C. 6-10.


2021-03-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9887
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:етикет як запорука якісної взаємодії в суспільстві. Дякую Анжеліка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-16

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

87.8
Д 18
Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособие / Л. А. Данильчук. – К.: Кондор, 2009. – 234 c.

87.7
М 38
Машир, Н. П. Сучасний етикет та секрети гостинності : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. П. Машир. – К.: Кондор, 2010. – 216 c.

87.7
П 51
Полная энциклопедия современного этикета / авт.-сост. Е. Д. Сипливая. – Донецк: БАО, 2010. – 336 c.

87.7
С78
Стахів, М. О. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. О. Стахів. – К.: Знання, 2008. – 248 c.

Айсюк, Ю. Лісовий етикет : корисні поради / Ю. Айсюк // Безпека життєдіяльності. – 2017. -№ 7. – C. 29-30.

Діловий етикет – невід’ємна складова корпоративної культури: консультація // Корпоративна культура бібліотеки як складова її успішного розвитку. Вип. 9 /М-во культури України, Держ заклад "Нац. парлам. б-ка України"; упоряд. Ю. В. Юхневич; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К.: [б.и.]. – 2012. – C. 27-32.

Дорош, Є. Зовсім не комільфо : перш ніж щось подарувати, варто задуматися: чи доречний ваш презент і чи не образить він замість того, щоб порадувати? / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. – 2017. – 29 груд. (№ 52). – C. 9.

Етикет електронного листування : про електронну пошту // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. -№ 33. – Вкладка. – C. 8.

Іоніцой, І. У чому полягає етика відносин між народами в демократичному суспільстві / І. Іоніцой // Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни. – 2013. – № 12. – C. 10-13.

Кириченко, Н. Мовні стандарти для ділової бесіди : етикетні формули в спілкуванні / Н. Кириченко // Шкільний світ. – 2020. – № 19-20. – C. 5-11.

Кругленко, О. Етикет телефонних розмов : про структуру, стиль та багато іншого / О. Кругленко // Шкільний світ. – 2019. – № 17 (верес.). – C. 28-32.

Куниця, Т. Телефонний етикет : що треба знати про правила телефонних розмов / Т. Куниця // Шкільний світ. – 2020. – № 4. – C. 24-28.

Мацько, О. Основні правила етикетного спілкування / О. Мацько // Дивослово . – 2018. – № 5. – C. 31-35.

Опришко, Т. С. Етика наукових публікацій / Т. С. Опришко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – C. 50-57.

Спілкування як інструмент професійної діяльності // Шевчук, Світлана Володимирівна. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / C. В. Шевчук, І. В. Клименко – 4-те вид., допов. і випр. – К.: Алерта. -2014. – C. 146-177.

Якобчук, І. Формули етикету в діловому спілкуванні : урок української мови / Ірина Якобчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 7/8. – C. 48-50.


2021-03-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9888
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Твори та література про життя та діяльність П.М.Мідянки Йовжій Аліна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-03-16

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Ільмовий листочок : поезії, есе / П. М. Мідянка ; вступ. сл. Н. Бедзір. – Ужгород : Карпати, 2012. – 256 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Вірші з поду : [поезії] / П. М. Мідянка. – Ужгород : Ліра, 2011. – 192 с.

К 74.261
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Вивчення творчості поетів Нью–Йоркської групи (Б.Бойчука, Б.Рубчака, Ю.Тарнавського) у процесі оглядових тем на уроках української літератури : методические указани / П. М. Мідянка. – Ужгород : Ґражда, 2004. – 52 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Дижма / П. М. Мідянка . – К. : Критика, 2003. – 120 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Зелений фирес : Поезії / П. М. Мідянка. – Ужгород : Ґражда-Карпати, 1999. – 140 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Марамороський розлом : поезії / П. М. Мідянка ; вступ. сл. Н. П. Бедзір. – Ужгород : Карпати, 2011. – 216 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Осередок : вірші / П. М. Мідянка. – К. : Спілка письм. України : Фонд "Літ. скарбниця" : Культ. центр "Світовид", 1994. – 96 с.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Срібний Прімаш / П. М. Мідянка. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 96 с. : кол. іл.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Трава Господня : поезії / П. М. Мідянк. – Львів : Кальварія, 2001. – 32 с. : іл.

К 84
М 57
Мідянка, Петро Миколайович. Фараметлики / П. М. Мідянка. – Ужгород : Ґражда, 1994. – 64 с. : іл.
***
К 83.3
П 35
Вигодованець, Наталія. Петро Мідянка : [про поета-вісімдесятника та письменника] / Н. Вигодованець // Письменники Срібної Землі. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – С. 621-630 : портр.

К 0
К17
Вигодованець, Наталія. Петро Миколайович Мідянка : 50-річчя від дня народж. поета і педагога (нар. 1959) / Н. Вигодованець // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2009 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2008. – С. 119-125.

821.161.2(477.87)
П 30
Петро Мідянка : поет, член НСПУ з 1991 р. // Сім крутих перевалів. – К. : Знання, 2017. – С. 288 : портр.

К 83.3
Ф 32
Петро Мідянка : (нар. 1959 р.) ; [поет, педагог, член Нац. спілки письменників України, лауреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка] // Федака Д. Українське красне письменство Закарпаття / Д. Федака. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – С. 532-547 : портр.


К 0я2
Е 64
Хланта, Іван. Мідянка Петро Миколайович : [поет, педагог, член Нац. спілки письменників України, лауреат Нац. премії України ім. Т. Шевченка] / І. Хланта // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 220. : портр.

069(477.87)
Х 55
Хланта, Іван. Петро Мідянка : поет / І. Хланта // Хланта, І. Народний літературно-мистецький музей Копашнівської ЗОШ I-III ступенів Хустського району : путівник. – Ужгород : ТДВ "Патент", 2018. – С. 213 : фот.

030(477.87
Е 64
Ходанич Л. П. Мідянка Петро Миколайович : [поет] / Л. П. Ходанич // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т 20: Медична-Мікоян. – С. 633. : фот.

***
Авербух, Олександр. Агатангел і гомоеротичне бажання в поезії українського модерніста : [критика на кн. П. Мідянки "Стовп у центрі Європи"] / О. Авербух // Критика. – 2020. – Ч. 2–3. – С. 6 : фот.


Брайлян, Ольга. Луйтра життя Петра Мідянки досягла позначки "60" / О. Брайлян ; М. Гараздій // Погляд. – 2019. – 29 трав. – С. 6 : фот.

Коцарев, Олег. Локальний і універсальний вимір : у вид-ві Laurus вийшла кн. есеїв відомого поета П. Мідянки : ["Стовп у центрі Європи"] / О. Коцарев // День. – 2020. – 6 лют. – С. 7 : фот.


Левченко, Ілля. Петро Мідянка. Послання від Петроса : [про кн. авт.] / І. Левченко // Критика. – 2020. – Ч. 9-10. – С. 11 : фот.


Мідянка, Петро. Філфак у моєму житті : [спогади] / П. Мідянка // Екзиль. – 2018. – № 6. – С. 17-18. : фот.

2021-03-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9882
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про соціальну педагогіку. Дякую. Анжеліка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-12

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

37.01
Б 40
Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Безпалько; М-во освіти і науки України, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 208 c.

74.6
П14
Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К.: Кондор, 2009. – 552 c.

74.9
С 69
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська, Н. С. Олексюк [та ін.]. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 c.

Афанасьєва, В. В. Вплив сім"ї та школи на девіантну поведінку підлітка / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 43-50.

Бабіч, Л. Вплив Й. Г. Песталоцці на розвиток соціальної педагогіки / Л. Бабіч, В. Федяєва // Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти : зб. наук. ст. – Ужгород ; Херсон, 2002. – С. 12-18.

Заверико, Н. В. Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 61-66.

Ігнатенко, К. В. Особливості роботи соціальних служб з прийомною сім'єю / К. В. Ігнатенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 75-79.

Краснова, Н. П. Технології роботи соціального педагога з прийомними сім'ями, які виховують дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 80-87.

Митник, Олександр. Організація спільної навчальної діяльності в освітньому процесі як засіб розвитку соціальної сфери молодшого школяра / Олександр Митник // Початкова школа. – 2020. – № 4. – С. 6-11.

Морщакова, Олена. Концептуальні засади філософії соціальної роботи / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 68-79.

Никитенко, Ольга. Навчатися, граючись : розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках у сучасній школі / Ольга Никитенко // Початкова школа. – 2020. – № 7. – С. 9-11.

Николаєва, В. І. Особливості впровадження моделі соціально-педагогічної реабілітації підлітків із сімей груп ризику в діяльність ЦССМ / В. І. Николаєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 51-56.

Подорожна, І. В. Педагогічний аспект поняття креативність та його структура / І. В. Подорожна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 33-37.

Турчаненко, Т. Соціальна невпевненість дітей: шляхи подолання / Тетяна Турчаненко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 6. – С. 20-21.


2021-03-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9883
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему Робота з обдарованими дітьми. Дякую. Віка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-12

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

159.9
А 66
Андросович, К. А. Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі : метод. рек. / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 40 c.

159.9
Б 57
Бєльська, Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності : метод. посіб. / Н. А. Бєльська; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 128 c.

88.8
В 40
Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; авт. кол.: Р. О. Семенова ; Д. К. Корольов [та ін.] ; за ред. Р. О. Семенова. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 144 c.

88.8
О-72
Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / І. І. Карабаєва, Д. К. Корольов [та ін.] ; за ред. Р. О. Семенова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Кіровоград; К.: Імекс-ЛТД, 2014. – 228 c.

88.8
П 86
Психологічна діагностика обдарованості : монографія / Р. О. Семенова [и др.] ; за ред. Р. О. Семенова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К.; Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 172 c.

74.202
Т31
Теличко, Н. В. Організація навчання обдарованих молодших школярів у США : монографія / Н. В. Теличко. – Мукачево: Карпатська вежа, 2009. – 240 c..

Безродня, Е. Обдаровані діти під час адаптації : психологічна підтримка / Е. Безродня // Психолог. – 2013. – № 13-14. – C. 24-32.

Веселицька, Н. Обдаровані діти – хто вони? Білі ворони чи справжні діаманти? / Н. Веселицька // Культура і життя. -2018. – 19 січ. (№ 2-3). – C. 6.

Вовк, С. Організація роботи з обдарованими дітьми / С. Вовк, О. Фадєєва // Математика в рідній школі. – 2017. – № 2. – C. 29-33.

Вовнянко, Т. Дитяча обдарованість/ Т. Вовнянко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – C. 22-23.

Захарченко, О. Принципи суб'єктно-об'єктних стосунків у формуванні особистісної обдарованості / Олена Захарченко // Українська мова і література в школах України. – 2019. -№ 9. – C. 31-32.

Зоріна, О. Виявлення й розвиток обдарованих дітей : [проект “Плекаємо обдарованість”] / О. Зоріна // Директор школи. – 2015. – № 2. – C. 51-57.

Новохатна, Д. Навчаємо та виховуємо обдарованих дітей : у статті всебічно розкрито етапи створення сприятливого середовища для навчання та виховання обдарованих дітей / Д. Новохатна // Директор школи. – 2013. – № 22. – C. 4-16.

Обдарована дитина : що потрібно знати батькам і педагогам / підгот. О. Титарчук // Шкільний світ. – 2019. – № 8. – C. 15-19.

Рудько, Г. Робота з обдарованими дітьми / Г. Рудько // Сучасна школа України. – 2015. – № 1. – C. 4-23.

Фатюкова, Л. А. Інноваційні підходи у викладанні навчальних дисциплін та їхня роль у педагогічній підтримці обдарованих учнів / Л. А. Фатюкова, О. П. Телехова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. -№ 10-11. – C. 3-6.


2021-03-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9884
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про кольоротерапію. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-12

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

53.5
Н 30
Народна і нетрадиційна медицина України. Вип. І / Автор-упоряд. В. В. Болгов, Відп. за вип. І. Болгов. – К., 2003. – 112 с.

53.5
Н30
Народна і нетрадиційна медицина України. Вип. ІІ / Автор-упоряд. В. В. Болгов, Відп. за вип. І. Болгов. – К., 2004. – 142 с.

Ахунова, Л. Кольоротерапія в житті дитини / Л. Ахунова // Початкова освіта. – 2020. – № 19 -20. – C. 6-13.

Буг, Н. Цветотерапия / Н. Буг // Колесо жизни. – 2019. – № 3. – C. 88-91.

Булат, О. Лікування кольором / О. Булат // Пенсійний кур’єр. – 2016. – 19 лют. (№ 7). – C. 5.

Ващенко, О. Вплив ароматерапії та кольоротерапії на здоров`я людини / О. Ващенко // Здоров’я та фізична культура. - 2011. - № 7. - C. 23-24.

Гладущенко, О. Кольоровий настрій : тиждень кольоротерапії / О. Гладущенко, О. Дорогавцева // Психолог. – 2012. – № 13-14. – C. 110-112.

Дорош, Є. На колір і смак : лише 50 г болгарського перцю покриває добову потребу нашого організму у вітаміні С / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. – 2020. – 18 верес. (№ 38). – C. 5.

Калошин, В. Ф. Колір та музика як засоби психологічної саморегуляції / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – C. 69-76.

Легка, В. Колір мого настрою : заняття для підлітків та батьків / В. Легка // Психолог. – 2020. – № 4. – C. 72-77.

У ритмі весни // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – C. 26-27.

2021-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9881
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи є у вас книги Сімони де Бовуар, Бетті Фрідан та Доріс Лессінг? Дякую. Юлія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-07

Добрий день! У фондах бібліотеки є тільки такі видання:

И(Фр)
Б 72
Бовуар, Симона де. Очень легкая смерть / С. Бовуар ; пер. с фр. Н. Столярова. – М. : Прогресс, 1968. – 112 с.

66.74
Б 72
Бовуар, Сімона де. Друга стать : у 2 т. / С. Бовуар ; пер. з фр.: Н. Воробйова, П. Воробйов, Я. Собко. – К. : Основи, 1994-1995.

2021-03-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9879
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: туризм, види туризму василь
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-03

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

338.48
Е 45
Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області : монографія / Н. Ф. Габчак [та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т туризму та міжнар. комунікацій . – Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2019. – 392 c.

338.48
М 21
Мальська, М. П. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 128 c.

338.48
Р 90
Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. Й. Рутинський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 432 c.

338.48(477.87)
С 36
Сільський туризм Закарпаття = Rural Tourism in Transcarpathia : сільські садиби щиро запрошують / текст: С. Степчук, Н. Волошина ; пер. англ.: С. Степчук, Н. Волошина. -Ужгород, [20??]. – 53 c.

Гнедик, Є. Суб’єкти лікувального туризму та їх господарсько-правова характеристика / Євген Гнедик // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – C. 45-49.

Гулич, О. І. Європейска політика розвитку туризму і рекреації в гірських регіонах: досвід для України / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2017. – № 4. – С.131-138.

Должикова-Полищук, Л. В. Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине / Л. В. Должикова-Полищук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – C. 67-70.

Екологічними стежками рідної України – 2020 // Екологічний вісник. – 2020. – № 4 (липень-серпень). – C. 14-19.

Задорожний, М. П. Об'єкти екстремального туризму: шукаємо нових пригод / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 11. – C. 38-43.

Ільїна, М. Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму / Марія Ільїна // Економіст. – 2016. – № 6. – C. 16-20.

Кесарчук, Л. Як громади туризм розвивають : Вінниччина лідирує за кількістю історичних споруд. Та чи використовують це багатство? / Л. Кесарчук // День. – 2018. -Т.13-14 квіт. – C. 24.

Корнілова, О. В. Особливості розвитку туризму в Україні / Олена Владиславівна Корнілова, Карина Едуардівна Борблік // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 9. – C. 12-16.

Кручковський, О. С. Туристські ризики: специфіка, види, фактори / О. С. Кручковський // Вісник. – 2014. – № 2. – C. 82-84.

Лиховид, І. Нові локації "Чорнобиля" / І. Лиховид // Природа і суспільство. – 2020. – 22 трав. (№ 19). – C. 7.

Миколайчук, Н. Область, в якій найбільше замків / Н. Миколайчук // Голос України. – 2018. – 29 верес. – C. 3.

Сасін, М. Феномен ХХ століття : удосконалення класифікації видів і форм туризму / М. Сасін // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – № 22. – Вкладка. – C. 1-10.

Спробуйте Україну на смак : Національна туристична організація оголосила 2018-й роком гастрономічного туризму в нашій країні // Пенсійний кур’єр. – 2018. – 15 черв. (№ 24). – C. 12.

Уварова, Г. Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г. Ш. Уварова, Є. В. Ландишева // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 10. – C. 24-29.

Федулин, А. А. Имитационное моделирование в системе управления персоналом на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства / А. А. Федулин, Н. М. Караулова, К. А. Лебедев // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3. – C. 367-372.

Чистяков, О. Радіоактивний туризм : туристичний маршрут водним транспортом Київ-Мозир-Київ / О. Чистяков // Надзвичайна ситуація +. – 2020. – № 3-4. – C. 70-73.


2021-03-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9880
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: моральне виховання дошкільнят Вікторія М.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-03

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Бєлєнька, Ганна. Цільові прогулянки в природі: моральний аспект / Г. Бєлєнька, О. Половіна // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – С. 9-11.

Білоногова Т. Все починається з добра : заняття з емоційно-ціннісного розвитку для старших дошкільнят / Т. Білоногова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С. 14-15.

Бур’яновська, Тетяна. Про добро не забувай, допомогу надавай : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Т. Бур’яновська // Палітра педагога. – 2020. – № 11. – С. 22-23.

Гайдиш, Ніна. Матусь ми із тобою зігріємо любов’ю : заняття для дітей старшої групи за твором В. Сухомлинського "Казка про Гуску" / Н. Гайдиш // Палітра педагога. – 2020. – № 11. – С. 13-15.

Дика, Людмила. Дружба виростає з добрих справ : лялькова вистава для дітей середньої та старшої груп / Л. Дика // Палітра педагога. – 2020. – № 11. – С. 19-21.

Коваленко, Алла. Геть злість! : заняття для дітей старшої групи / А. Коваленко // Палітра педагога. – 2019. – № 5. – С. 18-19.

Колісніченко, Ганна. Уміння дружити : заняття з елементами тренінгу / Г. Колісніченко // Психолог. – 2012. – № 8. – С. 7-8.

Лебеденко, Наталя. Дітям про сім’ю-родину : [українознавство] / Н. Лебеденко // Палітра педагога. – 2009. – № 4. – С. 8-14.

Лохвицька, Любов. Граємо з ляльками – "моральними путівниками" / Л. Лохвицька // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 9-12.

Лохвицька, Любов. Дослідницька діяльність, що розвиває моральні почуття : для дітей старшої групи / Л. Лохвицька, О. Михайленко // Палітра педагога. – 2020. – № 11. – С. 3-6.

Медведєва, Світлана. Виховуємо в дітях добро : система роботи зі старшими дошкільнятами за творами В. Сухомлинського / С. Медведєва, І. Михайлова // Палітра педагога. – 2017. – № 3. – С. 6-12.

Подвиг, Вікторія. Ділитися – це приємно! : заняття для дітей молодшої групи / В. Подвиг // Палітра педагога. – 2019. – № 5. – С. 20-21.

Поніманська Т. Виховання людяності / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – № 2. – С. 6-9.

Поніманська Т. Виховання людяності: технологічний аспект / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 3-5.

Поніманська Т. Виховання людяності: програмні вимоги / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – № 5. – С. 7-10.

Тристан, Анна. Зустріч з важливим : цикл занять для дітей старшої групи / А. Тристан // Палітра педагога. – 2020. – № 11. – С. 7-12.

Шалда, Наталія. Будьмо чемними : заняття морально-етичного спрямування для дітей середньої групи / Н. Шалда // Палітра педагога. – 2020. – № 11. – С. 16-18.

Шевченко М. Оптимізм замість агресивності / Марина Шевченко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 5. – С. 30-31.

Шевченко, Марина. Формуємо позитивне мислення малят : базова програма "Я у Світі". Сфери "Я Сам", "Люди" / М. Шевченко // Палітра педагога. – 2011. – № 3. – С. 11-16.


2021-02-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9878
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: все про українські народні казки, що використовуються для екологічного виховання дітей дошкільного віку, а також авторські казки. Сільвія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-01

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

82.3(4УКР)
К 73
"Котигорошко" та інші українські народні казки / іл. І. Козій ; післямова І. Дем’янова. – Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 2015. – 176 c.

20.1
Л 63
Лисенко, Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко; М-во освіти і науки України. – К.: Слово, 2009. – 400 c. : a-іл.

84(4УКР)6
Р 17
Раз, два, три! Природо, оживи! : [казки] / уклад. Л. В. Суворова. – К.: Атрамент, 2012. – 80 c.

74.1
Т 41
Тимофеєва, О. О. Кришталеві джерела : метод. посіб. для педагогів та батьків з питань формування еколог. компетентності дошкільників / О. О. Тимофеєва, І. В. Тимофеєв. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 216 c.

82.3(4УКР)
У-45
Українські народні казки : [для дошк. та мол. шк. віку]. – К.: Бібліотека офіційних документів, 1999. – 334 c.

Гамаюнова, І. Юні екологи : тривалий дослід природоохоронної тематики для старших дошкільнят / Ірина Гамаюнова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 6. – C. 34-35.

Дзівалтовська, В. Околицями рідного міста : інтегроване заняття з екологічного туризму для старших дошкільнят / Валентина Дзівалтовська // Дошкільне виховання. – 2011. – № 8. – C. 23-25.

Кот, Н. Розвивальне екологічне середовище в дитсадку / Н. Кот // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7. – C. 22-23.

Кулик, М. Нетрадиційна робота з казкою : Система занять / М. Кулик // Дошкільне виховання. – 2002. – №12. – C. 14-15.

Лебедєва, Н. Про дерева та вітер: Музична казка / Н. Лебедєва // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – C. 21.

Малолєткова, О. Економічна абетка дошкільнятам сподобалася : природолюби. Говорити з дитиною про проблеми довкілля ніколи не рано / О. Малолєткова // Урядовий кур’єр. – 2013. – 7 черв. – C. 10.

Плохій, З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – C. 3-6.

Присяжнюк, Л. Еколого-природнича освіта дошкільнят у поліфонії інноваційних підходів / Л. Присяжнюк // Палітра педагога. – 2017. – № 6. – C. 3-6.

Прозорова, Л. Казки весняного лісу / Л. Прозорова // Палітра педагога. – 2019. – № 2. – C. 17-19.

Рудик, О. Казка казкою, та в ній наука: Тематичне заняття для молодших дошкільнят / О. Рудик // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – C. 22.

Терьохіна, Н. Осіння казка: Розвага для дітей старшого дошкільного віку / Н. Терьохіна // Дошкільне виховання. – 2007. – № 9. – C. 29-31.

Федотова, Н. Лісова казка : розвага для старших дошкільнят / Н. Федотова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – C. 29-31.


2021-02-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9877
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книжка «Леся Українка. Драми та інтерпретації» Оксана Гук
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-01

Добрий день! На жаль, потрібне вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2021-02-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9874
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Цікавить будь-яка інформація про петриківський розпис. Дякую. Наталка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-25

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

85.12(4УКР)
Г 21
Гарькава, Т.А. Петриківський декоративний розпис : каталог / Т.А. Гарькава. -Дніпропетровськ, 2006. – 18 c. : a-кол.іл.

85.12(4УКР)
П 30
Петриківський розпис = Petrykivsky Painting : [з колекції Нац. музею укр. нар. декоратив. мистецтва : книга-альбом] / перед. слово А. Вялець, текст, текстівки, упоряд. О. Шестакова, фотозйомка С. Вовк, пер. резюме англ. Ю. Сірош. -К.: Мистецтво, 2015. – 240 c. : a-кол.іл.

75.05(477)
П 30
Петриківський розпис : джерела : [кн.-альб.] : [з колекції Нац. музею укр. нар. декоратив. мистецтва] = Petrykivsky painting: beginning / О. Шестакова ; фотозйомка С. Вовк. – К.: Мистецтво, 2018. – 80 c. : a-кол.іл.

Вовк С. В. Петриківський розпис. Створення власної композиції в крузі / С. В. Вовк // Все для вчителя. – 2012. – № 21-22. – С. 40-41.

Гудим О. Дерево життя : урок образотворчого мистецтва / О. Гудим // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 3. – С. 39-42

Казкова квітка Петриківки : творча майстерня / з досвіду роботи Харківського облас. організаційно-методичного центру культури і мистецтва // Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 58.

Константинова, Катерина. Петриківський розпис на протитанковій гранаті / К. Константинова // Дзеркало тижня. – 2015. – 24-30 жовт. – С. 16.

Корнієнко, Анна. Створення декоративної композиції в техніці петриківський розпис / А. Корнієнко, А. Поджаренко // Мистецтво та освіта. – 2018. – № 2. – С. 11-15

Мурга Л. О. Географія народних промислів України / Л. О. Мурга // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 9. – С. 2-6

Подніпров‘я і Запоріжжя (Введено оглавление) // Ukraїner : країна зсередини/ Б. Логвиненко ; текст, передм. Б. Логвиненко, упоряд. О. Кузема, упоряд. Н. Понеділок, упоряд. С. Анжелюк. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. – С. 224-235.

Половець, Діана. Петриківський розпис : декоративно-художній літопис Придніпров‘я / Д. Половець // Шкільний світ. – 2015. – № 12. – С. 6-8.

Решетняк Л. Школа декоративного малювання : Про мистецтво Петриківки / Л. Решетняк // Народне мистецтво. – 2008. – №3-4. – С. 51
Новини

2021-12-06

Для вас нові надходження літераутри до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2021-12-06

У Відділі обслуговування користувачів вас чекають нові і цікаві книжки.

2021-12-03

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Волонтерство - нова форма громадянської активності в Україні".

2021-11-30

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Подія, що змінила долю України", присвячена 30-ій річниці Всеукраїнського референдуму.