Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5848
2021-05-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10158
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:літературу про волонтерство та волонтерський рух України, сучасні тенденції розвитку. Дякую. Віка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-21

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8
К 59
Козубовський, Р. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки неповнолітніх у процесі волонтерської практики : [монографія] / Р. В. Козубовський, О. Т. Смук; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2013. – 226 c.

91.9: 63.3(4УКР)
П 41
"...По ту сторону війни" : (волонтерство в Україні) : прес-дайджест / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва; уклад. Л. С. Горай ; відп. за вип. В. Д. Чіка. – Ужгород, 2015. – 16 c.

66.79(4УКР)
Р 65
Розширення можливостей недержавних організацій через залучення волонтерів та створення мереж / В. Дибайло, Ш. Малеріус, Л. Гривняк, С. Бартоломеюссен. – К., 2004. – 98 с.

66.4(4УКР)
У-45
Українці та американці працюють пліч-о-пліч / Корпус Миру (Україна). – [К.], [2005]. – 56 c.

Баторі-Тарці, Зіта. Волонтерство як елемент системи підготовки фахівців соціальної роботи / З. Баторі-Тарці // Актуальні питання соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : монографія/ М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. соціології і соц. роботи; за заг. ред.: І. В. Козубовська, Ф. Ф. Шандор. – Ужгород : РІК-У, 2016. – С. 53-69.

Ви можете стати волонтером! : система надання безоплатної правової допомоги // Пенсійний кур’єр. – 2021. – 12 берез. (№ 10). – С. 1.

Вітич, Олена. Ті, що рятували Україну : книга Н. Позняк-Хоменко "Волонтери: сила небайдужих" / О. Вітич // Слово Просвіти. – 2021. – 18-24 .берез. (Ч. 11). – С. 2-3.

Волонтерство як нова форма громадянської активності в Україні // Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики : монографія / М. І. Михальченко, О. О. Рафальський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса , 2016. – С. 243-277.

Воронецький, Юрій. Волонтерство: шлях людськості і служіння / Ю. Воронецький ; бесіду вела І. Скрипак // Колесо жизни. – 2019. – № 5. – С. 100-104.

Зборовський, Анатолій. Як змінювався волонтерський рух в Україні / А. Зборовський // Українське слово. – 2020. – 25 лип.-11 серп. (№ 29-30). – С. 17.

Зятьєв, Сергій. Волонтерська допомога врятувала тисячі солдатських життів... : про це із вдячністю кажуть українські вояки, які захищали і продовжують захищати Україну на її східних рубежах / С. Зятьєв // Демократична Україна. – 2018. – 17 серп. – С. 8.

Коваль, Любомира. Допомога для справжніх героїв : волонтери, громадськість і соціально відповідальний бізнес започаткували проект, який підтримає тих, хто самовіддано захищав Батьківщину / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2016. – 14 квіт. – С. 2.

Корнієвський, Олександр Анатолійович. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О. А. Корнієвський, Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 95-100.

Котляр, Алла. Як допомагати правильно, або Кілька порад волонтеру-початківцю / А. Котляр // Дзеркало тижня. – 2019. – 7-13 груд. (№ 47). – С. 11.

Лісова, Лідія. Священників нагородили за волонтерську діяльність / Л. Лісова // Голос України. – 2020. – 12 груд. (№ 231). – С. 6.

Лук‘янчук, Георгій. Основа відповідального суспільства : [до Міжнародного Дня волонтера Національний музей Революції Гідності разом з Українським Інститутом національної пам‘яті організував ряд заходів, які відбувалися в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану] / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2020. – 15-23 груд. (№ 47-48). – С. 9.

Про волонтерство в школі / підгот. О. Подоляк // Біологія. Шкільний світ. – 2019. – № 4. – С. 70-73.

Ткаченко, І. Волонтерство – справа альтруїстів та внесок у власне майбутнє / І. Ткаченко, В. Ю. Присяжнюк // Вісник. – 2014. – № 2. – С. 209-210.

Фея, Олег. Волонтери знання : як і чому дедалі більше громадян добровільно долучаються до наукових пошуків / О. Фея // Український тиждень. – 2021. – № 19. – С. 42-45.

Чабарай, Ганна. Маленький великий крок : як волонтерський фонд ставить на ноги поранених ветеранів війни на Донбасі / Г. Чабарай // Український тиждень. – 2019. – № 47. – С. 30-32.

Чачанідзе, Наталя. Від щирого серця : Волонтерський рух учнів / Н. Чачанідзе, І. Григор`єва // Шкільний світ. – 2016. – № 19(747). – С. 5-6.

Черниш, Наталія. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального інституту волонтерства у сучасній Україні / Наталія Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 26-38

Чернявська, Олена. Священик – волонтер з душею патріота / О. Чернявська // Голос України. – 2017. – 21 берез. – С. 9.

2021-05-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10154
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему : Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу. Дякую Олександр
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-19

Добрий день! Пропонуємо літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

94(477)"1932/1933"
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : [монографія] / М. Антонович [и др.] ; за наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Києво-Могилянська академія, 2014. – 366 c.

63.3(4УКР)622
Г 61
Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довід. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського [та ін.]; упоряд.: Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк. – Львів, 2010. – 472 c.

94(477)"1932/1933"
М 28
Марочко, В. 1932-1933: Хроніка Голодомору в Україні / В. Марочко, О. Мовчан. – К.: КЛІО, 2020. – 296 c.

63.3(4УКР)622
П 15
Пам’ять народу : геноцид в Україні голодом 1932-1933 років : свідчення : [у 2 т.] / Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Фундація Укр. геноциду [та ін.]; редкол.: О. Веселова ; С. Кульчицький [та ін.]. – К.: Калита, 2009.

63.3(4УКР)622
С 32
Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства/ В. Сергійчук. -Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2015.-132 c. :a-іл.

94(477)"1932/1933"
С 77
Стасюк, О. Нариси про Голодомор : або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. Стасюк. – К.: Видавництво Марка Мельника, 2019. – 216 c. :a-кол. іл.

Віхров, Максим. Економіка геноциду : як наслідки Голодомору підірвали господарство СРСР / М. Віхров // Український тиждень. – 2017. – № 47. – С. 40-41.

Воловина, О. Регіональні відмінності втрат від голоду 1932-1934 рр. в Україні / О. Воловина, С.М. Плохій, Н.М. Левчук, О.П. Рудницький и др // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 76-116.

Воронцов, Павло. „Ми з хатою ще поживемо” : голодомор 1932-1933 рр. / П. Воронцов // Голос України. – 2019. – 23 листоп. (№ 225). – С. 1,7.

Демографічні втрати України внаслідок Голодомору 1932–1933 років, голодів 1921–1923, 1946–1947 років // Економіст. – 2019. – № 11. – С. 14-18.

Кушнеж, Р. Невідомий польський документ про Великий голод в Україні: зі спогадів керівника радянського відділу східного департаменту МЗС ІІ Речіпосполиитої Станіслава Забелла / Р. Кушнеж // Український історичний журнал. Вып. 1. Вып. 2. – 2020. – N 6. – С. 36-44.

Лук’янчук, Георгій. "Енциклопедія Голодомору": загинуло 7,7 мільйонів українців : презентація книги / Г. Лук’янчук // Культура і життя. – 2018. – 23 листоп. (№ 47). – С. 4.

Лук‘янчук, Георгій. Голодомор-геноцид 1932-33 рр. немає терміну прощення / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2020. – 25 листоп.-14 груд. (№ 45-46). – С. 1-2.

Мельник, Сергій. Голодомор, як геноцид нашого народу мають визнати всі країни / С. Мельник // Голос України. – 2016. – 8 груд. – С. 2.

Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демолграфічний дискурс / В.І. Марочко // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 112-133.

Матяш, Марія. Втрати ще не підраховано : до 85-ї роковини Голодомору 1932-1933 рр. / М. Матяш // Пенсійний кур’єр. – 2018. – 23 листоп. (№ 47). – С. 10.

Музиченко, Ярослава. Світова ціна українського Голоду / Я. Музиченко // Дзеркало тижня. – 2019. – 23-29 листоп. (№ 45). – С. 1, 15.

Неїжмак, Василь. Вбивство голодом / В. Неїжмак // Голос України. – 2019. – 23 листоп. (№ 225). – С. 7.

Пам’ятати про Голодомор, щоб злочин не повторився // Голос України. – 2019. – 22 листоп. (№ 224). – С. 9.

Сергійчук В. І. Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932-1933 років / В. І. Сергійчук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – N 2(березень-квітень). – С. 34-54.

Сергійчук, В. І. Історико-правові аспекти підрахунку втрат від голодомору-геноциду 1932-1933 років / В. І. Сергійчук // Народна творчість та етнологія. – 2020. – N 4(липень-вересень). – С. 11-25.

Стасюк, О. О. Ще раз до питання дослідження голодомору 1932-1933 років / О. О. Стасюк // Народна творчість та етнологія. – 2016. – N 6(листопад-грудень). – С. 105-106.

У конгресі США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом // Українське слово. – 2017. – 15-21 листоп. – С. 2.

"Хіба так можна будувати соціалізм?..." : архівні документи про Голодомор 1932-1933 років // Голос України. – 2017. – 25 листоп. – С. 10.

Хоменко, Н. О. "Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Дніпропетровська область": соціально-демографічний аналіз / Н. О. Хоменко // Грані. – 2018. – № 5 (Т. 21). – С. 97-102.

Чорна, Світлана. „Голодомор – це була справжня і так само неоголошена війна проти України” / С. Чорна // Голос України. – 2018. – 23 листоп. (222). – С. 3.

Чорна, Світлана. Важливо, щоб якомога більше країн визнали Голодомор геноцидом українського народу : [День пам’яті жертв Голодомору] / С. Чорна // Голос України. – 2020. – 1 груд. (№ 222). – С. 4.

Чорні жнива 33-го : пам’яті жертв голодомору / записав О. Воля // Українська літературна газета. – 2016. – № 23. – С. 4-5.

2021-05-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10155
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: матеріали про дослідника Голодомору Джеймса Мейса. Дякую Олександр
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-19

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

63.3(4УКР)622
В 27
Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. / Ін-т історії України Нац. акад. наук України; упоряд. Д. Мейс. – К. : Вид. дім "Києво-Могил. акад.". – 2008.

321.7
М 45
Мейс, Д. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933 / Д. Мейс ; пер. з англ. М. Яковлєв. – К.: КОМОРА, 2018. – 496 c.

Дзюбенко-Мейс, Н. Незгасна свіча Джеймса Мейса / Н. Дзюбенко-Мейс ; спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 43. – C. 10.

Лосєв, І. Феномен Джеймса Мейса / І. Лосєв // День. – 2011. – 18-19 лют. (№ 29-30). – C. 6.

Людина високої думки : Джеймсові Мейсу – 60! // День. – 2012. – 17-18 лют. (№ 28-29). – C. 6-7.

Мейс, Д. Соціально-генетична спадщина геноциду і тоталітаризму в Україні та шляхи її подолання : Виступ на ІІІ Міжнародному конгресі українців. Харків. 1996 р. / Д. Мейс // День. – 2010. – 26-27 лист. – C. 6-7.

Мейс, Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? / Дж. Мейс // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – C. 185-200

Орел, М. Він перший розповів про Голодомор / М. Орел // Пенсійний кур’єр. – 2016. – 25 листоп. (№ 47). – C. 2.

Пісоцька, Р. Згадати все, або Дорога сліз Джеймса Мейса Р. Пісоцька // День. – 2011. – № 213. – C. 4.

Сюндюков, І. Джеймс Мейс: осягнення майбутнього : 18 лют. великому українцю з американським корінням виповнилося б 68 років / І. Сюндюков // День. – 2020. – 18 лют. (№ 29). – C. 10.

Сюндюков, І. "Я не міг не розділити болю..." : [про Д. Мейса] / І. Сюндюков // День. – 2011. -18-19 лют. (№ 29-30). – C. 6.

Томків, В. В десятиліття смерти великого друга українців Джеймса Мейса / В. Томків // Самостійна Україна. – 2014. -Ч. 1. – C. 43-45.

Шпак, В. Дорога сліз індіанця черокі : 65 років від дня народження Джеймса Мейса / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2017. – 11 лют. – C. 11.

2021-05-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10156
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Життя і творчість В. Стефаника. Дякую Світлана
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-19

Добрий день! У фондах бібліотеки є наступна література, якою ви зможете скористатись:

83.3(4УКР)6
Г 67
Горак, Р. Василь Стефаник : у 3 кн. / Р. Горак. – Львів: Апріорі, 2015.

83.3(4УКР)5
Г 85
Грицюта, М. С. Художній світ В. Стефаника : [монографія] / М. С. Грицюта; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1982. – 200 c.

83.3(4УКР)5
П 43
Погребенник, Ф. П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф. П. Погребенник. – К.: Дніпро, 1980. – 352 c.

Баран, Євген. Неакадемічний Стефаник... / Є. Баран // Слово Просвіти. – 2014. – 22-28 трав. – С. 15.

Бедрик, Л. В. Стефаник. "Камінний хрест" / Л. Бедрик // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 62-63.

Кирилюк, Світлана. Рух тексту від "ins Blau" до "скрипу селянського воза": ранній Василь Стефаник крізь призму текстології : [рецензія] / Світлана Кирилюк // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 113-117.

Кіраль, Сидір. Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника : [рецензія] / Сидір Кіраль // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 117-121.

Московкіна, Ірина. Поетика Василя Стефаника / І. Московкіна // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків : ОКО, 1994. – Т. 2. – С. 75-86.

Поліщук, Я. Творчість Василя Стефаника в ідеологічному ракурсі / Ярослав Поліщук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 27-30.

Романовська, А. І. Василь Стефаник "Камінний хрест" / А. І. Романовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 13/15. – С. 56-59.

Слободян, О. М. Проблема еміграції галицьких селян у новелі В. Стефаника "Камінний хрест" / О. М. Слободян // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 14. – С. 15-20.

Василь Стефаник (1871-1936) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 237-243.

Стефаник Василь // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 235-240.

Василь Семенович Стефаник (1871-1936) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник/ Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 55-56.

Ферштей, Василь Васильович. Про відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 року / Василь Васильович Ферштей // Вісник Національної академії наук України. – 2021. – № 2. – С. 27-32
2021-05-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10153
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про творчість О. Кобилянської Маряна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-05-17

Добрий день! До вашої уваги література, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

83.3(4УКР)5
В 64
Вознюк, В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 160 c.

83.3(2УК)1
В 64
Вознюк, Володимир Оксентійович. Про Ольгу Кобилянську: нові матеріали. Роздуми. Знахідки / В. О. Вознюк. – К. : Дніпро, 1983. – 184 с.

83.3(2УК)1
Г 93
Гузар, Зенон Петрович. Ольга Кобилянська : семінарій / З. П. Гузар. – К. : Вища шк., 1990. – 168 с. : портр.

91.9: 83.3(4УКР)5
К 55
Ольга Кобилянська (1863-1942) : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка, Чернів. літ.-мемор. музей Ольги Кобилянської; авт.-уклад.: А. Лупан, О. Гаврилюк, І. Рудько ; вебліографія Г. Добровольська ; відп. за вип. А. Іваницька. – Чернівці, 2013. – 364 c.

91.9: 83.3(4УКР)5
К 55
Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народж. : бібліогр. покажч. : з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук. б-ка; уклад. Н. І. Горюнова [и др.] ; наук. ред. Я. Б. Мельничук ; відп. за вип. М. Б. Зушман. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 440 c. : c-портр.

Антофійчук, Володимир. Параболічна структура нарису/новели-притчі Ольги Кобилянської "За готар" / Володимир Антофійчук // Слово і час. – 2019. – № 3. – С. 65-69.

Вишневська, Марія. Будні і герої з Буковини : кого змальовувала у своїх творах Ольга Кобилянська / М. Вишневська // Україна молода. – 2018. – 21 берез. (№ 32). – С. 12.

Голик, Олена. "Жінка європейського характеру". Ідея емансипації жінки у творчості О. Кобилянської. Повість "Царівна" / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 7/8. – С. 58-62.

Голик, Олена. "Загадкова сила музики". Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О. Кобилянської "Меланхолійний вальс" / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 11. – С. 24-28.

Ольга Юліанівна Кобилянська (1863-1942) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник / Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 57-58.

Ковалів, Юрій. Ольга Кобилянська / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 11. – С. 84-85.

Кучківська, Надія. Ольга Кобилянська "Меланхолійний вальс". Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації / Надія Кучківська // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 7/8. – С. 24-27.

Логінова, Ю. І. Ольга Кобилянська. Повість "Людина" / Ю. І. Логінова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 34-36. – С. 42-46.

Мельничук, Ярослава. Ольга Кобилянська та її оточення / Я. Мельничук // Дивослово . – 2017. – № 2. – С. 54-57.

Скорик, Катерина. Ольга Кобилянська. Нарис "Impromptu phantasie" – образ ліричної героїні твору / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 7/8. – С. 58-60.

Сорока, Галина. Урок за новелою Ольги Кобилянської "Valse Melanclique" / Галина Сорока // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 9-14.

Супрун, Т. П. Ольга Кобилянська "Valse melancoliqua" ("Меланхолійний вальс") / Т. П. Супрун // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16-18. – С. 53-57.

Супрун, Тетяна. "Робітниця свого народу". Життя і творчість Ольги Кобилянської / Тетяна Супрун // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 36-38.

2021-05-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10152
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Доброго дня, вибачте що турбую, скажіть будь ласка, у Вас є в бібліотеці монографія Сергія Федаки "Ми з Божої милості, князь Коріатович..."? Крістіна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-05-11

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання. Звертатись у Відділ краєзнавства (ІІI поверх).
2021-04-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9912
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи є у Вас інформація про Петра Петровича Кононенка - українознавець, громадський діяч, драматург, поет. Про нього, його статті, праці - все, що є. Крістіна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-30

Добрий день! Пропонуємо вам літературу, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

84(4УКР)6
К64
Кононенко, П. П. Голоси в пустелі : вірші, поеми, драматичні твори / П. П. Кононенко; Передм. Л. В. Любарська. – К.: Веселка, 2006. – 416 c.

908(477)
К 64
Кононенко, П. П. Українознавство : навч. посіб. / П. П. Кононенко; Ін-т українознавства Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук.-дослід. ін-т "Проблеми людини". – К.: Заповіт, 1994. – 320 c.

81.411.1
К 64
Кононенко, П. П. Українська мова : [навч. посіб. для вступників до вузів] / П. П. Кононенко, Л. А. Кадомцева, Л. І. Мацько. – Вид. 3-тє, перероб. – К.: Либідь, 1992. – 224 c.

Кононенко, П. До проблеми "Закону України" "Про засади державної мовної політики" / П. Кононенко // Українознавство. – 2012. – № 3(44). – C. 6-8.

Кононенко, П. Культура. українська культура: стан, проблеми, перспективи / П. Кононенко // Українознавство. – 2012. – № 4(45). – C. 6-11.

Кононенко, П. Мої дороговкази — мати і Шевченко // Україна молода. – 2011. – 31 трав.

Кононенко, П. Україна і Європа : публіцистика / П. Кононенко // Дніпро. – 2008. – № 3-4. – C. 115-125.

Кононенко, П. "Українознавство – це політика й філософія держави" / Петро Кононенко ; розмову вів Микола Славинський // Науковий світ. – 2011. – № 6. – C. 2-5.

Кононенко, П. Українство у світовому часопросторі / П. Кононенко // Освіта і управління. -2009. – № 3-4. – C. 30-49.

Кононенко, П. Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі (від XVl-XVIII століття) / П. Кононенко, Т. Кононенко // Українознавство. – 2012. – № 3(44). – C. 21-38.

Селіванов (Буряк) В. Скіфські профілі: (Короткі творчі портрети діячів літератури) / В. Селіванов (Буряк) // Хроніка-2000. – 2008. – Вип. 74. – C. 728-783.


2021-04-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9911
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література за темою "Вплив COVID -19 на розвиток економіки України" Віка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-29

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Блітман, Р. Битва державного сектору проти двох пандемій: Covid –19 / Р. Блітман // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 2. – C. 31.

Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави / О. В. Ходаківська [та ін.] // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – C. 6-21.

Ганський, О. Рік після карантину : у 2021-му українська економіка почне розвиватися, при цьому погіршиться баланс, Укрзалізниця та „Енергоатом” опиняться на межі краху, а долар коштуватиме 29-30 гривень / О. Ганський // Україна молода. – 2020. – 29 груд. (№ 129). – C. 6.

Ганський, О. Щеплення проти кризи : швидкого відновлення економіки після пандемії чекати не варто: при цьому Європі буде гірше, ніж Америці, а Україна отримала додатковий шанс / О. Ганський // Україна молода. – 2020. – 16 верес. (№ 88). – C. 7.

Данильчук, П. Життя після карантину : що і як може змінитися після карантину в Україні / П. Данильчук // Пенсійний кур’єр. – 2020. – 29 трав. (№ 22). – C. 2.

Данильчук, П. Маємо усвідомити рівень загрози : економічна криза в Україні, спричинена карантином / П. Данильчук // Пенсійний кур’єр. – 2020. – 10 лип. (№ 28). – C. 2.

Зайнятість та економіка під час пандемії коронавірусу // Економіст. – 2020. – № 5. – C. 1-12.

Колодко, Гж. В. Після пандемії. Економіка і політика у постпандемічному світі / Гж. В. Колодко // Економіка України. – 2020. – № 5. – C. 3-24.

Крамар, О. Економіка локдаунного періоду : чому основні проблеми України породжені не карантинними обмеженнями, а неефективністю державної політики / О. Крамар // Український тиждень. – 2021. – № 14. – C. 30-32.

Лазарева, А. Під гаслом д’Артаньяна : де і як ЄС шукатиме гроші на перезапуск своєї економіки? / А. Лазарева // Український тиждень. – 2020. – № 31. – C. 28-29.

Лібанова, Е. М. Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19 / Е. М. Лібанова, О. В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. – 2020. – № 4. – C. 25-40.

Мамчур, В. А. Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств / В. А. Мамчур, І. С. Ірклієнко // Економіка АПК. – 2020. – № 6. – C. 68-80.

Стабуліс, М. Вплив COVID-19 на економіку, зайнятість та нові навички / Мілтіадіс Стабуліс, Іріні Лазаріду // Журнал європейської економіки. – 2020. – № 3 (Т. 19). – C. 433-447.

Сторонянська, І. З. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19 / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2020. – № 2. – C. 5-16.

Чміль, Г. Л. Стратегічний аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності : виклики COVID-19 / Ганна Леонідівна Чміль // Економіка.Фінанси.Право. – 2020. – № 8. – C. 14-17.

Шавалюк, Л. Асинхронний розвиток : як чергова хвиля пандемії вплине на глобальну економіку / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2020. – № 46. – C. 18-21.


2021-04-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9910
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Транспортні перевезення,експедиція В. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-26

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Алпатова, Наталя. Транспортне експедирування: особливості обкладення ПДВ / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 57. – С. 6-15.

Гаврик, Антон. Відповідальність експедитора при автомобільних вантажоперевезеннях / А. Гаврик // Юридична Газета. – 2015. – 15 груд. – С. 42-43.

Городецька, Тетяна Борисівна. Інноваційне оновлення транспортно-експедиторської діяльності підприємства / Тетяна Борисівна Городецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 4. – С. 6-12

Договір транспортного експедирування: знешкоджуємо умови ризику // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – № 15. – С. 25-40.

Єфімов, Олександр. Договір транспортного експедирування: нюанси укладення та виконання / О. Єфімов // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип. 12. – С. 183-186.

Єфімов, Олександр. Транспортно-експедиторська діяльність: точка зору юриста / О. Єфімов // Збірник систематизованого законодавства. – 2017. – № 4. – С. 13-16.

Золотухін, Олександр. Збиток експедитора в міжнародних перевезеннях: нюанси обкладення ПДВ / О. Золотухін // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – № 67. – С. 4-6.

Карпова, Влада. Первинні документи при транспортному експедируванні: на що зветнути увагу / В. Карпова // Все про бухгалтерський облік. – 2021. – № 26. – С. 27-31.

Карпова, Влада. Транспортно-експедиторська діяльність: облік та оподаткування / В. Карпова // Збірник систематизованого законодавства. – 2017. – № 4. – С. 43-48.

Коваленко, Олена. Послуги транспортного експедирування – коли у виконавця виникають зобов’язання з ПДВ / О. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 99. – С. 10-14.

Луцик, Марія. Предмет договору транспортного експедирування / М. Луцик // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 42-45.

Марікуца, Олександр. Специфіка укладення та виконання договору транспортного експедирування з нерезидентом / О. Марікуца // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 99. – С. 4-7.

Михайлова, Тетяна. Бухгалтерський облік в експедитора / Т. Михайлова // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – № 88. – С. 52-53.

Морозовська, Галина. Експедиторські послуги надав нерезидент: чи утримувати податок на репатріацію / Г. Морозовська // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – № 110. – С. 12-14.

Петрига, Денис. Облік у транспортного експедитора / Д. Петрига // Всее про бухгалтерський облік. – 2013. – № 19. – С. 5-9.


2021-04-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9909
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: роль дидактичних ігор у навчанні дитини валентина василівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-23

Добрий день! Пропонуємо літературу, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

Бєлєнька, Ганна. Із дарами щедрими зими ні на мить не занудьгуєм ми! : організація ігрової та дослідницької діяльності дітей / Г. Бєлєнька // Палітра педагога. – 2020. – № 12. – С. 3-6.

Даниленко, Наталія. Ігри на уроках математики : формування творчих здібностей учнів / Н. Даниленко // Початкова освіта. – 2020. – № 15-16. – С. 20-23.

10 класичних ігор на уроці / пер. та літобробка В. О. Карнаушенко // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 6. – С. 16-18.

Дубенюк, Олена. Дидактична гра як форма інтерактивного навчання в спеціальній школі / О. Дубенюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – № 7-8. – С. 80-91.

Зураджи, Кирило. Добірка рухливих ігор та ігор для зняття емоційного напруження.1-4-ті класи : рухливі ігри / К. Зураджи, А. Пустовойт, Г. Удачіна // Початкова освіта. – 2019. – № 13. – С. 60-65.

Квест-гра "Я – громадянин" : організація і проведення // Шкільний світ. – 2019. – № 19. – С. 5-37.

Книга, О. Ю. Усі ми вихідці з дитинства, або про застосування улюблених ігор у навчанні / О. Ю. Книга // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 28-30. – С. 75-78.

Корнієнко, Ліана. Дидактичні ігри. Інтегрований курс "Я досліджую світ" / Л. Корнієнко // Початкова освіта. – 2020. – № 15-16. – С. 24-51.

Малашенко, М. П. 20 ігор з м’ячем для концентрації уваги / М. П. Малашенко // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – С. 27-34.

Навчаємося граючись : ігрові технології в молодшому шкільному віці / підгот. Л. Ахунова // Початкова освіта. – 2020. – № 15-16. – С. 8-13.

Омелянська, Н. П. "Що таке права людини?" : гра-квест / Н. П. Омелянська // Позакласний час. – 2019. – N 11(листопад). – С. 17-19.

Острань, Руслана. Ігри математичні – цікаві та незвичні : дидактичні ігри для дітей дошкільних груп / Р. Острань, Г. Музика // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 12-13.

Пилипюк, Інна. Діти з курочкою грали, математику вивчали : заняття для дітей молодшої групи / І. Пилипюк // Палітра педагога. – 2021. – № 1. – С. 20-21.

Пирожкова, Т. В. "Літературний калейдоскоп" : гра-подорож / Т. В. Пирожкова // Позакласний час. – 2019. – N 11. – С. 20-21.

Пудло, Діана. Ігри, які привчають до уважності : лінгвістична гра як форма роботи з учнями на уроках української мови / Д. Пудло // Українська мова та література. – 2020. – № 5. – С. 30-45.

Ратко, Марина Валеріївна. Інтерактивні ігри музичного мистецтва у традиційному і змішаному форматі навчання / М. В. Ратко, Л. А. Римар // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 20-25.

Римар, Ліліана. Ігрові прийоми визначення теми уроку : (для 2-7-х класів) / Л. Римар // Шкільний світ. – 2019. – № 23. – Вкладка "Музика". – С. 14-16.

Стебелецька, А. А. "Пошук скарбів" : гра- квест / А. А. Стебелецька // Позакласний час. – 2019. – N 11(листопад). – С. 25-26.

Урок-гра. Секрети успішного педагога / підгот. М. Демощук // Початкова освіта. – 2020. – № 15-16. – С. 58-59.

2021-04-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9907
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Малий та середній бізнес в Україні Ф. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-19

Добрий день! До вашої уваги наступна література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

334(477.87)
Г 13
Газуда, М. В. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва : монографія / М. В. Газуда, Н. Ю. Волощук; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. ін-т підприємництва вищ. навч. закл. Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2017. – 252 c.

65.9(4УКР)229
Д 75
Дроб’язко, С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / С. І. Дроб’язко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за заг. ред. П. Й. Атамас. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. -416 c.

65.9(4УКР)29
К38
Кизим, М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 328 c.

65.9(4УКР)29
М 19
Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону : монографія / В. П. Мікловда [и др.]; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтав. ун-т екононіки і торгівлі. -Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. – 200 c.

65.9(4УКР)29
П 32
Підприємництво та менеджмент малого бізнесу : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"; за заг. ред.: В. П. Мікловда, К. Калантаридіс. -Ужгород: Говерла, 2011. – 296 c.

Бачинська, Катерина. На ”свободу” з чистою совістю : малий і середній український бізнес потроху оговтується після локдауну / К. Бачинська // Україна молода. – 2021. – 26 січ. (№5). – С. 3.

Бєлоусов, Ярослав Ігорович. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Ярослав Ігорович Бєлоусов, Любов Іванівна Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 26-29.

Бортніков, Геннадій. Фінансова підтримка кредитування малого та середнього бізнесу за допомогою державних гарантій / Г. П. Бортніков // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 75-90.

Васильців, Т. Г. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 49-59.

Гриневська, Поліна. ”Персональна” підтримка малого і середнього ресторанного бізнесу / П. Гриневська // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – 16 груд. (№ 116). – С. 18.

Громов, Олег. Відсотки за позиками можна знижувати : завдяки новій урядовій програмі незабаром представники малого та середнього бізнесу отримуватимуть дешеві та відносно довгі кредити / О. Громов // Урядовий кур’єр. – 2020. – 21 січ.(№ 11). – С. 4.

Дубровик-Рохова, Алла. Хто не дає хабарів? : 87, 6% представників малого та середнього бізнесу відповіли, що не вдавались до корупції за останній рік / А. Дубровик-Рохова // День. – 2021. – 26-27 лют. (№ 34-35). – С. 10.

Іващенко, Алла Григорівна. Сучасний стан, діюча практика та умови банківського кредитування малого та середнього підприємництва України / Алла Григорівна Іващенко, Оксана Олегівна Школенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5. – С. 10-18.

Крамар, Олександр. Велика імітація : як "слуги" провалили програму стимулювання інвестицій та розвитку малого підприємництва / О. Крамар // Український тиждень. – 2021. – № 12. – С. 16-17.

Лукашова, Л. В. Імперативи розвитку малого підприємництва в Україні / Л. В. Лукашова // Економіка України : Науковий журнал / М-во економіки України, М-во фінансів України та НАН України. – 2018. – № 9. – С. 112-122.

Мацегора, Катерина. Малий і середній бізнес мають чітку перспективу / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – 2017. – 25 трав. – С. 1-2.

Пукало, О. П. Динаміка розвитку малого підприємництва / О. П. Пукало // Держава та регіони. – 2017. – № 6. – С. 83-87.

Смолінський, Валентин Броніславович. Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні / Валентин Броніславович Смолінський // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 30-32.

105 мільйонів євро на реформи і малий бізнес // Урядовий кур’єр. – 2020. – 17 лип. (№ 136). – С. 2.

Хусід, Андрій. Доступні кредити для малого бізнесу: кому журавель у небі, а кому синиця в руки / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 14. – С. 7-10.


2021-04-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9906
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Баранчиков, Сергій. Унікальна закарпатська "Гармонія" завершила 22-й літній сезон [Текст] : [літ. табір для творчо обдар. дітей у с-щі Чинадійово Мукачів. р-ну] / С. Баранчиков // Новини Закарпаття. - 2013. - 30 лип. - С. 3. Як я можу зн Марина
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-04-12

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання. Звертатись у Відділ краєзнавства (ІІI поверх).
2021-04-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9905
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи можу отримати УДК для власної статті в умовах локдауну? Якщо так, то куди можу звернутись? Андрій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-13

Добрий день! Бібліотека вже працює за звичним графіком. Звертайтесь у Відділ Каталогізування (І поверх), тел. 2-97-11.
2021-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9902
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Освіта м. Рівне та Рівненського району періоду 1861-1921 рр. Софія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-05

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

74.03(4УКР)
І 90
Історія загальної освіти: Метод. вид.: навч. посіб. / Упоряд. Б. Ґабода. – Ужгород: ПоліПрінт, 2006. – 264 c.

9(С2)
И 90
Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Ровенcька область [Текст] / редкол.: А. В. Мяловицький, Н. А. Баєва [та ін.]. – 1973. – 656 с.

37:93(477)
Л93
Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О. О.Любар, М. Г.Стельмахович, Д. Т.Федоренко; За ред. О. О. Любар. – К.: Знання, 2003. – 450 с.

74.03(4ПОЛ)
Р67
Роллє, М. Афіни Волинські : нарис з історії освіти у Польщі / М. Роллє ; упоряд. В. Короткий ; вступ. сл. В. Короткий. – Репр. відтворення вид. 1923 року. – К.: Либідь, 2007. -310 c.

74.03(4УКР)
С 40
Сірополко, С. О. Історія освіти в Україні / С. О. Сірополко ; підгот. Ю. Вільчинський. – 2-е вид. – Львів: Афіша, 2001. – 664 с.

Петрук, Л. П. Історичні аспекти становлення та розвитку національної системии освіти і виховання в Україні / Л. П. Петрук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. Вип. 21 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський, Л. О. Шелюк, С. С. Троян [та ін.]. – Рівне: Видавець О. Зень. – 2011. – C. 167-175.

2021-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9903
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір Таїсія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-05

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

81.411.1
Г57
Говірка села Машеве Чорнобильського району / Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій [та ін.]; відп. ред. Москаленко Л. А. – К. : Довіра. – 2003
Ч. 1 : Тексти / уклад.: Ю. І. Бідношия ; Л. В. Дика ; передм. Р. А. Омеляшко. – 2003. – 456 c.

81.411.1
Г57
Говірка села Машеве Чорнобильського району / Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій [та ін.]; відп. ред. Москаленко Л. А. – К. : Довіра. – 2003
Ч. 3 : Матеріали до Лексичного атласу української мови / уклад.: Ю. І. Бідношия [та ін.]. -2003. – 232 c.

81.411.1
Г57
Говірка села Машеве Чорнобильського району / Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій [та ін.]; відп. ред.: Москаленко Л.А. ; Р. А. Омеляшко. – К. : Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій. – 2003
Ч. 4 : Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / уклад.: Ю. І. Бідношия [та ін.]. -2005. – 704 c.

81.411.1
Г 57
Говірки чорнобильської зони: тексти / упоряд.: П. Ю. Гриценко , Н. П. Прилипко, О. А. Малахівська та ін. – К. : Довіра, 1996. – 360 с.

Москаленко, Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони / Л. А. Москаленко // Мовознавство. – 2019. – № 3. – C. 56-71.

Семенова, О. В. Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект / О. В. Семенова // Народна творчість та етнологія. – 2019. – N 5. – C. 44-50.

Холодьон, О. Розвиток семантики дієслів у східнополіських говірках / О. Холодьон // Українська мова. – 2017. – № 1. – C. 114-126.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5

Новини

2021-10-05

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Закон і право для всіх єдині".

2021-10-05

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу зберігання бібліотечних фондів.