Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5739
2020-09-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9821
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: "Лісова пісня" Л. Українка М. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-10

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

821.161.2.09
З-12
Забужко, О. С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. С. Забужко. – Вид. 3-тє. – К.: КОМОРА, 2018. – 656 c.

83.3(4УКР)5
М 64
Мірошниченко, Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Смолоскип, 2011. – 264 c.

83.3(4УКР)5
П 16
Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. – Х.: Фоліо, 2013. – 128 c. – (Програма "Українська книга").

83.3(4УКР)5
С 79
Стежками "Лісової пісні" : до 100-річчя драми-феєрії Лесі Українки : збірник / упоряд.: В. С. Гей, Н. П. Горик, Н. Гуменюк. – Луцьк: Терен, 2011. – 200 c.

Глеб О. Проблема гендерних стосунків жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки "Одержима", "Бояриня", "Лісова пісня" / Оксана Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 36-39.

Деркач, Олена. Двосвіття Мавки і Лукаша у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки / О. Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 46-51.

Дрик, Олена. Драма-феєрія "Лісова пісня" – глибока філософія життя в любові : урок-дослідження з мультимедійною презентацією та елементами театралізації / Олена Дрик // Дивослово . – 2013. – № 11. – С. 10-12.

Кожухова, Наталія. Леся Українка. Драма-феєрія "Лісова пісня" : проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини / Н. Кожухова // Українська мова та література. – 2011. – Ч. 5-7. – С. 59-62.

Мамбик, Ю. "Лісова пісня" Лесі Українки / Ю. Мамбик // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 114-116.

Марко, Василь. "Лісова пісня": взаємодія цінностей / В. Марко // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 38-43.

Павленко, Марина. "Лісова пісня" Лесі Українки і "Маруся Чурай" Ліни Костенко як перегук епох та літературних поколінь : Спроба порівняльного аналізу / Марина Павленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 66-83.

Поліщук, Г. М. Леся Українка "Лісова пісня" / Г. М. Поліщук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7-8. – С. 4-10.

Прокіп, Валентина. "Лісова пісня" Лесі Українки: у пошуках джерел і прототипів / Валентина Прокіп // Дивослово . – 2016. – № 2. – С. 18-21, 24.

Розвозчик, М. Мавка – новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / М. Розвозчик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 38-40.

Стебельська, Аріядна. "Лісова пісня" – серце творчості Лесі Українки / А. Стебельська // Родина і Україна. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – С. 154-161.

Циголко, Н. П. Леся Українка "Лісова пісня" / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – № 34-36. – С. 30-34.

2020-09-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9817
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: "Захар Беркут" І. Франка Мих.Пет.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-09-08

Добрий день! Пропонуємо список літератури по темі:

83.3(4УКР)5
Ж 87
Жулинський, М. Г. Він знав, "як много важить слово..." : [про еволюцію поглядів І. Франка] / М. Г. Жулинський . – К.: Просвіта, 2008. – 134 c.

К 83.3
З-18
Закарпатська Франкіана : зб. наук. ст., есе, худож. творів, бібліогр. Джерел / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка; уклад. М. Б. Бадида [та ін.] ; ідея О. Д. Гаврош ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород: РІК-У, 2016. – 260 c.

К 83.3
О-91
Офіцинський, Р. А. Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини : монографія / Р. А. Офіцинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 248 c.

83.3(4УКР)5
П 12
Павличко, Д. В. Іван Франко – будівничий української державності : есе / Д. В. Павличко. – 2-е вид. – К.: Веселка, 2008. – 40 c.

83.3(4УКР)5
П 16
Панасенко, Т. М. Іван Франко / Т. М. Панасенко. – Х.: Фоліо, 2013. – 126 c. – (Програма "Українська книга").

Віннічук, Г. Компаративний аналіз історичних повістей М. Гоголя "Тарас Бульба" та І. Франка "Захар Беркут" : українська література – зарубіжна література / Галина Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 48-50.

Гаврутенко, Г. Івіан Франко, "Захар Беркут". Героїчна боротьба русичів-українців – дорога в майбутнє сучасників / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46-47.

Діброва, Н. А. Боротьба русичів проти монголо-татарських нападників у повісті І. Франка "Захар Беркут" : інтегрований урок (українська література, історія) / Н. А. Діброва, В. Є. Бабанін // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 25. – С. 9-16.

Коваленко, Марина. Історична повість "Захар Беркут" І. Франка / М. Коваленко // Українська мова та література. – 2012. – № 13. – С. 6-9.

Колесникова, М. М. Іван Франко. Повість "Захар Беркут" / М. М. Колесникова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 3. – С. 13-21.

Костюкевич, В. Образ рідної землі у творах Миколи Гоголя "Тарас Бульба" та Івана Франка "Захар Беркут" / Валентина Костюкевич, Ольга Канарська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 30-33.

Лушпай, Н. Л. Іван Франко "Захар Беркут" / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13-14. – С. 13-20.

Мартинова, М. Єдність і воля – крила народного відродження : підсумковий урок за історичною повістю Івана Франка "Захар Беркут" : українська література / Марія Мартинова, Олена Кучеренко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 22-27.

Неділя, Ірина. Іван Франко "Захар Беркут" / І. Неділя, Г. Чирко // Українська мова та література. – 2018. – № 13-14. – С. 75-89.

Парпуланська, Оксана. Іван Франко. "Захар Беркут". Історична основа твору / О. Парпуланська // Дивослово . – 2017. – № 9. – С. 16-19.

Пащенко, Анастасія. "Захар Беркут": свобода як цивілізаційний вибір / А. Пащенко // Кіно-Театр. – 2020. – № 1. – С. 8-10.

Семикіна, Людмила. "Захар Беркут" започаткував мою любов до історичного костюма" / Л. Семикіна // Урядовий кур’єр. – 2012. – 11 січ. – С. 18.

Скорикова, Тетяна. Стилістичні особливості історичної лексики повісті Івана Франка "Захар Беркут" / Тетяна Скорикова // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 12. – С. 33.

Шевчук, А. В. Іван Франко "Захар Беркут". Проблема вибору людини у вирішальній ситуації / А. В. Шевчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 3. – С. 17-19.

Шваєвська, Оксана. Повість Івана Франка "Захар Беркут" і сучасна Україна / Оксана Шваєвська // Дивослово . – 2013. – № 7/8. – С. 32-38.
2020-08-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9816
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чорнобильський заповідник Вадим
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-28

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Воробйов, Євген. Весна у Чорнобильському заповіднику. Аномалії / Є. Воробйов // Надзвичайна ситуація +. – 2020. – № 3-4. – С. 92-95.

Воробйов, Євген. "Діти квітів". Світ метеликів та заповідний Чорнобиль / Є. Воробйов // Надзвичайна ситуація +. – 2020. – № 5-6. – С. 88-91.

Гетьман, В. Заповідна справа потребує єдиного управлінського центру / В. Гетьман // Голос України. – 2020. – 3 черв. (№ 89). – C. 10.

Гуменюк , Станіслав. Водні об’єкти – візитівка Чорнобильського заповідника / С. Гуменюк // Надзвичайна ситуація +. – 2019. – № 2. – С. 58-60.

Дорош, Є. Зона сьогодні: наука, альтернативна енергетика й туризм : 2020-го виповнюється 34 роки Чорнобильської катастрофи / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. – 2020. – 24 квіт. (№ 17). – C. 2.

Ковальчук, Олена. Відкриття водних шляхів у межах Чорнобильського заповідника / О. Ковальчук, В. Лагутіна, О. Розуменко // Надзвичайна ситуація +. – 2019. – № 10. – С. 54-55.

Лиховид, І. Нові локації "Чорнобиля" / І. Лиховид // Природа і суспільство. – 2020. – 22 трав. (№ 19). – C. 7.

Петрук, В. Природа в зоні відчуження повернулася до того стану, який був 200 років тому / В. Петрук, В. Короткий // Урядовий кур’єр. – 2018. – 2 жовт. – C. 3.

Радіоактивна спадщина Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника // Надзвичайна ситуація +. – 2019. – № 9. – С. 46-51.

Розуменко, О. Сенсація! Монстрів-мутантів у зоні... немає / О. Розуменко // Надзвичайна ситуація +. – 2019. -№ 1. – C. 54-56.

Сорокіна, Л. Ю. Зміни структури земного покриву та пожежонебезпека ландшафтів Чорнобильської зони відчуження: методи оцінювання з використанням супутникових знімків / Л. Ю. Сорокіна, М. Ф. Петров // Український географічний журнал. – 2020. – № 2. – C. 45-56.

У Чорнобилі створять біосферний заповідник // Пенсійний кур’єр. – 2016. – 22 квіт. (№ 16). – C. 1.

2020-08-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9815
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: педагогічні технологіі Ольга павлівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-27

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Батраченко, О. В. Методичний QR-квест. "Формула Z" / О. В. Батраченко // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – С. 7-15.

Власова, Н. С. BYOD – прийди зі своїм пристроєм: використання на уроці власних смартфонів, планшетів, ноутбуків / Н. С. Власова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – С. 2-4.

Голобородько, Є П. Сучасні педагогічні технології в умовах упровадження концепції нової української школи / Є. П. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 10/12. – С. 4-13.

Горобченко, Ольга. Хмара слів як засіб візуалізації тексту / Ольга Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 2. – С. 26-28.

Губа, А. М. Сучасні технології на уроках мови та літератури : з власного досвіду / А. М. Губа // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 7-9. – С. 4-9.

Євдокимова, Н. В. Екскурсійна діяльність в умовах упровадження STEM-освітніх технологій у закладах загальної середньої освіти / Н. В. Євдокимова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 2. – С. 12-17.

Жалдак, Мирослав. Хмарні технології на уроках математики / М. Жалдак, В. Франчук // Математика в рідній школі. – 2020. – № 2. – С. 32-38.

Князевич, О. В. "Кубик Блума" – як використати на уроці / О. В. Князевич // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – С. 5-6.

Ковбасенко, Юрій. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: "за" і "проти" / Юрій Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 7-8. – С. 29-31 ; Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 9. – С. 7-13.

Кучерова, Галина. Як навчити цікаво: методика проведення рольових та інтелектуальних ігор / Г. Кучерова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2019. – № 11. – С. 12-28.

Лайтан, Олена. Мнемотехніка: нові навчальні технології / О. Лайтан // Початкова освіта. – 2020. – № 11-12. – С. 10-17.

Лук’яненко, Тетяна. Прийоми застосування хмари слів на уроці літератури / Тетяна Лук’яненко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 2. – С. 29-30.

МакГрат, Шеннон. Говоріть менше, щоб учні знали більше / Ш. МакГрат ; пер. Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – С. 25-26.

Малашенко, М. П. 20 ігор з м’ячем для концентрації уваги / М. П. Малашенко // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 1. – С. 27-34.

Маленко, О. В. Дидактичний лексикон. Брейнстормінг / О. В. Маленко, О. В. Муслієнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 28-29. – С. 58-59.

Мар’яненко, Вікторія. Кейс-метод на уроці математики : урок застосування набутих умінь і навичок з теми "Десяткові дроби" / В. Мар’яненко // Математика в рідній школі. – 2019. – № 12. – С. 14-17.

Мехедок, Інна. Сторітелінг у дії: приклади практичного використання на уроках української мови та літератури / І. Мехедок // Українська мова та література. – 2020. – № 5. – С. 54-63.

Опанасенко, С. В. Хмарна платформа Google Apps Education Edition – робота з сервісами / С. В. Опанасенко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 2. – С. 18.

Полонська, Тетяна. Використання SMART-технологій на уроках зарубіжної літератури / Т. Полонська // Зарубіжна література. – 2018. – № 9. – С. 57-70.

Проектний метод навчання : педагогічна майстерня: технології / підгот. Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2019. – № 1. – С. 6-14.

Романкевич, Світлана. Проєктна діяльність як педагогічна технологія / С. Романкевич, А. Ковальська, В. Химич // Початкова освіта. – 2020. – № 11-12. – С. 80-85.

Руденко, Валентина. Активізація пізнавальної діяльності школярів. Методи, прийоми, форми / В. Руденко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 8. – С. 23-33.

Румянцева-Лахтіна,О. О. Дидактичний лексикон. Фішбоун / О. О. Румянцева-Лахтіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 34-36. – С. 59-61.

Сучасні технології навчання математики. Кейс-день у контексті навчально-інженерного середовища // Математика в рідній школі. – 2019. – № 12. – С. 2-13.

Сучасні тренди в освіті // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 7. – С. 35-36.

Технологія проведення інтегрованих уроків : організація пізнавальної діяльності учнів // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 20. – С. 9-15.

Чернова, О. І. QR-kod! Why not? : технології проведення опитування на уроках інформатики / О. І. Чернова // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 2. – С. 7-11.

Щербина, Лариса. Сторітелінг: метод формування та розвитку мовних і мовленнєвих компетентностей / Л. Щербина // Українська мова та література. – 2020. – № 5. – С. 50-53.

2020-08-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9814
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: "Енеїда" І.Котляревського Марія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-25

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

91.9 : 83.3(4УКР)5
В 27
Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полт. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського; уклад.: О. М. Войцехівська, Г. А. Дідусенко [та ін.]. – Полтава: АСМІ, 2015. – 128 c.

83.3(4УКР)5
Ш 37
Шевельов, Ю. В. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського / Ю. В. Шевельов ; упоряд. Л. О. Тарновецька. – Чернівці: Рута, 1998. – 80 c. : c-портр.

83.3(4УКР)5
Ш 37
Шевчук, В. О. Вершинний твір українського бароко : літературознав. дослідж. "Енеїди" І. Котляревського / В. О. Шевчук. – 3-тє вид. – К.: Веселка, 2008. – 40 c.

Веремійчик, Ольга. Безсмертна "Енеїда" Івана Котляревського / О. Веремійчик // Українське слово. – 2020. – 25 січ.-10 лют. (№ 5-6). – С. 17.

Волошина, Ніла Йосипівна. Вивчення поеми "Енеїда" І. Котляревського у взаємозв'язках з образотворчим мистецтвом / Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. № 12. – С. 2-6.

Горбань, А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект / Анфіса Горбань // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 4. – С. 56-72.

Зайнчківська, С. В. Іван Котляревський. Життя і творчість. Поема "Енеїда" / С. В. Зайнчківська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 4-6. – С. 43-47.

Матюшкіна,Т. П. "Енеїда" Вергілія та "Енеїда" І. Котляревського : До проблеми встановлення генетичних зв’язків між творами за допомогою завдань дослідницького характеру / Т. П. Матюшкіна // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 7-8. – С. 60-62.

Нарівська, Валентина. "Енеїда" Анатолія Базилевича: малюнкова міфологізація поеми Івана Котляревського / Валентина Нарівська // Слово і час. – 2019. – № 3. – С. 92-104.

Нахлік, Євген. Бурлескно-травестійні коди "Енеїди" Івана Котляревського / Євген Нахлік // Дивослово . – 2019. – № 9. – С. 46-54.

Нахлік, Євген. Бурлескно-травестійні коди "Енеїди" Івана Котляревського / Євген Нахлік // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 49-55.

Сікора, Н. В. Поема "Енеїда" Івана Котляревського – літературний меседж національно свідомим українцям / Н. В. Сікора // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 10-12. – С. 27-37.

Сіренко, Л. А. "Енеїда" – минуле і сучасне: дежавю дійсності / Л. А. Сіренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 13-14. – С. 31-34.

Стефанович, Т. В. Літературні паралелі: "Енеїда" Вергілія й Івана Котляревського / Т. В. Стефанович, Л. С. Гулак-Артемовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 28-30. – С. 16-25.

Шаладонова, Жанна. Творчість І. Котляревського у світлі сучасних літературознавчих концепцій / Жанна Шаладонова ; пер. М. Данилевич (з білорус.) // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 111-113.

Шелест, Л. І. Котляревський. "Енеїда" / Л. Шелест // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 154-155.


2020-08-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9813
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Нова українська школа(НУШ) будь які матеріали. Дякую Света
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-18

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Богосвятська, Анна-Марія. Сучасний урок у Новій українській школі. Спроба рефлексії / Анна-Марія Богосвятська, Ліліана Кудрик // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 9. – С. 6-10.

Бугайчук, Анастасія. Фандрайзинг у НУШ : 7 ідей для заробітку / А. Бугайчук // Шкільний світ. – 2020. – № 6. – С. 14-19.

Габенко, Людмила. Портрет першокласника НУШ : Практичне заняття для педагогів / Л. Габенко // Психолог. – 2019. – № 4. – С. 8-23.

Голобородько, Є П. Сучасні педагогічні технології в умовах упровадження концепції нової української школи / Є П. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 10/12. – C. 4-13.

Дмитренко, Л. Нова українська школа плекає майбутнє / Л. Дмитренко // Урядовий кур’єр. – 2019. – 20 серп. (№ 158). – C. 2.

Долецька, Лариса. На допомогу вчителю НУШ : практикум для 3-4-х кл. Сучасний інструментарій для розуміння прочитаного / Л. Долецька // Початкова освіта. – 2019. – № 21. – С. 8-31.

Запорожченко, Наталія. Екологія і НУШ : формування морально-екологічної особистості / Н. Запорожченко, Л. Рамазанова, Т. Варишева // Біологія. Шкільний світ. – 2020. – № 1. – С. 22-27.

Кійло, Олександра. НУШ : учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта. – 2018. – № 23. – С. 6-19.

Каминіна, Ірина. Конспект НУШ від „А” до „Я" : компоненти дії додавання: доданок, сума. 1-й кл. / І. Каминіна // Початкова освіта. – 2019. – № 19. – С. 20-25.

Кондратова Л. Г. Дистанційний курс "Методика викладання мистецтва в початковій школі на засадах НУШ" як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва / Л. Г. Кондратова // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 3. – С. 50-53.

Лайтан, О. Мнемотехніка : нові навчальні технології / О. Лайтан // Початкова освіта. – 2020. – № 11-12. – C. 10-17.

Лобова, О. В. Реалізація ідей нової української школи в підручниках "Мистецтво" (1 та 2 класи) / О. В. Лобова // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 3. – C. 32-35, 60-61.

Марчук, Жанна Станіславівна. Методи навчання мистецтва молодших школярів у НУШ / Ж. С. Марчук // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 2. – С. 24-30.

Мрачковська, Г. Нова українська школа відмовляється від зарубіжної літератури?! / Галина Мрачковська // Зарубіжна література в школах України. – 2020. – № 3. – C. 40-41.

"Пряма лінія" з тренерами НУШ: високий рівень педагогічної освіти та якісна інформація від найкращих спікерів! // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 7-9. – С. 2-3.

Руденко, Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? Українська мова – дім буття, храм духовності, фортеця нації і держави / Ю. Руденко // Українське слово. – 2019. – 13-26 берез. (№ 11-12). – C. 11-12.

Савчук, І. Г. Нова українська школа спрямована на формування екологічно свідомого громадянина / І. Г. Савчук, Г. Данько // Екологічний вісник. – 2019. – № 6. – C. 17-20.

Хом'як, І. Компетентнісний підхід до навчання синтаксису в умовах нової української школи / Іван Хом'як, Олена Самсонюк // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 10. – C. 3-6.


2020-08-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9812
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: електронне урядування Мазур o.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-17

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Берназюк, Олександр. Адміністративні електронні послуги: поняття та умови впровадження в Україні / Олександр Берназюк // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 196-199.

Використання соцмереж як інструмента утвердження державницької ідеології в системі електронного урядування : розділ 3 // Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; авт. кол.: В. І. Попик [та ін.], В. М. Горовий. – К., 2015. – С. 71-92.

Галаган, Л. Інформаційно-аналітичні системи органів державної влади в процесі впровадження технології електронного урядування / Л. Галаган // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інновац. модель наук. б-ки ХХІ ст." (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.). – 2012. – С. 93-97.

Калішенко, Євгенія. Правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні / Євгенія Калішенко // Підприємництво, господарство і право. – К., 2019. – № 7. – С. 140-146.

Мацегора, Катерина. Mobile ID запрацює взимку : концепція розвитку електронного урядування до 2020 року покликана пожвавити реформаторські процеси / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – 2017. – 21 верес. – С. 1-2.

Мацегора, Катерина. У країні стартує цифрова трансформація економіки : згідно з нормами відповідної концепції до 2020 року в нас можуть стати реальнісю навіть електронні вибори / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – 2018. – 18 січ. – С. 1-2.

На шляху електронного урядування : реформування сфери державних послуг // Пенсійний кур’єр. – 2017. – 3 лют. (№ 5). – С. 1.

Пальчук, Валентина. Бібліотека в забезпеченні розвитку електронних інформаційних комунікацій між суб`єктами електронного урядування : розділ I / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 80-100.

Пальчук, В. Е. Роль бібліотеки в розвитку комунікації сфери державного управління на принципах електронного урядування / В. Е. Пальчук // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]; відп. за вип. О. М. Василенко ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К.: НБУВ. – 2016. – С. 280-282.

Писана, Наталя. Цифрова держава : як це працюватиме : усі адміністративні послуги через п`ять років надаватимуться лише онлайн / Н. Писана // Урядовий кур’єр. – 2019. – 1 жовт. (№ 187). – С. 1, 2.

Плахтій, А. М. Бібліотеки як пункти доступу громадян до послуг електронного урядування / А. М. Плахтій // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р./ М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – 2017. – С. 155-158.

Плахтій, Альона Бібліотечні сервіси електронного урядування: зарубіжний досвід / Альона Плахтій // Бібліотечний вісник – 2019. – N 4. – С. 3-11

Політанський, В’ячеслав Станіславович. Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування / В’ячеслав Станіславович Політанський // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 1. – С. 162-176

Поліщук, Ірина. Паперова бюрократія йде у небуття : з ухваленням закону “Про електронні довірчі послуги” українці зможуть отримувати послуги від держорганів по смартфону / І. Поліщук // Урядовий кур’єр. – 2017. – 15 лют. – С. 3.

Соснін, Олександр. Управління сучасною державою : роль цифрових технологій / О. Соснін // Юридичний вісник України. – 2020. – 8-21 трав. (№ 18-19). – С. 16-17. – Продовження. Початок у № 13-15, 16-17.

Шпига, П. С. Аналітика зеленої книги з електронного урядування в контексті євроінтеграційних прагнень України / П. С. Шпига // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр., Вип. 10-11 / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України; редкол.: Б. І. Канцелярук, В. Ф. Коломієць [та ін.] ; наук. ред.: Б. І. Канцелярук, А. І. Некряч, В. Ф. Коломієць. – К.: КиМУ. – 2015. – С. 362-375.


2020-08-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9810
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: транскордонне співробітництво Олег К.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-13

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Садова, У. Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У. Я. Садова, О. В. Махонюк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С.31-38.

Тимечко, І. Р. Європейські об'єднання територіального співробітництва як інструмент активізації транскордонної співпраці в Україні / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С.118-124.

Коваленко, С. І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності євро регіонів / С. І. Коваленко // Регіональна економіка. – 2017. – № 1. – С.63-71.

Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів // Український географічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 20-30.

Бабій, Г. Я. Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордоного регіону / Г. Я. Бабій // Регіональна економіка. – 2017. – № 4. – С.102-109.

Приходько, Володимир Панасович. Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС /Вишеградської групи в регіоні Карпат / В. П. Приходько // Стратегічні пріоритети. – 2018. – № 1. – С. 70-78.

Механізм транскордонного співробітництва : розділ 10 // Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Артьомов, В. Д. Бакуменко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 15). – 2009. – С. 438-507.

Борщевський, В. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність в українсько-польському транскордонному регіоні: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, В. І. Волошин, Г. Я. Бабій // Стратегічна панорама. – 2017. – № 2. – С. 38-45.

Мальська, М. П. Концепція смарт-спеціалізації як методологічна основа розвитку транскордонних туристичних ринків / М. П. Мальська, О. П. Біланюк // Регіональна економіка. – 2018. – № 2. – С. 32-38.

Гегедош, К. В. Маркетинговий менеджмент у системі транскордонного єврорегіонального співробітництва / К. В. Гегедош // Регіональна економіка. – 2018. – № 3. – С.44-53.

Чернадчук, Т. О. Трансформація транскордонного співробітництва у міжрегіональне: окремі правові аспекти / Т. О. Чернадчук, Н. В. Волченко // Публічне право. – Київ, 2018. – N 3. – С. 107-115.

Копилюк, О. І. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва – / О. І. Копилюк, П. Куцаб // Регіональна економіка. – 2019. – № 1. – С. 31-38.

Біланюк, О. П. Пріоритети розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах активізації євроінтеграційних процесів – / О. П. Біланюк // Регіональна економіка. – 2019. – № 1. – С. 39-46.

Гарбовська, Дениса. Основні інституційні форми міжнародного співробітництва регіонів / Д. Гарбовська, Г. І. Мелеганич // Міжнародний науковий вісник. – 2019. – Вип. 1-2. – С. 175-186.

Великий лісовий транскордонний проєкт : здобутки транскордонної співпраці в Карпатському регіоні // Лісовий і мисливський журнал. – 2020. – № 2. – С. 16-19.
2020-08-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9811
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про л. Украінку О. І.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-13

Добрий день! Пропонуємо вам наступну літературу по темі:

83.3(4УКР)5
К 24
Кармазіна, М. С. Леся Українка / М. С. Кармазіна. – К.: Вид. Дім Альтернативи, 2003. – 416 с. : z-фото. – (Особистість і доба).

83.3(4УКР)5
К72
Костенко, А. І. Леся Українка / А. І. Костенко; Упоряд. В. П. Сичевський, Відп. за вип. О. Шевчук. – К.: "А.С.К.", 2006. – 512 c. : c-портр. – (Життя видатних людей).

83.3(4УКР)5
С 79
Стежками "Лісової пісні" : до 100-річчя драми-феєрії Лесі Українки : збірник / упоряд.: В. С. Гей, Н. П. Горик, Н. Гуменюк. – Луцьк: Терен, 2011. – 200 c. : a-іл.

Агеєва, Віра. Леся Українка, "кацапи" і цензура : прочитання класики без цензури / В. Агеєва // Український тиждень. – 2019. – № 30. – С. 48-52.

Бабійчук, Тамара. Драматургія Лесі Українки : семінар за статтею "Поет, що ішов сходами гігантів" Ліни Костенко / Тамара Бабійчук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 3. – С. 38-42.

Гундорова, Тамара. Леся Українка : письменниця / Т. Гундорова // Це зробила вона / текст Г. Улюра [та ін.] ; іл. В. Лопухіна [та ін.]. – К. : Видавництво, 2018. – С. 22-23.

Дробот, Наталя. Леся Українка – Геніальна людина і митець : формування і становлення особистості / Н. Дробот // Українська мова та література. – 2017. – № 21-22. – С. 26-36.

Коцарев, Олег. Дух часу і школа стилю : видавництво “Комора” представило листи Лесі Українки / О. Коцарев // День. – 2017. – 31 берез. – 1 квіт. – С. 31.

Майданій, Т. С. Невідоме про відоме: життєве й мистецьке кредо Лесі Українки / Т. С. Майданій // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 13-14. – С. 26-33.

Образне слово поетичного модернізму. Леся Українка, Микола Вороний, Олександр Олесь : 10-й клас // Українська мова та література. – 2019. – № 12. – С. 16-89.

Огнєва, Олена. Китайський слід у житті Лесі Українки / О. Огнєва // Українська мова та література. – 2019. – № 12. – С. 5-11.

Пилипенко, Г. М. Закордонні мандрівки Лесі Українки / Г. М. Пилипенко // Слово Просвіти. – 2019. – 13-19 черв. (Ч. 24). – С. 16.

Романов, Сергій. "Бути письменником повсякчас": Леся Українка та Олександр Олесь / Сергій Романов // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 22-30.

Романовська, А. І. Леся Українка "Давня казка". Ідея служіння митця народові : 8 клас / А. І. Романовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 3. – С. 6-10.

Романцова, Богдана. Леся Українка: десять найсильніших років українського модернізму / Б. Романцова // Українська літературна газета. – 2018. – 30 листоп. (№ 24). – С. 20.

Сингаєвська, Н. Л. Леся Українка. "Сім струн" життєтворчості поетеси : мистецька вітальня / Н. Л. Сингаєвська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 7-8. – С. 46-49.

Скупейко, Лукаш. Леся Українка і Т. Шевченко: колізії сприйняття / Лукаш Скупейко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 18-22.

Терьохіна, Н. С. Леся Українка "Давня казка". Роль поета і поезії в житті суспільства : 8 клас / Н. С. Терьохіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 31-32. – С. 50-53.

Українка Леся (Косач-Квітка Лариса Петрівна) (1871-1913) : українська письменниця, перекладач, культурний діяч // Видатні українці : культура, мистецтво, освіта : довідник / відп. за вип., ред. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2016. – С. 323-330.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник/ Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 52-54.

Юдицька, Любов. Інтимна лірика Лесі Українки : 10-й клас / Л. Юдицька // Українська мова та література. – 2017. – № 3-4. – С. 66-74.
2020-08-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9809
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про Коцюбинського П. О.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-12

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

83.3(4УКР)5
К 62
Коляда, І. А. Михайло Коцюбинський / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 c.

821.161.2.09
К 89
Кузнецов Ю. Б. Михайло Коцюбинський і класичний психоаналіз (елементи когнітивної поетики) : монографія / Ю. Б. Кузнецов; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Нац. акад. пед. наук України. – К.: Либідь, 2019. – 160 c. : a-іл.

83.3(4УКР)5
К 95
Куцевол, О. М. Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних і літературно-документальних джерел : [посібник] / О. М. Куцевол. – Вінниця: Консоль, 2015. – 440 c.

83.3(4УКР)5
П 50
Поліщук, Я. О. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літ. портр. / Я. Поліщук. -К.: Академія, 2010. – 304 c. – (Життя і слово).

Азьомов, Віктор Необхідність розірвання свідомісного кола зла – через магічний кристал повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" / Віктор Азьомов // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 1. – С. 39-44.

Балабко, Олександр. До Михайла Коцюбинського – як до короля / О. Балабко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2018. – № 3/4. – С. 12-19.

Білаш, Мар’ян. Михайлова фата-моргана : до 155-річчя від дня народження М. Коцюбинського / М. Білаш // Пенсійний кур’єр. – 2019. – 20 верес. (№38). – С. 11.

Дем’янчук, Г. М. Михайло Коцюбинський "Дорогою ціною" : 8 клас / Г. М. Дем’янчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 19-21. – С. 24-27.

Жила, Світлана. "Тіні забутих предків" – повістевий шедевр Михайла Коцюбинського / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 9. – С. 12-17.

Кравченко, Ольга. Психологічна новела "Intermezzo" з жанровими ознаками "поезії у прозі". Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги. Символічні образи. Поетика імпресіонізму / Ольга Кравченко // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 6. – С. 53-60.

Мельник М. Ю. Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків" : 10 клас / М. Ю. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 31-32. – С. 27-30.

М‘ястківська, Н. М. Життєвий і творчий шлях М.М. Коцюбинського : урок – заочна подорож. 10 клас / Н. М. М‘ястківська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 22-24. – С. 71-81.

Степчук, Юлія. Жанрова палітра літературно-критичної творчості Михайлини Коцюбинської / Юлія Степчук // Слово і час. – 2017. – № 7. – С. 79-87.

Субіна, В. В. Михайло Коцюбинський. Новела „Intermezzo” : урок-дослідження. 10 кл. / В. В. Субіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 10/12. – С. 46-52.


2020-08-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9808
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: статті, книги В. Мельниченка про Т.Шевченка Марія Петрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-10

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

929(477)
М 48
Мельниченко, В. Ю. Михайло Грушевський: "Шевченко – святий національний прапор" : 100 історій і розповідей про двох укр. геніїв / В. Ю. Мельниченко. – К.: Либідь, 2017. – 440 c.

83.3(4УКР)5
М 48
Мельниченко, В. Ю. Тарас Шевченко: "Друзі мої єдині" : (десять постатей у поетовому житті) / В. Ю. Мельниченко ; ред. А. Овсянникова ; відп. за вип. Д. Хвостова; Нац. культ. центр України в Москві, Рада земляцтв України. – М.: Домашняя б-ка, 2013. – 704 c. : a-іл.

Мельниченко, Володимир. Микола Гоголь. "Я знаю і люблю Шевченка як земляка і обдарованого художника" / В. Мельниченко // Світогляд. – 2019. – № 1. – С. 22-26.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Якби до ковбас та ще й сала додать..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2019. – 9-15 трав. (Ч. 19). – С. 10-11.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Я тричі вам вдячний за ваше щире, пряме слово..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2019. – 20-26 черв. (Ч. 25). – С. 12-13.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Я тепер красуюся майже в нових чоботях..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2019. – 18-24 лип. (Ч. 29). – С. 12-13.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Велике щастя буть вольним чоловіком..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2019. – 11-17 лип. (Ч. 28). – С. 12-13.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Ледве встигну налити в стакан чаю, як перо саме проситься в руку" : 11 історичних мініатюр / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2019. – 12-18 груд. (Ч. 50). – С. 12-13.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Скверно пообідали в трактирі..." : 10 історичних мініатюр / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2020. – 30 січ.-5 лют. (Ч. 5). – С. 12-13.

Мельниченко, Володимир. Зворушливі миттєвості Шевченкового Щоденника : 5 історичних мініатюр / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2020. – 13-19 лют.(Ч. 7). – С. 12-13.

Мельниченко, Володимир. Нове прочитання щоденника Тараса Шевченка : вісім Шевченкових записів, які не коментувалися зовсім або трактувалися некоректно, неточно / В. Мельниченко // Світогляд. – 2020. – № 1. – С. 46-52.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Одружіть Ликерю з Тарасом..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2020. – 16-22 лип. (Ч. 26-27). – С. 8-9.

Мельниченко, Володимир. Тарас Шевченко: "Я б хотів викласти факти мого життя в такій повноті, як С. Т. Аксаков..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2020. – 23-29 лип. (Ч. 28-29). – С. 12-13.
2020-08-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9807
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Інклюзивне навчання Света
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-06

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Бараненко, Людмила. Абетка порозуміння : найкраща вчителька інклюзивного класу в Україні пояснює специфіку роботи з особливими дітьми / Л. Бараненко // День. – 2019. – 7-8 черв. (№ 99-100). – С. 10.

Брусенський, Олександр. Освіта для „інклюзивних” дітей / О. Брусенський // Демократична Україна. – 2019. – 15 лют.(№7). – С. 10.

Голодрига, Юлія. Освіта для особливих дітей : батьки кажуть, що інклюзивне навчання має чимало слабких сторін. Обговорюємо з експертами основні проблеми / Ю. Голодрига // Експрес. – 2019. – 21-28 лют. (№ 8). – С. 13.

Кощенко, Олена. Інклюзивні групи в дитсадках : освіта / О. Кощенко // Сільські вісті. – 2019. – 23 серп.(№ 67). – С. 2.

Кутецька, Ірина Шлях до рівних можливостей : [інклюзивна освіта] / Ірина Кутецька (Введено оглавление) // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 5. – С. 96-100.

Рижков, Вадим. Понад бар‘єрами : [Дніпропетровщина – лідер в Україні із запровадження інклюзивної освіти] / В. Рижков // День. – 2019. – 30 січ. (№16). – С. 2.

Сержук, В. Школа – для всіх дітей / В. Сержук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 16-17.

Скрипник, Віктор. У дитсадку створять умови для інклюзивного виховання / В. Скрипник // Голос України. – 2020. – 5 черв.(№ 91). – С. 9.

Смик, Л. М. Використання ідей В. Сухомлинського в роботі з дітьми із особливими освітніми потребами : педагогічна рада / Л. М. Смик // Педагогічна майстерня. – 2020. – № 3. – С. 36-39.

Смирнова, Євгенія. Як Естонія виростила покоління інноваторів : електронні підручники, інклюзивні школи та уроки на лікарняних ліжках / Є. Смирнова // Дзеркало тижня. – 2019. – 14 -20 груд. (№ 48). – С. 12.

Цвікова, Наталія. Як організувати інклюзивне навчання в системі позашкільної освіти? : рекомендації / Н. Цвікова // Освіта. – 2020. – 5-12 лют. (№ 5-6). – С. 6.

Шуткевич, Олеся. Незвична школа : у Вінниці в межах інклюзивної освіти розроблять спецкурс із профорієнтації для дітей і молоді з синдромом Дауна та аутизмом / О. Шуткевич // День. – 2020. – 22 січ.(№ 11). – С. 2.

Що таке інклюзивне навчання? // Завуч. – 2015. – № 13. – С. 4-7.

Юрченко, Михайло. Відтепер усі знають, що таке інклюзив : Європейський вибір ставить перед суспільством нові цивілізаційні вимоги / М. Юрченко // Урядовий кур`єр. – 2017. – 6 лип. – С. 2.


2020-08-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9806
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: український правопис Марія Петрівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-08-05

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Базів, Любов. „Нова редакція правопису повертає норми, які штучно вилучили через „сталінську політику зближення мов” / Л. Базів // Урядовий кур’єр. – 2019. – 20 верес. (№ 180). – С. 5.

Зміни в українському правописі // Українська мова та література. – 2018. – № 21-22. – С. 6-7.

Єрмоленко, Світлана Яківна. Про нову редакцію Українського правопису : Cтенограма наукової доповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії МОН України / Світлана Яківна Єрмоленко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – С. 40-44.

Макарець Ю. С. Сучасні тенденції та критерії унормування української мови / Ю. С. Макарець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 19-21. – С. 81-88.

Омельчук, Сергій. Наукове і ненаукове в проекті нової редакції Українського правопису 2018 року / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 11. – С. 3-6.

Полякова Н. О. Скрипниківський правопис і мова сучасних ЗМІ / Н. О. Полякова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 16-18. – С. 92-95.

Пономарів, Олександр. Кумедні правописні рекомендації / О. Пономарів // Слово Просвіти. – 2019. – 5-11 груд. (Ч. 49). – С. 8.

Скопненко О. І. Практичні питання нової редакції українського правопису : Інтерв’ю з кандидатом філологічних наук О.І. Скопненком / розмову вела Олена Мележик // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 2. – С. 68-75.

Скопненко, Олександр Іванович. Український правопис: традиції і сучасність (малі штрихи до великої історії) / Олександр Іванович Скопненко // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 3. – С. 78-87.

Стислий огляд основних змін у новій редакції "Українського правопису" (2019) // Слово Просвіти. – 2019. – 6-12 черв. (Ч. 23). – С. 6.

Український правопис: історія та сьогодення : Семінар для редакторів наукових журналів НАН України // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 2. – С. 64-67

Ющук, Іван. Оновлений правопис / Іван Ющук // Дивослово. – 2020. – № 1. – С. 27-30.


2020-07-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9805
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: діяльність кластерів олексій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-07-30

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

Бай, С. І. IT-кластери в Україні: економічний потенціал / С. І. Бай, А. Ю. Присяжнюк // Економіка України. – 2018. – № 9. – С. 50-59.

Бедзір, Василь. Кластер – передумова успіху : на Закарпатті галузь розвивається попри всі перешкоди / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2020. – 3 січ. (№ 1). – С. 4.

Білик, Р. С. Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі / Р. С. Білик // Регіональна економіка. – 2019. – № 1. – С. 65-75.

Войнаренко, М. П. Тенденції і перспективи розвитку потенціалу регіональних кластерів за умов цифровізації суспільства / М. П. Войнаренко // Регіональна економіка. – 2019. – № 4. – С. 28-35.

Галгаш, Руслан Анатолійович. Ідентифікація реальних і раціональних меж регіональних кластерних утворень / Руслан Анатолійович Галгаш // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 10. – С. 6-12.

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – С. 103-110.

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Розвиток інноваційного підприємництва на засадах кластерної організації / Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 88-96.

Ісаченко, Світлана. Для чого потрібен кластер / С. Ісаченко // Урядовий кур’єр. – 2019. – 30 лип. (№ 143). – С. 5.

Карпова, Т. С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии / Т. С. Карпова // Вісник. – 2018. – № 1. – С. 11-16.

Коваленко, С. І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності єврорегіонів / С. І. Коваленко // Регіональна економіка. – 2017. – № 1.- С.63-71.

Колосінський, Є. Ю. Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону / Є. Ю. Колосінський, М. І. Колосінська, О. О. Петращак // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 120-129.

Кропивко, М. Ф. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві / М. Ф. Кропивко, О. В. Ковальова // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 18-30.

Паливода, О. М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці України / О. М. Паливода // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 45-55.

Парфенюк, Тетяна. Від Кожум'яки до кластера : комунікація "бізнес-влада-наука" дає змогу промисловцям ефективно долати перепони сьогодення / Т. Парфенюк // Урядовий кур’єр. – 2016. – 14 лип. – С. 7.

Писана, Наталія. Німецький бізнес формує промислові кластери / Н. Писана // Урядовий кур’єр. – 2018. – 21 листоп. (219). – С. 2.

Табенська, Оксана Ігорівна. Основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу у регіоні / Оксана Ігорівна Табенська // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 3. – С. 18-22.

Ткач, С. М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С. М. Ткач, Я. В. Панас // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С.133-140.

Томарева-Патлахова, В. В. Підходи й модель регіональної кластеризації в Україні та в країнах ЄС / В. В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. – 2016. – № 1. – С. 31-38.

Фарат, О. В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 201-205.

Федулин, А. А. Оптимизация внутрикластерных отношений в туристической сфере / А. А. Федулин, К. А. Лебедев, О. Е. Лебедева // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 383-388.2020-07-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9804
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про Стуса Варга Й.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-07-28

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

83.3(4УКР)6
Д 69
Дорошенко, О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Х.: Антологія, 2015. – 128 c.

343.9(477)
С 74
Справа Василя Стуса : зб. док. з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. – Харків: Vivat, 2019. – 688 c. :a-іл. – (Історія та політика). – (Бібліотека "Історичної правди").

83.3(4УКР)6
С 88
Стус, Д. В. Василь Стус: життя як творчість / Д. В. Стус. – К.: Факт, 2018. – 384 c.

83.3(4УКР)6
С 88
Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. – К.: КЛІО, 2013.- 684 c. :a-іл. – (Програма "Українська книга").

91.9: 84(4УКР)
С 88
Стус Василь Семенович : Біобібліографічний покажчик / Донецька обл. універсальна наукова б-ка ім. Н.К. Крупської; Уклад. Т.М. Дрьомова, Л.М. Мочалова, Автор вступ. ст. В.В. Оліфіренко, Відп. за вип. Л.О. Новакова. – Донецьк: Сх. вид. дім, 2002. – 88 с.


Калинець, Ігор. Василь Стус у Львові / І. Калинець // Слово Просвіти. – 2018. – 28 черв.-4 лип. (Ч. 26). – С. 14.

Лук‘янчук, Георгій. „Заборонений” (птах у клітці) : скандальний фільм про Стуса / Г. Лук‘янчук // Українське слово. – 2019. – 12 верес.-24 верес. (№ 35-36). – С. 16-17.

Львова, Ірина. Василь Стус "Хто проти тиранії, встаньте!" : пам’яті В. Стуса, закатованого радянським режимом / І. Львова // Українська літературна газета. – 2020. – 17 січ. (№ 1). – С. 1, 15.

Мельникова, Олена. Василь Стус. Наш : 4 вересня – 33 роки по смерті геніального українця / О. Мельникова // День. – 2018. – 4 верес. – С. 2.

Михайлова, Тетяна. Проза Василя Стуса та Франца Кафки: спроба компаративного прочитання / Тетяна Михайлова // Дивослово . – 2020. – № 1. – С. 40-48.

Павличко, Дмитро . Василь Стус / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2018. – 31 трав.-6 черв. (Ч. 22). – С. 10.

Павличко, Дмитро . Василь Стус / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2018. – 7-13 черв. (Ч. 23). – С. 10.

Павличко, Дмитро . Василь Стус / Д. Павличко // Слово Просвіти. – 2018. – 14-20 черв. (Ч. 24). – С. 10-11.

Поліщук, Ярослав. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Ярослав Поліщук // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 3-12.

Пуніна, Ольга. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника / Ольга Пуніна // Слово і час. – 2019. – № 10. – С. 3-13.

Пучков, Андрій. Вірш Василя Стуса «Дозволь мені сьогодні близько шостої…»: спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя / Андрій Пучков // Слово і час. – 2019. – № 5. – С. 58-73.

Райбедюк, Галина. "Без України мені моторошно...": національні імперативи Василя Стуса : до 80-річчя від дня народження поета / Галина Райбедюк // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 1. – С. 50-54.

Тарнашинська, Людмила. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння : до 80-річчя від дня народження поета / Л. Тарнашинська // Українська літературна газета. – 2018. – 26 січ. (№ 2). – С. 16-17.

Швець, Людмила "Як добре те, що смерті не боюсь я" Василя Стуса: сучасна інтерпретація / Людмила Швець // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 5. – С. 28-30.
Новини

2020-12-31
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка виграла і освоїла грант від Українського культурного фонду за програмою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка». Завдяки інституційній підтримці вдалось розв'язати найгострішу проблему - відновлення функціонування підвального приміщення бібліотеки, де розташовано частину книгосховища. Підвальне приміщення було затоплене грунтовими водами після сильних дощів в червні 2020 року. Впродовж карантину бібліотека вже використала всі передбачені для забезпечення відповідного санітарного стану кошти, тому інституційна підтримка допомогла відновити функціонування книгосховища. Завдяки гранту було придбано: нові стелажі, осушувач повітря, насос для відкачування води, подовжувач та засоби дезинфекції.