Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5853
2021-04-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9907
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Малий та середній бізнес в Україні Ф. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-19

Добрий день! До вашої уваги наступна література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

334(477.87)
Г 13
Газуда, М. В. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва : монографія / М. В. Газуда, Н. Ю. Волощук; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. ін-т підприємництва вищ. навч. закл. Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2017. – 252 c.

65.9(4УКР)229
Д 75
Дроб’язко, С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / С. І. Дроб’язко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за заг. ред. П. Й. Атамас. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. -416 c.

65.9(4УКР)29
К38
Кизим, М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 328 c.

65.9(4УКР)29
М 19
Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону : монографія / В. П. Мікловда [и др.]; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтав. ун-т екононіки і торгівлі. -Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. – 200 c.

65.9(4УКР)29
П 32
Підприємництво та менеджмент малого бізнесу : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"; за заг. ред.: В. П. Мікловда, К. Калантаридіс. -Ужгород: Говерла, 2011. – 296 c.

Бачинська, Катерина. На ”свободу” з чистою совістю : малий і середній український бізнес потроху оговтується після локдауну / К. Бачинська // Україна молода. – 2021. – 26 січ. (№5). – С. 3.

Бєлоусов, Ярослав Ігорович. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Ярослав Ігорович Бєлоусов, Любов Іванівна Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 12. – С. 26-29.

Бортніков, Геннадій. Фінансова підтримка кредитування малого та середнього бізнесу за допомогою державних гарантій / Г. П. Бортніков // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 75-90.

Васильців, Т. Г. Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак // Регіональна економіка. – 2019. – № 3. – С. 49-59.

Гриневська, Поліна. ”Персональна” підтримка малого і середнього ресторанного бізнесу / П. Гриневська // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – 16 груд. (№ 116). – С. 18.

Громов, Олег. Відсотки за позиками можна знижувати : завдяки новій урядовій програмі незабаром представники малого та середнього бізнесу отримуватимуть дешеві та відносно довгі кредити / О. Громов // Урядовий кур’єр. – 2020. – 21 січ.(№ 11). – С. 4.

Дубровик-Рохова, Алла. Хто не дає хабарів? : 87, 6% представників малого та середнього бізнесу відповіли, що не вдавались до корупції за останній рік / А. Дубровик-Рохова // День. – 2021. – 26-27 лют. (№ 34-35). – С. 10.

Іващенко, Алла Григорівна. Сучасний стан, діюча практика та умови банківського кредитування малого та середнього підприємництва України / Алла Григорівна Іващенко, Оксана Олегівна Школенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 5. – С. 10-18.

Крамар, Олександр. Велика імітація : як "слуги" провалили програму стимулювання інвестицій та розвитку малого підприємництва / О. Крамар // Український тиждень. – 2021. – № 12. – С. 16-17.

Лукашова, Л. В. Імперативи розвитку малого підприємництва в Україні / Л. В. Лукашова // Економіка України : Науковий журнал / М-во економіки України, М-во фінансів України та НАН України. – 2018. – № 9. – С. 112-122.

Мацегора, Катерина. Малий і середній бізнес мають чітку перспективу / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – 2017. – 25 трав. – С. 1-2.

Пукало, О. П. Динаміка розвитку малого підприємництва / О. П. Пукало // Держава та регіони. – 2017. – № 6. – С. 83-87.

Смолінський, Валентин Броніславович. Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні / Валентин Броніславович Смолінський // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 30-32.

105 мільйонів євро на реформи і малий бізнес // Урядовий кур’єр. – 2020. – 17 лип. (№ 136). – С. 2.

Хусід, Андрій. Доступні кредити для малого бізнесу: кому журавель у небі, а кому синиця в руки / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 14. – С. 7-10.


2021-04-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9906
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Баранчиков, Сергій. Унікальна закарпатська "Гармонія" завершила 22-й літній сезон [Текст] : [літ. табір для творчо обдар. дітей у с-щі Чинадійово Мукачів. р-ну] / С. Баранчиков // Новини Закарпаття. - 2013. - 30 лип. - С. 3. Як я можу зн Марина
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-04-12

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання. Звертатись у Відділ краєзнавства (ІІI поверх).
2021-04-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9905
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи можу отримати УДК для власної статті в умовах локдауну? Якщо так, то куди можу звернутись? Андрій
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-13

Добрий день! Бібліотека вже працює за звичним графіком. Звертайтесь у Відділ Каталогізування (І поверх), тел. 2-97-11.
2021-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9902
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Освіта м. Рівне та Рівненського району періоду 1861-1921 рр. Софія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-05

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

74.03(4УКР)
І 90
Історія загальної освіти: Метод. вид.: навч. посіб. / Упоряд. Б. Ґабода. – Ужгород: ПоліПрінт, 2006. – 264 c.

9(С2)
И 90
Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Ровенcька область [Текст] / редкол.: А. В. Мяловицький, Н. А. Баєва [та ін.]. – 1973. – 656 с.

37:93(477)
Л93
Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О. О.Любар, М. Г.Стельмахович, Д. Т.Федоренко; За ред. О. О. Любар. – К.: Знання, 2003. – 450 с.

74.03(4ПОЛ)
Р67
Роллє, М. Афіни Волинські : нарис з історії освіти у Польщі / М. Роллє ; упоряд. В. Короткий ; вступ. сл. В. Короткий. – Репр. відтворення вид. 1923 року. – К.: Либідь, 2007. -310 c.

74.03(4УКР)
С 40
Сірополко, С. О. Історія освіти в Україні / С. О. Сірополко ; підгот. Ю. Вільчинський. – 2-е вид. – Львів: Афіша, 2001. – 664 с.

Петрук, Л. П. Історичні аспекти становлення та розвитку національної системии освіти і виховання в Україні / Л. П. Петрук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. записки Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. Вип. 21 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол.: Р. М. Постоловський, Л. О. Шелюк, С. С. Троян [та ін.]. – Рівне: Видавець О. Зень. – 2011. – C. 167-175.

2021-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9903
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Назви осіб у середньополіських говірках: семантика і словотвір Таїсія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-05

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

81.411.1
Г57
Говірка села Машеве Чорнобильського району / Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій [та ін.]; відп. ред. Москаленко Л. А. – К. : Довіра. – 2003
Ч. 1 : Тексти / уклад.: Ю. І. Бідношия ; Л. В. Дика ; передм. Р. А. Омеляшко. – 2003. – 456 c.

81.411.1
Г57
Говірка села Машеве Чорнобильського району / Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій [та ін.]; відп. ред. Москаленко Л. А. – К. : Довіра. – 2003
Ч. 3 : Матеріали до Лексичного атласу української мови / уклад.: Ю. І. Бідношия [та ін.]. -2003. – 232 c.

81.411.1
Г57
Говірка села Машеве Чорнобильського району / Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій [та ін.]; відп. ред.: Москаленко Л.А. ; Р. А. Омеляшко. – К. : Центр захисту культ. спадщини від надз. ситуацій. – 2003
Ч. 4 : Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / уклад.: Ю. І. Бідношия [та ін.]. -2005. – 704 c.

81.411.1
Г 57
Говірки чорнобильської зони: тексти / упоряд.: П. Ю. Гриценко , Н. П. Прилипко, О. А. Малахівська та ін. – К. : Довіра, 1996. – 360 с.

Москаленко, Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони / Л. А. Москаленко // Мовознавство. – 2019. – № 3. – C. 56-71.

Семенова, О. В. Діалектологічні дослідження українсько-білоруського Полісся: історіографічний аспект / О. В. Семенова // Народна творчість та етнологія. – 2019. – N 5. – C. 44-50.

Холодьон, О. Розвиток семантики дієслів у східнополіських говірках / О. Холодьон // Українська мова. – 2017. – № 1. – C. 114-126.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5

2021-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9904
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Назви осіб в українській літературній мові як об'єкт лінгвістичного аналізу Таїсія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-04-05

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

65.24
Г 59
Годована, М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / М. П. Годована; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – К.: Наукова думка, 2009. – 176 c.

Білоусенко, П. І. Зіставна характеристика суфіксів -ин-(а) та -чин-(а) /- щин – (а) в історії української мови (номени живої природи) / П. І. Білоусенко // Українська мова. – 2019. – № 2. – C. 3-20.

Ковтун, А. Назви духовних осіб в українській художній прозі / А. Ковтун // Дивослово . -2005. – №12. – C. 48-51.

Минка, Д. Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові / Дарія Минка // Українська мова і література в школах України. -2020. – № 5. – C. 29-33.

Стишов, О. А. Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) / О. А. Стишов // Мовознавство. – 2013. – № 1. – С.20-29.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5

2021-03-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9901
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: методи надання послуги соціальної реабілітації Ольга Пастух
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-31

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)304.2
Д70
Доступність середовища для життєдіяльності інвалідів та інших маломобільних груп населення : (витяги з законодавчих та нормат. док.) / Закарпат. регіон. центр соц.-трудової реабілітації та проф. орієнтації "Вибір"; уклад. Л. Й. Пчолинська ; відп. за вип. В. М. Марко. -Ужгород: Патент, 2009. – 64 c. : a-іл.

65.9(4УКР)27
З-41
Збірник державних стандартів соціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю / М-во праці та соц. політики України, Всеукр. громад. орг. "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю"; розробники док. : Р. Кравченко ; Д. Бондар [та ін.]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 92 c.

65.27
Л 84
Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К.: Каравела, 2009. – 368 c.

364
Н 17
Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи : матеріали доп. та повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 25 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]; за ред.: О. П. Бартош, С. Литвинова [та ін.] ; відп. за вип. О. П. Бартош. – Ужгород: РІК-У, 2020. – 110 c.

74.6
П 48
Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей : метод. матеріали для спеціалістів / Є. В. Дубровська, О. Грачова, М. К. Алєксєєнко; Жіноч. консорціум України. – К.: СП "Інтертехнодрук", 2009. – 40 c. : a-іл. – (Проект "Покращення реабілітаційного простору дитячих закладів").

159.98
П 86
Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту : метод. рек. / В. О. Васютинський [та ін.] ; за наук. ред. Л. М. Коробка; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 52 c.

65.9(4УКР)27
С 69
Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько [та ін.] ; за заг. ред.: І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка [та ін.], Христ. дит. фонд. -Вид. 2-е, переробл. та допов. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 256 c.

159.98
С 69
Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практ. посіб. / Т. М. Титаренко, Ю. Д. Гундертайло [та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 220 c.

316.6
С 73
Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : метод. рек. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2017. – 80 c.

74.6
Ш 37
Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / З. М. Шевців. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 248 c.

Андріяшевська, Марина. Сучасний зарубіжний досвід у сфері соціальної реабілітації дітей – жертв кримінальних злочинів / Марина Андріяшевська // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 10. – С. 190-194.

Грубляк, В. Т. Особливості реабілітації клієнтів з психосоматичними розладами, які мають рухові порушення / В. Т. Грубляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 49-51.

Губенко, О. В. Творча діяльність як фактор реабілітації дітей, що зазнали насильства в сім‘ї та мають затримки розумової діяльності / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 29-33.

Зайцева, Олена. "Хочеться, щоб центри спорту людей з інвалідністю були в кожному місці, селищі, районі" / Н. Біловицька ; інт-ю О. Зайцева // Урядовий кур’єр. – 2016. – 9 листоп. – С. 6.

Іваночко, Оксана Олегівна. Цільове призначення соціального обслуговування громадян в Україні / О. О. Іваночко // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 342-347.

Костенко, О. Реабілітація – справа загальнонаціональна / О. Костенко // Соціальний захист. – 2005. – №9. – С. 14-16.

Кузько, Т. Х. Реабілітація творчістю / Т. Х. Кузько // Соціальний захист. – 2010. – № 12. – С. 43-44.

Клещерова, І. М. Основні напрямки роботи психолога з матерями дітей з органічним ураженням ЦНС в умовах дитячих реабілітаційних закладів / І. М. Клещерова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 53-55.

Позднякова-Кирбят’єва, Е. Г. Взаємозв’язок соціального призначення та планування території реабілітаційного парку / Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва // Грані. – 2018. – № 7 (Т. 21). – С. 53-62.

Суворова, Наталія. Психолог в училищі соціальної реабілітації : особливості роботи / Н. Суворова // Психолог. – 2013. – № 24. – С. 39-49.

Турчанова Т.М. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які знаходяться у місцях попереднього утримання, засобами освіти / Т.М. Турчанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 55-57.

Цирфа, Юлія. Покарання чи соціальна реабілітація? / Юлія Цирфа // Віче. – 2012. – № 21. – С. 24-25.

Чічкань, Марія. Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект / Марія Чічкань // Юридична Україна. – 2013. – № 6. – С. 82-86.


2021-03-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9900
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: твори В.О.Яворівського і література про життя та діяльність. Щиро вдячна Злата Лихтей
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-30

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

84(4УКР)6
Я 22
Яворівський, В. О. Вибране / В. О. Яворівський ; передм. П. А. Загребельний. – К.: Укр. письм., 2009. – 704 c. : c-портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – (Програма "Українська книга").

84(4УКР)6
Я 22
Яворівський, В. О. День переможених : повісті, новели / В.О. Яворівський. – Львів: Піраміда, 2004. – 280 c.

84(4УКР)6
Я 22
Яворівський, В. О. Марія з полином наприкінці століття : роман / В. О. Яворівський. – Х.: Фоліо, 2016. – 206 c.

84(4УКР)6
Я 22
Яворівський, В. О. Перед тим, як жити : повісті, новели, оповідання / В. О. Яворівський ; ред. В. Коломієць ; худ. О. Яцун. – К.: Укр. письменник, 2001. – 286 с.

66.3(4УКР)
Я22
Яворівський, В. О. Що ж ми за народ такий?.. : публіцистика / В.О. Яворівський. – К.: Укр. письменник, 2002. – 352 с. :a-іл.

Войтюк, Л. Катерина Білокур очима Володимира Яворівського : Урок – літературно-мистецьке дослідження з елементами інсценізації / Л. Войтюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – C. 22-27.

Ганущак-Світлична, Г. Володимир Яворівський : "Слово не має кордонів" / Г. Ганущак – Світлична // Всесвіт. – 2007. – № 1-2. – С. 155-156.

Голобородько, Я. У фреймі актуального словофакту : (Про нову книжку Володимира Яворівського "День переможених") / Я. Голобородько // Слово і час . – 2005. – №5. – С. 49-52.

Горячок, І. Шкільна лекція як ефективний метод вивчення публіцистики у старших класах / І. Горячок // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 7. – С. 22-25.

Грабовський, В. Та не однаково мені! : нотатки на берегах тетралогії Володимира Яворівського "Що ж ми за народ такий?.." / В. Грабовський // Літературна Україна. – 2011. – 5 трав. (№ 18). – C. 8-9.

Двуличанська, О. Метафоричність як поле вираження світоглядних позицій В. Яворівського (на прикладі малої прози письменника) / Олена Двуличанська // Слово і час. – 2011. – № 11. – C. 98-103.

Двуличанська, О. "Що ж ми за народ такий ?.." : рецензія / О. Двуличанська // Київ. – 2011. – № 6. – C. 180-182.

Другий Міжнародний письменницький форум "Слово без кордонів " : Володимир Яворівський, – Бірута Йонушкайте, – Раде Сіян. – Николай Петев. Перемога без термінів давності. // Всесвіт. – 2009. – № 1-2. – С. 128-136.

Осадчук, П. "Я не вивчав життя. Воно вивчило мене..." : Штрихи до портрету В. Яворівського. / П. Осадчук // Літературна Україна. – 2002. – 17 жовт. – С. 6.

Родик, К. Портретист: уміння вчитися / К. Родик // Україна молода. – 2021. – 10 лют. (№ 12). – C. 11.

Яворівський, В. Григір / В. Яворівський // Кур`єр Кривбасу. – 2012. – № 271-272-273. – C. 331-354.

Яворівський, В. "Література і політика не сумісні, однак я мирю їх між собою"/ В. Яворівський // Урядовий кур’єр. – 2016. – 14 трав. – C. 6.

Яворівський, В. Ми – із батярів / Володимир Яворівський // Дзвін. – 2019. – № 5. – C. 172-176.

Яворівський, В. Найдовша ніч Президента : повість / В. Яворівський // Київ. – 2011. – № 6. – C. 28-68.

Якубовська, М. Зрозуміти, щоб іти далі... (Літературний портрет Володимира Яворівського) / М. Якубовська // У дзеркалі слова: есеї про сучасну українську літературу. – Лівів: Каменяр. – 2005. – C. 86-109.

2021-03-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9899
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інклюзивна освіта Василь Миколайович
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-29

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Бараненко, Людмила. Абетка порозуміння : найкраща вчителька інклюзивного класу в Україні пояснює специфіку роботи з особливими дітьми / Л. Бараненко // День. – 2019. – 7-8 черв. (№ 99-100). – С. 10.

Безлюдний, Олександр. Наш пріоритет – інклюзивний університет : навчальні заклади зобов’язані створити людям з особливими потребами рівні умови доступу до вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я / О. Безлюдний // Урядовий кур’єр. – 2019. – 17 жовт. (№ 198). – С. 7.

Білоус, Валентина. Освітянська книгозбірня – територія інклюзивного простору / Валентина Білоус // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 17-20.

Брусенський, Олександр. Освіта для "інклюзивних" дітей / О. Брусенський // Демократична Україна. – 2019. – 15 лют.(№7). – С. 10.

Галаур, Володимир. Інклюзивна освіта : харківський досвід / В. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2019. – 31 серп. (№ 166). – С. 4.

Головіна, Ольга. Інклюзія – шанс для всіх / О. Головіна // Освіта. – 2018. – № 44-46. – С. 5.

Голодрига, Юлія. Освіта для особливих дітей : батьки кажуть, що інклюзивне навчання має чимало слабких сторін. Обговорюємо з експертами основні проблеми / Ю. Голодрига // Експрес. – 2019. – 21-28 лют.(№ 8). – С. 13.

Давиденко, Оксана. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти / О. Давиденко // Психолог. – 2018. – № 9-10. – С. 74-95.

Колупаєва, А. А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 57-63.

Кощенко, Олена. Інклюзивні групи в дитсадках : освіта / О. Кощенко // Сільські вісті. – 2019. – 23 серп.(№ 67). – С. 2.

Миськів, Леся. До проблеми визначення поняття "інклюзивна освіта" / Леся Миськів // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 2. – С. 220-224.

Миськів, Леся. Поняття системи державних органів як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в Україні / Леся Миськів // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 4. – С. 163-167.

Олешко, Л. Д. Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л. Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 12. – С. 7-8.

Таланчук, Ірина. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики від університету "Україна" / І. Таланчук // Голос України. – 2020. – 18 груд. (№ 235). – С. 9.

Цвікова, Наталія. Як організувати інклюзивне навчання в системі позашкільної освіти? : рекомендації / Н. Цвікова // Освіта. – 2020. – 5-12 лют. (№ 5-6). – С. 6.

Шавульська, Людмила. Повір у себе та допоможи повірити іншому : соціалізація дітей з особливими потребами / Л. Шавульська, Н. Гриняєва // Трудове навчання. – 2016. – № 6. – С. 61-71.

Шамрай, О. В. Індивідуальні консультації як фактор підготовки педагогів-дошкільників до роботи в умовах інклюзії / О. В. Шамрай // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 3. – С. 54-55.

Шевкун, Марія. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів для дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. – 2018. – № 11-12. – С. 78-97.

Юрченко, Михайло. Відтепер усі знають, що таке інклюзив : Європейський вибір ставить перед суспільством нові цивілізаційні вимоги / М. Юрченко // Урядовий кур`єр. – 2017. – 6 лип. – С. 2.

2021-03-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9893
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: книга Тетяни Літераті «Втрачений Ужгород». Чи є вона у Вас. Дякую Олексій
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2021-03-24

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання. Звертатись у Відділ краєзнавства (ІІI поверх).
2021-03-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9894
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить, як можна визначити індекс УДК для статті в бібліотеці під час локдауну? Василина Палинчак-Кутузова
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-25

Добрий день! По цьому питанню звертайтесь за телефоном: 2-97-11 (ВІДДІЛ КАТАЛОГІЗУВАННЯ).
2021-03-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9896
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:література, бажано електронні ресурси до курсової роботи на тему: "Управління земельними ресурсами в Україні". Буду дуже вдячний! Євген
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-25

2021-03-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9898
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література на тему: Віртуальна довідково-бібліографічна служба як складова частина інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки. Дякую! Тетяна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-25

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

027(477.87)
В 43
Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки = Using web technology instruments as a basis for expanding library online services in the creation of the modern library image : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка; редкол.: М. М. Медвідь, В. В. Воробець [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Медвідь. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші , 2019. – 204 c.

78.36
Е 50
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія/ О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2011. – 248 c.

78.34
Л 68
Лобузіна, К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / К. В. Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012 .- 252 c.

78.38(4УКР)
П 80
Прокопенко, Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: Ліра-К, 2015. – 220 c.

Богун, Н. Г. Назустріч користувачам: віртуальна довідка в комунікаційному середовищі / Н. Г. Богун // Бібліотечна планета. – 2013. – № 4. – С. 9-11.

Бондаренко, В. Бібліотечне дистанційне обслуговування : розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет- технологій / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 351-362.

Довгань, Олексій. Функціонування інформації в контексті діяльності служби "Віртуальна бібліографічна довідка" – об'єднаного проекту освітянських бібліотек / Олексій Довгань // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 21-24.

Ісаєнко, О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі / О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 139-147.

Ісаєнко, Олександр. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 11. – С. 16-20.

Каліберда, Н. Ефективність роботи онлайн-сервісу "віртуальна довідка" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Н. Каліберда, Є. Корнілова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 38. – С. 246-263.

Маслова, Марина. Віртуальний довідковий сервіс: досвід Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки / Марина Маслова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 10-13.

Постельжук, Олена. "Віртуальна довідкова служба" як інструмент задоволення інформаційних потреб користувачів : Розділ II. / О. Постельжук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 455-466.

Пригорницька, Оксана. Віртуальна довідкова служба як форма дистанційного обслуговування користувачів / О. Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 36. – С. 336-344.

Романуха З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 7. – С. 30-33.

Романуха, Зоя. Організація роботи віртуальних довідкових служб у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України : Розділ II. / З. Романуха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. – С. 327-338.

Смоляр, І. Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах дистанційного сервісу / Інесса Смоляр, Леся Туровська // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 3. – C. 17-20.

Юхневич, Ю. Віртуальна професійна довідка: моніторинг, висновки / Ю. Юхневич // "Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки": матеріали III Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р./ М-во культури України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; уклад. О. В. Зозуля. – К. : [б.и.], 2011. – С. 115-120.

2021-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9892
Добрий день! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Роль бібліотеки як інформаційного центру громади. Заздалегідь дякую. Галабурда Інна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-23

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Амельченко, Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування / Юліана Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – C. 13-15.

Бібліотека і громада: партнерство в інформаційному суспільстві // Інноваційна діяльність бібліотек в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень суспільства: матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2011 р. : тези доп. / Упр. культури і туризму Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’ян. Кирила і Мефодія, Дніпропетр. бібл. асоц. ; упоряд. Т. О. Абраїмова ; відп. за вип. Н. М. Тітова. – Дніпропетровськ: [б. и.]. – 2012. – C. 49-53.

Бібліотеки в ситемі соціальних інформаційних комунікацій сучасності : розділ 1. // Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – C. 7-28.

Блог НБУ ім. Ярослава Мудрого "Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади" / підгот. текст С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2017. – N 2. – C. 13.

Богза, Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади/ Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. – 2011. – № 4. – C. 18-21

Жайворонок, Т. Громада – бібліотека – діти: напрацювання на шляху створення нового образу публічної бібліотеки / Тетяна Жайворонок, Тетяна Нахова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – C. 41-43.

Зніщенко, М. Об’єднані територіальні громади та їх вплив на формування інноваційних бібліотечних процесів в Україні (за матеріалами Х науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу") : бібліотечні форуми, конференції / М. Зніщенко, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 3. – C. 43-45.

Кабаренкова, Є. Бібліотека як універсальний інформаційно-комунікаційний центр поширення правових знань серед місцевої громади : розділ 2 / Є. Кабаренкова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 52. – C. 162-181.

Каращук, О. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі : розділ 3. / О. Каращук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 596-610.

Ковальчук, С. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в контексті регіональної стратегії "Культура. Творча громада" : інтерв'ю з Н. Г. Першиною, начальником управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації / С. Ковальчук, Н. Г. Першина // Бібліотечна планета. – 2017. – N 4. – C. 10.

Люблянська, О. Бібліотека як міст культурної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади / О. Люблянська // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – C. 2-5.

Палеха, Ю. І.Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності / Ю. І. Палеха // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – C. 29-31.

Пальчук, В. Бібліотека як інформаційна складова процесу формування громадянської єдності в Україні : розділ 4./ В. Пальчук // Пальчук, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади. – К.: Нац. Акад. наук України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – C. 204-254.

Розколупа, Н. І. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2017. – N 2. – C. 6.

Розколупа, Н. І. Районні бібліотеки і реформа децентралізації / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2017. – N 4. – C. 6.

Синиця, Н. М. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах ОТГ / Н. Синиця // Бібліотечна планета. – 2017. – N 4. – C. 8.

Чернявська, Л. Бібліотечні установи як центри гендерної просвіти громадян в інформаційному суспільстві : розділ 1 / Л. Чернявська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 64-80.


2021-03-19 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9891
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить книга "Танок драконів. Пісня льоду й полум’я. Книга п’ята." Людмила
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-03-22

Добрий день! У фондах бібліотеки є потрібне вам видання. Звертатись у Відділ художньої літератури (ІІ поверх):

821.111(73)
М 29
Мартін, Джордж. Пісня льоду й полум'я : [фантаст. сага] / Д. Р. Р. Мартін : КМ-Букс. - 2015
Кн. 5 : Танок драконів : роман пер. з англ. Н. Тисовська. - 2018. - 1152 c. :a-іл.

Новини

2021-12-06

Для вас нові надходження літераутри до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2021-12-06

У Відділі обслуговування користувачів вас чекають нові і цікаві книжки.

2021-12-03

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Волонтерство - нова форма громадянської активності в Україні".

2021-11-30

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Подія, що змінила долю України", присвячена 30-ій річниці Всеукраїнського референдуму.