Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5712
2020-05-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9773
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми:" ПЛАВАННЯ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПЛАВАННЯМ". Дякую! Влад
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-05-14

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

75.7 Г52
Глазирін, І. Д. Плавання : навч. посіб. / І. Д.Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502 c.

74.26 И 75
Йосипчук, В. В. Наука з початкового навчання плаванню учнів молодших та старших класів : Допоміжні засоби та вправи для початкового навчання плаванню у басейнах і на відкритих водоймах / В.В. Йосипчук. – Львів, 2004. – 146 c.

615.89 Т 67
Триняк, Н. Г. Управление дыханием и здоровье / Н. Г. Триняк. – К.: Здоровья, 1991. – 160 c.

Жебровський, Б. М. Інструктивно-методичні матеріали "Вимоги безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів" / Б. М. Жебровський // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 10. – С. 7-10.

Ковальчук, Ю. Г. Рекомендації щодо поведінки на водних об’єктах у літній період / Ю. Г. Ковальчук // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 7. – С. 22.

Кудрявець, Денис. Техніка плавання кролем / Д. Кудрявець // Здоров’я та фізична культура. – 2015. – № 6. – С. 13-19.

Кудрявець, Денис. Техніка плавання брасом / Д. Кудрявець, М. Мороз // Здоров’я та фізична культура. – 2015. – № 6. – С. 20-26.

Кудрявць, Денис. Підготовка до занять та методика навчання / Д. Кудрявць, М. Мороз // Здоров’я та фізична культура. – 2015. – № 6. – С. 5-12.

Масленникова, О. В. Заняття з тонкопольової фізичної культури "Здоровий дух - здорове тіло!" / О. В. Масленникова // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 2. – С. 25-28.

Организация обучения плаванию : в помощь воспитателю // Позакласний час. – 2010.- № 5. – С. 39-46.

Плавання: стилі і назви / За матеріалами Інтернет // Урок української. – 2008. – №1/2. – С. 58.

Правила змагань із плавання (затверджено рішенням Президії Федерації плавання України від 06.10.2015 року) // Фізичне виховання в школах України. – 2019. – № 6. – С. 1-16 (Дод.).

Ромащенко, Володимир. Як навчити дітей плавати : методичні рекомендації / В. Ромащенко // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – № 13. – С. 11-22.

Сливінська, Інна. М’язові судоми (спазми) при плаванні / І. Сливінська // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 7. – С. 5.

Степанюк, Сергій. Як уникнути трагедії на воді : абетка безпеки / С. Степанюк // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 9. – С. 34.

Треніна, А. С. Профілактика утоплення : абетка безпеки / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 7. – С. 34.

Треніна А. С. Судоми у воді : основи здоров’я / А. С. Треніна // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 6. – С. 5.

Щодо навчання плаванню : Лист МОН МС України № 1/9-209 від 22 березня 2013 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К. : Плеяди, 2013. – № 5. – С. 7.2020-05-11 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9774
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: публікації д-ра медицини, громадського діяча Закарпаття (період Карпатської України" Миколи Різдорфера - його публікації "Буркути Рахівщини" та ін. або будь-які статті, спогади про нього. Дякую. Галина
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-05-14

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

К 0д В 68
Микола Різдорфер // Волощук , М. Рахівщини славні імена / О. Масляник. – Львів : Тиса, 2016. – С. 107 : портр.

61-051(477.87) З-18
Різдорфер Микола : (*1901) // Закарпаття в енциклопедії українознавства. – Ужгород : Ґражда, 2003. – ТТ. 1-11. – С. 147.

К 0 К 17
Вакула, Наталія. Микола Різдорфер : [115-річчя від дня народж. лікаря, дослідника в галузі бальнеології, екології довкілля соц. та страх. медицини у Сваляві ] / Н. Вакула // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2016 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – С. 363-368.

61-051(477.87) У 33
Куля, Федір. Микола Різдорфер: лікар-геронтолог, соціолог і громадський діяч на Закарпатті в 30-ті роки XX ст. / Ф. Куля, Я. Куля, Н. Вакула // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія, 2004. – Вип. 10. – С. 154-157.
***
Довганич, Омелян. Посли (депутати) першого сойму Карпатської України. Різдорфер Микола : [окружний лікар м. Свалява] / О. Довганич // Європа-Центр. – 2008. – № 4 (24) груд. – С. 32-33.

Куля, Федір Андрійович. Мудрий доктор Різдорфер / Ф. А. Куля // Зелені Карпати. – 2005. – № 1-2. – С. 79-80. – Бібліогр. наприкінці ст.2020-05-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9772
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему «Візантійська імперія в другій половині VII - початку VIII століть". Щиро дякую! Анна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-05-14

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

63.3(0)4 Б 20
Балух, Василь Олексійович. Історія середніх віків : у 2 т. : навч. посіб. / Василь Олексійович Балух, Віктор Петрович Коцур. – Чернівці : Наші книги. -2009
Т. 1 : Раннє Середньовіччя. – 2009. – 496 c. :a-іл. – Бібліогр.: с. 442-468.

63.3(0)4 Б 20
Балух, Василь Олексійович. Історія середніх віків : у 2 т. : навч. посіб. / Василь Олексійович Балух, Віктор Петрович Коцур. – Чернівці : Наші книги. – 2009
Т. 2 : Високе і пізнє Середньовіччя. – 2010. – 616 c. :a-іл.

9(И)1 И 90
История Византии : в 3 т. / Акад. наук СССР ; редкол.: С. Д. Сказкин, В. Н. Лазарев [и др.]. – М. : Наука, 1967.

9 К 13
Каждан, Александр Петрович. Очерки истории Византии и южных славян : пособие для учителей / А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин ; отв. ред. З. В. Удальцова. – М. : Учпедгиз, 1958. – 328 с.

63.3(0) К 93
Курбатов, Георгий Львович. История Византии (от античности к феодализму) : учеб. пособие для вузов по спец. "История" / Г. Л. Курбатов. – М. : Высшая шк., 1984. – 208 с. : ил.

9(3) К 93
Курбатов, Георгий Львович. Основные проблемы внутреннего развития византийского города в ІV-VІІ вв. (конец античного города в Византии) : научное издание / Г. Л. Курбатов ; Ленингр. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. – 220 с.

9 К 93
Курбатов, Георгий Львович. Ранневизантийский город : (антиохия в ІV в.) : [монография] / Г. Л. Курбатов ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 288 с

9(И)1 Л 64
Литаврин, Геннадий Григорьевич. Как жили византийцы / Г. Г. Литаврин ; Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1974. – 192 с.

63.3(0)3 М 91
Мустафін, О. Р. Справжня історія Стародавнього світу / О. Р. Мустафін. – Х.: Бібколектор, 2013. – 352 c. : a-кол.іл.

63.3(0)4 О-78
Остроґорський, Г. Історія Візантії / Г. Остроґорський ; пер. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2002. – 608 с.

63.3(0)4 П 32
Пигулевская, Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII векав / Н. В. Пигулевская; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1946. – 292 c.

63.3(0)3 С 76
Становление и развитие раннеклассовых обществ (город и государство) : [монография] / Ленингр. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова ; под ред.: Г. Л. Курбатов, Э. Д. Фролов, И. Я. Фроянов. – Л. : Изд- во ЛГУ, 1986. – 336 с.

63.3(0)4 У-28
Удальцова, Зинаида Владимировна. Византийская империя / З. В. Удальцова ; отв. ред. Е. В. Гутнова ; Акад. наук СССР. – М. : Наука, 1988. – 289 с.

930.85(100)(091)(075) Ш 39
Шейко, В.М. Історія художньої культури : Візантія. Арабо-мусульманський світ. Китай. Японія: підручник / В.М. Шейко ; О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко; Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК , 2001. – 182 с. :a-іл.

Бутакова, Елена. Андроник I Комнин: "Венец бесплодный" / Е. Бутакова // Личности. – 2017. – № 7. – С. 22-35.

Гайданка, Євгеній Іванович. Історична роль мирної угоди між Візантією та Руссю (860 р.) для подальшого розвитку вітчизняних соціально-політичних інститутів [Текст] / Є. І. Гайданка // 1150-річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії в Києві): духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина : монографія / за ред. архім. Віктора (Бедь В. В.), М. І. Обушного. – Ужгород : Патент, 2013. – С. 204-210.

Дмитренко, Владимир. Юстиниан I Великий: Восстановитель / В. Дмитренко // Личности. – 2016. – № 3(91). – С. 86-101.

Загнітко,Я. Особливості торговельних прав у Візантії (за книгою Епарха) / Я. Загнітко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 91-93.

Сорочан, К. С. Про ювелірів та їхню спеціалізацію в Візантії УІ-ІХ ст. / К. С. Сорочан // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2013. – № 1. – С. 85-96.2020-04-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9731
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Ужгородський музичний коледж ім.Д.Задора має на меті опублікувати збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Для цього нам необхідно отримати УДК та ББК. Як це можна зробити? Тетяна Росул
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2020-05-03

Добрий день.
Так у нашій бібліотеці Ви можете отримати таку послугу. Зверніться будь ласка у ВІДДІЛ КАТАЛОГІЗУВАННЯ.
просп. Свободи, 16, І поверх
тел.: (03122) 23982

2020-03-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9729
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Підкажіть, будь ласка, які у вашій бібліотеці є довідники з історії адміністративно-територіального поділу Закарпатської області? Олександр
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-04-03


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

К 26.8 Г 47
Гілецька, Н. В. Мій рідний край : (природа Закарпаття) / Н. В. Гілецька . – 2-ге вид., випр. – Ужгород : Патент, 1995. – 118 с. : іл.

К 26.8 Д44
Діброва, О. Закарпатська область : географіч. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. –К. : Радян. шк., 1967. – 123 с.

К65 З18
Закарпатська область : довід. адміністрат.-територ. поділу на 1 квіт. 1968. – Ужгород : Карпати , 1968. – 88 с.

К 65 З 18
Закарпатська область : довід. адміністрат.-територ. поділу на 1 черв. 1996 р. – Ужгород : Закарпаття, 1996. – 116 с. : табл., карти.

К 26.18 З18
Закарпатська область : політико-адміністрат. карта. – К. : Логос, 2006. – карта а.


К 26.8 З-18
Закарпатська область : (короткий довід.) – Ужгород : Книжк.-журн. та газет. вид-во, 1947.– 106 с. : фото.

26.890(4УКР) П50
Політико-адміністративний атлас України [Карты] : атлас. – К. : Картографія, 2006. – 120 с. : карти.

К 63.3 Ф 32
Федака, С. Населені пункти і райони Закарпаття : іст.-геогр. довід. / С. Д. Федака ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Ліра, 2014. – 264 с.
2020-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9728
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Петровці М.М. Корисні копалини Закарпаття. - Ужгород: Патент, 2001. - 222 с. Корчинська Ж.
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-03-23

Доброго дня! Так, таке видання є в наявності відділу краєзнавства бібліотеки. Але наразі, у зв’язку з карантином, бібліотека не обслуговує користувачів!
2020-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9725
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Головне управління статистики у Закарпатській області. Статистичний щорічник Закарпаття за 2012 рік. –– Ужгород, 2013. Корчинська Ж.
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-03-23

Доброго дня! Це видання можете знайти у відділі краєзнавства. Але наразі, у зв’язку з карантином, бібліотека не обслуговує користувачів!
2020-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9726
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Статистичний щорічник Закарпаття за 2015 рік. –– Ужгород, 2016 Корчинська Ж.
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-03-23

Доброго дня! Так, таке видання є в наявності відділу краєзнавства бібліотеки. Але наразі, у зв’язку з карантином, бібліотека не обслуговує користувачів!
2020-03-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9727
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Петровці М.М. Корисні копалини Закарпаття. - Ужгород: Патент, 2001. - 222 с. Корчинська Ж.
2020-03-08 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=7789
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література з мовознавства написання не з прикметниками. Дякую Лавришинець Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-03-11

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

811.161.2 Н 73
Новий український правопис : [навч. посіб.]. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 284 c.

81.411.1 П 69
Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита [та ін.]. – К.: Центр учб. літ., 2014. – 396 c.

81.411.1 С 91
Сучасний український правопис : [теорія, практика] / уклад. О. Г. Попко. – Х.: Весна: ФОП Співак Т. К., 2010. – 192 c. :z-табл. – (Практичний довідник).

81.411.1 Т 69
Тріщук, О. В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі/ О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: НТУУ "КПІ", 2016. – 164 c.

81.411.1 У-45
Український правопис / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови; ред.: Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча. – К.: Наук. думка, 2015. – 288 c.

811.161.2 Ш 66
Шкільний словник труднощів української мови : [близько 4 000 слів] / авт.-уклад. О. В. Підгайна. – Харків: Країна мрій™, 2012. – 80 c.

Ажнюк, Б. Про нову редакцію (проект) українського правопису / Б. Ажнюк, М. Стріха // Літературна Україна. – 2018. – 23 серп. – C. 7.

Віцюк, А. Історичні витоки розвитку українського правопису / Алла Віцюк // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 1. – C. 18-21.

Водясова, Валентина. Написання не з прикметниками : 6-й клас / В. Водясова // Українська мова та література. – 2012. – № 2. – С. 18-20.

Зміни в українському правописі // Українська мова та література. -2018. -№ 21-22. – C. 6-7.

Коваленко, В. Написання частки НЕ з різними частинами мови : 7-й клас / В. Коваленко // Українська мова та література. – 2015. – № 11-12. – C. 47-50.

Логвиненко, Наталія. Підсумковий урок з теми "Правопис прикметників" : українська мова, 6 клас / Н. Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 29-35.

Олійник, Алла. Дидактичний матеріал з морфології. Прикметник : профільний рівень / Алла Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 1/2. – С. 23-27.

Основні правила правопису // Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита [та ін.]. – К.: Центр учб. літ. 2014. – C. 191-219.

Пилипенко, Олена. Написання частки не із прикметниками : урок, 6 клас / Олена Пилипенко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 7/8. – С. 63-66.

Стащук, І. Л. Написання "не" з прикметниками : 6 клас / І. Л. Стащук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 12. – С. 2-5.

Степна, Вікторія. Написання не з прикметниками : 6-й клас / В. Степна // Українська мова та література. – 2017. – № 1-2. – С. 19-20.

Тренкеншу, І. І. Підготовка до ЗНО. Прикметник : 11 клас / І. І. Тренкеншу // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 22-24. – С. 68-70.

Ющук, І. Оновлений правопис / Іван Ющук // Дивослово. – 2020. – № 1. – C. 27-30.2020-03-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=7787
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему: Людина починається з добра дякую. Лавришинець Марина Михайлівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-03-06

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

74.2 В 64
Вознюк, Н. М. Етико-педагогічні основи формування особистості : навч. посіб. / Н. М. Вознюк; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. – К.: Центр навчальної л-ри, 2005. – 200 c.

87.7 Е 88
Етика : навч. посіб. / В. О. Лозовий, М. І. Панов [та ін.] ; за ред. В. О. Лозовой. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

74.03(4УКР) З-99
Зязюн, І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. / І. А. Зязюн; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2000. – 312 c.

74.2 І-75
Іова, В. Ю. Орієнтири морально-духовного виховання особистості : наук.-метод. посіб. / В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський: МЕДОБОРИ-2006, 2009. – 272 c. – (Методика виховання).

74.26 М74
Мовчан, В. С. Етика : книга для вчителя : навч.-метод. посіб. / В. С. Мовчан. – К.: Знання, 2008. – 304 c.

К 87 Ф 46
Фечко-Каневська, О. І. Слово про любов. Слово на добро : етичні бесіди / О. І. Фечко-Каневська ; післямова Н. Й. Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2008. – 328 c.

17 Ф 46
Фечко-Каневська, О. І. Слово на добро : [етичні бесіди] / О. І. Фечко-Каневська ; передм. Н. Й. Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2016. – 424 c.

Бути добрим – приємно : міжнародний День спонтанного прояву доброти // Пенсійний кур’єр. – 2017. – 24 лют. (№ 8). – С. 1.

Васильчук І. М. Раз добром нагріте серце вік не охолоне! / І. М. Васильчук // Шкільна бібліотека. – 2016. – N 9. – С. 55.

Добро твориться просто. Зі злом жартувати не можна : [добірка матеріалів] / тексти та підбір фотоілюстрацій О. Трофімової // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 53-58; 2015. – № 11. – С. 53-58; 2015. – № 12. – С. 57-62; 2016. – № 1. – С. 57-62; 2016. – № 3. – С. 59-63; 2016. – № 11. – С. 59-64; 2017. – № 2. – С. 59-64.

Дубніна, Н. П. Ти знаєш, що ти – людина... / Н. П. Дубніна // Шкільна бібліотека. – 2016. – N 4. – С. 51-52.

Ємченко, Л. Ю. Виховання добротою / Л. Ю. Ємченко // Виховна робота в школі. – 2008. – № 6. – С. 24.

Зуб, С. О. Людина починається з добра. Година спілкування у 1 класі / С. О. Зуб // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 12. – С. 95-96.

Книга добра : [100 історій про добро] // Позакласний час. – 2017. – № 5. – С. 33-112.

Красавін, Сергій. Проблема боротьби добра і зла в Західноєвропейській філософії / Сергій Красавін // Наука і суспільство. – 2019. – № 1-2. – С. 46-49.

Левкова, Р. Б. Твори добро, бо ти людина : сценарій / Р. Б. Левкова // Позакласний час. – 2009.- № 3-4. – С. 7, 8.

Литвиненко, С. Л. Все починається з добра : сценарій / С. Л. Литвиненко // Позакласний час. – 2009.- № 11-12. – С 30-32.

Медведєва, Світлана. Виховуємо в дітях добро / С. Медведєва, І. Михайлова // Палітра педагога. – 2017. – № 3. – С. 6-12.

Одінцова, В. Добром і любов'ю серця обігрієм : літературно-музична композиція / В. Одінцова, Є. Малка // Шкільна бібліотека. – 2016. – N 4. – С. 49-50.

Презентували диво-книгу про добро : у Києві стартував Міжнародний соціальний проект "Книга добра", основна мета якого -створення книги... // Голос України. – 2017. – 10 лют. – С. 5.

Пучко, Л. Добро і зло в нашій душі / Л. Пучко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 2. – С. 53-54.

Свято добра // Шкільна бібліотека. – 2018. – N 8. – С. 29-30.

Суздальцева, Тетяна. Категорії добра і зла у драмі Володимира Винниченка "Гріх" : (профільний рівень) / Т. Суздальцева // Українська мова та література. – 2016. – № 5-6. – С. 50-55.

Шевчик, Н. Г. Добро і зло – що перемагає в людині? : моральні цінності у творах українських письменників / Н. Г. Шевчик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 9. – С. 36-39.


2020-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=7786
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:монографії на тему "Управління земельними ресурсами" та "Організаційно-правовий механізм". Щиро дякую! З повагою, Голош Н. Голош Наталія Костянтинівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-02-16

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

67.9(4УКР)307 А 43
Актуальні проблеми управління земельними ресурсами міст України : посіб. для депутатів міських рад України / текст підгот. М. С. Федорченко ; вступ. ст. Ю. Д. Білик. – К.: ІРЦ "Реформування земел. відносин в Україні", 2004. – 60 c. :z-табл.

К 65.632 Г 13
Газуда, Л. М. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) : [монографія] / Л. М. Газуда; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород: УжНУ: Медіум, 2004. – 216 c.

К 65.632 Г 13
Газуда, Л. М. Ресурсний потенціал аграрної сфери прикордонного регіону : [монографія] / Л. М. Газуда, О. С. Семененко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2012. – 228 c.

65.9(4УКР)32 Л 44
Лендєл, М. А. Земельні ресурси Карпатського регіону: проблеми використання, відтворення і охорони : монографія / М. А. Лендєл, Р. А. Романович; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород: Карпати, 2007. – 256 c.

67.9(4УКР)307 М 64
Мірошниченко, А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: Алерта, 2013. ¬– 512 c.

Балюк, С. А. Управлінню грунтово-земельними ресурсами – державну підтримку / С. А. Балюк, В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 4. – С. 10-12.

Гнидюк, І. В. Прогнозування ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / І. В. Гнидюк // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 152-155.

Дацій, Олександр. Концептуальні засади управління земельними ресурсами як основи просторового соціально-економічного розвитку країни / О. Дацій // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 42-45.

Залуцький,І. Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2017. – № 3.- С.77-87.

Котикова, О. І. Обгрунтування та реалізація принципів управління земельними ресурсами як засобу забезпечення стійкого розвитку землекористування / О. І. Котикова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1. – С. 75-79.

Ібатуллін, Шаміль. Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні / Шаміль Ібатуллін, Оксана Сакаль, Вікторія Бокоч // Економіст. – 2013. – № 11. – С. 46-48.

Леошко, Владислав. Прозоре управління земельними ресурсами впровадили у Черкаській ОТГ / В. Леошко // Голос України. – 2019. – 25 верес. (№ 183). – С. 4.

Мірошниченко, М. М. Інформаційне та нормативне забезпечення державного управління грунтовими ресурсами в умовах реформування земельних відносин / М. М. Мірошниченко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 7. – С. 25-29.

Ступень, Роман. ГІС-технології в регулюванні використання земельних ресурсів / Роман Ступень // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 55-56.

Тараріко, О. Г. Довідник із землеустрою- головна книга в системі управління земельними ресурсами / О. Г. Тараріко, І. К. Бистряков // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 2. – С. 73-74.

Третяк, Наталія А. Управління земельними ресурсами — основоположна і самостійна економічна функція держави як власника землі / Наталія А. Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 70-74.

Юрченко, І. В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу / І. В. Юрченко // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 63-69.

Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-02-16

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)301 А65
Андрійко, О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О.Ф. Андрійко; НАН України, Ін-т держави іправа ім. В.М. Корецького. – К.: Наук. думка, 2004. – 302 c.

65.26 Б49
Берлач, А. І. Організаційно-правові основи біржової діяльності : навч. посіб. / А.І. Берлач, Н.А. Берлач, Ю.В. Ілларіонов; М-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ України. – К.: Фенікс, 2000. – 336 c.

67.9(4УКР)303.2 Б 81
Бондарчук, Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. – К.: Скіф: КНТ, 2008. – 372 c.

67.9(4УКР)304 К 66
Кормич, Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К.: Кондор, 2008. – 384 c.

66.2(4УКР) М64
Мирошниченко, Ю. Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень : монографія / Ю.Р. Мирошниченко. – Х.: Фактор, 2004. – 224 с.

Атаманчук, Людмила. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів / Людмила Атаманчук // Юридична Україна. – 2017. – № 4. – С. 67-72.

Баланюк, І. Ф. Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств / І. Ф. Баланюк, І. І. Козак, Д. І. Шеленко // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 59-67.

Будаков, Максим. Міжнародні організаційно-правові механізми боротьби з морським піратством / М. Будаков // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 106-111.

Бурило, Юрій. Удосконалення організаційно-правових механізмів формування та реалізації національної програми інформатизації в Україні / Ю. Бурило // Юридична Україна. – 2006. – №12. – С. 38-44.

Волошкевич, Геннадій Андрійович. Організаційно-правові принципи та механізм функціонування перших українських споживчих товариств (60-70-ті роки ХІХ ст.) / Г. А. Волошкевич // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 152-159.

Гончаренко, В. Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення / В. Гончаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5 . – С. 42-45.

Любива, Ю.В. Особливості організаційно-правового механізму стягнення податкового боргу митними органами / Ю.В. Любива // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 42-47.

Ніколаєв, Олександр Анатолійович. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні / О. А. Ніколаєв // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 243-250.

Нікіша, Д. О. Розгляд інноваційного організаційно-правового механізму створення та функціонування комунальних пароплавств в Україні в рамках ІІІ Всеукраїнської школи з морського права / Д. О. Нікіша, Н. О. Мачкур // Митна справа. – 2013. – № 2. – С. 114-118.

Окопник, Олена. Сутність організаційно-правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ / О. Окопник // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №6. – С. 94-97.

Омельченко, Наталія Леонідівна. Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України / Н. Л. Омельченко // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 84-90.

Пирожкова, Ю.В. Принципи як елемент організаційно-правового механізму адміністративно-правового регулювання в сфері автомобілебудування в Україні: аналіз та пропозиції щодо нормативного закріплення / Ю.В. Пирожкова // Митна справа. – 2008. – № 2. – С. 119-125.

Романенко, Г.В. Щодо вдосконалення організаційно-правового та функціонального механізму митних органів України / Г.В. Романенко // Митна справа. – 2008. – № 1. – С. 37-39.

Третяк, В. В. Еволюція системи організаційного та економіко-правового механізму зовнішньоекономічних зв’язків / В. В. Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 15 – 24.

2020-02-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=7785
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література на тему "Професійна компетентність вчителя". Дякую! Марина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-02-13

Доброго дня! Радимо звернутись до наступних джерел:

74.2 Г 65
Гончаренко, Л. А. Підготовка вчителів до формування в учнів полікультурної картини світу : навч. посіб. / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. – Херсон: РІПО, 2009. – 196 c.

88.4 Г 94
Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : наук.-метод. посіб. для вчителів / С. О. Мусатов, В. Л. Зливков [та ін.] ; за ред. С. О. Мусатов; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – К.: Пед. думка, 2008. – 96 c.

74.2 Л 70
Лодатко, Є. О. Математична культура вчителя початкових класів : монографія / Є. О. Лодатко ; відп. за вип. А. М. Ясінський; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. С.Я.Дем’янчука. – Рівне-Слов'янськ, 2011. – 324 c.

74.00 М 55
Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 200 c. :z-табл. – (Альма-матер).

74.58 М 64
Мирошниченко, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності : (для спеціальності – історія) : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко ; за ред. К. О. Баханов; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т . – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 296 c.

Агейкіна-Старченко, Т. Інтерактивні методи розвитку профкомпетентності / Т. Агейкіна-Старченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – С. 53-55.

Бондар, Володимир. Конкурентоздатність педагога як складова його професійної компетентності / В. Бондар // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 22-23.

Бондар, В. Філософія стандартизації змісту професійної освіти вчителя початкової школи в умовах двоциклової підготовки у ВНЗ / Володимир Бондар // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 2-4.

Буркова, Людмила. Види професійних компетентностей педагога для роботи з обдарованими дітьми в системі освіти : педагогіка школи / Л.Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 1. – С. 44-51.

Вашуленко, М. Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / Микола Вашуленко, Валентина Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27-31.

Гайченко, О. В. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності / О. В. Гайченко // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 12. – С. 5-7.

Гільберг, Т. Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості / Т. Г. Гільберг // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 31.

Заброцький, М. М. Комунікативна компетентність вчителя : екопсихологічний вимір / М.М. Заброцький // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 1-4.

Завалевський, Ю. Становлення конкурентоспроможного педагога в сучасному навчальному закладі / Юрій Завалевський // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 4-6.

Коць, М. О. Комунікативна компетентність як складова професіоналізму майбутнього педагога / М.О. Коць // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 52-55.

Кручек, В. Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії / В. Кручек // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 46 – 49.

Кучай, О. Компетенція і компетентність – відображення цілісності та інтеграційної суті результату освіти / О. Кучай // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 44-47.

Новикова, Ніна. Професійна компетентність учителя біології / Ніна Новикова // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 28-34.

Пєтухова, Л. Є. Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема / Л. Є. Пєтухова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2008. – № 1. – С. 3-5.

Сафарян, С. І. Фонові знання як засіб формування культурологічної компетенції вчителів у процесі підвищення їхньої кваліфікації / С. І. Сафарян // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 11-14.

Сіданич, Ірина. Професійна компетентність учителя щодо формування культури мислення учнів / І. Сіданич // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 38-42.

Хом'як, І. Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу / Іван Хом'як // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 11-16.

Чорногор, Валентина. Система підготовки вчителів до інноваційної діяльності : засідання пед. ради у формі презентації / В. Чорногор // Завуч. – 2015. – № 12. – С. 14-20.

Ямковий, Василь. Творча діяльність учителя в педагогічному процесі : засідання пед. ради у формі круглого столу / В. Ямковий, Л. Кваша // Завуч. – 2015. – № 12. – С. 10-13.
2020-02-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=7784
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література на тему :"Микола Хвильовий як об'єкт літературознаічої студії "Хвильовий без політики" щиро дякую! Лавришинець Марина Михайлівна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2020-02-11

Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі літературу, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

83.3(4УКР)6 Д 43
Дзюба, Іван Михайлович. Микола Хвильовий: "азіятський ренесанс" і "психологічна Европа" : [інавґураційна лекція Почес. професора Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", 1 верес. 2005 p.] / І. М. Дзюба. – К. : Києво-Могил. акад., 2005. – 48 с. : фото.

83.3(4УКР)6 Л 72
Лозицький, Володимир Сергійович. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.-публіцист. нарис / В. С. Лозицький ; Центр. держ. арх. громад. об-нь України. – К. : Генеза, 2009. – 120 с. : іл, портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.

821.161.2.09 П 40
Плющ, Леонід Іванович. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / Л. І. Плющ. – К. : КОМОРА, 2018. – 800 с.

Багацька, Любов. Нова актуальність Миколи Хвильового : із презентації "Вибраних творів" письменника / Л. Багацька // Літературна Україна. – 2011. – 15 груд. (№ 48). – С. 1, 11.

Бахтаров, Андрій. "Вальдшнепи" Миколи Хвильового: спроба реінкарнації / Андрій Бахтаров // Слово і час. – 2010. – № 9. – С.104-107.

Береза, Богдан. Про "бронебійну" публіцистику Миколи Хвильового / Б. Береза // День. – 2012. – 14-15 груд. – С. 12.

Бондаренко, Юрій. Феноменальна та рутинна історія у прозі Миколи Хвильового: зони конфліктів і небезпек / Ю. Бондаренко // Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 74-81.

Голобородько, Я. Ю. Микола Хвильовий очима сучасника : (з есею Івана Дніпровського "Микола Хвильовий") / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 12. – С. 32-35.

Голобородько, Ярослав. Портрет бунтаря. Великий план : Іван Дніпровський – про Миколу Хвильового / Я. Голобородько // День. – 2013. – 13-14 груд. (№ 229-230). – С. 21.

Гусєв, Віктор Іванович. Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 351-354.

Клепач, Т. М. „Істинно: Хвильовий. Сам хвилюється і нас усіх хвилює...” / Т. М. Клепач // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 25-27. – С. 22-25.

Ковалів, Юрій. Деміфізація світу як тексту у прозі Миколи Хвильового : Фрагменти / Ю. Ковалів // Дивослово . – 2006. – №6. – С. 43-48.

Коробоненко Т. В. Микола Хвильовий (Фітільов) і літературна дискусія 1925-1928 років / Т. В. Коробоненко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 10. – С. 25-30.

Левіна, В. Г. Українська ментальність у художніх творах М. Хвильового / В. Г. Левіна // Collegium. – 2005. – №18. – С. 109-145.

Неврлий, Микола. Микола Хвильовий і Олег Ольжич у боротьбі за Європу / М. Неврлий // Дукля. – 2013. – № 1. – С. 61-63.

Панченко, Володимир. Микола Хвильовий: Історія гасла „Геть від Москви!” : „Росія ж самостійна держава? Самостійна ! Ну, так і ми самостійна” / В. Панченко // День. – 2019. – 11-12 січ.(№3-4). – С. 30.

Пивоваров В. Отже, "Геть від Москви!", або Повернення Миколи Хвильового / В. Пивоваров // Краєзнавство. – 1995. – № 1-4. – С. 72-74.

Світло ідей Миколи Хвильового // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 5. – С. 52.

Сіробаба, Микола. Лірика М. Хвильового: злам автохтонної свідомості / Микола Сіробаба // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 44-52/

Микола Хвильовий. Романтик "у діадемі червоного страждання" (Введено оглавление) // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К. : Либідь, 2011. – С. 409-441/

Микола Хвильовий без німба // Іванченко М. Сурма і меч. – Дрогобич : Відродження, 2012. – С. 67-88.

Микола Хвильовий (1893-1933) : інші псевдоніми – Юлія Уманець, Стефан Кароль. Справжнє ім'я – Микола Григорович Фітільов // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 180-186.

Хвильовий Микола // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 272-277.

Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов) (1893-1933) // Комишна Н. С. Повторення – шлях до успіху : теорія і методика навчання укр. літ. : посібник/ Н. С. Комишна. – Ужгород : Ґражда, 2008. – С. 64-65.

Микола Хвильовий // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська. -4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 47-56.

Хотин, Ростислав. "Політтехнолог" Микола Хвильовий : як письменник-авангардист 1920-х придумав гасла для виборів-2019 / Р. Хотин // Літературна Україна. – 2019. – 16 берез. (№ 11). – С. 5.
2020-01-30 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=7783
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить видання Краєзнавчий словник русинів-українців Пряшівщина. - Пряшів : Союз русинів-українців Словацької Республіки, 1999. - 504 с. Анна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2020-02-18

Доброго дня! Так,у нашому фонді наявне це видання! З виданням можете ознайомитися у краєзнавчому відділі бібліотеки!

Новини

2020-07-16

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Майстер неповторної внутрішньої сили", яка присвячена 120-річчю від дня народження Тодося Осьмачки.

2020-07-07

Шановні користувачі, для вас нова віртуальна виставка, присвячена 90-річчю вченого-мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Лизанця "Феномен професора Лизанця".

2020-07-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Видатні гетьмани України".

2020-07-01

Шановні користувачі, до вашої уваги нова віртуальна виставка "Служитель Божий і народний" з нагоди 155-річчя від дня народження Андрея Шептицього.