Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5853
2021-02-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9875
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Можете підібрати літературу для повідомлення про Софію Русову. Дякую. лена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-25

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Бризгун-Соколик, Оксана. Софія Русова : В 150-ту річницю народження / О. Бризгун-Соколик // Українка в світі = Ukrainian woman in the world. – 2006. – № 4. – С. 17-20.

Веремійчик, Ольга. Авторка концепції національного виховання Софія Русова / О. Веремійчик // Українське слово. – 2021. – 26 січ.-10 лют. (№ 5-6). – С. 12.

Голенда Й. Софія Русова – видатний український педагог, літературознавець та громадський діяч / Й. Голенда // Хроніка-2000. – 2007. – Вип. 72. – С. 636-644.

Грабовський, Сергій. Софія Русова: Україна як хрест і покликання : [до 160-річчя від дня народж.] / С. Грабовський // День. – 2016. – 19-20 лют. – С. 20.

Дацюк, Галина. Мудра, бо Софія : 18 лютого виповнюється 165 років від дня народження Софії Русової / Г. Дацюк // Слово Просвіти. – 2021. – 18-24 лют. (Ч. 7). – С. 10.

Єресько О. Софія Русова та журнал "ДВ" : до 155-річчя від дня народження Софії Русової / Олег Єресько // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 2-3.

Онищенко, Н. Колиска Софії Русової / Н. Онищенко // Слово Просвіти. – 2011. – № 48. – C. 6.

Попелюк, О. Мати українських дітей : педагогічні праці Софії Русової і сьогодні є основою для національної освіти в Україні / О. Попелюк // Воля і Батьківщина. – 2010. – № 3-4. – C. 251-252.

Русова Софія Федорівна : український педагог, громадський і культурний діяч // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Курас, Редкол. І.Ф. Курас, М.О. Багмет, В.І. Гусєв та ін. – К. : Вища школа, 2003. – С. 540-541.

Шаров, Ігор. Русова Софія Федорівна (1856-1940) : дихала Україною / І. Шаров // Шаров, І. Вчені України : 100 видатних імен. – К. : АртЕк, 2006. – С. 350-352. : фот.

Шендеровський, В. Видатна просвітителька : Софія Русова (18.02.1856-5.02.1940) / В. Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. – К.: Рада. – 2003. – C. 279-287.

Шпак, В. Яка школа, така й держава :160 років з дня народження Софії Русової / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. – 13 лют. – C. 9.


2021-02-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9876
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Допоможіть, будь ласка, з джерелам про міграційні процеси в Україні. Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-26

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

Беседа, Д. Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні / Дмитро Беседа // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 12. – C. 299-303.

Білошицький, Сергій. Міграційні процеси як фактор соціокультурної трансформації європейського та українського суспільств : розділ 10. / С. Білошицький // Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні : [монографія]/ С. В. Білошицький, В. А. Войналович [та ін.] ; редкол.: О. О. Рафальський, В. А. Войналович, Л. П. Нагорна; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2017. – С. 394-472.

Бурбело, Ольга Романівна. Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів з України у країнах ЄС / О. Р. Бурбело // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 238-246.

Василенко, Ігор Костянтинович. Щодо форм інтеграції мігрантів у суспільство країн, що їх приймають / І. К. Василенко // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 269-276.

Водотика, Т.С. Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. / Т.С. Водотика // Український історичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 124-143.

Гумницька, Наталя Олексіївна. Українське зарубіжжя – важливий інформаційно-культурний ресурс стратегічної моделі євроінтеграції України / Н. О. Гумницька, М. А. Петруняк // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 247-254.

Дідківська, Л. В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні / Л. В. Дідківська // Економіка України. – 2020. – № 3. – C. 65-76.

Євтух, Володимир Борисович. Наслідки для міжетнічних стосунків міграції як індикатор етнонаціональної динаміки регіонів України / В. Б. Євтух // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 255-260.

Мазука, Людмила Іванівна. Проблема інтеграції новітніх міграційних спільнот в українське суспільство / Л. І. Мазука // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 261-268.

Майданік, І. Сучасні риси висококваліфікованої міграції в Україні та світі: основні тенденції і структура Європейського Союзу / І. Майданік // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 2. – C. 43-49.

Максименко, С. В. Міграція та право на громадянство України / С. В. Максименко // Юридический вестник. – 2008. – № 2. – С. 19-25.

Малиновська, О. А. Міграційна ситуація в Україні : основні характеристики та особливості : розділ 5. / О. А. Малиновська // Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії/ О. А. Малиновська; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД. – 2018. – C. 331-374.

Мудрак, Дарина. Досвід Республіки Польща у сфері управління міграційними процесами (інституційне та нормативно-правове забезпечення процедури надання статусу біженця) / Д. Мудрак // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – № 1. – С. 82-86.

Позняк, Олексій Володимирович. Комплексна класифікація населення за міграційними ознаками / О. В. Позняк // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ). – К. : НІСД, 2011. – С. 296-306

Посмітна, В. В. Сучасні причини міграції в Україні: правовий аналіз / В. В. Посмітна // Юридична Україна. – 2020. – № 6. – C. 31-39.

Риндзак О. Т. Міграційний потенціал незайнятого населення в системі євроінтеграційних перетворень регіональних ринків праці України (на прикладі м. Львова) / О. Т. Риндзак // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 83-89

Садова, У. Я. Міжнародна науково-практична конференція "Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка" / У. Я. Садова // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 223-229.

Снігур, В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні міграційного режиму в Україні / В. Снігур // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4 . – C. 91-95.

Тищенко, О. П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки / О. П. Тищенко // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 41-48

Українська родина і вимушена міграція // Жулинський М. Г. Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естетичні пошуки укр. л-ри : [зб. ст.] / М. Г. Жулинський; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 159-166.

Цапок, С. О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 176-182.
2021-02-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9873
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Управіння підприємством,менеджмент О. П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-23

Добрий день! До вашої уваги наступна література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

005.3
А 72
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [и др.]; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К.: Центр учб. літ., 2014. – 584 c.

65.050.2
Д 81
Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 336 c.

65.9(4УКР)29
Е 90
Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / В. П. Мікловда [и др.]; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" . – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 234 c.

65.29
К 73
Котельніков, Д. І. Управління підприємством : слов.-довід. юрид. Термінів / Д. І. Котельніков, А. В. Нестеренко. – К.: Кондор, 2009. – 228 c.

65.29
М 21
Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 290 c.

65.29
М 37
Мачкур, А. Є. Економіка і управління підприємством : навч. посіб. / А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій, З. О. Коваль; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 156 c. : a-рис.

65.29
Х 66
Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 288 c.

Ахромкін, Є. М. Управління підприємством за цілями в умовах трансформації регіону на шляху до сталого розвитку / Є. М. Ахромкін. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. -2017. -№ 4-5. – C. 37-40.

Гельман, В. М. Теоретичні засади контролінгу в системі управління підприємством / В. М. Гельман. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2017. – № 6. – C. 44-51.

Городецька, Т. Б. Інноваційний маркетинг в стратегічному управлінні промисловим підприємством / Тетяна Борисівна Городецька, Алла Григорівна Іващенко, Людмила Вікторівна Семерунь // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – C. 28-33.

Ковбас, Г. І. Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні / Галина Іванівна Ковбас // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 6. – C. 23-27.

Ловінська, Л. Г. Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Т. А. Бондар // Фінанси України. – 2018. – № 6. – C. 19-44.

Скрипник, Н. А. Диверсифікація як елемент управління підприємством / Н. А. Скрипник, М. І. Скалозуб // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 6. – C. 48-50.

Шмиголь, Н. М. Організаційно-економічні методи управління підприємством з використанням інформаційних систем / Н. М. Шмиголь, В. Ю. Цокур. – (Економіка та підприємництво) // Держава та регіони. – 2017. – № 3. – C. 54-58.

2021-02-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9872
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Леся Українка : до 150 р. із дня народження Марія Г.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-22

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

929(477)"18"
К 24
Кармазіна, М. С. Леся Українка. Життя як виклик / М. С. Кармазіна; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Вид. 2-ге, допов. – К.: Парламентське видавницво, 2020. – 424 c.: a-іл.

821.161.2.09"18"
П 16
Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. – К.: Довженко Букс, 2020. – 128 c.

Диба, Алла. Брат, міністр, президент або До проблеми наукового пошуку на теренах досліджень про Лесю Українку / А. Диба // Українська літературна газета. – 2018. – 5 жовт. (№ 20). – С. 16-17.

До 150-річчя Лесі Українки Національний банк випустив сувенірну срібну банкноту // Урядовий кур'єр. – 2021. – 23 січ. (№ 15). – С. 36.

Дробот, Наталя. Леся Українка – Геніальна людина і митець : формування і становлення особистості / Н. Дробот // Українська мова та література. – 2017. – № 21-22. – С. 26-36.

Жулинський, Микола Григорович. Леся Українка у боротьбі проти духовного рабства. Про участь гуманітарних установ НАН України у підготовці та відзначенні 150-річчя від дня народження письменниці : Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2020 року / Микола Григорович Жулинський // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 11. – С. 29-32.

Лук’янчук, Георгій. У столиці відзначили день народження Лесі Українки / Г. Лук’янчук // Українське слово. – 2020. – 25 лют.-11 берез. (№ 9-10). – С. 14.

Майданій, Т. С. Невідоме про відоме: життєве й мистецьке кредо Лесі Українки / Т. С. Майданій // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 13-14. – С. 26-33.

Малімон, Наталія. "Нам принципово важливо повернути Україні справжню Лесю Українку" : про підготовку повного видання творів Л. Українки / Н. Малімон // День. – 2020. – 23-24 жовт. (№ 200-201). – С. 14.

Надуваний, Петро. Іван Франко і Леся Українка : великі українці / П. Надуваний // Українська літературна газета. – 2018. – 28 груд. (№ 26). – С. 4.

Столярова, Анна. Репресовані родичі Лесі Українки : присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам’яті її кревних / А. Столярова //
Слово Просвіти. – 2021. – 14-20 січ. (Ч. 1). – С. 13.

Столярова, Анна. Репресовані родичі Лесі Українки : присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам’яті її кревних / А. Столярова // Слово Просвіти. – 2021. – 21-27 січ. (Ч. 3). – С. 7.

Столярова, Анна. Репресовані родичі Лесі Українки : присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам’яті її кревних / А. Столярова // Слово Просвіти. – 2021. – 28 січ.-3 лют. (Ч. 4). – С. 12.

Столярова, Анна. Репресовані родичі Лесі Українки : присвячується 150-літтю від дня народження поетеси і пам’яті її кревних / А. Столярова // Слово Просвіти. – 2021. – 4-10 лют. (Ч. 5). – С. 11.

Якименко, Микола. „Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині” : до 150-річчя від дня народження Лесі Українки / М. Якименко // Голос України. – 2021. – 30 січ. (№ 17). – С. 1, 14.

Якименко, Микола. ..місто пам’ятає її голос, чує її кроки : приготування до святкування 150-річчя від дня народження Лесі Українки / М. Якименко // Голос України. – 2021. – 6 лют. (№ 22). – С. 9.
2021-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9870
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література Індустрія гостинності Валентина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-18

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

75.8 Л 93
Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2013. – 376 c. :a-іл.

75.8 М 21
Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Центр учбової л-ри, 2012. – 368 c.

65.424 М 38
Машир, Н. П. Ресторанний сервіс та секрети гостинності : навч. посіб. / Н. П. Машир, А. П. Пасюк. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – К.: Кондор, 2015. – 394 c.

63.5(4УКР) Р 88
Русавська, В. А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. А. Русавська; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К.: Ліра-К, 2014 . – 280 c.

65.9(4УКР)49 Т 99
Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу : кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К.: Центр учб. л-ри, 2014. – 130 c.

Бедзір, В. І відпочити на природі, і прогулятися онлайн : для туристичної галузі на Закарпатті карантин – не вирок, але змушує перебудовуватися на марші / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. – 2020. – 14 трав. (№ 89). – C. 3.

Гармаш, Т. Малі форми : як народжуються нові види туризму / Т. Гармаш // Український тиждень. – 2016. – № 29. – C. 21-23.

Дишкантюк, О. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинності / Оксана Дишкантюк // Економіст. – 2016. – № 7. – C. 25-28.

Зільник, Н. Договір про надання туристичних послуг: поняття та особливості / Наталія Зільник // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 11. – C. 24-29.

Карташова, Л. Підготовки менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля / Любов Карташова, Владислава Любарець // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – C. 57-62.

Мазур, В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / В. Мазур // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14 (№ 3). – C. 273-286.

Переверзєва, О. В українських Карпатах є не лише гори, а й унікальні туристичні та історичні об’єкти / О. Переверзєва // Українське слово. – 2019. – 22 трав.-4 черв. (№ 21-22). – C. 14.

Серебрій, В. Історичний аспект розвитку туризму в Україні / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 12. – Вкладка. – C. 8-11.

Скороход, Т. Глобалізація як чинник розвитку туризму у ХХІ столітті / Т. Скороход // Вісник. – 2016. – № 2. – C. 63-64. -Бібліогр. наприкінці ст.

Сорочан, В. О. Аналіз ринку послуг промислового туризму в Україні / В. О. Сорочан // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – C. 136-145.

Україна: куди гострити лижі : альтернатива європейським курортам. Найвідоміші, безумовно, „Буковель”, „Славське” та „Драгобрат” // Урядовий кур’єр. – 2019. – 29 листоп. (№ 230). – C. 12.

Чернецька, С. Перетворимо шахти на креатив : як привабити до нас європейських та українських мандрівників? / С. Чернецька // Україна молода. – 2016. – № 121. – C. 10.

Чміль, Г. Л. Стратегічний аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності : виклики COVID-19 / Ганна Леонідівна Чміль // Економіка.Фінанси.Право. – 2020. – № 8. – C. 14-17.

Щука, Г. Відпочинок за Карпатами : ресурси і можливості : [державна програма розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки, втілення якої має дати поштовх для розвитку економіки краю] / Г. Щука // Урядовий кур’єр. – 2019. – 9 листоп. (№ 215). – C. 4.


2021-02-18 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9871
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Мене цікавить літературу Архівна справа Лена
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-18

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 63-72.

Білущак, Тетяна. Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інфрмації / Т. Білущак // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 71-83.

Вовк Н. С. Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації / Н. С. Вовк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 37-42.

Ємельянова, Тетяна. Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики / Т. Ємельянова // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 28-39.

Збанацька О. М. Розкриття змісту архівних документів: тезаурусний підхід / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 52-64.

Івашко, Олена. Цифровий формат – для документів / О. Івашко // Урядовий кур’єр. – 2019. – 22 жовт. (№ 201). – С. 16.

Калакура, Ярослав. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика / Я. Калакура // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 84-103.

Киселева А. А. Українські архівні ресурси в інтернеті / А. А. Киселева // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архівних та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.]. – 2004. – Вип. 9. – С. 238-277.

Коржик, Наталя. Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 31-34.

Левчук, Олена. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації / О. Левчук // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 52-70.

Матвієнко, Оксана. Проблеми професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 11. – С. 29-33.

Палеха Ю. І. Основи стандартизації : розд. 1 / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко // Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – С. 11-45.

Палеха Ю. І. Стандартизація у сфері інформації та документації : розд. 3 / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко // Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – С. 76-129.

Про роботу Державної архівної служби України, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2019 році та їхні завдання на 2020 рік // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 9-83.

Процеси цифровізації та запровадження ініціативного проєкту "Топаз" у Центральному державному науково-технічному архіві України / М. Балишев [та ін.] // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 17-27.

Січова О. В. Архівна система академії наук Української РСР у 60-70-х роках XX століття / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архівних та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.]. – 2012. – Вип. 15. – С. 143-162.

Січова, Оксана Василівна. Організація архівної справи в наукових установах Національної академії наук України / О. В. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко [та ін.]. – К. : ІР НБУВ, 2018. – Вип. 22. – С. 358-374.

Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року : проєкт // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 9-25.

2021-02-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9869
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література для моєї курсової роботи з бібліотекознавства за темою "Цензура як інструмент комунікаційного впливу". Катерина Буняк
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-14

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

Бондар, Юрій. Книга і боротьба поглядів: цензура заради влади / Юрій Бондар // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10. – С. 37-41.

Борисенко, Н. З історії цензурної заборони книг Харківської громадської бібліотеки (к. ХІХ- поч. ХХ ст.) / Н. Борисенко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 47-50.

Волик, Вероніка. Мури цензури : де межаміж дотриманням прав людини та посяганням на свободу слова / В. Волик // Закон і бізнес. – 2019. – 23-29 листоп. (№ 46). – С. 2.

Горбань, Юрій Іванович. Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939 рр. : погляд із відстані століття / Ю. І. Горбань // Бібліотекознавство. – 2017. – № 1. – С. 115-116.

Гулик, І. За завісою цензури / І. Гулик // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 23-24.

Дорош, Євген. Заборонити не можна читати : наприкінці вересня у світі відбувається своєрідний захід – Тиждень заборонених книжок / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. – 2017. – 22 верес. (№ 38). – С. 12.

Єфименко, Володимир. Цензура у сфері телерадіомовлення : розвиток законодавства / В. Єфименко // Юридична газета. – 2012. – № 50. – С. 42-43.

Заборонені книги : 10 заборонених книг з різних куточків світу // Історія. Новий погляд. – 2020. – № 5. – С. 30-31.

Каракоз, О. Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України (30-ті рр. ХХ ст.) / О. Каракоз // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 11. – С. 48-50.

Кіраль, Сидір. Сповідь Івана Чендея, або Штрихи з історії радянської цензури / С. Кіраль // Українська літературна газета. – 2019. – 24 трав. (№ 10). – С. 16-17.

Пашкова, В. С. Бібліотека та цензура / В. С. Пашкова // Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації /Укр. бібл. асоц., НАКККІМ, Центр безперерв. інформ. – бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – К. : Самміт-книга, 2013. – С. 35-48.

Пашкова, В. С. Форми і методи адвокації інтелектуальної свободи бібліотечними асоціаціями / В. С. Пашкова, О. М. Пашков (Введено оглавление) // Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільствві. етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАКККІМ, Центр безперев. інформ. – бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – К. : Самміт-книга, 2013. – С. 88-95.

Пічугіна, Юлія. Цензура як бар’єр у соціально-комунікаційних каналах / Ю. Пічугіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – С. 44-47.

Тимошик, Микола. Як російська цензура розкривала "злочинні дії" українських видавців: до 150-річчя Валуєвського цензурного циркуляру / М. Тимошик // Літературна Україна. – 2013. – 18 лип. (№ 27). – С. 4-5.

Федотова, Оксана. До історичної практики заборони друкованого слова / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 32-33

Федотова, О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 43-45

Шпіцер, Василь. На українське телебачення проситься мовно-етична цензура / Василь Шпіцер // Дзвін. – 2018. – № 7. – С. 147-152


2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9863
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література за темою : Емоційна сфера дітей з порушеннями інтелекту, актуальність олігофренопедагогіки. ВІка
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-08

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

376
Б 87
Брембаті, Ф. Специфічні розлади розвитку дитини та процес навчання : практ. рек. для батьків і педагогів : дислексія, дисграфія, дизорфографія, дискалькулія / Ф. Брембаті, Р. Доніні ; пер. І. В. Кононова; ВГ "Кенгуру". – Харків: Ранок: Кенгуру, 2019. – 160 c. : a-іл. – (Кенгуру Інклюзія).

74.3
Д26
Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 304 c.

37
К 61
Колупаєва, А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – К.: Літера ЛТД, 2019. – 56 c. – (Інклюзивне навчання).

88.4
М 42
Медична психологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко [и др.] ; за заг. ред. К. С. Максименко. – 2-ге вид. – К.: Слово, 2014. – 520 c.

376
П 86
Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями : [теоретичне підґрунтя, контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / О. В. Чеботарьова [та ін.]. – Харків: Ранок: Кенгуру, 2020. – 256 c. – (Інклюзивне навчання).

376
Т 46
Тихонова, К. С. Труднощі навчання : практ. рек. для дітей, батьків і педагогів : дислексія, дисграфія, диспраксія, дискалькулія / К. С. Тихонова; ВГ "Кенгуру". – Харків: Ранок, 2020. – 152 c. : a-кол.іл. – (Кенгуру Інклюзія).

37
Т 67
Трикоз, С. В. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. – К.: Літера ЛТД, 2019. – 40 c. – (Інклюзивне навчання).

376
Т 67
Трикоз, С. В. Ми поруч : діти з порушеннями інтелектуального розвитку : [сучасні методики, практ. поради, дієві рек.] / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч; ВГ "Кенгуру". – Харків: Ранок: Кенгуру, 2020. – 32 c. : a-кол.іл. – (Поради батькам і педагогам).

376
Ч-34
Чеботарьова, О. В. Сонячні діти : діти із синдромом Дауна : [сучасні методики, практ. поради, дієві рек.] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко; ВГ "Кенгуру". – Харків: Ранок: Кенгуру, 2020. – 32 c. : a-кол.іл. – (Поради батькам і педагогам).

Бастун, Н. "Педагогіка тренування" як засіб соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю / Н. Бастун // Соціальна психологія. – 2007. – № 6. – C. 173-180.

Бастун, Н. А. Специфіка раннього втручання для дітей з різними функціональними обмеженнями / Н. А. Бастун, С. О. Лукомська // Практична психологія та соціальна робота. -2010. – № 2. – C. 67-72.; № 3. – C. 11-27.

Богданова, Т. Індекс інклюзії вирушив до регіонів : завдяки цьому інструментові українські навчальні заклади розвиватимуться відповідно до інклюзивних цінностей / Т. Богданова // Освіта України. – 2013. – 28 січ. (№ 4). – C. 6-7.

Лукомська, С. Соціальні стереотипи і формування статеворольової поведінки підлітків з різним рівнем інтелектуального розвитку / Світлана Лукомська // Соціальна психологія. – 2007. – № 5. – C. 141-148.

Пузиревич, К. Діти з вадами розвитку / К. Пузиревич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – C. 37-39.

Угніч, Руслана. Методичні умови формування вміння вчитися відповідно до типу інтелекту учня / Руслана Угніч // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 4. – С. 19-22

Хуснутдинова-Жербер, Л. Дети не от мира сего / Л. Хуснутдинова-Жербер // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – C. 54-56.

Чайко, В. Навчання дітей з інтелектуальними вадами : виклики та запобігання негативним тенденціям / В. Чайко // Психолог. – 2016. – № 17-18. – C. 62-69.2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9864
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: літературу до моєї теми курсової роботи «Реклама, як важливий фактор формування іміджу бібліотеки» Микола
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-08

Добрий день! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

78.38
Б82
Борисова, О. О. Реклама в библиотеке : учебно-практическое пособ. / О.О. Борисова. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. – 216 c.

027(477.87)
В 43
Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки = Using web technology instruments as a basis for expanding library online services in the creation of the modern library image : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка; редкол.: М. М. Медвідь, В. В. Воробець [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Медвідь. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші , 2019. – 204 c.

78.34(4УКР)
В 42
Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 – 14 жовт. 2011 р.) / М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч ; редкол. В. Д. Ракитянська [и др.]. – Х.: ІРІС, 2011. – 368 c.

78.34
Г 83
Грігаш, М. В. Шляхи створення позитивного іміджу публічної бібліотеки : магістер. робота [зі спец. 8.020.102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"] / М. В. Грігаш ; наук. керівник Т. С. Монько; М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т до вузів. підгот. і післядиплом. освіти, Каф. бібліотекознавства та інформ. ресурсів. – К., 2006. – 174 c.

316.77
Р 69
Ромат, Є. В. Словник основних рекламних і маркетингових термінів / Є.В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2003. – 56 с.

Булахова, Галина. Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування [Текст] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 36. – С. 192-199.

Булахова, Галина. Рекламна діяльність бібліотек [Текст] : (термінологічний аспект) / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – С. 256-266.

Булахова, Галина. Рекламна діяльність бібліотек в умовах розвитку електронних технологій [Текст] / Г. Булахова // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інновац. модель наук. б-ки ХХІ ст." (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) . – К., 2012. – С. 45-49.

Вовк, Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 2. – C. 7-9.

Головаха, С. Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – C. 29-32.

Ісаєнко, О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою / О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 38. – C. 384-399.

Коханова, Ірина. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами [Текст] / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 21-24

Реклама діяльності Центрів публічного доступу до Інтернету в бібліотеках [Текст] // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. – К. : ДАКККіМ, 2005. – С. 127 – 136.

Ростовцев, С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 6. – C. 8-12.

Самохіна, Ж. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – C. 66-75.

Самохіна Ж. В. Реклама електронних інформаційних ресурсів як складова маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки [Текст] / Ж. В. Самохіна // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.)/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]; відп. за вип. О. М. Василенко ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. -К.: НБУВ. – 2016. – С. 350-352.

Самсонов, Михайло. Реклама інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек за допомогою соціальних мереж [Текст] / М. Самсонов // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інновац. модель наук. б-ки ХХІ ст." (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) . – К., 2012. – С. 170-174.
2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9865
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:по можливості, монографії з бухгалтерського обліку на підприємствах Артем
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-05

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.052.230
Б 39
Безверхий, К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 276 c.

65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / М. Г. Михайлов [та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Михайлов; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 470 c.

65.052.9(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / авт. кол.: Н. І. Верхоглядова ; В. П. Шило ; С. Б. Ільіна [та ін.]. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 536 c. : a-рис.

65.29
В27
Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 192 c. : a-рис.

65.052
Г 93
Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: Центр учбової літ., 2016. – 424 c.

65.052 П 82
Просянюк, Н. О. Бухгалтерський облік. Теоретичні основи : навч. посіб. / Н. О. Просянюк, В. В. Кірсанова, М. О. Ананська. – Х.: Бурун Книга, 2010. – 204 c.

65.052.9(4УКР)
С24
Свідерський, Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Є. І. Свідерський; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – Вид. 2-е, без змін. . – К.: КНЕУ, 2009. – 240 c.

65.052
С 49
Сльозко, Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія/ Т. М. Сльозко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 c. : a-рис.

65.052.9(4УКР)
Х76
Хом'як, Р. Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, З. М. Скибінська. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 208 c.

2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9866
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: чи є у вас у бібліотеці книга Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 15 трав. 2020 р. : Саша
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-05

Добрий день! На жаль, потрібне вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9867
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: мені потрібна книга : Загальна теорія права : підручник : [для студентів, аспірантів та викладачів юрид. закл. вищої освіти за ред. О. В. Петришина. Як можна отримати? Дякую Поліна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-05

Добрий день! Потрібне вам видання є у фондах нашої бібліотеки. Звертайтесь у Відділ обслуговування (ІІІ поверх):

67.0
З-14
Загальна теорія держави і права : [підруч. для студ. юридич. спец. вищ. навч. закл.] / М. В. Цвік, О. В. Петришина [та ін.] ; за ред. М. В. Цвік ; О. В. Петришина; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харкiв: Право, 2009. – 584 c.

2021-02-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9868
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Книга Савчин, Михайло Васильович. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005–2020. На який термін можна взяти в користування? Дякую. Таня
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-05

Добрий день! Потрібне вам видання знаходиться у фондах Відділу обслуговування (ІІІ поверх):

342(477)
С 13
Савчин, М. В. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020 : монографія / М. В. Савчин; Ужгород. нац. ун-т, Наук.-дослід. ін-т порівнял. публ. права та міжнар. права, Юрид. ф-т. – Ужгород: РІК-У, 2020. – 384 c.

2021-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9859
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:, список видань творів Ліни Костенко і літературу про життя та діяльність. Дякую. Марія Землякова
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-01

Добрий день! До вашої уваги наступна література:

84(4УКР)6
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Берестечко : іст. роман / Л. В. Костенко. – К. : Либідь, 2010. – 232 с. : іл.

83.3(4УКР)6
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала : лекція, прочитана в Нац. ун-ті "Києво-Могил. акад." 1 верес. 1999 р. / Л. В. Костенко. – 2-е вид. – К. : Києво-Могил. акад., 2005. – 32 с. : іл.

821.161.2
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Записки українського самашедшого : [роман] / Л. В. Костенко. – Вид. 27-ме. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури).

84(4УКР)6
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Мадонна Перехресть : [поезії] / Л. В. Костенко. – К. : Либідь, 2012. – 112 с. : фото.

821.161.2
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Маруся Чурай : іст. роман у віршах / Л. В. Костенко. – Вид. 2-ге. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. – 224 с. : іл.

821.161.2
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Скіфська одіссея : поема-балада / Л. В. Костенко ; худ. В. Бахтов ; прикінцева ст. О. Пахльовська. Енциклопедія "Скіфської одіссеї" / Я. Ф. Барб’єрі, О. Пахльовська. – К. : Либідь, 2020. – 256 с. : кол.іл.

821.161.2
К 72
Костенко, Ліна Василівна. Триста поезій : вибране / Л. В. Костенко. – Вид. 15-те. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 416 с. : портр. – (Українська Поетична Антологія).
___________________________________

83.3(4УКР)6
Б 89
Брюховецький , В’ячеслав Степанович. Ліна Костенко : нарис творчості / Брюховецький В. С. – К. : Дніпро, 1990. – 264 с. : фото.

83.3(4УКР)6
Д 43
Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 с. : іл. – (Програма "Українська книга").

91.9: 83.3(4УКР)6
Д 85
Духовний Олімп України : метод.-бібліогр. матеріали до відзначення 80-річчя від дня народж. Ліни Костенко / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва ; відп. за вип. В. Д. Чіка ; упоряд.: Л. С. Горай ; Т. М. Вудмаска. – Ужгород : [б. и.], 2010. – 28 с.

83.3(4УКР)
І-19
Іванишин, Петро Васильович. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / П. В. Іванишин. – К. : Академвидав, 2008. – 392 с.

83.3(4УКР)6
К 56
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко : нарис творчо-світоглядної біографії / О. В. Ковалевський ; післяслово І. С. Маслов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х. : Прапор, 2004. – 192 с.

91.9: 83.3(4УКР)6
К 72
Ліна Костенко : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; авт. вступ. ст. В. Є. Панченко. – К. : Нац. парлам. б-ка України, 2015. – 288 с.

83.3(4УКР)6
П 16
Панченко, Володимир Євгенович. "Народу гілочка тернова..." : диптих про поезію Ліни Костенко / В. Є. Панченко. – 2-е вид. – К. : Веселка, 2007. – 64 с. – (Урок літератури).

83.3(4УКР)6
П45
Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : матеріали круглого столу / ред.-упоряд. Т. В. Шаповаленко. – Вид. доп. публікаціями в періодичних виданнях. – Х. : Прапор, 2006. – 164 с. : портр.

91.9 : 84(4УКР)
Т 21
Тарнашинська, Людмила Броніславівна. Ліна Костенко: "Я вибрала Долю собі сама" : біобібліогр. посіб. / Л. Б. Тарнашинська ; уклад. Т. М. Заморіна ; відп. за вип. В. О. Кононенко ; Нац. парламент. б-ка України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : [б. и.], 2002. – 60 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 3).

2021-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=9860
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: список видань творів Павла Тичини і літературу про життя і творчість письменника Павлич Яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2021-02-01

Добрий день! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

84(4УКР)6
Т 46
Тичина, Павло Григорович. Зібрання творів : у 12 т. / П. Г. Тичина ; редкол.: О. Т. Гончар, М. П. Бажан [та ін.] ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1983 – 1990.

84(4УКР)6
Т 46
Тичина, Павло Григорович. Вибранні твори : у 2 т. / П. Г. Тичина. – К. : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 2011. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства).
Т. 1 : Вірші ; Поеми / П. Г. Тичина ; редкол.: М. П. Зяблюк, С. А. Гальченко [та ін.] ; . – 2011. – 608 с. : портр.

84(4УКР)6
Д 72
Тичина, Павло Григорович.Вибрані твори : у 2 т. / П. Г. Тичина. – К. : "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства)
Т. 2 : Переклади / П. Г. Тичина ; редкол.: М. П. Зяблюк, С. А. Гальченко [та ін.] ; вступ. слово С. А. Гальченко ; уклад.: С. А. Гальченко, Ю. Г. Попсуєнко, Т. О. Сосновська. – 2012. – 609 с. : портр.

84(4УКР)6
Т 46
Тичина, Павло Григорович. Золотий гомін : вибрані твори / П. Г. Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченко. – К. : Криниця, 2008. – 608 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

84(4УКР)6
Т 46
Тичина, Павло Григорович. Послав я в небо свою молитву : вибране : до 120-річчя поета / П. Г. Тичина ; упоряд. Т. Сосновська. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 140 с. : іл.
_______________________

Грабович, Г. Тичина і модернізм / Г. Грабович // Критика. – 2018. – Ч. 5-6. – C. 18-22.

Грабович, Г. Переосмислюючи поезію Павла Тичини: творення і приховування модернізму / Г. Грабович // Критика. – 2020. – № 5-6. – C. 29-36.

Грабович, Г. Переосмислюючи поезію Павла Тичини : творення і приховування модернізму / Г. Грабович // Критика. – 2020. – Ч. 7-8. – C. 17-25.

Дацюк, Л. Павло Тичина і музика: від колиски до домовини / Л. Дацюк // Літературна Україна. -2020. – 5 верес. (№ 33-34). – C. 2.

Донець, Г. Лицар рідної мови : письменник П. Тичина / Г. Донець // Українська літературна газета. -2018. – №№ 4, 5, 6, 7, 8.

Косінова, О. Павло Тичина – маестро поетичного слова / Оксана Косінова // Дивослово. – 2018. – № 10. – C. 54-59.

Костюченко, В. Тичина і ми / В. Костюченко // Слово Просвіти. – 2017. – Ч. 40, 41.

Терещенко, К. Книга в житті і творчості Павла Тичини / К. Терещенко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – C. 47-50.

Новини

2021-12-03

5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Волонтерство - нова форма громадянської активності в Україні".

2021-11-30

До вашої уваги нова віртуальна виставка "Подія, що змінила долю України", присвячена 30-ій річниці Всеукраїнського референдуму.