Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>


2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: кримінальний процесуальний кодекс

Олександр

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 01 груд. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Правова єдність, 2012. - 300 c. - (Законодавство України).

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 листоп. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 292 c.

Україна. Закони.
Кримінальний процесуальний кодекс України : 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України. -2012. -19 трав. - C. 9-49.; Урядовий кур’єр. -2012. - 6 черв. - C. 9-26.; Офіційний вісник України. -2012. -№ 37. - C. 11-201.; Урядовий кур’єр. -2012. - 7 черв. - C. 9-26.; Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2012. - № 5. - C. 3-304.

Україна. Закони.
Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України : коментарі. Роз’яснення. Документи // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2013. - № 5. - C. 3-407.

2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: збірка українських приказок та прислівїв 2002р

Назар

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне вам видання:

398.91(477) Б 14
Багмет, А. Збірка українських приказок та прислів’їв / А. Багмет; Передм. О. Ветухов; Репринт. відтворення вид. 1929 року. - К.: Техніка, 2002. - 224 с. - (Народні джерела).
2018-07-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: розвиток і взаємодія єврейських громадна європейському просторі. Київ 2017

Владіслав

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Потрібну книгу ви можете отримати у Відділі обслуговування нашої бібліотеки (ІІІ поверх):

323.1(4) Р 64
Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі : монографія / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 464 c.
2018-07-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: довідники для вступу у ВНЗ

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

81.432.1 В 31
Верба, Г. В. Граматика сучасної англійської мови : (довідник) = Modern English Grammar: (reference book)/ Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К.: ВП Логос-М, 2013. - 352 c. - (Учням та абітурієнтам).

22.1 З-41
Збірник задач з математики для вступників для втузів / В. К. Єгерев [и др.] ; за ред. М. І. Сканаві ; пер. з рос.: Є. В. Бондарчук, Ю. Ю. Костриця, Л. П. Оніщенко. - К. : Вища шк., 1992. - 448 с.

81.411.1 К 59
Козачук, Г. О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл./ Г. О. Козачук ; ред. Л. О. Біда. - 8-е вид., допов. і переробл.. -К.: Вища школа, 2007. - 304 c.

22.3 К 64
Конкурсні тестові завдання для вступників: Фізика / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет ; відп. за вип. В. М. Міца [та ін.] ; уклад. В. М. Бенца [та ін.]. - Ужгород [УжНУ] : [б. и.], 2008.

24 К 64
Конкурсні тестові завдання для вступників: Хімія / Міністерство освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т ; відп. за вип. В. М. Міца [та ін.] ; уклад. С. Ю. Чундак [та ін.]. - Ужгород [УжНУ] : [б. и.], 2007. - 200 с.

83.3(4УКР) У-45
Українська література : хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / упоряд., передм. О. М. Авраменко. - К.: Грамота, 2012. - 512 c.

24 Х 46
Хімія : посіб. для вступників до вузів / В. В. Сухан [и др.]. - К.: Либідь, 1993.-408 c. :z-табл.


2018-07-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інклюзивна освіта

Петро

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Сержук В. Школа - для всіх дітей / В. Сержук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К. : Плеяди, 2015. - № 9/10. - С. 16-17.

Шамрай О. В. Індивідуальні консультації як фактор підготовки педагогів-дошкільників до роботи в умовах інклюзії / О. В. Шамрай // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 3. - С. 54-55.

Олешко Л. Д. Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л. Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 12. - С. 7-8.

Колупаєва А. А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія. - 2017. - № 1. - С. 57-63.

Юрченко, Михайло. Відтепер усі знають, що таке інклюзив : Європейський вибір ставить перед суспільством нові цивілізаційні вимоги / М. Юрченко // Урядовий кур`єр. - 2017. - 6 лип. - С. 2.

Діти з особливими потребами. Планування та реалізація психолого-педагогічного супроводу // Психолог. - 2018. - № 3-4. - С. 76-77.

Давиденко, Оксана. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти / О. Давиденко // Психолог. - 2018. - № 9-10. - С. 74-95.

Шевкун, Марія. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів для дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. - 2018. - № 11-12. - С. 78-97.

Лиховид, Інна. Освіта з особливими потребами : за даними експертів, в Україні 6% шкіл працюють з інклюзією. Як планують виправляти ситуацію? / І. Лиховид // День. - 2018. - 12 лип. (№ 121). - С. 11.


2018-07-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія)

Іваненко Ольга Іванівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-26


Доброго дня! Пропонуємо скористатись Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: вступна кампанія 2018

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

Барболіна, Тетяна. Ризначення функціональної підготовки учнів за допомогою тестових завдань / Т. Барболіна, О. Москаленко, Ю. Москаленко // Математика в рідній школі : наук.-метод. журн. - К. : Педагогічна преса, 2018. - № 4. - С. 9-15.

Вступ до магістратури 2018 : (поширені запитання-відповіді) // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 15.

Вступ-2018: професійно-технічна освіта // Сучасна освіта. - 2018. - № 4. - C. 14.

Головко, Оксана. На абітурієнтів чекає новації / о. Головко // Урядовий кур’єр. - 2018. - 27 черв. - С. 3.

Довідник ВНЗ України : галузь знань: “Виробництво та технології” (код 18), спеціальність: “Харчові технології” (код 181) // Сучасна освіта. - 2018. - № 3. - C. 16-17.

Кваліфіковані робітники - затребувані і високооплачувані : професійно-технічна освіта (ПТО) // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 21.

Ковалко, Наталія. Проходження ЗНО-2018: обізнаний - отже, озброєний / Н. Ковалко // Дзеркало тижня. - 2018. - 7-13 квіт. - С. 13.

Основні новації вступу 2018 // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 14.

Панченков, Андрій. Власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури : за метеріалами Українського центру оцінювання якості освіти / Андрій Панченков // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 3. - С. 46-49.

Пашкевич, Оксана. ЗНО-2018: зміни, вимоги і можливості / О. Пашкевич // Жінка. - 2018. - № 4. - С. 8-9.

Сучасна професійна освіта: у МОН представили візію реформи // Сучасна освіта. - 2018. - № 7. - C. 13.

Як обрати країну і ВНЗ для навчання за кордоном? // Сучасна освіта. -2018. -№ 7. - C. 6-7.
2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: діяльність кластерів

Віктор

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Ткаченко А. М. Впровадження кластерної моделі господарювання - запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А. М. Ткаченко, А. В. Бакута // Держава та регіони. - 2016. - № 6. - С. 39-48.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Розвиток інноваційного підприємництва на засадах кластерної організації / Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 88-96.

Фарат О. В. Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 205-213.

Федулин А. А. Оптимизация внутрикластерных отношений в туристической сфере / А. А. Федулин, К. А. Лебедев, О. Е. Лебедева // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 383-388.

Колосінський Є. Ю. Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону / Є. Ю. Колосінський, М. І. Колосінська, О. О. Петращак // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 120-129.

Самофатова В. А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону / В. А. Самофатова // Регіональна економіка. - 2017. - № 1.- С.30-37.

Коваленко С. І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності єврорегіонів / С. І. Коваленко // Регіональна економіка. - 2017. - № 1.- С.63-71.

Ткач С. М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С. М. Ткач, Я. В. Панас // Регіональна економіка. - 2017. - № 3.- С.133-140.

Бондар, Володимир. Кадровий кластер : престижем "лісових професій" повинна служити їх рання профорієнтація / В. Бондар ; записав П. Чечелюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2018. - № 1. - С. 4-7.

Карпова Т. С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии / Т. С. Карпова // Вісник. - 2018. - № 1. - С. 11-16.2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Теорія держави і права і скажіть які автори у вас є.

Валентин

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої літератури:

67.0 В26
Ведєрніков, Юрій Анатолійович. Теорія держави та права : навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України, Юридична академія. - 4-е вид. доп. і перероб. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 224 с.

67.0 В 67
Волинка, Катерина Григорівна. Теорія держави і права : навч. посіб. / К. Г. Волинка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 240 с.

67.0 Г 96
Гусарєв, Станіслав Дмитрович. Теорія права і держави : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : Правова єдність, 2008. - 272 с.

67.0 К34
Кельман, Михайло Степанович. Загальна теорія держави та права : [підруч. для студ. вищ. закл. освіти] / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-є вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).

67.0 К34
Кельман, М. С. Теорія держави і права ( схеми, таблиці, поняття) : навч. посіб. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.В. Сухицька ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 148 с. : табл.

67.0 К 43
Кириченко, Віктор Михайлович. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 264 с. : табл.

67.0 К73
Коталейчук, Сергій Петрович. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготовки до державних іспитів / С. П. Коталейчук ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 320 с.

67.0 Л86
Луць, Людмила Андріївна. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. ( за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. - К. : Атіка, 2007. - 412 с. : табл.

67.0 С 29
Селецький, Станіслав Іванович. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. І. Селецький. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.

67.0 С 42
Скакун, Ольга Федорівна. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. - Вид. 4-те, допов. і переробл. - К. : Алерта, 2013. - 526 с.

340.12 С 91
Сухонос, Володимир Вікторович. Теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 544 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; упоряд. Л. М. Шестопалова. - К. : Прецедент, 2006. - 216 с. - (Юридична бібліотека).

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / Р. А. Ромашов [и др.] ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Санкт-Петербур. ун-т МВС Росії. - К. : КНТ, 2007. - 216 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 184 с.

340.12 Т 33
Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Держава і право: Збірник наукових праць

Андрій

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги потрібне вам видання. Бібліотека отримує збірник наукових праць "Держава і право" з 2005 р.:

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 28/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К., 2005. - 740 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 32/ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. - 622 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 35/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - 752 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 39/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К., 2008. - 760 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 44/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. - 744 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 47/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко ; І. О. Кресіна [та ін.]. - К., 2010. - 748 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 51/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; редкол.: Ю. С. Шемшученко ; І. О. Кресіна [та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. - 768 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 55/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко ; І. О. Кресіна [та ін.]. - К., 2012. - 616 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 59/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К., 2013. - 600 c.

67.0 Д 36
Держава і право : зб. наук. праць/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К.: Юридична думка, 2015. - 392 c.

67.0 Д 36
Держава і право : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К. : Юрид. думка, 2016. - 470 с. - (Юридичні науки ; вип. 74). -

340.12 Д 36
Держава і право : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К. : Юрид. думка, 2017. - 338 с. - (Юридичні науки ; вип. 78).

340.12 Д 36
Держава і право : зб. наук. пр., Вип. 79/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К.: Юрид. думка, 2018. - 284 c. :z-табл. -(Юридичні науки).

<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>
Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2019-01-03

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатскої області за грудень 2018 р".

2018-12-20

Шановні користувачі. До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2018-12-13

Шановні користувачі! До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліогурманіка - апетитне читання".

2018-12-11

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Розстріляне Відродження. Євген Плужник" (до 120-річчя від дня народження українського поета, драматурга, перекладача).

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".