Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>


2017-03-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Микола Міхновський. Організоване ним військо. Бачення Міхновського держави.

Ватаманюк Галина Анатоліївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-03-12


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка знаходиться у фондах нашої бібліотеки:

63.3(4УКР)5 М69
Міхновський, М. Самостійна Україна. Справа української інтелігенції / М.Міхновський. - К.: МАУП, 2007.- 352 c. - (Бібліотека українознавства; Вип. 7).

72.4(4УКР) М75
Молода нація : альманах / Ред. кол. О. Бабкіна, Т. Батенко, О. Білий та ін. - К. : Смолоскип. -1996. -
№ 2 (27). - 2003. - 256 с.

63.3(4УКР)6 Т89
Турченко, Ф. Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях / Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. - К.: Магістр-S, 1996. - 160 c.

Герої нації: Микола Міхновський // Українське слово. - 2015. - 21-27 січ. - С. 4-5.

Герої нації : Микола Міхновський // Українське слово. - 2015. - 28 січ.-3 лют. - С. 8.

Деревінський, В. Концепція Миколи Міхновського щодо формування української держави / В. Деревінський // Мандрівець. - 2015. - № 5. - С. 86-88.

Дорожинський, Павло. Микола Міхновський - основоположник ідеології українського націоналізму / П. Дорожинський // Самостійна Україна. - 2013. - Ч. 3/528. - С. 3-5.

Доценко, Анатолій. Микола Міхновський як людина у спогадах його сучасників / А. Доценко // Самостійна Україна. - 2013. - Ч. 3/528. - С. 6-10.

Микола Міхновський : (1873-1924 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова [та ін.]. - К. : Арій, 2011. - С. 323-329.

Міхновський Микола Іванович : український політичний діяч // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Курас, Редкол. І.Ф. Курас, М.О. Багмет, В.І. Гусєв та ін. - К. : Вища школа, 2003. - С. 70-71.

Патриляк, Іван. Слово про Великого Українця / І. Патриляк // Визвольний шлях . - 2006. - Кн.5. Річник 59. - С. 124-137.

Ситник, Віктор. Микола Міхновський про формування національно свідомої особистости як суб’єкта українського державотворення / В. Ситник // Визвольний шлях . - 2006. - Кн. 12. - С. 78-87.

Солдатенко, В. Ф. Ідейний опонент М.Грушевського (полемічні зауваги на полях книги Ф.Турченка "Микола Міхновський: життя і слово") / В.Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. - 2006. - №5. - C. 98-110.

Турченко, Федір. Микола Міхновський на Кубані / Ф. Турченко // Пам’ятки України. - 2005. - №3-4. - С. 100-105.

Турченко, Ф. Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 74-95.

Турченко, Ф. Микола Міхновський у літературній творчості / Федір Турченко // Березіль. - 2013. - № 5-6. - C. 26-29.


2017-03-06
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мені терміново потрібні наступні підручники Шишко Г.Г., Потери газа при эксплуатации систем газоснабжения та Эксплуатация и ремонт систем газоснабжения. Чи є такі в нашій бібліотеці?

Попович Альона

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

2017-03-07


Доброго дня.

У фондах нашої бібліотеки є книга за Вашим запитом. Книга повернута і знаходиться у відділі книгозберігання (I-поверх).

Шишко, Геннадий Григорьевич. Потери природного газа при эксплуатации систем газоснабжение : учеб. пособие / Гос. Ком. Украины по жил.-коммун. хоз-ву, Ин-т повышения квалификаци руководящих работников и специалистов. – Киев : ИПК Госжилкомхоза Украины, 1991.- 112 с. : ил.

2017-02-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури до курсової роботи на тему:"Флора околиць села Сімерки, Перечинського р-ну". Гарно дякую!

Рогулич Валентина

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-02-27


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 0
З-18
Закарпаття [Електронний ресурс] : вичерпна інформація про Закарпат. обл. / кер. проекту В. В. Гащич. – Ужгород, 2006. – 1 эл. опт. диск.

К 28.5
К 63
Комендар, Василь Іванович. У мандри до шовкової косиці / В. І. Комендар ; ред. О. Козоріз ; Держ. упр. навколиш. природ. середовища в Закарпат. обл., Міжвід. н.-д. лаб. охорони природ. екосистем Ужгород. нац. ун-ту. – Ужгород : Мист. Лінія, 2009. – 56 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ., угор., пол., рум., чес., словац. мовами.

К 28.5
П 58
Попов, М. Г. Очерк растительности и флоры Карпат / М. Г. Попов. – М. : Из-во Москов. общества испытателей природы, 1949. – 303 с.

К 28
Ф 73
Флора и фауна Карпат : сборник работ. – М. : Из-во Акад. наук СССР, 1960. – 227 с.

К 28.5
Ф 74
Фодор, Степан Степанович. Флора Закарпаття : наук.-популяр. літ. / С. С. Фодор. – Львів : Вища школа , 1974. – 208 с.

***
Комендар, Василь. Степові релікти у ... Закарпатті / В. Комендар, М. Пекар // Зелені Карпати. – 2002. – № 1-2. – С. 42-44 : іл.

Сідун, Іван. Де знайти венерині черевички? : [рослини Закарпаття] / І. Сідун // Новини Закарпаття. – 2009. – 13 черв. – С. 7.

Флора і фауна Карпат // Закарпаття туристичне. – К. : Світ успіху, 2007. – С. 10-11 : фот. кольор.

Чубірко, М. М. Історія дослідження і перспективи збереження флори та рослинності Карпат : [в т. ч. про Закарпаття] / М. М. Чубірко // Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). – Т. 2. – Рахів, 1998. – С. 308-310.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-02-23
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Видатні діячі про С. Паппа

Карпа Н.В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-02-23


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 63.3
П 17
Пап, Степан. Велика боротьба : научно-популярная литература / С. Пап ; передм. М. І. Мушинка. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 380 с. : іл.

К 63.3
П 17
о. Пап, Степан. Історія Закарпаття : в 3-х т. / С. Пап. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001 – 2003.

***
Довганич, Омелян. Степан Васильович Пап : 90-річчя від дня народж. науковця, історика, драматурга (нар. 1917-1990) / О. Довганич // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2007 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – С. 127-129. – Бібліогр. наприкінці ст.

Мушинка, Микола. Я іду слідами Духновича : (до 20-річчя від дня смерті о. Степана Папа) / М. Мушинка // Дукля. – 2010. – № 1. – С. 52-55.

Пагиря, Василь. Степан Пап : [священник] / В. Пагиря // Пагиря, Василь. Світочі Карпатського раю : іст. портр. греко-католиц. священиків Мукачів. єпархії / В. Пагиря. – Мукачево : Елара, 1996. – С. 82-83 : портр.

Пап, Степан. Віра предків : (уривок із кн. "Заповіт предків") : [з історії Закарпаття] / С. Пап // Слово. – 2004. – № 1 (січ.-берез.). – С. 40-42 : фот.

Пап, Степан. Олександр Духнович – великий борець за національну свободу та ідентифікацію карпатоукраїнців (карпаторуських) на Закарпатті в XIX столітті : [з нагоди 150-річчя із дня смерті великого будителя] / С. Пап // Срібна Земля. – 2015. – 2 квіт. – С. 5.

Степан Папп : Хуст-Крива-Ворюлопош : уривок із кн. С. Паппа "Велика боротьба" : [історія Карпат. України] // Срібна Земля. – 2015. – 19 листоп. – С. 6.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-02-22
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Творчість Івана Ірлявського і про нього

Лавришинець Марина Михайлівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-02-23


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 84
І -81
Ірлявський, Іван. Брості : твори / І. Ірлявський ; упоряд., вступ. ст. та примітки Д. М. Федака. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 268 с. : іл.

К 83.3-8
Р 31
Ребрик, Наталія. Іван Рошко (Ірлявський): "...ірлявські дзвони в моїм серці чути..." : життєвий і творч. шлях поета / Н. Ребрик. – Ужгород : Гражда, 2000. – 141 с. – (Шкільна серія ; вип. 8).

***
Голомб, Лідія. Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського / Л. Голомб // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 74-79. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ірлявський, Іван. Народ забутий зголосивсь до чину : [вірші] / І. Ірлявський // Дзвін. – 2009. – Ч. 7. – С. 130-133.

Ірлявський-Рошко Іван : поет (1919-1942) // Дочинець, Мирослав. Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, Василь Пагиря. – Мукачево : Карпат. вежа, 2006. – С. 153-154 : портр.

Нейметі, Мар’яна. 95 років тому в храмі у селі Ірлява охрестили поета, який став яскравим символом для наших сучасників : [життя та діяльність закарпат. поета І. Ірлявського] / М. Нейметі // Новини Закарпаття. – 2014. – 25 січ. – С. 21.

Неврлий, Микола. Празька поетична школа : [в т. ч. про закарпат. поетів І. Ірлявського та І. Колоса (І. Кошана)] / М. Неврлий // Неврлий, Микола. Минуле й сучасне : зб. слов’янознав. пр. / М. Неврлий. – К. : Смолоскип, 2009. – С. 205-227. – Бібліогр. наприкінці ст.

Орос, Іван. Славний син Срібної землі : [про поет, громад.-культур. та політ. діяча Карпат. України І. Ірлявського] / І. Орос // Вісті Ужгородщини. – 2014. – 17 січ. – С. 3.

Ференц, Надія. "Неспокійних я буднів поет" : [про І. Ірлявського] / Н. Ференц // Ференц, Надія. Поетичні горизонти Закарпаття : літ.-крит. ст. / Н. Ференц. – Ужгород : Мист. Лінія, 2006. – С. 169-184.

Юришинець, Наталія. Поет неспокійних буднів : до 70-річчя з дня народж. І. Ірлявського, самобут. поета, полум’ян. публіциста, незлам. борця за Соборну Україну / Н. Юришинець // Нарцис. долина. – 2012. – 2 берез. – С. 6.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2017-02-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової роботи на тему:"Промисловість Ужгородського району". Дуже дякую.

Боднар Н. Ю.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-02-21


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 37.1
Г 83
Грищенко, Анатолий. Крона дерева: промышленое и рекреационное использование / А. Грищенко, В. Кучерявый [и др.]. – Львов : Вища шк., 1985. – 168 с. : рис., табл.

К 65.630.67-05
З 17
Зайнятість у харчовій промисловості області / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад.: В. П. Очковська, М. Ю. Кость. – Ужгород, 2003. – 11 с.

К 43
П 12
Пагиря, Василь. Зелене золото Карпат : історія Мукачів. лісокомбінату / В. Пагиря. – Ужгород : Ґражда, 2006. – 68 с. : іл.

К 65.6-05
П 70
Праця у промисловості / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад.: Г. Д. Гриник, В. П. Очковська, М. Й. Цаплюк. – Ужгород, 2003. – 11 с.

***
Аналіз основних тенденцій розвитку промисловості регіону : [Закарпат. обл.] // Регіон: проблеми стратегічного розвитку. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 57-72 : табл.

Лендєл, Михайло. Стан і тенденції розвитку переробної і харчової промисловості регіону / М. Лендєл, О. Жулканич // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – 2013. – Вип. 2 (39) : Ч. 1. – С. 137-162 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

Промисловість як об’єкт стратегічного управління підприємницькою діяльністю в регіоні : [Закарпат. обл.] // Регіон: проблеми стратегічного розвитку. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 72-92 : табл.

Слава, С. Стратегічні групи у формуванні життєздатної структури промисловості регіону : [про Закарпаття] / С. Слава // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 67-74 : табл.

Хаустова, Ксенія. Оцінка інноваційного потенціалу деревообробної промисловості Закарпатської області / К. Хаустова // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Економіка. – 2013. – Вип. 2 (39). – С. 306-311 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
2017-02-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:які книги про народознавство, вийшли за останній час в області, для написання практичної роботи.

Касич Василина Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-02-19


Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

82.3(4УКР) В 65
Войтович, Валерій Миколайович. Українська міфологія / В. М. Войтович. - Вид. 4-те. - К. : Либідь, 2015. - 664 с. : іл, портр. - Бібліогр.: с. 642-663 та в тексті.

63.5(4УКР) Г 68
Горєлов, Микола Євгенович. Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. - К. : Еко-продакшн, 2012. - 176 с. : карти, іл. - (Програма "Українська книга"). - Бібліогр. наприкінці розд.

71.04(4УКР) Д 66
Домінанти духовного світу українців : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. М. Горболіс, О. Р. Яременко, А. П. Гризун [та ін.]. - Суми: Унів. кн., 2015. - 300 c.

63.3(4УКР) Д 69
Дорошенко, Д. І. Слов’янський світ у його минулому й сучасному / Д. І. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст., прим. Л. Белей, ред. Н. Чекмарьова. -К.: Темпора, 2010. - 784 c. :a-кол.іл. - Бібліогр. наприкінці глав. - Імен. покажч.: с. 633-663.

63.3(4УКР) К 43
Кирій, В. Етногенеза арійських та доіндоєвропейських народів : іст.-етнолог. дослідж. / В. Кирій, Л. Сікора; Всеукр. громад. об-ня "Бойків. етнолог. т-во". - Львів: Піраміда, 2012. - 844 c. :a-іл. -Покажч.: с. 826-840.

63.5(4УКР) М 13
Маєрчик, Марія. Ритуал і тіло : структурно-семантичний аналіз укр. обрядів родин. циклу : монографія / М. Маєрчик ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т народознавства НАН України [та ін.]. - К. : Критика, 2011. - 328 с. : іл. - Бібліогр.: с. 265-293. - Покажч.: с. 297-317.

63.5(4УКР) М 23
Мандебура, О. С. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності : [монографія] / О. С. Мандебура; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. - 276 c.

63.5(4УКР) О-65
Орел, Лідія. Українська родина : обряди і традиції / Л. Орел. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. - 512 с. : іл. - (Програма "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 507-508 та у підряд. прим.

63.5(4УКР) Р 88
Русавська, Валентина Андріївна. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Ліра-К, 2014. - 280 с. : іл. - Бібліогр.: с. 227-243.

63.5(4УКР) С 30
Семенюк, С. Історія українського народу / С. Семенюк. - Львів: Апріорі, 2010. - 608 c. :b-карти. - (Програма "Українська книга"). - Бібліогр.: с. 591-606.

К 63.5 Т 39
Тиводар, М. П. Етнографія Закарпаття : іст.-етнограф. Нарис / М. П. Тиводар; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії стародав. світу і серед. віків. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 416 c. :a-іл. - Бібліогр.: с. 407-411.

63.3(4)4 Т 98
Тютюн, О. І. Доля народів: Слов'янський ребус. Русь : [монографія] / О. І. Тютюн. - К.: Укр. письмен., 2010. - 640 c. :a-іл.

2017-02-11
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, з підбором літератури для курсової роботи на тему: "Інституційні репозитарії: сутність та функції". Дякую.

Шумило Юлія Олександрівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-02-13


Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела:

Бакуменко, Лариса. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій / Л. Бакуменко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 10. - С. 18-22.

Бєлінська, В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідної діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 8. - С. 22-25.

Бруй, Оксана. Інституційний репозитарій: перші кроки / Оксана Бруй // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 14-17.

Дикань, С.А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання / С.А. Дикань // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 5. - C. 16-20.

Електронна періодика в бібліотеці : розділ 2 // Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін та ін. - К.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 2016. - C. 53-69.

Захарова, Г. Управление авторскими правами при создании репозитариев открытого доступа / Г. Захарова // Научные и технические библиотеки . - 2011. - № 9. - С. 60-71.

Колесникова, Тетяна. Формування комунікаційних відносин при організації бібліотекою інституційного репозитарію ВНЗ / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 7. - С. 15-18.

Кременовська, І. В. Плагіат у наукових публікаціях: методи виявлння та викорінення / І. В. Кременовська : сборник // Наука України у світовому інформаційному просторі, Вип. 11/ Нац. акад. наук України; редкол. Я. С. Яцків [и др.]. - К.: Академперіодика. - 2015. - C. 60-66.

Назаровець, Сергій. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 25-30.

Павленко, Тетяна. Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 4. - С. 17-18.

Рабінович, П. Протидія плагіату в юриспруденції - актуалізована функція правового наукознавства (роздуми у зв'язку із новітньою монографією академіка В. Зеленецького) / П. Рабінович // Право України. - 2012. - № 9. - С.401-406.

Сьомченков, О.А. Перспективні напрями репозиторної діяльності в Україні/ О. А. Сьомченков // Фінанси України. - 2016. - № 7. - C. 116-127.

Тарнашинська, Л.Обережно, плагіат! Методи пошуку "креатину" (читай: креативу) / Людмила Тарнашинська // Слово і час. - 2009. - № 9. - С.103-109.

Ярошенко, Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації : перші двадцять років / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 5. - С. 3-10.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6


2017-02-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Фізико-географічна характеристика Мукачівського району

Токар М.М.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-02-10


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 26.8
А 73
Анучин, В. А. Закарпатская область : наук.-популяр. географ. опис / В. А. Анучин, А. И. Спиридонов. – М. : ОГИЗ Географиздат, 1947. – 175 с.

К 26.8
Г 11
Гілецька, Н. В. Мій рідний край (Природа Закарпаття) : навч. посіб. / Н. В. Гілецька. – Ужгород : Патент, 1993. – 101 с.

К 26.89
Г 35
Географія Закарпатської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96 с.

К 26.8
Д 44
Діброва, Олексій. Закарпатська область : географ. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Радян. шк., 1967. – 123 с. – (Області Української РСР).

К 26.8
З 18
Закарпатська область : корот. довід. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1947. – 106 с.

К 28.08
К 26
Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. , присвяч. 30-річчю Карпатського біосферного заповідника (13-15 жовт. 1998 р.). Т. 2 : Issues of sustainable development in the Carpathian region : Proceedings of the internetional scientific-practical conference, dedicated to the 30th-anniversary of the Carpathian biosphere reserve. – Рахів, 1998. – 345 с.

К 75.8
М 90
Мукачівський район: Туристична карта: Масштаб 1:110 000. Мукачево: Туристична карта: Масштаб 1: 15 000 : карта, картограф. вид. / тур.-інформ. центр ; автор проекту М. Коруд ; текст: М. Коруд, О. Дудаш ; відпов. за вид. Л. Василишин. – [Б. м. : б. и.], 2004. – карти, іл.

К 26.3
П 30
Петровці, Михайло Михайлович. Корисні копалини Закарпаття : наук. вид. / М. Петровці ; Упр. з питань економіки і власності Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Патент, 2001. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 222.
2017-01-26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:класифікація готельних підприємств в Україні та країнах світу

Іванов І.І

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-01-26


Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.44 В67
Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков. -Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 640 c.

65.9(4УКР)43 М 21
Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Центр учбової л-ри, 2012. - 472 c.

65.9(4УКР)44 М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец.; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К.: Кондор, 2008. - 464 c.

65.44 У-67
Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.] ; за ред. С. І. Дорогунцов; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. -К.: Ліра-К, 2005. - 520 c.

75.8 Ш 20
Шандор, Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник/ Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. - К.: Знання, 2013.-336 c. - (Вища освіта ХХІ століття).


Іванова, Лілія. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні / Л. Іванова // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 1. - С. 33-38.

Опанащук, Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 180-181.

Буховцев, Андрей. Делаем карьеру в индустрии гостеприимства / А. Буховцев // Сучасна освіта. - 2009. - № 12. - С. 32-34.

Гарбера, О.Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії / О. Є. Гарбера // Економічний часопис - ХХІ. - 2010. - № 11-12. - С. 37-41.

Горіна, Г.О. Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу / Г. О. Горіна // Економіка та держава. - 2011. - № 3. - С. 107-109.

Лобанова, В. А. Система прийняття рішень щодо управління персоналом великих підприємств готельного господарства / В. А. Лобанова // Економічний часопис - ХХІ. - 2011. - № 3-4. - С. 40-44.

Берзина, Светлана. Экологизация гостинничного бизнеса / Светлана Берзина // Діловий вісник. - 2012. - № 6. - С. 12-13.

Лобанова, В. А. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формування іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу / В. А. Лобанова, Н. В. Бунтова // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 7-8. - С. 64-67.

Негода, Г. А. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку підприємств готельного господарства / Г. А. Негода // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 9-10. - С. 64-66.

Петрук, Т. М. Підвищення конкурентоспроможності в готельному бізнесі : мотиваційні програми / Т. М. Петрук // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 12. - С. 36-39.

Шелковникова, Лада. Маншиза - эволюция в отношениях гостиничного оператора и собственника : особенности применения современных механизмов управления в гостиничном бизнесе / Л. Шелковникова // Юридична газета. - 2013. - № 27-28. - 9 лип. - С. 21.

Грянило, А. В. Стратегічні напрями розвитку закладів готельно-ресторанного господарства з елементами дитячого обслуговування / А. В. Грянило, О. І. Мілашовська, Н. М. Гоблик-Маркович // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 109-112.

Хмурова, В. В. Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах / В. В. Хмурова // Вісник. - 2014. - № 3. - С. 112-116.

Єфімов, Олександр. Готельний бізнес: як залишитися на плаву у "важкі часи" / О. Єфімов // Бухгалтерія. - 2015. - № 8. - С. 72-75.

Семенов, В. Ф. Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості / В. Ф. Семенов, С. С. Галасюк, О. В. Шикіна // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 10. - С. 202-212.

Хартвалла, Віктор. Зробити так, щоб було, як удома : фінський підприємець розповів про нюанси готельного бізнесу в Україні / В. Хартвалла // Експрес. - 2016. - 7-14 квіт. - С. 22.<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>
Новини

2017-07-31

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2017 р".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-05-11

Шановні користувачі! У розділі "Електронна бібліотека" до вашої уваги представлено нові книги.

2017-03-13