Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>


2018-05-02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи є в наявності дисертація або інші матеріали під авторством Ситар І.М.

Змикало Олександр Іванович

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-05-02


Доброго дня!
Матеріали даного автора на жаль відсутні в нашій бібліотеці.
2018-05-02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи є в наявності номера журналу "Держава і право" за 2002 рік?

Змикало Олександр Іванович

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-05-02


Доброго дня!
На жаль журнал "Держава і право" не передплачувався за 2002 рік нашою бібілотекою.
2018-04-30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: сучасні методи визначення якості грануляту та таблеток

Леврінц Анастасія Андріївна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-05-02


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:

908:613 С 91
Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : зб. пр. Х Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (сан. "Квітка полонини", с. Солочин, Свалявський р-н, 21-22 квіт. 2017 р.) / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук.-дослід. ін-т фітотерапії [та ін.] ; за ред. Т. М. Ганич. – Ужгород : [б. и.], 2017. – 398 с. : табл., рис. – Бібліогр. наприкінці робіт.

52.8 Т 48
Ткач, Володимир Іванович. Електрохімічний аналіз нітрогеновмісних органічних лікарських та біоактивних речовин з використанням гетерополіаніонів структури Кеггіна як аналітичних реагентів : [монографія] / В. І. Ткач, І. М. Мага, О. В. Болотін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії [та ін.]. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2012. – 220 с. : табл. – Бібліогр.: с. 187-215.

************************************
Вовк, Михайло Володимирович. Біоактивні гетероциклічні системи : за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 року / М. В.Вовк // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 3. – С. 38-43 : іл.

Головіна, Світлана. "Незговірливі" препарати : вживання ліків / С. Головіна // Пенсійний кур’єр. – 2017. – 8 верес. (№ 36). – С. 5.

Дослідження продуктів взаємодії РНК з манітолом піролітичної мас-спектрометрії / В. Б. Щодрий, О. В. Козлов, А. О. Рибенчук [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 2. –С. 79-87. – Бібліогр. в кінці ст.

Забуженко, Олександр. Флагман галузі : [відчизняний виробник лікарських засобів] / О. Забуженко // Урядовий кур’єр. – 2017. – 4 берез. – С. 11.

Квантово-хімічні властивості L-карнітину / О. О. Казакова, Г. О. Сирова, І. С. Чекман [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 7. – С. 63-68. – Бібліогр. в кінці ст.

Композитные системы на основе измельченных цветов Calendula officinalis и нанокремнезема А-300 / В. В. Туров, Т. В. Крупская, А. П. Головань, Н. Т. Картель // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 4. – С. 76-83. – Библиогр. в конце ст.

Колесник, Сергій. Європейська якість за вітчизняними стандартами / С. Колесник // Охорона праці. – 2017. – № 3. – С. 18-19.

Нижник, Антоніна. Важка негативна реакція на препарат, що застосовується : як діяти медичному працівнику / А. Нижник // Приватний лікар. – 2017. – № 9-10. – С. 16-18. – Бібліогр. наприкінці ст.

рН- та термочутливі нано(феро)гелі на основі N-ізопропілакриламіду та акрилової кислоти / Ю. М. Самченко, Л. О. Керносенко, С. О. Крикля [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 6. – С. 74-81. – Бібліогр. в кінці ст.

Порівняльна оцінка магнітних властивостей та протипухлинного впливу суперпарамагнітних і феромагнітних наночастинок оксиду заліза в складі нанокомплексу з доксорубіцином / В. Е. Орел, А. Д. Шевченко, О. Ю. Рихальський [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – № 9. – С. 113-121. – Бібліогр. в кінці ст.

Скрининг антиоксидантных свойств экстрактов из листьев растений семейства Orchidaceae Juss / Т. М. Черевченко, Р. В. Иванников, И. В. Лагута [и др.] // Доповіді Національної академії наук України. – 2016. – № 11. – С. 87-92. – Библиогр. в конце ст.

Чекман, Іван Сергійович. Фармакологічні та фізико-хімічні аспекти механізмів дії лікарських засобів / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 62-70. – Бібліогр. в кінці ст.
2018-04-25
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:література з фонду бібліотеки на тему ОПТИМІЗАЦІЯ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН В БАГАТОДІТНІЙ СІМ’Ї

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-04-25


Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:

Демиденко К. Є. Характеристика сімейних правовідносин та їх встановлення між батьками і дітьми / К. Є. Демиденко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - C. 364-369.

Красицька Л. Про поняття батьківських прав / Л. Красицька // Право України. - 2012. - № 8. - С.227-233.

Мазаненко О. Особливості боротьби за лідерство дітей з багатодітних родин у тимчасовому дитячому колективі / О. Мазаненко, О. Романова // Вісник. - 2013. - № 2. - C. 87-89.

Найбагатодітніші сім'ї в історії // Наука і суспільство. - 2012. - № 8/9. - С.49-50/

Особливості сімейних відносин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 10. - C. 84-85/

Пільги багатодітним // Пенсійний кур’єр. - 2016. - 8 лип. (№ 27). - C. 3.

Слюсар Л. І. Батьківство у системі відносин інституту сім’ї: сучасні трансформації, їх причини та наслідки / Л. І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. -2016. -№ 2. - C. 26-38.

Стрельник О. Багатодітна сім'я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики / О. Стрельник // Соціологія:теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - C. 156-165.

Фоменко А. Як підтвердити статус багатодітної родини / А. Фоменко // Урядовий кур’єр. -2016. - 8 груд. - C. 10.

Хабайлюк В. В. Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми підліткового віку / В. В. Хабайлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 3. - C. 37-40.

Янович І. О. Батьки і діти : шляхи взємодії (матеріал для батьківських зборів) / І.О. Янович // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 8. - C. 49-52.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

2018-04-23
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Нові видання про Дмитра Креміня і його видання!!

Черничко Каріна Степанівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-04-23


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
84(4УКР)6
К 68
Коротич, Віталій Олексійович. Цілком особисто : приватні листи до Дмитра Кременя / В. О. Коротич ; упоряд., передм. Т. Д. Кремінь. - Х. : Фоліо, 2011. - 416 с.

84(4УКР)6
К 79
Кремінь, Дмитро Дмитрович. Вибрані твори : поезія / Д. Д. Кремінь ; вступ. ст. Ю. І. Ковалів. - Одеса : Маяк, 2007. - 632 с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

84(4УКР)6
К 79
Кремінь, Дмитро Дмитрович. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Д. Д. Кремінь. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 360 с. : іл. - (Сучасна поезія).

84(4УКР)6
К 79
Кремінь, Дмитро. Літопис : вибране / Д. Кремінь. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2003. - 452 с.

К 84
К 79
Креминь, Дмитро Дмитрович. Ольвийский транзит : избрание стихотворения / Д. Д. Креминь ; пер. с укр. А. Павлов ; худож. оформ. А. Бедаков. - Николаев : Изд-во Южнославян. ин-а Киев. славист. ун-та, 2006. - 80 с. : іл. - Текст рос. мовою.

84(4УКР)6
К 79
Кремінь, Дмитро Дмитрович. Синопсис : зб. поезій / Д. Д. Кремінь. - К. : Факт, 2005. - 176 с. - (Зона Овідія).

84(4УКр)6
К 79
Кремінь, Дмитро Дмитрович. Танок вогню : поезії / Д. Д. Кремінь ; ред. М. М. Суховецький ; худож. Г. А. Палатников. - Одеса : Маяк, 1983. - 47 с.

84(4УКР)6
К 79
Кремінь, Дмитро Дмитрович. Шлях по зорях : вірші / Д. Д. Кремінь ; ред. М. Г. Василенко ; худож. оформ. І. А. Бельська. - К. : Молодь, 1990. - 96 с. : іл.

К 84
М 58
Між Карпатами і Татрами : поезія П. Скунця у словац. пер. В. Юричкової. Вип. 26 / вступ. слово Т. В. Ліхтей ; післямова Д. Д. Кремінь. - Ужгород : TIMPANI, 2017. - 60 с. - Текст укр., словац. мовами.

К 84
М 58
Між Карпатами і Татрами : Д. Кремінь у дзеркалі худож. пер. Вип. 25 / упоряд., вступ. ст. Т. В. Ліхтей, пер. укр. Д. Д. Кремінь, пер. словац. В. Юричкова. - Ужгород : Ліра, 2016. - 100 с. - Текст укр., словац. мовами.

К 84
М 58
Між Карпатами і Татрами : цикл "Постаті" : словац. поезія в пер. Д. Кременя. Вип. 16 / упоряд. Т. В. Ліхтей ; пер. укр. Д. Д. Кремінь. - Ужгород : Ліра, 2011. - 48 с. - Текст укр., словац. мовами.

К 83.3
М 89
"Музика поезії над рікою життя..." : до 60-річчя від дня народж. Д. Д. Креміня : біобібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей та релігій Миколаїв. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Тасинкевич. - Миколаїв, 2013. - 220 с. : іл.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2018-04-19
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література на тему "Документування проведення стажування при прийнятті на роботу в державну установу". Потрібно для курсової. Дякую за допомогу.

Богомолова Марина Миколаївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-04-20


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

Бєлов І. Заповнення трудових книжок: від "А" до "Я" / І. Бєлов // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 44. - C. 9-15.

Бондар В. Оформлення працівника на роботі /В. Бондар // Праця і зарплата. - 2016. - № 11. - C. 5-6.

Бондаренко М. Програма стажування / М. Бондаренко // Праця і Закон. - 2010. - № 9. - C. 27.

Братанич Н. Правила оформлення та ведення службової документації/ Н. Братанич // Праця і Закон. -2010. -№ 6. - C. 23 - 27.

Гоменюк А. Практиканти на підприємстві: оформлення, матзабезпечення та керівництво / А. Гоменюк // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 41. - C. 7-8.

Журавська І. Стажування працівника за кордоном / І. Журавська // Бухалтерія. Збірник систематизованого законодавства. - 2012. - Вип. 10. - C. 135. - (Вкладка).

Король А. Стажисти і практиканти: соцзабезпечення та виплати / А. Король // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 41. - C. 9-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Король А. Стажування: організовуємо на відмінно / А. Король // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 41. - C. 5-6.

Король А. Який алгоритм оформлення прийняття на роботу / А. Король // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 79. - C. 17-18. - (Спецвипуск).

Мельничук Н. Встановлення строку випробування при прийнятті на роботу / Н. Мельничук // Часопис Київського ун-ту права. - 2004. - №1. - C. 70-74.

Нагорний В. Студенти-стажисти на підприємстві: оформлюємо відносини, нараховуємо та оподатковуємо винагороду / В. Нагорний // Все про бухгалтерський облік. - 2013. - № 10. - C. 15-19.

Циганова О. "Молодым - везде у нас дорога..." (трудова книжка на стажиста) / О. Циганова // Бухгалтерія. - 2015. - № 10. - C. 69-70.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

2018-04-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література про Василя Кузана, а також його твори.

Марушка Андріана Петрівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-04-18


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 83.3
К 89
Василь Кузан: "Кожен вірш - це частина мого життя..." / В. Кузан. - Мукачево : Карпат. вежа, 2007. - 48 с. : iл. - ("Домінія слова" : портрети-інтерв'ю ; кн. № 2).

К 84
К 89
Кузан, Василь. Верлібрідо : поезії / В. Кузан ; передм. П. М. Скунць ; худож. Н. Пономаренко ; ред. О. Козоріз. - Ужгород : Мист. лінія, 2002. - 104 с. : іл.

К 84
К 89
Кузан, Василь. Все по 14 копійок або Сонетний двір : [сонети] / В. Кузан. - Ужгород : Карпати, 2013. - 216 с. : іл.

К 84
К 89
Кузан, Василь. Втомоповінь або Хронічна втома : поезії / В. Кузан. - Мукачево : Карпат. вежа, 2013. - 164 с.

К 84
К 89
Кузан, Василь. 12:12:12 : вибрані поезії / В. Кузан. - Мукачево : Карпат. вежа, 2012. - 192 с.

К 84
К 89
Кузан, Василь. Експрес-наречений : роман / В. Кузан. - К. : Укр. пріоритет, 2016. - 272 с.

К Оя656
К 89
Кузан, Василь. Іршавщина край зачарованої долини / В. Кузан, П. Пеняк, В. Ньорба. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2006. - 72 с. : кольор. іл.

К 84
К 89
Кузан, Василь. Сингулярність : поезії / В. Кузан. - К. : Укр. пріоритет, 2016. - 256 с.

К 84
К 89
Кузан, Василь. Смерековий камінь зачарованої долини / В. Кузан ; фот. А. Світлинець, В. Ньорба. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2011. - 40 с. : кольор. іл.

К 83.3
М 28
Маровді, Василь Михайлович. Магія поетичної творчості Василя Кузана : зб. наук. робіт / В. М. Маровді. - Ужгород, 2005. - 72 с.

***
Василь Кузан : [поет, прозаїк] // Закарпатська обласна організація Національної спілки письменників України. - Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2016. - С. 25 : портр.

Шкіря, Василь. Василь Васильович Кузан : 50-річчя від дня народж. поета / В. Шкіря // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2013 рік. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. - С. 113-119. - Библиогр. в конце ст.

Шкіря, Василь. Незвідані царини друкованого слова : [розмова з письм. / вів В. Кузан] / В. Шкіря // Фест. - 2012. - 6-12 квіт. - С. 14.

Шкіря, Василь. У "Золоті Карпат" купаються 55 : [про життя та творчість поета В. Кузана] / В. Шкіря // Новини Закарпаття. - 2018. - 27 лют. - С. 5 : фот.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!
2018-04-15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Чи є у Вашій бібліотеці відділ стародруків, тобто видань 17-18 століть?

Сергій Шалда

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-04-15


Доброго дня! На жаль, потрібні вам видання в бібліотеці відсутні.
2018-04-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить бібліографічний урок про словники з журналів "Шкільна бібліотека та ін. Гарно дякую!

Марина

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-04-15


Доброго дня! До вашої уваги наступні статті:

Дубніна Н. П.
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки / Н. П. Дубніна // Шкільна бібліотека. -2016. -N 4(квітень). - C. 24-26.
Зміст: Алфавітний каталог; Систематичний каталог; Наші друзі - словники; Довідники

Жигунова Л. І.
Організація масової роботи шкільних бібліотек / Л. І. Жигунова // Шкільна бібліотека. -2015. -N 8(серпень). - C. 26-29.
Зміст: Відкитий урок читання; Золотий читацький формуляр; Книжковий хіт-парад; Шкільний та міський конкурси дитячого малюнку; Своя гра; Бібліотечні уроки; Голосні читання; Бібліографічнй огляд літератури; Хеллоуїн у шкільній бібліотеці; Виставки; Виставка-бенефіс читача "Читай, як я, читай зі мною, читай краще за мене"; Буктрейлер

Руденко Т. Д.
Закріплюємо бібліографічні знання : вікторина / Т. Д. Руденко // Шкільна бібліотека. -2017. -N 4(квітень). - C. 120-121.
2018-04-12
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:історія дворянської родини Ружаків на Закарпатті (1646-1848: Ференц, Лайош, Кароль...

Іван

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-04-13


Доброго дня!
На жаль дана інформація відсутня у фонді нашої бібліотеки. Звертайтесь до Державного архіву Закарпатської області!
<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>
Новини

2019-01-10

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2018 р."

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2018 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2018 році громадськість світу та України.

 

2018-09-06

У вівторок, 18 вересня, о  18:00, в читальній залі нашої бібліотеки відбудеться презентація нового роману Андрія Любки «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан».
За сюжетом, п’яний суддя на пішохідному переході збиває на смерть молоду жінку і, ясна річ, без особливих зусиль уникає покарання. Але чоловік збитої – не з тих, кого можна купити чи залякати, він краще втратить усе, та відомстить.
«Твій погляд, Чіо-Чіо-сан» – це психологічний трилер про сучасну Україну, де вартість людського життя вимірюється хабарами, а вбивці стоять у перших рядах на церковних службах. Але до чого тут Пучіні і здатний спопелити душі обох антагоністів погляд мадам Батерфляй? І чи справді поділ на добро і зло є в цьому романі таким однозначним? Відповіді на останнє запитання читач не знайде до самої розв’язки. А можливо, й після неї.

Вхід вільний.

 

2018-08-31

Пропонуємо вашій увазі Хроніку культурного життя Закарпатської області за серпень 2018

2018-08-09

Ознайомтесь з новими надходженнями до відділу "Наукової інформації та бібліографії"

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".