Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>


2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Теорія держави і права і скажіть які автори у вас є.

Валентин

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги література, яка є у фондах нашої літератури:

67.0 В26
Ведєрніков, Юрій Анатолійович. Теорія держави та права : навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України, Юридична академія. - 4-е вид. доп. і перероб. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 224 с.

67.0 В 67
Волинка, Катерина Григорівна. Теорія держави і права : навч. посіб. / К. Г. Волинка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 240 с.

67.0 Г 96
Гусарєв, Станіслав Дмитрович. Теорія права і держави : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : Правова єдність, 2008. - 272 с.

67.0 К34
Кельман, Михайло Степанович. Загальна теорія держави та права : [підруч. для студ. вищ. закл. освіти] / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-є вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : іл. - (Вища освіта в Україні).

67.0 К34
Кельман, М. С. Теорія держави і права ( схеми, таблиці, поняття) : навч. посіб. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.В. Сухицька ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 148 с. : табл.

67.0 К 43
Кириченко, Віктор Михайлович. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 264 с. : табл.

67.0 К73
Коталейчук, Сергій Петрович. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготовки до державних іспитів / С. П. Коталейчук ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 320 с.

67.0 Л86
Луць, Людмила Андріївна. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. ( за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. - К. : Атіка, 2007. - 412 с. : табл.

67.0 С 29
Селецький, Станіслав Іванович. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. І. Селецький. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.

67.0 С 42
Скакун, Ольга Федорівна. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. - Вид. 4-те, допов. і переробл. - К. : Алерта, 2013. - 526 с.

340.12 С 91
Сухонос, Володимир Вікторович. Теорія держави і права : навч. посіб. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 544 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; упоряд. Л. М. Шестопалова. - К. : Прецедент, 2006. - 216 с. - (Юридична бібліотека).

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. / Р. А. Ромашов [и др.] ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Санкт-Петербур. ун-т МВС Росії. - К. : КНТ, 2007. - 216 с.

67.0 Т 33
Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 184 с.

340.12 Т 33
Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.

2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Держава і право: Збірник наукових праць

Андрій

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги потрібне вам видання. Бібліотека отримує збірник наукових праць "Держава і право" з 2005 р.:

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 28/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К., 2005. - 740 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 32/ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. - 622 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 35/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - 752 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 39/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К., 2008. - 760 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 44/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. - 744 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 47/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко ; І. О. Кресіна [та ін.]. - К., 2010. - 748 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 51/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; редкол.: Ю. С. Шемшученко ; І. О. Кресіна [та ін.]. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. - 768 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 55/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко ; І. О. Кресіна [та ін.]. - К., 2012. - 616 c.

67.0 Д 36
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць, Вип. 59/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К., 2013. - 600 c.

67.0 Д 36
Держава і право : зб. наук. праць/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К.: Юридична думка, 2015. - 392 c.

67.0 Д 36
Держава і право : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К. : Юрид. думка, 2016. - 470 с. - (Юридичні науки ; вип. 74). -

340.12 Д 36
Держава і право : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К. : Юрид. думка, 2017. - 338 с. - (Юридичні науки ; вип. 78).

340.12 Д 36
Держава і право : зб. наук. пр., Вип. 79/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; редкол.: Ю. С. Шемшученко, І. О. Кресіна [та ін.]. - К.: Юрид. думка, 2018. - 284 c. :z-табл. -(Юридичні науки).

2018-07-24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: римське право ?

Іван

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-24


Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

81.461 Г 85
Гриценко, Світлана Павлівна. Латинська мова й основи римського права : навч. посіб. / С.П. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т, Природничо-гуманитарний науково-навчальний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 336 с.

34(37) З-12
Заболотна, Галина Ігорівна. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України : монографія / Г. І. Заболотна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 340 с.

67.3(0) К 17
Калюжний, Ростислав Андрійович. Римське приватне право : підручник / Р. А. Калюжний, В. М. Вовк. - К. : Атіка, 2012. - 408 с. : табл.

67.3(0) М15
Макарчук, Володимир Степанович. Основи римського приватного права : навч. посібник / В.С. Макарчук. - 2-е вид., доп. - К. : Атіка, 2003. - 256 с.

67.3(0) П32
Підопригора, Опанас Андронович. Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 528 с.

67.3(0) П 32
Підопригора, Опанас Андронович. Римське приватне право : академічний курс / О.А. Підопригора; Ред. Г.І. Якіменко. - 3-е вид., перероб. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 440 с.

67.3(0) Р 51
Римське приватне право : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 136 с.

67.3(0) Т76
Трофанчук, Григорій Іванович. Основи римського цивільного права : навч. посіб. для дистанційного навчання / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк; За заг. ред. Р.А. Калюжний ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2004. - 160 с. - (Дистанційна освіта).

67.3(0) Ц75
Ціцерон, Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів = De res publica. De legibus. De natura deorum : научное издание / М.Т. Ціцерон; Пер. з латин., прим., словник імен, назв, термінів В. Литвинов, Вступ. стаття М. Рогович. - К. : Основи, 1998. - 480 с.


2018-07-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: туристична Італія

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-13


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Графова, І.О. Розвиток сільського туризму в Європі / І.О. Графова // Економіка АПК. - 2007. - № 7.- С.148-152.

Кирильчук, Евгения. Италия - древняя и вечно молодая... / Е. Кирильчук // Персонал. - 2012. - № 2. - С. 96-102.

Кирильчук, Евгения. Сицилия - "М.А.F.I.A." - Земля контрастов (горы, скалы, замки, театры, музеи, море, пляжи, вино...) / Е. Кирильчук // Персонал. - 2012. - № 3. - С. 102-109.

Клуб итальянского туризма: мост между странами // Діловий вісник. - 2013. - № 8. - С. 38-39.

Прекрасна і гордовита : Генуя // Міжнародний туризм. - 2016. - № 3. - С. 92-99.

Онишко, Сергій. Італія. Альпійські перлини / С. Онишко // Міжнародний туризм. - 2017. - № 5. - С. 60-67.

Власенко, Андрій. Італія - Франція. Хвиля і камінь, або Dolce vita & Art de vivre : "Солодке життя" в Італії та "мистецтво жити" у Франції ми спізнали завдяки маршруту "Хвиля і камінь" / А. Власенко, С. Степанова // Міжнародний туризм. - 2017. - № 5. - С. 78-85.

Зіркове тепло Абано : курорт Абано-Терме // Міжнародний туризм. - 2018. - № 1. - С. 56-58.

Онишко, Сергій. Чинкве-Терре. Морські шедеври / С. Онишко // Міжнародний туризм. - 2018. - № 2. - С. 46-52.

Здорові насолоди : готель"Due Torri" на італійському курорті Абано-Терме // Міжнародний туризм. - 2018. - № 3. - С. 80-81.

2018-07-13
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Браун Д. Цифрова фортеця

Ольга

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-13


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібна вам книга:

84(7СПО) Б 87
Браун Д. Цифрова фортеця : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. К. Горбатько. - 3-тє вид. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 416 c.
2018-07-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Екологія та промисловість

Віктор

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-11


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

Бігдан О. В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва / О. В. Бігдан // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 46-51.

Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Екологічно чисте виробництво - основа підвищення якості продукції на товарних ринках України" // Економіка АПК. - 2013. - № 11. - С. 131-136.

Єгоращенко, Ірина Валентинівна. Впровадження “зеленої” (екологічної) логістики суб‘єктів господарювання / І. В. Єгоращенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 9. - С. 10-14.

Шевченко І. В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України / І. В. Шевченко // Економіка України. - 2016. - № 10. - С. 79-86.

Дерій Ж. В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності : світовий досвід та українські реалії / Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 11. - С. 278-290.

Григорків М. В. Моделювання еколого-економічної динаміки з урахуванням мінімального рівня соціально-економічної структуризації суспільства / М. В. Григорків, В. С. Григорків // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 323-332

Касич А. О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду / А. О. Касич // Економіка України. - 2017. - № 9. - С. 38-58.

Голубка, Степан. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / Степан Голубка, Руслан Білоскурський // Економіст - 2017. - № 9. - С. 26-30.

Федченко, Костянтин Анатолійович. Теоретичні аспекти розвитку “зелених інвестицій” як інструменту фінансування екологоорієнтованих заходів / Костянтин Анатолійович Федченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12. - С. 10-13.

Карлін М. І. Форми фінансового стимулювання екологічної відповідальності бізнесу, територіальних громад і громадян / М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 3. - С. 89-99.

Веклич О. О. Сутність і зміст концепту «Екосистемний підхід» в економічній науці / О. О. Веклич // Економіка України. - 2017. - № 12. - С. 34-51.

Степаненко А. В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А. В. Степаненко // Економіка України. - 2018. - № 1. - С. 40-53.

Сухіна О. М. Методологічний підхід до визначення розміну екологічної ренти / О. М. Сухіна // Регіональна економіка. - 2018. - № 1. - С. 85-93.

Лішунов М. В. Пластиковий посуд: більше шкоди чи користі? / М. В. Лішунов // Безпека життєдіяльності. - 2018. - № 5. - С. 38.

2018-07-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:чи є у вас книга "філософія інтеграції" 2011 року

Микола

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії

2018-07-10


Доброго дня.
У фондах нашої бібліотеки є така книга:

321
Ф 56

Філософія інтеграції : монографія/ І. В. Артьомов, В. Д. Бондаренко [та ін.] ; за заг. ред.: В. Д. Бондаренко ; Ф. Г. Ващук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж.. -Ужгород: ЗакДУ, 2011.-544 c.. -(Євроінтеграція: український вимір; вип. 18). -Бібліогр.: с. 506-538.
2018-07-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Макіавеkлі "Государь"

Власенко Андрій

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-10


Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

84(4ІТА) М 15
Макиавелли, Н. Государь : [сочинения] / Н. Макиавелли ; пер. с итал. под ред. А. Дживелегов. - М.: Эксмо; Х.: Фолио, 2005. - 672 c. - (Антология мысли).
2018-07-10
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Роджер Желязний "Хроніки Амбера" українською мовою

Богдан

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2018-07-10


Доброго дня! До Вашої уваги видання, які знаходяться у Відділі художньої літератури нашої бібліотеки:

821.111(73) Ж 52
Желязни, Роджер. Хроніки Амбера : у 10 кн. / Р. Желязни. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015 -
Кн. 1 : Дев’ять принців Амбера : роман / пер. з англ. А. Саган. - 2015. - 280 с. - (Горизонти фантастики)/

821.111(73)
Ж 52
Желязни, Роджер. Хроніки Амбера : у 10 кн. / Р. Желязни. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015 -
Кн. 2 : Рушниці Авалону : роман / пер. з англ. А. Саган. - 2015. - 304 с. - (Горизонти фантастики)/

821.111(73) Ж 52
Желязни, Роджер. Хроніки Амбера : у 10 кн. / Роджер Желязни. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан.
Кн. 3 : Знак Єдинорога : роман / пер. з англ.: А. Пітик, К. Грицайчук. - 240 с. - (Горизонти фантастики).

821.111(73) Ж 52
Желязни, Роджер. Хроніки Амбера : у 10 кн. / Р. Желязни. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015 -
Кн. 4 : Рука Оберона : роман / пер. з англ.: А. Пітик, К. Грицайчук. - 2016. - 240 с. - (Горизонти фантастики).


2018-06-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: список видань творів І.В. Хланти та література про нього,публікації.

Юришинець А.В.

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2018-06-11


Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 84
Г 93
Губаль, Іван Іванович. Володар мудрості народної : худож.-докум. повість / І. І. Губаль ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; Облас. центр нар. творчості ; Науково-культоролог. лаб. – Ужгород : Патент, 2004. – 410 с. : фот., іл, муз.тв.


К 91.9:83.3
К 30
Качкан, Володимир Атаназійович. Іван Хланта : біобібліогр. покажч. / В. А. Качкан ; Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. – Ужгород : Патент, 2008. – 458 с. : портр. – Імен. покаж.: с.437-452.

821.161.2.09(477.87)
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Відлуння літературного Закарпаття : літ. портрети, літ. ст., інтерв’ю та рец. / І. В. Хланта ; Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Патент, 2017. – 808 с. : портр, іл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

К 82.3
Х 55
Хланта , Іван Васильвич. До джерел : фольклорист. ст. / І. В. Хланта. – Ужгород : Патент, 1994. – 237 с.

К 84
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Карпатський діамант : пісні / І. В. Хланта ; відп. за вип. Г. В. Дрогальчук ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Патент, 2015. – 218 с. : іл.

908:398.8
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Коломийкарі Закарпаття / І. В. Хланта ; запис текстів, упоряд., вступ. ст. І. В. Хланта, відп. за вип. В. В. Фролова, Г. В. Дрогальчук ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури. – Ужгород : Патент, 2017. – 712 с. : іл.

908:75(477.87)
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Мелодії душі Василя Гангура : нарис життя і творчості / І. В. Хланта ; Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Патент, 2017. – 112 с. : іл, фот. кольор. – Бібліогр.: с. 110.

908(477.87)
Х 55
Хланта, Іван Васильович. Моє Копашново : іст.-етногр., фольклор. ст. та матеріали / І. В. Хланта ; Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Патент, 2017. – 816 с. : іл.

К 83.3
Х 55
Хланта, Іван Васильвич. Тернистий шлях до храму : літ. портрети письминники Закарпаття / І. В. Хланта. – [Б. м.] : с., 1994. – 180 с.

За більш детальною інформацією зветрайтесь до відділу краєзнавства нашої ббіотеки!
<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>
Новини

2019-01-10

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2018 р."

Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2018 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2018 році громадськість світу та України.

 

2018-11-07

Шановні користувачі! Новинки літератури Відділу наукової інформації та бібліографії чекають на вас!

2018-11-07

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Святині мистецтва - 70", яка присвячена 70-річчю від дня утворення Музею ім. Й. Бокшая.

2018-11-05

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за жовтень 2018 р."

2018-10-31

Шановні користувачі! Довашої уваги нова віртуальна виставка "Ім'я, яке не кане в Лету", присвячену 90-річчю від дня народження поета і перекладача Василя Шкробинця.

2018-10-13

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "За Україну, за її волю!", яка присвячена Дню українського козацтва.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".