Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Віртуальна довідка


Для бібліотекарів


До списку    Задати питання    Пошук    Правила користування довідкою

Шановні користувачі наших послуг!
В роботі віртуальної довідки відбулися наступні зміни:
  • запроваджено систему перевірочних кодів (всі літери які ви побачите – АНГЛІЙСЬКІ), цей крок є реакцією на активізацію спамроботів на нашому вебресурсі;
  • спрощено процес ввічливості, а цей крок є реакцією на тотальну неввічливість, а часом і відверту наглість певних осіб.
Будьте ввічливі та стримані, бібліотекарі працюють для вас.

public static void main()<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>


2017-04-20
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Лісовідновлення порушених територій

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-21


Доброго дня! До Вашої уваги література, яка є у фондах нашої бібліотеки:

К 65.634 Б 77
Бойко, Я. М. Механізми розвитку лісового господарства Закарпатської області : [монографія] / Я. М. Бойко, І. В. Орос; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Карпатська вежа, 2011. - 184 c.

67.9(4УКР)307 Н 34
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г. І. Балюк, Ю. Л. Власенко [та ін.] ; за ред. Г. І. Балюк; Акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 368 c.

43.4 С24
Свириденко, В. Є. Лісівництво : підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок. - К.: Арістей, 2005. - 544 c.

43.4 С24
Свириденко, В. Є. Практикум з лісівництва : навч. посіб. / В. Є.Свириденко, Л. С.Киричок, О. Г.Бабіч; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2006. - 416 c. + Додатки.

К 43.4 С 81
Стойко, С. М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С. М. Стойко, І. В. Костів. -Ужгород: Патент, 2015. - 164 c.

Бабенко, Іван. "Майбутнє лісу у твоїх руках" / Іван Бабенко // Діловий вісник. - 2012. - № 6. - С. 15.

Бобко, А. М. Економіка лісівництва і проблеми його реформування в Україні/ А. М. Бобко // Економіка України. - 2016. - № 3. - C. 88-96.

Дребот, О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - C. 82-94.

Карпук, А. Реформування системи управління лісами: пріоритетні напрями та системні суперечності / А. Карпук // Економіст. - 2011. - № 4. - C. 59-61.

Кіндюк, Борис Володимирович. Причини ухвалення та основні положення Закону "Про ліси УРСР" від 3 листопада 1923р. / Б. В. Кіндюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 137-146.

Кравець, П. Лісова сертифікація : принципи відповідального ведення лісового господарства / П. Кравець // Лісовий і мисливський журнал. - 2013. - № 1. - C. 10-11.

Марчук, Юрій. Дати відповідь на виклики дня : реформування лісового господарства / Ю. Марчук // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - С. 6-8.

Пелиньо, Ф. Сучасні насіннєві центри - майбутнє українських лісів : якими повинні бути лісові насіннєві центри і розсадники у теперішніх умовах лісорозведення / Ф. Пелиньо ; записав П. Філь // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - C. 18-21.

Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів // Камінська, Наталія Василівна. Екологічне право : навч. посіб. / Н. М. Камінська, А. І. Камінський, І. С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Вид. 2-ге, допов. і переробл. - К.: Дакор. - 2013. - C. 151-166.

Пуговиця, М. Над берегами вічної ріки : наук.-вироб. семінар "Шляхи підвищення ефективності лісо вирощування та формування біологічно стійких і продуктивних насаджень" / М. Пуговиця // Лісовий і мисливський журнал. - 2017. - № 1. - C. 22-25.

Стешенко, Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії / Леся Стешенко // Економіст. - 2015. - № 12. - C. 39-41.

Тараненко, Ю. "За останню п’ятирічку на кожен зрубаний гектар лісу ми посадили два гектари нового" : автор - начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства / Ю. Тараненко // Урядовий кур‘єр. - 2015. -19 верес. - C. 6.

Фурдичко, О. Деякі аспекти реформування лісівництва : лісівництво, як галузь землеробства / О. Фурдичко // Лісовий і мисливський журнал. - 2015. - № 6. - C. 20-21.

Шершун, М. Х. Реформування лісового господарства в контексті проведення земельної реформи в Україні / М. Х. Шершун, О. І. Дребот // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - C. 7-13.

2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Фармакогностична характеристика чебрецю плазкого. Ідентифікація та кількісне визначення трави чебрецю згідно вимог Державної Фармакопеї України

Турдай Тетяна Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

42.143 Г 34
Гензель, В. Иллюстрированный травник : 350 видов лекарств. растений / В. Гензель ; пер. Е. Живайкина. - Харьков; Белгород: Клуб Семейн. Досуга, 2014. - 256 c. :a-цв.ил.

42.143 Г 81
Гречаний, І. А. Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин : 600 рецептів і секретів потомственого травника / І. А. Гречаний ; пер. з рос. Р. Ставицький. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 544 c. :a-кол. іл.

53.5 Е64
Енциклопедія народної медицини : (характеристика лікарських рослин та їх застосування, Т. 2 / Укр. акад. наук; уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. - Бережани, 2008. - 1172 c. :z-мал.

К 28.5 К63
Комендар, В. І. Лікарські рослини Карпат. Дикорослі та культурні / В.І.Комендар. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Ужгород: Мистецька Лінія, 2007. - 504 c. :a-іл.

К 42.143 Л 56
Лікарські рослини Закарпаття в народній медицині : довід. з фітотерапії / упоряд.: Т. Ф. Росола ; І. І. Росола ; Ф. Ф. Рубіш. - Ужгород: Патент, 2010. - 216 c. :a-іл.

42.143 М51
Меньшикова, З. А. Энциклопедия лекарственных растений : справочное издание / З. А. Меньшикова, И. Б. Меньшикова, В. Б. Попова. - М.: Адонис: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 462 c. :a-кол.іл.

42.143 П 27
Перевозченко, І. І. Шукайте лікаря в природі / І. І. Перевозченко, Т. Л. Андрієнко, Б. В. Заверуха. - К.: Урожай, 2002. - 216 с.

К 28.5 С 32
Середа, М. Секрети карпатського травника / М. Середа ; упоряд. М. І. Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2011. - 312 c. :a-іл.

42.143 Т 35
Терещук, А. І. Лікарські рослини : (сорокотравник) : [довідник] / А. І. Терещук. - Рівне, 2016. -110 c. :a-кол.іл.

Булат, О. Сад здатен лікувати / О. Булат // Пенсійний кур’єр. - 2016. - 7 жовт. - C. 5.

Бульботко, Г. Збирання, сушіння, зберігання лікарських рослин та способи приготування препаратів у домашніх умовах / Г. Бульботко, А. Голобородько // Наука і суспільство. -2010. -№ 7/8. - С.41-44.

Коніщук, В. В. Особливості збереження лікарських рослин України / В. В. Коніщук, І. В. Бобрик, В. П. Булгаков, О. І. Скакальська // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 79-84.

Мінарченко, В.М. Поширення та диференціація ресурсів лікарських рослин України / В. М. Мінарченко // Екологічний вісник. - 2008. - № 5. - C. 15-17.

Поспєлов, С. "Українці виготовляли ліки з рослин одними з перших У Європі" / С. Поспєлов // Урядовий кур’єр. - 2015. - 28 лют. - C. 5.

Устименко, О. В. Значення наукової діяльності дослідницької станції лікарських рослин у формування, становленні та розвитку лікарського рослинництва / О. В. Устименко, Л. А. Глущенко, Н. І. Куценко // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 29-38.

Фурдичко, О. І. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні / О. І. Фурдичко, Ю. А. Никитюк // Агроекологічний журнал. - 2016. - № 2. - C. 10-15.

2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Особиста гігієна фамацевтичного працівника

Турдай Тетяна Василівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! До Вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2017-04-18
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Моніторинг процесу відновлення рослин занесених до Червоної Книги України

Довбош Оксана Михайлівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-19


Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

К 20 К 63
Комендар, В. І. Збережемо красу Карпат. Рослини, що потребують захисту / В.І. Комендар, Л. Фельбаба-Клушин; Відпов. за вип. К.М. Бізіля. - Ужгород, 2003. - 18 с.

28.59 С54
Собко, В. Г. Стежинами Червоної книги : довідкове видання / В.Г. Собко. -2-е вид., доп. - К.: Урожай, 2007. - 280 c.

20.1(4УКР) С 81
Стойко, С. М. Система охорони природи у верхів’ї басейну Дністра/ С. М. Стойко; Держ. упр. екології та природ. ресурсів у Львів. обл. - Львів: Меркатор, 2004. - 57 c.

28.08 Ч-45
Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / упоряд. О. Ю. Шапаренко ; упоряд. С. О. Шапаренко. - Х.: Торсінг, 2002. - 336 с.

Гетьман, В. І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 33-38.

Городецька, Наталія. Правові аспекти проблем охорони видів Червоної книги України / Н. Городецька, О. Василюк // Екологія. Право. Людина. - 2012. - № 15-16 (55-56). - С. 63-67.

Межжерін, Сергій. Що таке сучасна Червона книга / Сергій Межжерін // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 35-39

Особливості біології насіннєвого розмноження рідкісних видів орхідей флори України для створення резервних генетичних колекцій / О. А. Шейко, М. М. Щербатюк, Н. М. Крупа, І. В. Косаківська // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 8.- С.137-144.

Панченко, С. М. Флористичні знахідки на північному сході України / С.М. Панченко, Ю.О. Карпенко, М.В. Графін // Український ботанічний журнал. - 2006. - №1. - С. 40-46.

Кузьменко, О. В. Урок на тему "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення", 8 клас / О. В. Кузьменко // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 17-19.2017-04-17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:моніторинг процесу відновлення рослин

Головчак Петро Іванович

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-18


Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

20.1(4УКР) Е 45
Екологічний моніторинг / Всеукр. еколог. ліга, Центр еколог. освіти та інформ.; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк [та ін.]. - К.: Аспект-Поліграф, 2016. - 28 c.

Адаптація деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів (на прикладі м. Київ) [Текст] / О. Г. Луцишин, І. К. Тесленко, Т. В. Бєлошапка // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 5.- С.186-192.

Варламов, Є. Моніторинг впливу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки на навколишнє природне середовище / Є. Варламов // Екологічний вісник. - 2015. - № 6. - C. 30-31.

Гончаренко, І. В. Метод "сортуючої" кластеризації (DRSA) для класифікації рослинності [Текст] / І. В. Гончаренко // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 9.- С.129-136.

Гришко, В. М. Процеси пероксидного окислення ліпідів та зміни кількісного і якісного складу поверхневих ліпідів у Populus italica (Du Roi) Moench, Populus deltoides Marsh. та Aesculus hippocastanum L. за різного рівня забруднення важкими металами [Текст] / В. М. Гришко, О. М. Піскова // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 8.- С.123-130.

Костишин, С.С. Чотирі важливі принципи ефективного біоманіторингу / С. С. Костишин, С. С. Руденко // Екологічний вісник. - 2007. - № 3. - C. 9-10.

Небесний, Віталій Борисович. Використання спектрофотометричного методу для оцінки екологічного стану урбанізованих територій міста Києва [Текст] / Віталій Борисович Небесний, Ганна Андріївна Гродзинська, Ганна Юріївна Гончар // Вісник Національної академії наук України. - 2016. - № 8. - С. 59-67.

Облап Р.В. Визначення генетично модифікованого ріпаку та моніторинг його поширення [Текст] / Р. В. Облап // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 7. - С. 43-48.

Патика, В. П. Збудники бактеріальних хвороб сої та їх моніторинг [Текст] / В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк, Н. В. Житкевич // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 6. - С. 15-19.

П’янило, Я. Д. Методи статистичної обробки даних вимірювань в базисі многочленів Якобі для екологічного моніторингу/ Я. Д. П"янило, О. Готра // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 10. - C. 221-230.

Устименко, П .М. Карта рослинності природного заповідника " Горгани" як основа фітоценотичного моніторингу [Текст] : Івано-Франківська обл. / П.М. Устименко // Український ботанічний журнал. - 2006. - №4. - С. 470-479.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


2017-04-11
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: література до теми "Туристичний потенціал Бермудських островів"

Шімон С. В.

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-11


Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:Задачі моделювання грунтів.Значення якості грунту як засобу для вирощування агрокультур.

Вірван Діана Юріївна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

40.3 Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. нав. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчик. - К.: Кондор, 2010. - 416 c.

40.3 М 74
Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; уклад. Н. І. Мойш; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 368 c. : z-табл.

40.3 Я45
Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д.О. Мельничук, М.М. Мельников, Д. Хофман та ін.; За ред. Д. Хофман, Д.О. Мельничук, М.М. Городній. - К.: Арістей, 2004. - 488 c.

Балюк, С.А. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження/ С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. -2013. -№ 10. - С.59-63.

Волкогон, В. В. Мікробіологічні аспекти відтворення родючості грунтів/ В. В. Волкогон // Вісник аграрної науки. -2012. -№ 9. - С.9-14.

Драган, М. І. Аграрний склад сірого лісового грунту за різних агротехнічних заходів / М. І. Драган, В. І. Гамалєв, О. Г. Любчич // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 2. - С.11-16. -Библиогр.: с. 16.

Заришняк, А. С. Баланс гумусу і поживних речовин у грунтах України / А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. В. Лісовий, А. В. Комариста // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 1. - С.28-32.

Кузьменко, О. Б. Методичні підходи оцінки збитків через погіршення якісного стану грунту / О. Б. Кузьменко // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - C. 61-64.

Кучеренко, В. З історії ґрунтознавства / В. Кучеренко // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 6. - C. 12.

Медведєв, В. В. Досвід педотрансферного моделювання у дослідженнях фізики грунтів / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 1. - C. 17-24.

Медведєв, В. В. Новітні технології і знаряддя обробітку для збереження фізичних властивостей грунтів / В. В. Мадведєв // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 8.

Медведєв, В. В. Щодо джерел фінансування заходів з охорони і підвищення родючості грунтів / В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. -2012. -№ 1. - С.67-69.

Полупан, М. І. Родючість грунту як природно-антропогенна його властивість, її види та параметрична оцінка / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей // Вісник аграрної науки. -2009. - № 2. - С.17-24. -Библиогр.: с. 24.

Поляков, В. Л. О моделировании регулируемого водного режима в колонке грунта / В. Л. Поляков // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 9. - С.51-60.2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Математичне моделювання впливу осолонцювання ґрунтів на розвиток рослин.

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! Пропонуємо літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

40.3 Г 90
Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. нав. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчик. - К.: Кондор, 2010. - 416 c.

631.4 К 56
Ковда, В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса. Кн. 2. - М.: Наука, 1973. - 468 с.

40.3 М 74
Мойш, Н. І. Ґрунтознавство : курс лекцій / Н. І. Мойш ; уклад. Н. І. Мойш; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. - Ужгород: Ґражда, 2011. - 368 c. : z-табл.

40.3 П 65
Почвоведение : учебник. В 2 ч. – М. : Высш. шк., 1988.

40.3 П 90
Пути повышения плодородия солонцовых и эродированных почв : сб. ст. – Персиановка : Дон, 1982. 76 с.

40.3 Я45
Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення : Підручник / Д.О. Мельничук, М.М. Мельников, Д. Хофман та ін.; За ред. Д. Хофман, Д.О. Мельничук, М.М. Городній. - К.: Арістей, 2004. - 488 c.

Балюк, С. А. Відтворення родючості грунтів: актуальні напрями економічного дослідження / С. А. Балюк, А. В. Кучер, О. В. Анісімова, Л. Ю. Кучер // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 10. - С.59-63.

Бенцаровський, Д. М. Сучасний стан грунтів та агроекологічні аспекти використання добрив / Д.М. Бенцаровський, Л.В. Дацько та ін // Трибуна. -2004. -№11-12. - C. 22-23.

Горлачук, В. Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств / В. Горлачук, А. Стрюченко // Економіка України. - 2007. - № 3. - C. 74-79.

Екологічний стан грунтів України / Балюк С. А. [та ін.] // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - C. 38-42.
2017-04-07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Втрати лісів та нові лісонасадження України

Хилинська Оксана Ярославівна

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

2017-04-10


Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

К 43 П80
Прокладаючи нові шляхи / Швейцарсько- український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA. - Ужгород, 2007. - 38 c.

К 43.4 С 76
Стале ведення лісового господарста / О. І. Станкевич-Волосянчук, Р. Т. Волосянчук; Регіон. молодіж. еколог. об-ня "ЕКОСФЕРА". - Ужгород: Ліра, 2009. - 48 c.

К 43.4 С 81
Стойко, С. М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С. М. Стойко, І. В. Костів. -Ужгород: Патент, 2015. - 164 c.

Вакулюк, Павло. Діброви : особливості вирощування дубових лісонасаджень у свіжих дібровах / П. Вакулюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2012. - № 6. - С. 21-23.

Ведмідь, М. Збільшення площі лісів в Україні : історія, стан та перспективи / М. Ведмідь // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 6-7.

Дебринюк, Ю. Плантаційне лісовирощування: проблеми та перспективи / Ю. Дебринюк // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 10-11.

Дребот, О. І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - № 1. - С. 82-94.

Ісаченко, С. Кінець “зеленого царя” : [лісосмуги, вирубка лісу, злочини...] / С. Ісаченко // Урядовий кур‘єр. - 2015. -14 берез. - C. 6.

Карман, В. Нові технології вирощування : Заліснення нових площ / В. Карман // Лісовий і мисливський журнал. - 2006. - №1. - C. 8-9.

Кирей, Роман. Олександр Дзюбенко: майбутнє лісу в наших руках : [на Черкащині цього року з‘явилися нові насадження на площі 1660 гектарів] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. - 2016. - 10 черв. - С. 7.

Листопад, О. Ліс на краю прірви : як уникнути ризиків, які загрожують руйнуванням державної системи лісового господарства / О. Листопад // Урядовий кур’єр. - 2016. -6 лют. - C. 1, 5.

Полякова, Любов. Ліси без кордонів : основні напрями міжнародної діяльності Державного агенства лісових ресурсів України у 2015 році / Л. Полякова // Лісовий і мисливський журнал. - 2015. - № 4. - С. 8-10.

Попков, Михайло. До проблеми оптимізації лісистості в Україні / М. Попков, М. Савущик // Екологія. Право. Людина. - 2012. - № 15-16. - С. 49-52.

Попков, М. Рубки лісу в Україні: практика, теорія, проблеми / М. Попков // Екологія. Право. Людина. - 2011. - № 11-12. - C. 67-72.

Савчин, В. Значний потенціал : сучасні технології лісовпорядкування для лісового господарства / В. Савчин, Є. Громадський // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 2. - C. 11-13.

Сапітон, Олексій. Яке насіння, таке й коріння : стан та перспективи розвитку лісового насінництва в Україні / О. Сапітон // Лісовий і мисливський журнал. - 2016. - № 4. - С. 8-9.

Стешенко, Л. Інституціональне підґрунтя збільшення площі лісів та лісовкритих площ: українські реалії / Леся Стешенко // Економіст. - 2015. - № 12. - C. 39-41.

Сулима, Сергій. Вирізання на експорт : буковинські ліси вже не зможуть сховати партизанів / С. Сулима // Голос України. - 2015. - 16 трав. - С. 11.

Ткач, В. П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / В. П. Ткач // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С. 49-55.

Фурдичко О. І. Лісова політика України - справа не відомча, а загальнонародна / О. І. Фурдичко // Екологічний вісник. - 2016. - № 6. - С. 21-23

Юшкевич, Христина. “Маємо розгорнути масштабну операцію з наведення порядку в наших лісах” : [автор - голова Держлісагентства] / Х. Юшкевич // Голос України. - 2016. - 3 черв. - С. 10.


2017-04-02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить література на тему: фізико-географічна характеристика с. Сімерки Перечинського р-ну. Гарно дякую!

Крайникович Мар'яна Іванівна

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

2017-04-04


Доброго дня!
Зверніть увагу:
К 26.8
А 73
Анучин, В. А. Закарпатская область : наук.-популяр. географ. опис / В. А. Анучин, А. И. Спиридонов. – М. : ОГИЗ Географиздат, 1947. – 175 с.

К 26.8
Г 11
Гілецька, Н. В. Мій рідний край (Природа Закарпаття) : навч. посіб. / Н. В. Гілецька. – Ужгород : Патент, 1993. – 101 с.

К 26.89
Г 35
Географія Закарпатської області : навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96 с.

К 26.8
Д 44
Діброва, Олексій. Закарпатська область : географ. нарис / О. Діброва. – 2-е вид. перероб. і доп. – К. : Радян. шк., 1967. – 123 с. – (Області Української РСР).

К 26.8
З 18
Закарпатська область : корот. довід. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1947. – 106 с.

К 26.3
П 30
Петровці, Михайло Михайлович. Корисні копалини Закарпаття : наук. вид. / М. Петровці ; Упр. з питань економіки і власності Закарпат. облдержадмін. – Ужгород : Патент, 2001. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 222.
<<<<     <<     1 || 2 || 3 || 4 ||    5   6 || 7 || 8 || 9 ||     >>     >>>>
Новини

2017-10-18

24 жовтня відбудеться ювілейне засідання клубу літературних дебютів «Нові імена».
Свою творчість презентуватимуть дві молоді поетки Марія Трунова та Аля Ціхоцька. Також відбудеться своєрідний творчий звіт дебютантів минулих років.
Запрошуємо всіх любителів поезії! Засідання розпочнеться, як завжди, о 17-й в читальній залі нашої бібліотеки.

2017-10-17

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Останній могікан - доктор Вікентій Шандор", присвячена життю і творчості відомого громадського діяча.

2017-10-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2017 р.".

2017-09-14

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена 75-річчю видатного українського композитора "Музичний світ Євгена Станковича".

2017-07-27

В розділі "Електронна бібліотека" додано нову книгу — Збірник матеріалів “Іван Чендей у колі сучасників”.

2017-03-13